//
Nobel Medicus 8. Sayı

Nobel Medicus 8. Sayı

Dergi No: 8 Cilt: 3 | Sayı: 2 | Mayıs-Ağustos 2007 Süreli Tıp Dergisi

Editör'den

Değerli meslektaşlarım

Bu dergi elinize geçtiğinde büyük olasılıkla seçimler yapılmış ve ülkemiz yeni yöneticilerini seçmiş ya da seçmeye çalışıyor olacak. Sağlık politikalarının yoğun olarak etkilendiği bir dönemden çıktık. Gerek sağlık çalışanları, gerekse ilaç sanayi açısından yeni yönetimin yaklaşımı merakla bekleniyor. Bu yazıyı yazdığım gün mensubu olduğum İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı polikliniğinde bekleşen hastaların muayene olmak üzere verdiği savaşın pek çok sağlık kuruluşunda benzer ya da farklı konularda verildiğini biliyorum. İyi niyetle yapıldığından şüphe etmediğimiz reformlarla oluşan sorunların yeni hükümet döneminde çözülmesi gerekiyor. Bilimin, mantığın, tabip odamızın ve gelişmiş ülkelerin onayladığı “sağlık çalışanları belirli bir zaman diliminde ancak belirli sayıda hastaya kaliteli hizmet verebilir” ilkesi yetersiz ücret ve performansa göre gelir artırma kuralıyla çakışınca ortaya çıkan belirsizlikler umarım yeni yönetim döneminde düzeltilir.

Devlet ve Hastane yönetimi günlük fiks ödenti nedeniyle iflas etmemek için tetkiklerin sınırlandırılması yolunda baskı yaparken başta üçüncü basamak sağlık hizmeti veren kuruluşlar olmak üzere teknolojiyi ve laboratuarı hata yapmama adına maksimum düzeyde kullanma isteği, hekimlerin günde 20’den fazla hasta bakmaları halinde hata yapma risklerinin arttığı gerçeği, belirli ilaçların ödemeden çıkartılması, bazılarının hiç geri ödemeye alınmaması, hekimlerin hastaları için gerekli olduğunu bildikleri halde bazı ilaçları yazmalarının sınırlandırmaları veya bu konuda oluşan belirsizlikler yeni hükümet döneminde getirilmesi gerekli çözümler arasında.

Yine ilaç sanayinin önünü bir nebze daha iyi görmesini sağlayacak şekilde kanun ve yönergelerin gün be gün değişmediği, kuralların oturduğu, başlatılan akılcı ilaç seçimi politikasına yönelik uzmanlık dernek ve üniversite kliniklerinin ve konuyla ilgili kuruluşların fikirlerinin alındığı, kararların uzlaşma ile oluşturulduğu bir dönemin başlaması da yeni hükümet dönemindeki beklentiler arasında.

Beklentiler, umutlar, istekler, idealler… Ulaşılması kolay olmayan pırıltılar. Dergimiz de bu tür pırıltılar arasında gelişmesini sürdürüyor. Neredeyse iki yıl boyunca sizlerle paylaştığım dergimize yönelik gelişmeler 3. yılımızın ikinci sayısında da devam ediyor. Bu sayımızla birlikte yeni bir adrese daha kabul edildiğimiz müjdesini vermek istiyorum. British Library de dergimizi yayın listesine dâhil etti. Böylece dergimize ulaşılabileceklerin sayısı biraz daha arttı. 30.000 üzerinde hekim ve eczacıya ücretsiz ulaştırılması ve pek çok indekste yer alması gibi özellikleri ile ülkemizde pek çok ilki gerçekleştiren dergimize araştırmalarınızı bekliyoruz.

Bu sayımızda immobilizasyonun özellikle yaşlı kesimde ne denli büyük sorunlar yaratabileceği, miyastenik kriz tedavisi ve çoğumuzun karşılaşabileceği konularda olgu sunumu ve araştırmalarla birlikteyiz. Yararlı olması dileğimle

Saygı ve sevgilerimle
Prof. Dr. Cihan Aksoy