//
Nobel Medicus 9. Sayı

Nobel Medicus 9. Sayı

Dergi No: 9 Cilt: 3 | Sayı: 3 | Eylül-Aralık 2007 Süreli Tıp Dergisi

Editör'den

Değerli Meslektaşlarım,

Globalleşme, günümüzde akademik çalışmalara da yansımış, dünya kaliteli, tarafsız, doğru bilgiyi ve araştırma sonuçlarını tek bir alandan değil, multidisipliner çalışmalardan beklemeye başlamıştır. Türkiye’nin farklı uzmanlık alanlarında yapılan (multidisipliner) araştırmalarını, aynı bilimsel dergide toplayan hakemli, periyodik yayınımız, kısa sürede uluslararası indekslerde yerini almıştır.

Bu yazı ile sizlere dergimizle ilgili bir gelişmeyi daha duyurmak istiyorum. Dünyanın en büyük tıp kütüphanelerinden biri kabul edilen NLM (Amerikan Ulusal Tıp Kütüphanesi) dergimizi kataloglarında dizinlemeye başlamıştır. NLM, Amerika Birleşik Devletlerine sağlık bilimleri alanında sağladığı Ulusal Tıp Kütüphaneleri Network’u aracılığı ile hizmet vermekte ve 9 milyondan fazla kaynağa ev sahipliği yapmaktadır. Bu ulusal kütüphane 125 yıldır aylık yayınlanan 4000 dergiyi içeren Index Medicus için önemli bir kaynaktır. NLM, Index Medicus’a girecek dergileri kabul etmektedir. Ayrıntılı bilgilere, http://www.nlm.nih.gov/ adresinden ulaşabilir, NLM Catalog ile derginin künyesini ve LocatorPlus linki aracılığı ile Nobel Medicus’u farklı bir pencereden görebilirsiniz.

Yüzümüzü güldüren başka bir haber ise dergimizin marka tescil onayını almış olmasıdır.
Hemen her sayımızda dergimize ilişkin olumlu gelişmelerden bahsederken bu sayımızda tüm titizliğimize rağmen gözümüzden kaçan bir hatadan dolayı özür dilemek durumundayız. 8.sayımızda yer alan “Mal de Meleda'lı bir olguda osteomyelit komplikasyonu” başlıklı yazının yazarlarına ait adresler yanlış basılmışlardır. Doğrusu aşağıdaki gibi düzeltilmiştir:
Özkan Köse, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
Oğuz Durakbaşa, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
Tülin Mansur, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Cildiye Kliniği
Mustafa Çiftçi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği

Terörün can almaya devam ettiği, hala toprağımızın şehitlerimizin kanıyla ıslandığı günümüzde yanlı sağlıklı ve güzel haberler verebilme dileğimle,