ARASTIRMA
Nobel Med 2009; 5(1): 10-13

ENDOSKOPİK RETROGRAD KOLANJİOPANKREATOGRAFİ DENEYİMİ: TEK MERKEZLİ PROSPEKTİF ÇALIŞMA

Muhammed Cem Koçkar, Altuğ Şenol, Erkan Cüre, Abdulkadir Baştürk, Bünyamin Aydın
ÖZET
Amaç
Endoskopik retrograt kolanjio Pankreatografi (ERKP), pankreas, safra kesesi ve karaciğerin drenajını sağlayan kanalların görüntülenmesine yarayan yöntemdir. Günümüzde ERKP işlemi pankreatikobilier sistemdeki patolojilerin tanısından ziyade terapötik yaklaşımda kullanılmaktadır.

Materyal ve Metot
Çalışmaya ekstrahepatik kolestaz tanısıyla Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Kliniğine yatırılan 118 hasta dahil edildi. Hastaların 48’i (%40,7) erkek, 70’i (%59,3) kadındı.
Bulgular
Toplam 123 ERKP seansı yapıldı. Yetmiş bir koledok taşı, 20 malign darlık, 8 benign darlık, 9 Oddi fibrozisi, 7 postoperatifbilier fistül, 1 koledokoduodenal fistül, 1 ektopik açılım anomalisi, 1 Fasciola hepatica vakası tespit edildi. Hastaların bazılarında birden fazla patoloji mevcut olup toplam 93 hastada koledok taşı vardı. Yirmi iki hastada divertikül tespit edildi. Altı hastada ciddi olmayan komplikasyon görüldü. ERKP serimizde 17 hastada başarısız olundu.
Sonuç
ERKP işlemi sonrasında perforasyon, sepsis, hatta mortalite gibi çok ciddi komplikasyonlar görülebilmektedir. Endoskopist ve ekibinin deneyimli olması, işlem sırasında ve servis takibinde dikkatli olunması işlemin başarısını artırdığı gibi komplikasyonları da en aza indirmektedir.

RUH SAĞLIĞININ İYİLEŞTİRİLMESİNDE YENİ BİR DESTEK TEDAVİ YAKLAŞIMI – HAYVAN DESTEKLİ TEDAVİ

04-09

Sibel Cevizci, Ethem Erginöz, Zuhal Baltaş

DERLEME Nobel Med 2009; 5(1): 04-09

ENDOSKOPİK RETROGRAD KOLANJİOPANKREATOGRAFİ DENEYİMİ: TEK MERKEZLİ PROSPEKTİF ÇALIŞMA

10-13

Muhammed Cem Koçkar, Altuğ Şenol, Erkan Cüre, Abdulkadir Baştürk, Bünyamin Aydın

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(1): 10-13

GENİTAL PROLAPSUSLARDA SAKROKOLPOPEKSİ SONUÇLARI

14-18

Cüneyt Eftal Taner, İrem Şenyuva, Aysun Camuzcuoğlu, Cemal Karanfil

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(1): 14-18

SİROTİK HASTALARDA DEMİR EKSİKLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE SOLUBL TRANSFERRİN RESEPTÖRÜ VE SOLUBL TRANSFERRİN RESEPTÖR-FERRİTİN İNDEKSİNİN YERİ

19-23

Bülent Saka, Nilgün Erten, Sevgi K. Beşışık, Sema Genç, Ahmet Sivas, M. Akif Karan, Cemil Taşçıoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(1): 19-23

ROMATOİD ARTRİTİN OSTEOARTRİTTEN AYIRICI TANISINDA POPLİTEAL LENF NODU GÖRÜNTÜLEMESİNİN YERİ

24-30

Berna Dirim, Emel Boyraz, Hikmet Koçyiğit, Nail Hızlı, Remide Arkun, Nezahat Erdoğan, Fazıl Gelal, Engin Uluç

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(1): 24-30

BACTEC MGIT 960 YÖNTEMİYLE LİNEZOLİDİN ÇOKLU İLAÇ DİRENÇLİ MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS SUŞLARINA IN VITRO ETKİNLİĞİ

31-34

İlhan Afşar, Aslı Gamze Şener, Cengiz Çavuşoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(1): 31-34

BOTULİNUM TOKSİN TİP A VE KURU İĞNELEME İLE TEDAVİ EDİLEN BİR OROMANDİBULAR DİSTONİ OLGUSU

35-39

Demirhan Dıraçoğlu, Bahar Teksöz, Ayşe Karan, Cihan Aksoy

OLGU SUNUMU Nobel Med 2009; 5(1): 35-39

NARKOLEPSİLİ BİR OLGU SUNUMU

40-42

Murat Doğan, Cahide Yılmaz, Avni Kaya, Hüseyin Çaksen

OLGU SUNUMU Nobel Med 2009; 5(1): 40-42

KİSTİK FİBROZİSE BAĞLI PSEUDO-BARTTERS SENDROMU

43-45

Cihangir Akgün, Murat Başaranoğlu, Sevil Arı Yuca, Sinan Akbayram, Şükrü Arslan, Ercan Kırımi

OLGU SUNUMU Nobel Med 2009; 5(1): 43-45

İZOLE KİST HİDATİK: ENSE BÖLGESİNDE KİTLE İÇİN SIRADIŞI BİR NEDEN

46-49

Erkan Cüre, Kasım Demir, Cem Koçkar, Abdülkadir Baştürk, Altuğ Şenol

OLGU SUNUMU Nobel Med 2009; 5(1): 46-49

Cevat Kerim İncedayı

50-55

Arın Namal

PORTRE Nobel Med 2009; 5(1): 50-55

KARACİĞER VE SİSTEMİK HASTALIKLAR

05-09

Sebati Özdemir

DERLEME Nobel Med 2013; 9(2): 5-9

YAŞLANAN BÖBREK: YAŞLANMA MI, HASTALIK MI?

10-14

Meltem Gürsu, Rümeyza Kazancıoğlu, Savaş Öztürk

DERLEME Nobel Med 2013; 9(2): 10-14

KOBALAMİN EKSİKLİĞİNİN ERKEN TANISINDA, ÖZELLİKLE VİTAMİN B12 DÜZEYLERİ SINIRDA OLAN HASTALARDA, HOLOTRANSKOBALAMİN (HOLOTC) ÖLÇÜMÜNÜN ÖNEMİ

15-20

Faruk Sönmezışık, Esma Sürmen Gür, Burak Asıltaş

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 15-20

AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ OLAN HASTALARDA FİZİKSEL BÜYÜMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

21-25

Celalettin Koşan, Oğuzhan Sepetçigil, Atilla Çayır, Avni Kaya, Behzat Özkan

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 21-25

POSTOPERATİF SOLUNUM YETERSİZLİĞİ RİSKİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN RİSK İNDEKSLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

26-31

Gülsüm Kavalcı, Cavidan Arar, Alkın Çolak, Nesrin Turan, Cemil Kavalcı

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 26-31

ALERJİK RİNİT VE BRONŞİAL ASTIMLI ÇOCUKLARDA PRENATAL VE ÇEVRESEL RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

32-37

Mehmet İbrahim Turan, Müferet Ergüven, Mehmet Özdemir

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 32-37

TİROİD CERRAHİSİNDE REOPERASYONLAR VE MORBİDİTE

38-42

Serkan Teksöz, Murat Özcan, Aytül Sargan, Yusuf Bukey, Recep Özgültekin, Ateş Özyeğin

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 38-42

KOMBİNASYON TEDAVİSİ ALAN HİPERTANSİF HASTALARDA RAMAZAN ORUCUNUN KAN BASINCI KONTROLÜ, LİPİD PROFİLİ, BRAİN NATRİÜRETİK PEPTİD, RENAL FONKSİYONLAR VE ELEKTROLİT DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

43-46

İbrahim Faruk Aktürk, İsmail Bıyık, Cüneyt Koşaş, Ahmet Arif Yalçın, Mehmet Ertürk, Fatih Uzun

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 43-46

TÜRKİYE’DE KIRSAL KESİMDE NOROVİRÜS VE CAMPYLOBACTER JEJUNİ’YE BAĞLI GELİŞEN BÜYÜK ÇAPLI BİR SALGIN VE YÖNETİMİ

47-51

İbak Gönen

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 47-51

DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMADA CD99 VE FLI-1 EKSPRESYONU VE PROLİFERATİF İNDEKS VE APOPTOZİS İLE İLİŞKİSİ

52-56

Ufuk Berber, İsmail Yılmaz, Tolga Tuncel, Zafer Küçükodacı Aptullah Haholu

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 52-56
 • Pubmed Style

  Muhammed Cem Koçkar, Altuğ Şenol, Erkan Cüre, Abdulkadir Baştürk, Bünyamin Aydın . [ENDOSKOPİK RETROGRAD KOLANJİOPANKREATOGRAFİ DENEYİMİ: TEK MERKEZLİ PROSPEKTİF ÇALIŞMA]. Nobel Med 2009; 5(1): 10-13, Turkish.
 • Web Style

  Muhammed Cem Koçkar, Altuğ Şenol, Erkan Cüre, Abdulkadir Baştürk, Bünyamin Aydın . [ENDOSKOPİK RETROGRAD KOLANJİOPANKREATOGRAFİ DENEYİMİ: TEK MERKEZLİ PROSPEKTİF ÇALIŞMA]. www.nobelmedicus.com/en/Article.aspx?m=1716 [Access: Mayıs 24, 2021], Turkish.
 • AMA (American Medical Association) Style

  Muhammed Cem Koçkar, Altuğ Şenol, Erkan Cüre, Abdulkadir Baştürk, Bünyamin Aydın . [ENDOSKOPİK RETROGRAD KOLANJİOPANKREATOGRAFİ DENEYİMİ: TEK MERKEZLİ PROSPEKTİF ÇALIŞMA]. Nobel Med 2009; 5(1): 10-13, Turkish.
 • Vancouver/ICMJE Style

  Muhammed Cem Koçkar, Altuğ Şenol, Erkan Cüre, Abdulkadir Baştürk, Bünyamin Aydın . [ENDOSKOPİK RETROGRAD KOLANJİOPANKREATOGRAFİ DENEYİMİ: TEK MERKEZLİ PROSPEKTİF ÇALIŞMA]. Nobel Med (2009); 5(1): 10-13, [cited Mayıs 24, 2021], Turkish.
 • Harvard Style

  Muhammed Cem Koçkar, Altuğ Şenol, Erkan Cüre, Abdulkadir Baştürk, Bünyamin Aydın . (2009) [ENDOSKOPİK RETROGRAD KOLANJİOPANKREATOGRAFİ DENEYİMİ: TEK MERKEZLİ PROSPEKTİF ÇALIŞMA]. Nobel Med, 5(1): 10-13, Turkish.