ARASTIRMA
Nobel Med 2014; 10(2): 66-71

LAPAROSKOPİK SANAL GERÇEKLİK SİMÜLATÖR EĞİTİMİNİN ÜROLOJİK CERRAHİDE UYGULANABİLİRLİĞİ VE ETKİNLİĞİ: ÇİFT KÖR, RANDOMİZE ÇALIŞMA

Mustafa Bahadır Can Balcı, Tuncay Taş, Aydın İsmet Hazar, Memduh Aydın, Özkan Onuk, Basri Çakıroğlu, Onur Fikri, Arif Özkan, Barış Nuhoğlu
ÖZET
Amaç: Son yıllarda kullanıma girmiş olan laparoskopik sanal gerçeklik [virtual reality (VR)] eğitim simülatörü cerrahın temel laparoskopi becerilerini ve ameliyathane performansını artırmaya yönelik olarak planlanmış sistemlerdir. Bu çalışmanın amacı dokunsal geri bildirim özelliğe sahip laparoskopik sanal gerçeklik eğitim simülatörü (LVRES) ürolojik cerrahi alanında uygulanabilirliğinin ve temel laparoskopik becerilere katkısının araştırılmasıdır.Materyal ve Metod: Bu çalışmada LapSim VR simülatör eğitimi ve konvansiyonel laparoskopik eğitim çift-kör, randomize olarak karşılaştırıldı. Sekiz ürolog dokunsal geribildirim özelliğine sahip VR Simülatör Eğitim sisteminde sorumlu eğitmen gözetiminde kursu tamamladı (A grubu). Diğer sekiz ürolog klasik fiziksel laparoskopik eğitim kutusunda sorumlu eğitmen gözetiminde kursu tamamladı (B grubu). Ardından tüm adaylar standart spesifik laparoskopi eğitim kursu aldı. Her iki gruptaki toplam sekiz cerraha “Transperitoneal Laparoskopik Renal Kist Dekortikasyonu” operasyonu, sorumlu eğitmen tarafından yaptırıldı. Operasyon video görüntüleri kaydedildi. Adayların teknik becerilerin nesnel yapısal değerlendirilme skalası dört bağımsız mentor tarafından randomize çift kör olarak değerlendirildi.Bulgular: İki grup arası farklılık non-parametrik analiz (Mann-Whitney U Test) kullanılarak değerlendirildi. Dokuya saygı (p=0,64), operasyon ve manipülasyonlar süresi (p=0,50), alet tecrübesi (p=0,50), hareketlerin güvenliği (p=1,00), asistanın kullanması (p=1,00), operasyonun akışı (p=1,00), operatif tekniğin doğruluğu (p=0,38) izlendi, istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamadı.Sonuç: Bilgisayar destekli, dokunsal geri bildirimli, laparoskopik VR simülatör eğitim sistemi temel ve ileri düzey laparoskopik becerilerin kazanılmasında klasik yöntem gibi etkin ve uygulanabilir bir yöntemdir.

MİYOFASİYAL AĞRI SENDROMU PATOFİZYOLOJİSİNDE SON GÖRÜŞLER

05-11

Saliha Yeter Amasyalı, Demirhan Dıraçoğlu

DERLEME Nobel Med 2014; 10(2): 5-11

AKNE VULGARİSLİ HASTALARIN BOĞAZ, BURUN VE BARSAK FLORALARININ ANORMAL BAKTERİYEL FLORA VE ANTİBİYOTİK DİRENÇLİ BAKTERİ İLE KOLONİZASYON AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

12-17

Emel Sesli Çetin, Pınar Yüksel Başak, Ayşe Gül Özseven, İpek Gürses

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(2): 12-17

BAŞ DÖNMESİ OLAN HASTALARDA SCL-90R VE KISA FORMLARIN KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

18-24

Fazıl Necdet Ardıç, Funda Tümkaya, Selim Tümkaya, Osman Özdel, Handan Ankaralı

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(2): 18-24

SOLUNUM YOLU PATOJENLERİNDE SPİRAMİSİN DUYARLILIĞI

25-30

Gülçin Bayramoğlu, İftihar Köksal

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(2): 25-30

YAŞLILARDA İLAÇ UYUMU: ÜNİVERSİTE HASTANESİ TABANLI TANIMLAYICI BİR ÇALIŞMA

31-38

Ömer Turhan, Evren Kibar, Erhan Ekren, Onur Engin, Duygu Ercan, Ayhan Işık Erdal, Ecem Zeliha Ergün, Pelin Ertop, Barış Esen, Dilan Ece Geylan, Sarp Üner, Nazmi Bilir

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(2): 31-38

DİYABET TANISI KOYMADA AÇLIK PLAZMA GLUKOZ VE ORAL GLUKOZ TOLERANS TESTİ ESAS ALINARAK HBA1C’NİN DEĞERLENDİRİLMESİ

39-43

Fatma Kaplan Efe Düziçi State Hospital, Clinic of Internal Medicine, Osmaniye, Turkey f.k.109@hotmail.com

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(2): 39-43

İNVAZİV ASPERGİLLOZUN TANISINDA (1,3)-BETA-D GLUKAN VE GALAKTOMANNANIN TANISAL DEĞERİ

44-49

Hatice Tuna Hörmet Öz, A. Nedret Koç, M. Altay Atalay, Bülent Eser, Orhan Yıldız,3 Leyla Gül Kaynar

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(2): 44-49

HİNDİSTAN’DAKİ ZİHİnSEL ÖZÜRLÜ KADINLAR VE AKIL VE RUH SAĞLIĞI POLİTİKASI

50-54

Govindasamy Agoramoorthy, Purav Shah, Pratiksha Patel

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(2): 50-54

MODİC TİP II LEZYONU OLAN BEL AĞRILI HASTALARDA BRUSELLA SEROLOJİSİ

55-58

Mahmut Alpaycı, Özlem Balbaloğlu, Arda Kandemir

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(2): 55-58

DİNAMİK KONTRASTLI TORAKS BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİSİ İLE PULMONER EMBOLİ TANISI KONAN OLGULARDA PARANKİMAL BULGULAR VE PULMONER ARTER ÇAPLARININ EMBOLİ ŞİDDETİ İLE İLİŞKİSİ

59-65

Gökhan Güral, Bahar Keyik, Baki Hekimoğlu, Bahri Keyik, Altan Güneş

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(2): 59-65

LAPAROSKOPİK SANAL GERÇEKLİK SİMÜLATÖR EĞİTİMİNİN ÜROLOJİK CERRAHİDE UYGULANABİLİRLİĞİ VE ETKİNLİĞİ: ÇİFT KÖR, RANDOMİZE ÇALIŞMA

66-71

Mustafa Bahadır Can Balcı, Tuncay Taş, Aydın İsmet Hazar, Memduh Aydın, Özkan Onuk, Basri Çakıroğlu, Onur Fikri, Arif Özkan, Barış Nuhoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(2): 66-71

YENİDOĞANDA HİPOKALSEMİYE BAĞLI DİLATE KARDİYOMYOPATİ OLGUSU

72-73

İbrahim Caner, Haşim Olgun, İsmail Küçükaslan, Abdullah Erdil, Ayhan Taştekin, Naci Ceviz

OLGU SUNUMU Nobel Med 2014; 10(2): 72-73

TEKRARLAYAN NEDENİ BİLİNMEYEN BİR GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMASI

74-76

Raim İliaz, Emrullah Erdem, Sinem İliaz, Gülçin Yeğen, Filiz Akyüz

OLGU SUNUMU Nobel Med 2014; 10(2): 74-76

TÜBERKÜLOM İLE SEYREDEN NÖROTÜBERKÜLOZ OLGULARININ KLİNİK VE RADYOLOJİK BULGULARI: DÖRT OLGU SUNUMU

77-83

Mecbure Nalbantoğlu, Şermin Börekçi, Handan Başel Karaçöp, Sema Umut, Ali Mert, M. Şakir Delil, Sabahattin Saip, Seher Naz Yeni

OLGU SUNUMU Nobel Med 2014; 10(2): 77-83

EPSTEİN-BARR VİRÜS NEGATİFLİĞİ VE HUMAN PAPİLLOMA VİRÜS POZİTİFLİĞİ GÖSTEREN SERVİKSİN LENFOEPİTELİOMA BENZERİ KARSİNOMU

84-87

Serdar Altınay, Sevdegül Mungan, Yavuz Özoran

OLGU SUNUMU Nobel Med 2014; 10(2): 84-87

NEKROTİZAN BRUSELLA EPİDİDİMOORŞİTİ: MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME BULGULARI

88-91

Mehmet Beyazal, Sercan Özkaçmaz, Özkan Ünal, Alpaslan Yavuz, Aydın Bora

OLGU SUNUMU Nobel Med 2014; 10(2): 88-91

İSKELET ANOMALİLERİNİN EŞLİK ETTİĞİ JENERALİZE TELENJİEKTAZYA MAKÜLARİS ERÜPTİVA PERSTANS: KAN AKIM SİTOMETRİSİ, TRİPTAZ VE C-KİT MUTASYON ANALİZİYLE OLASI SİSTEMİK TUTULUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

92-95

Betül Taş, Saadet Pilten, Deniz Ekinci, Ramazan Albayrak, Mehmet Sar

OLGU SUNUMU Nobel Med 2014; 10(2): 92-95

HEREDİTER SPASTİK PARAPLEJİLİ KARDEŞLER: BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONU VE REHABİLİTASYON PROGRAMININ ETKİNLİĞİ

96-99

Afitap İçağasıoğlu, Meltem Esenyel, Raife Şirin Atlığ, Selin Turan Turgut

OLGU SUNUMU Nobel Med 2014; 10(2): 96-99

HAMDİ SUAD AKNAR (1873-1936)

100-102

Bülent Özaltay, Hakan Ertin

PORTRE Nobel Med 2014; 10(2): 100-102

KARACİĞER VE SİSTEMİK HASTALIKLAR

05-09

Sebati Özdemir

DERLEME Nobel Med 2013; 9(2): 5-9

YAŞLANAN BÖBREK: YAŞLANMA MI, HASTALIK MI?

10-14

Meltem Gürsu, Rümeyza Kazancıoğlu, Savaş Öztürk

DERLEME Nobel Med 2013; 9(2): 10-14

KOBALAMİN EKSİKLİĞİNİN ERKEN TANISINDA, ÖZELLİKLE VİTAMİN B12 DÜZEYLERİ SINIRDA OLAN HASTALARDA, HOLOTRANSKOBALAMİN (HOLOTC) ÖLÇÜMÜNÜN ÖNEMİ

15-20

Faruk Sönmezışık, Esma Sürmen Gür, Burak Asıltaş

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 15-20

AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ OLAN HASTALARDA FİZİKSEL BÜYÜMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

21-25

Celalettin Koşan, Oğuzhan Sepetçigil, Atilla Çayır, Avni Kaya, Behzat Özkan

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 21-25

POSTOPERATİF SOLUNUM YETERSİZLİĞİ RİSKİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN RİSK İNDEKSLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

26-31

Gülsüm Kavalcı, Cavidan Arar, Alkın Çolak, Nesrin Turan, Cemil Kavalcı

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 26-31

ALERJİK RİNİT VE BRONŞİAL ASTIMLI ÇOCUKLARDA PRENATAL VE ÇEVRESEL RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

32-37

Mehmet İbrahim Turan, Müferet Ergüven, Mehmet Özdemir

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 32-37

TİROİD CERRAHİSİNDE REOPERASYONLAR VE MORBİDİTE

38-42

Serkan Teksöz, Murat Özcan, Aytül Sargan, Yusuf Bukey, Recep Özgültekin, Ateş Özyeğin

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 38-42

KOMBİNASYON TEDAVİSİ ALAN HİPERTANSİF HASTALARDA RAMAZAN ORUCUNUN KAN BASINCI KONTROLÜ, LİPİD PROFİLİ, BRAİN NATRİÜRETİK PEPTİD, RENAL FONKSİYONLAR VE ELEKTROLİT DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

43-46

İbrahim Faruk Aktürk, İsmail Bıyık, Cüneyt Koşaş, Ahmet Arif Yalçın, Mehmet Ertürk, Fatih Uzun

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 43-46

TÜRKİYE’DE KIRSAL KESİMDE NOROVİRÜS VE CAMPYLOBACTER JEJUNİ’YE BAĞLI GELİŞEN BÜYÜK ÇAPLI BİR SALGIN VE YÖNETİMİ

47-51

İbak Gönen

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 47-51

DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMADA CD99 VE FLI-1 EKSPRESYONU VE PROLİFERATİF İNDEKS VE APOPTOZİS İLE İLİŞKİSİ

52-56

Ufuk Berber, İsmail Yılmaz, Tolga Tuncel, Zafer Küçükodacı Aptullah Haholu

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 52-56
 • Pubmed Style

  Mustafa Bahadır Can Balcı, Tuncay Taş, Aydın İsmet Hazar, Memduh Aydın, Özkan Onuk, Basri Çakıroğlu, Onur Fikri, Arif Özkan, Barış Nuhoğlu. [APPLICABILITY AND EFFECTIVENESS OF VIRTUAL REALITY SIMULATOR TRAINING IN UROLOGIC SURGERY: A DOUBLE-BLIND RANDOMISED STUDY]. Nobel Med 2014; 10(2): 66-71, English.
 • Web Style

  Mustafa Bahadır Can Balcı, Tuncay Taş, Aydın İsmet Hazar, Memduh Aydın, Özkan Onuk, Basri Çakıroğlu, Onur Fikri, Arif Özkan, Barış Nuhoğlu. [APPLICABILITY AND EFFECTIVENESS OF VIRTUAL REALITY SIMULATOR TRAINING IN UROLOGIC SURGERY: A DOUBLE-BLIND RANDOMISED STUDY]. www.nobelmedicus.com/en/Article.aspx?m=1716 [Access: Mayıs 24, 2021], English.
 • AMA (American Medical Association) Style

  Mustafa Bahadır Can Balcı, Tuncay Taş, Aydın İsmet Hazar, Memduh Aydın, Özkan Onuk, Basri Çakıroğlu, Onur Fikri, Arif Özkan, Barış Nuhoğlu. [APPLICABILITY AND EFFECTIVENESS OF VIRTUAL REALITY SIMULATOR TRAINING IN UROLOGIC SURGERY: A DOUBLE-BLIND RANDOMISED STUDY]. Nobel Med 2014; 10(2): 66-71, English.
 • Vancouver/ICMJE Style

  Mustafa Bahadır Can Balcı, Tuncay Taş, Aydın İsmet Hazar, Memduh Aydın, Özkan Onuk, Basri Çakıroğlu, Onur Fikri, Arif Özkan, Barış Nuhoğlu. [APPLICABILITY AND EFFECTIVENESS OF VIRTUAL REALITY SIMULATOR TRAINING IN UROLOGIC SURGERY: A DOUBLE-BLIND RANDOMISED STUDY]. Nobel Med (2014); 10(2): 66-71, [cited Mayıs 24, 2021], English.
 • Harvard Style

  Mustafa Bahadır Can Balcı, Tuncay Taş, Aydın İsmet Hazar, Memduh Aydın, Özkan Onuk, Basri Çakıroğlu, Onur Fikri, Arif Özkan, Barış Nuhoğlu. (2014) [APPLICABILITY AND EFFECTIVENESS OF VIRTUAL REALITY SIMULATOR TRAINING IN UROLOGIC SURGERY: A DOUBLE-BLIND RANDOMISED STUDY]. Nobel Med, 10(2): 66-71, English.