Arama Sonuçları

Arama Sonuçları

YAŞLI OLGULARDA HİPERÜRİSEMİ İLE LİPİD DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

28-30

Güler Buğdaycı, Erdinç Serin

ARASTIRMA Nobel Med 2006; 2(3): 28-30

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI TEDAVİSİ

04-11

Emine Koçyiğit

DERLEME Nobel Med 2007; 3(1): 04-11

DENEYSEL ASETAMİNOFEN İLE OLUŞTURULAN KARACİĞER TOKSİSİTESİNDE OKSİDATİF STRESİN DEĞERLENDİRİLMESİ: DARBEPOETİN UYGULAMASININ ETKİLERİ

56-61

Erman Aytaç, Pınar Seymen, Seha Saygılı, Habibe Genç, Hafize Uzun, Gülsen Özbay, Tuncay Altu, Hakkı Oktay Seymen, Muzaffer Sarıyar

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(3): 56-61

HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİNİN YENİDOĞAN SIÇANLARDA OLUŞTURULAN DENEYSEL NEKROTİZAN ENTEROKOLİT ÜZERİNE ETKİLERİ

12-16

Doğan Şimşek, Seçil Aydınöz, Mesut Mutluoğlu, Osman Metin İpçiolu, Hakan Çermik, Mustafa Kul, Ferhan Karademir, Günalp Uzun, İsmail Göçmen

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(1): 12-16

DENEYSEL HİPERTANSİF SIÇANLARDA CRATAEGUS TANACETİFOLİA (ALIÇ) VE HİPEROZİT’İN TÜKÜRÜK BEZİ İLE BÖBREK DOKUSU ÜZERİNE ETKİLERİ VE NİTRİK OKSİT (NO) İLE İLİŞKİSİ

17-22

Hüsniye Birman, Kadriye Akgün Dar, Ayşegül Kapucu, Vakur Olgaç, Ebru Gürel

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(1): 17-22

NORMAL GEBELİK SÜRESİNCE SERUM PARAOKSONAZ VE ARİLESTERAZ AKTİVİTELERİ

49-55

Emre Sarandöl, Melahat Dirican, Esma Eröz, Emine Kırhan, Zehra Serdar, Gürkan Uncu

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(1): 49-55

DEĞİŞİK DOZLARDAKİ ASETAMİNOFENİN KARACİĞER NİTRİK OKSİT SENTAZ ENZİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İMMÜNOHİSTOKİMYASAL VE BİYOKİMYASAL YÖNTEMLER KULLANILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

88-95

Ahmet Koçak, Alpaslan Gökçimen, Nigar Yılmaz, Hüseyin Vural

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(2): 88-95

SIÇANLARDA İSKEMİ/REPERFÜZYONA BAĞLI PANKREATİK HASARDA ERDOSTEİN, C VE E VİTAMİNİNİN ETKİSİ

49-54

M. Cem Koçkar, Rana Sırmalı, Efkan Uz, Mustafa Doğan, H. Ramazan Yılmaz, Aynur Kılbaş, Yetkin Ağaçkıran, İrfan Altuntaş, Osman Gökalp, Namık Delibaş

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(2): 49-54

TROMBOLİTİK TEDAVİNİN NONİNVAZİV DEĞERLENDİRMESİNDE GLİKOJEN FOSFORİLAZ İZOENZİM BB, TOTAL SİALİK ASİT, OKSİDAN VE ANTİOKSİDAN PARAMETRELERİN ÖNEMİ

32-39

Zehra Serdar, Aysun Altın, Akın Serdar, Gökhan Bilgili, Elif Emre Doruk

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(3): 32-39

CRT MONİTÖR KULLANIMI SONUCU OLUŞAN RADYASYONUN SIÇAN DOKULARINA ETKİLERİ: C VİTAMİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ

81-86

Sibel Serin Kılıçoğlu, Selçuk Tabak, Aslıhan Avcı, Bülent Kılıçoğlu, Erdinç Devrim, B. İmge Ergüder, Ebru Gürleyik, Salih Celepli, Recep Çetin, İker Durak

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(3): 81-86

KOAH’LI OLGULARDA LİKOPENİN ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

98-104

Gamze Kırkıl, Mehmet Hamdi Muz, Enver Sancaktar, Dilara Kaman, Kazım Şahin, Ömer Küçük

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(3): 98-104

NİTRİK OKSİT SENTETAZ VE RENİN GRANÜLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ALBİNO FARE (BALB/C) BÖBREĞİNDE HİSTOKİMYASAL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

42-48

Hatice Yorulmaz, Cihan Demirci

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(1): 42-48

FARE BEYNİNDE HİPEROKSİ İLE UYARILAN OKSİDATİF STRESİN AZALTILMASINDA TÜM-TRANS RETİNOİK ASİDİN ETKİLERİ

22-26

Füsun Öztay, Bertan Boran Bayrak, Özgecan Kayalar, Refiye Yanardağ

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(3): 22-26

KARBON TETRAKLORÜR İLE AKUT KARACİĞER TOKSİSİTESİ GELİŞTİRİLEN RATLARDA GHRELİNİN ROLÜ

43-48

Sabiha Şahin, Özkan Alataş

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(3): 43-48

<sup>99m</sup>Tc DİMERKAPTOSÜKSİNİK ASİT (DMSA) UYGULAMASININ RATLARDA OLUŞTURABİLECEĞİ OLASI OKSİDATİF STRESİN ARAŞTIRILMASI

54-57

Serdal Öğüt, Gökhan Cesur, Duygu Kumbul Doğuç, Mümin Polat, Mustafa Yıldız

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(3): 54-57

KORONER ARTER HASTALARINDA ASPİRİN DİRENCİ VE OKSİDATİF STRES

74-81

Zehra Serdar, Elif Emre Doğruk, Akın Serdar, Şeyda Günay, İsminur Saka Karagöz

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(3): 74-81

KAFEİK ASİT FENETİL ESTERİN DİYETE EKLENMESİ ETAMBUTOL KAYNAKLI OKSİDATİF STRESE KARŞI TEDAVİSİNİN MİYOKARD DOKUSUNU KORUR

120-124

Celal Yavuz, Sinan Demirtaş, Süleyman Yazıcı, Ahmet Çalışkan, Orkut Güçlü, Oğuz Karahan, Binali Mavitaş

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(3): 120-124

SÜNNET ÖNCESİ PRİLOKAİN UYGULANAN BİR YENİDOĞANDA GELİŞEN METHEMOGLOBİNEMİ

142-144

Fatih Yanaral, Ahmet Rüknettin Aslan, Alkan Çubuk, Mehmet Taha Kökbıyık, Feridun Şengör

OLGU SUNUMU Nobel Med 2013; 9(3): 142-144

FOTOTERAPİNİN YENİDOĞAN SARILIĞINDA SERUM PARAOKSONAZ AKTİVİTESİ VE TOTAL ANTİOKSİDAN KAPASİTEYE ETKİLERİ

48-51

Sevil Kurban, Ali Annagür, Hüseyin Altunhan, İdris Mehmetoğlu, Rahmi Örs, Said Sami Erdem, Fatma Hümeyra Yerlikaya, Aysun Toker, Erkan Taşyürek

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(3): 48-51

POSTMENOPOZAL OSTEOPOROZLU HASTALARDA SERUM TOTAL OKSİDATİF VE ANTİOKSIDAN DURUMU

83-86

Ercan Madenci, Şükrü Güçbey, İrfan Koca, Erhan İbas, Hülya Çiçek

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(1): 83-86

SEREBROVASKÜLER HASTALIKTA IGF-1 VE ATRİYAL FİBRİLASYON İLİŞKİSİ

55-58

Çağatay Öncel, Selma Tekin, Tolga Yaylalı, Hande Şenol, Simin Rota

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(3): 55-58

MELATONİN VE DEHİDROEPİANDROSTERON DÜZEYLERİNİN OBEZİTE İLE İLİŞKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

70-75

İdris Mehmetoğlu, Seyid Gökçe, Sevil Kurban, Recep Gökçe, Mehmet Nuri Atalar, Muhammed Çelik

ARASTIRMA Nobel Med 2017; 13(2): 70-75

ASİMETRİK DİMETİLARJİNİN VE KARACİĞER TOKSİSİTESİ İLE İLİŞKİSİ

16-21

Muhammed Emin Keleş

DERLEME Nobel Med 2017; 13(3): 16-21

RELAKSİNİN KARDİYOVASKÜLER SİSTEM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

05-14

Melike Nur Akbaş

DERLEME Nobel Med 2019; 15(1): 5-14