OLGU SUNUMU
Nobel Med 2008; 4(1): 31-34

AKUT HEPATİT A VE HEPATİT B SEROPOZİTİF AKUT VİRAL HEPATİT OLGUSU

Habip Gedik, Mehmet Yahyaoğlu, Gülhan Eren, Aylin İzat, Muzaffer Fincancı
ÖZET
Hepatit A ve Hepatit B infeksiyonlarının bulaşma yolları ile sık görülme yaşlarının farklı olması sebebiyle bir arada görülmesi nadirdir. Dolayısıyla akut hepatit A infeksiyonu, bir ko-infeksiyondan daha çok kronik hepatit B ve C hastalarında bir süperinfeksiyon olarak görülebilmektedir.

Bu yazımızda hepatit A virus ve hepatit B virus akut serolojik göstergelerinin aynı anda pozitif olduğu bir akut viral hepatit olgusu sunuldu.
Otuz üç yaşındaki erkek hasta ciltte sararma, idrar renginde koyulaşma, iştahsızlık, gaita renginde açılma ve halsizlik şikâyeti ile başvurdu.

Fizik muayenesinde ikter dışında patolojik bulgu yoktu. Laboratuvar incelemesinde karaciğer enzimleri (ALT, AST) normalin 60 katı yüksek, protrombin zamanı uzamış (16,4 sn) ve bilirubin değeri 15 mg/dl idi. HBs Ag, anti-HAV IgM, anti-HBc IgM ve anti-HBc IgG pozitif bulundu. Seroloji sonuçları laboratuvarımızda ve referans laboratuvarında tekrar pozitif bulundu. Takipte olgunun total bilirubin, direk bilirubin ve PTZ seviyeleri birinci ayında, AST, ALT, ALP, GGT ikinci ayında normal sınırlara döndü. Romatoid faktör (RF) ve antinükleer antikor (ANA) negatif bulunarak Anti HAV Ig M yalancı pozitifliği ekarte edildi.

HAV ve HBV akut serolojik göstergeleri pozitif olan akut viral hepatit olgusunun diğer akut viral hepatit olgularından farklı bir biyokimyasal ve klinik seyir göstermediği sonucuna varıldı.

KARACİĞER VE SİSTEMİK HASTALIKLAR

05-09

Sebati Özdemir

DERLEME Nobel Med 2013; 9(2): 5-9

YAŞLANAN BÖBREK: YAŞLANMA MI, HASTALIK MI?

10-14

Meltem Gürsu, Rümeyza Kazancıoğlu, Savaş Öztürk

DERLEME Nobel Med 2013; 9(2): 10-14

KOBALAMİN EKSİKLİĞİNİN ERKEN TANISINDA, ÖZELLİKLE VİTAMİN B12 DÜZEYLERİ SINIRDA OLAN HASTALARDA, HOLOTRANSKOBALAMİN (HOLOTC) ÖLÇÜMÜNÜN ÖNEMİ

15-20

Faruk Sönmezışık, Esma Sürmen Gür, Burak Asıltaş

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 15-20

AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ OLAN HASTALARDA FİZİKSEL BÜYÜMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

21-25

Celalettin Koşan, Oğuzhan Sepetçigil, Atilla Çayır, Avni Kaya, Behzat Özkan

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 21-25

POSTOPERATİF SOLUNUM YETERSİZLİĞİ RİSKİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN RİSK İNDEKSLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

26-31

Gülsüm Kavalcı, Cavidan Arar, Alkın Çolak, Nesrin Turan, Cemil Kavalcı

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 26-31

ALERJİK RİNİT VE BRONŞİAL ASTIMLI ÇOCUKLARDA PRENATAL VE ÇEVRESEL RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

32-37

Mehmet İbrahim Turan, Müferet Ergüven, Mehmet Özdemir

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 32-37

TİROİD CERRAHİSİNDE REOPERASYONLAR VE MORBİDİTE

38-42

Serkan Teksöz, Murat Özcan, Aytül Sargan, Yusuf Bukey, Recep Özgültekin, Ateş Özyeğin

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 38-42

KOMBİNASYON TEDAVİSİ ALAN HİPERTANSİF HASTALARDA RAMAZAN ORUCUNUN KAN BASINCI KONTROLÜ, LİPİD PROFİLİ, BRAİN NATRİÜRETİK PEPTİD, RENAL FONKSİYONLAR VE ELEKTROLİT DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

43-46

İbrahim Faruk Aktürk, İsmail Bıyık, Cüneyt Koşaş, Ahmet Arif Yalçın, Mehmet Ertürk, Fatih Uzun

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 43-46

TÜRKİYE’DE KIRSAL KESİMDE NOROVİRÜS VE CAMPYLOBACTER JEJUNİ’YE BAĞLI GELİŞEN BÜYÜK ÇAPLI BİR SALGIN VE YÖNETİMİ

47-51

İbak Gönen

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 47-51

DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMADA CD99 VE FLI-1 EKSPRESYONU VE PROLİFERATİF İNDEKS VE APOPTOZİS İLE İLİŞKİSİ

52-56

Ufuk Berber, İsmail Yılmaz, Tolga Tuncel, Zafer Küçükodacı Aptullah Haholu

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 52-56
 • Pubmed Style

  Habip Gedik, Mehmet Yahyaoğlu, Gülhan Eren, Aylin İzat, Muzaffer Fincancı. [AKUT HEPATİT A VE HEPATİT B SEROPOZİTİF AKUT VİRAL HEPATİT OLGUSU]. Nobel Med 2008; 4(1): 31-34, Turkish.
 • Web Style

  Habip Gedik, Mehmet Yahyaoğlu, Gülhan Eren, Aylin İzat, Muzaffer Fincancı. [AKUT HEPATİT A VE HEPATİT B SEROPOZİTİF AKUT VİRAL HEPATİT OLGUSU]. www.nobelmedicus.com/en/Article.aspx?m=1716 [Access: Mayıs 24, 2021], Turkish.
 • AMA (American Medical Association) Style

  Habip Gedik, Mehmet Yahyaoğlu, Gülhan Eren, Aylin İzat, Muzaffer Fincancı. [AKUT HEPATİT A VE HEPATİT B SEROPOZİTİF AKUT VİRAL HEPATİT OLGUSU]. Nobel Med 2008; 4(1): 31-34, Turkish.
 • Vancouver/ICMJE Style

  Habip Gedik, Mehmet Yahyaoğlu, Gülhan Eren, Aylin İzat, Muzaffer Fincancı. [AKUT HEPATİT A VE HEPATİT B SEROPOZİTİF AKUT VİRAL HEPATİT OLGUSU]. Nobel Med (2008); 4(1): 31-34, [cited Mayıs 24, 2021], Turkish.
 • Harvard Style

  Habip Gedik, Mehmet Yahyaoğlu, Gülhan Eren, Aylin İzat, Muzaffer Fincancı. (2008) [AKUT HEPATİT A VE HEPATİT B SEROPOZİTİF AKUT VİRAL HEPATİT OLGUSU]. Nobel Med, 4(1): 31-34, Turkish.