ARASTIRMA
Nobel Med 2019; 15(1): 15-20

DÜZCE İLİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ ÇALIŞANLARINDA İNTERNET, SİGARA, ALKOL, MADDE BAĞIMLILIĞI İLE KİŞİLİK İLİŞKİSİ

Muammer Yılmaz, Ayşe Yılmaz, Cemil Işık Sönmez, İsmet Aşıkhasan
ÖZET
Amaç: Bu çalışmada, Aile Sağlığı Merkezi (ASM) çalışanlarında kişilik yapısı ile internet bağımlılığı ve bazı bağımlılık türlerinin ilişkisinin incelenmesi
amaçlandı. Materyal ve Metot: Bu tanımlayıcı çalışmanın evreni Düzce’deki 110 Aile Sağlığı Merkezi’nde çalışan 220 Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanıdır.
Değerlendirme araçları olarak; Sosyodemografik Veri Formu, İnternet Bağımlılığı Ölçeği (İBÖ), Eysenck Kişilik Anketi-Kısaltılmış Form (EKA-GGK) uygulanmıştır. Bulgular: Düzce’de Aile Sağlığı Merkezlerindeki Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanları arasında internet bağımlılığı %11,3 (n=23) olarak bulundu. İnternet bağımlılığı olanlar içinde %10,8 (n=22) muhtemel bağımlı ve %0,5 (n=1) bağımlıydı. Internet bağımlılığı ile cinsiyet, meslek, aile tipi, eğitim durumu, yaşadığı yer, gelir durumu, hobi, spor etkinliği, sinema, tiyatroya gitme, kitap, gazete, dergi okuma arasında ilişki yoktu. Ancak, internet bağımlılığı ile medeni durum arasında bir ilişki vardı (χ²=5,731, p=0,017). İnternet bağımlılığı sigara içenler ve sigara içmeyen kişiler arasında farklılık göstermekte idi (χ²=6,074, p=0,014). Kişilik özellikleri incelendiğinde, EKAGGK’nın nörotisizm (EY-N) puanı, internet bağımlı ve bağımlı olmayan gruplarda anlamlı farklılık gösterdi. Sonuç: Alkol kullanımı, sigara kullanımı ve internet bağımlılığı erkeklerde daha yüksek bulundu. İnternet bağımlılığı, sigara içenlerde, bekâr olanlarda, nörotisizm üzerine daha yüksek puana sahip olanlar arasında daha yaygındı.

RELAKSİNİN KARDİYOVASKÜLER SİSTEM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

05-14

Melike Nur Akbaş

DERLEME Nobel Med 2019; 15(1): 5-14

DÜZCE İLİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ ÇALIŞANLARINDA İNTERNET, SİGARA, ALKOL, MADDE BAĞIMLILIĞI İLE KİŞİLİK İLİŞKİSİ

15-20

Muammer Yılmaz, Ayşe Yılmaz, Cemil Işık Sönmez, İsmet Aşıkhasan

ARASTIRMA Nobel Med 2019; 15(1): 15-20

MUĞLA’DA 2015-2016 YILLARI ARASINDA SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİĞİNE YAPILAN BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

21-27

Metin Pıçakçıefe, Volkan Akkaya, Erkan Erbaş, Belgin Doğu

ARASTIRMA Nobel Med 2019; 15(1): 21-27

KEMOTERAPİ HASTALARININ ÜREME KORUYUCU YÖNTEMLER KONUSUNDA BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞ DURUMLARI: ÇANAKKALE’DEN TANIMLAYICI ÖRNEK BİR ÇALIŞMA

47-55

Başak Büyük, Sibel Oymak, Lokman Koral, Özgür Özerdoğan

ARASTIRMA Nobel Med 2019; 15(1): 47-55

DİYABETİK HASTALARDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU SIKLIĞI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI

28-32

Ayşenur Beyazıt Üçgün, Türkan Paşalı Kilit, Kevser Onbaşı

ARASTIRMA Nobel Med 2019; 15(1): 28-32

TÜRK ERGEN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE HEPATİT A, HEPATİT B, KIZAMIK, KIZAMIKÇIK, KABAKULAK VE SUÇİÇEĞİ SEROPREVALANSI

33-40

Rukiye Saç, Medine Ayşin Taşar, Zahide Yalaki, Mustafa Muhammed Güneylioğlu, Gamze Özsoy, Seçkin Karadağlı, Sabir Göçmen, Nermin Akbaş, Bülent Alioğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2019; 15(1): 33-40

LİNOPİRDİN’İN SIÇANLARDA ZORLU YÜZME TESTİNDE GÖZLENEN ETKİLERİ

41-46

Barış Uzunok, Nevzat Kahveci, Güldal Güleç Süyen, M. Çağatay Büyükuysal

ARASTIRMA Nobel Med 2019; 15(1): 41-46

OMUZ SIKIŞMA SENDROMUNDA EKSTRAKORPORAL ŞOK DALGA VE KİNEZYO BANT TEDAVİLERİNİN ETKİNLİĞİ

56-62

Mualla Biçer Gençbay, Nilgün Işıksaçan, Murat Koşer, Pınar Kasapoğlu, Özlem Akbaş, Keramettin Pekediş

ARASTIRMA Nobel Med 2019; 15(1): 56-62

ÇOCUKLARDA NADIR BIR METABOLIK ASIDOZ NEDENI; ANTIFIRIZ ILE ZEHIRLENME

63-65

Nihal Akçay, Hasan Serdar Kıhtır, Osman Yeşilbaş, Mey Talip Petmezci, Ülkem Koçoğlu Barlas, Esra Şevketoğlu

OLGU SUNUMU Nobel Med 2019; 15(1): 63-65

PROF. DR. NUSRET H. FİŞEK (1914-1990) Temel Halk Sağlığı Kavramları

66-70

Çağatay Güler

PORTRE Nobel Med 2019; 15(1): 66-70

KARACİĞER VE SİSTEMİK HASTALIKLAR

05-09

Sebati Özdemir

DERLEME Nobel Med 2013; 9(2): 5-9

YAŞLANAN BÖBREK: YAŞLANMA MI, HASTALIK MI?

10-14

Meltem Gürsu, Rümeyza Kazancıoğlu, Savaş Öztürk

DERLEME Nobel Med 2013; 9(2): 10-14

KOBALAMİN EKSİKLİĞİNİN ERKEN TANISINDA, ÖZELLİKLE VİTAMİN B12 DÜZEYLERİ SINIRDA OLAN HASTALARDA, HOLOTRANSKOBALAMİN (HOLOTC) ÖLÇÜMÜNÜN ÖNEMİ

15-20

Faruk Sönmezışık, Esma Sürmen Gür, Burak Asıltaş

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 15-20

AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ OLAN HASTALARDA FİZİKSEL BÜYÜMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

21-25

Celalettin Koşan, Oğuzhan Sepetçigil, Atilla Çayır, Avni Kaya, Behzat Özkan

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 21-25

POSTOPERATİF SOLUNUM YETERSİZLİĞİ RİSKİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN RİSK İNDEKSLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

26-31

Gülsüm Kavalcı, Cavidan Arar, Alkın Çolak, Nesrin Turan, Cemil Kavalcı

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 26-31

ALERJİK RİNİT VE BRONŞİAL ASTIMLI ÇOCUKLARDA PRENATAL VE ÇEVRESEL RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

32-37

Mehmet İbrahim Turan, Müferet Ergüven, Mehmet Özdemir

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 32-37

TİROİD CERRAHİSİNDE REOPERASYONLAR VE MORBİDİTE

38-42

Serkan Teksöz, Murat Özcan, Aytül Sargan, Yusuf Bukey, Recep Özgültekin, Ateş Özyeğin

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 38-42

KOMBİNASYON TEDAVİSİ ALAN HİPERTANSİF HASTALARDA RAMAZAN ORUCUNUN KAN BASINCI KONTROLÜ, LİPİD PROFİLİ, BRAİN NATRİÜRETİK PEPTİD, RENAL FONKSİYONLAR VE ELEKTROLİT DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

43-46

İbrahim Faruk Aktürk, İsmail Bıyık, Cüneyt Koşaş, Ahmet Arif Yalçın, Mehmet Ertürk, Fatih Uzun

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 43-46

TÜRKİYE’DE KIRSAL KESİMDE NOROVİRÜS VE CAMPYLOBACTER JEJUNİ’YE BAĞLI GELİŞEN BÜYÜK ÇAPLI BİR SALGIN VE YÖNETİMİ

47-51

İbak Gönen

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 47-51

DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMADA CD99 VE FLI-1 EKSPRESYONU VE PROLİFERATİF İNDEKS VE APOPTOZİS İLE İLİŞKİSİ

52-56

Ufuk Berber, İsmail Yılmaz, Tolga Tuncel, Zafer Küçükodacı Aptullah Haholu

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 52-56
 • Pubmed Style

  Muammer Yılmaz, Ayşe Yılmaz, Cemil Işık Sönmez, İsmet Aşıkhasan. [DÜZCE İLİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ ÇALIŞANLARINDA İNTERNET, SİGARA, ALKOL, MADDE BAĞIMLILIĞI İLE KİŞİLİK İLİŞKİSİ]. Nobel Med 2019; 15(1): 15-20, Turkish.
 • Web Style

  Muammer Yılmaz, Ayşe Yılmaz, Cemil Işık Sönmez, İsmet Aşıkhasan. [DÜZCE İLİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ ÇALIŞANLARINDA İNTERNET, SİGARA, ALKOL, MADDE BAĞIMLILIĞI İLE KİŞİLİK İLİŞKİSİ]. www.nobelmedicus.com/en/Article.aspx?m=1716 [Access: Mayıs 24, 2021], Turkish.
 • AMA (American Medical Association) Style

  Muammer Yılmaz, Ayşe Yılmaz, Cemil Işık Sönmez, İsmet Aşıkhasan. [DÜZCE İLİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ ÇALIŞANLARINDA İNTERNET, SİGARA, ALKOL, MADDE BAĞIMLILIĞI İLE KİŞİLİK İLİŞKİSİ]. Nobel Med 2019; 15(1): 15-20, Turkish.
 • Vancouver/ICMJE Style

  Muammer Yılmaz, Ayşe Yılmaz, Cemil Işık Sönmez, İsmet Aşıkhasan. [DÜZCE İLİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ ÇALIŞANLARINDA İNTERNET, SİGARA, ALKOL, MADDE BAĞIMLILIĞI İLE KİŞİLİK İLİŞKİSİ]. Nobel Med (2019); 15(1): 15-20, [cited Mayıs 24, 2021], Turkish.
 • Harvard Style

  Muammer Yılmaz, Ayşe Yılmaz, Cemil Işık Sönmez, İsmet Aşıkhasan. (2019) [DÜZCE İLİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ ÇALIŞANLARINDA İNTERNET, SİGARA, ALKOL, MADDE BAĞIMLILIĞI İLE KİŞİLİK İLİŞKİSİ]. Nobel Med, 15(1): 15-20, Turkish.