DERLEME
Nobel Med 2015; 11(2): 13-18 13-18

HAC DÖNEMİNDE KARŞILAŞILAN SAĞLIK RİSKLERİ

Ozan Kocakaya, Derya Kocakaya, Aslı Tufan, Altuğ Çinçin
ÖZET
Hac, Mekke ve çevresindeki kutsal topraklara yılın belirli bir döneminde yapılan bir seyahat olup gücü yeten her Müslümanın ömründe bir kez yerine
getirmesi gereken bir ibadettir. Bu sebeple Suudi Arabistan dışından her yıl 1,5 milyon hacı adayı bu yolculuğa çıkıp dünyanın en büyük kalabalığını bir
araya getirirler. Toplum sağlığını uluslararası ölçekte etkileyebilecek bu benzersiz olay hacı adayları için yüksek sıcaklık ve yoğun kalabalığa bağlı olarak hem fiziksel hem de mental olarak yorucu bir süreçtir. Doktorların, hacı adaylarının tıbbi hazırlığını en doğru şekilde yapabilmeleri için karşılaşacakları durumlar ve sağlık riskleri açısından bilgili olmaları gereklidir.
Zorunlu tutulan meningokok aşısının yanı sıra pnömokok ve influenza aşılarının tavsiye edilmesi, adayların yürümek durumunda kalacakları mesafeler için hac öncesi kardiyovasküler kapasitelerini artırıcı
egzersizleri yapmalarının önerilmesi, hem hijyen hem de karşılaşılabilecek tıbbi sorunlar hakkında bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Kitlelerin bir
araya geldiği durumlarda ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarının önlenebilmesi için yıllardır yürürlükte olan zorunlu sağlık önlemlerine ek olarak yeni ortaya
çıkan Ortadoğu Solunum Sendromu Coronavirusu (MERS-CoV), Ebola kanamalı ateşi, kolera salgınları gibi güncel problemlere yönelik önlemler de mevcuttur. Bu yazı ile doktorların hacı adaylarının karşılaşabileceği
sağlık sorunları hakkında bilgilendirilmesi ve bu sayede onlara daha iyi bir danışmanlık sunabilmesi amaçlanmaktadır.

ANDROJEN DEPRIVASYON TEDAVİSİ ALAN METASTATİK PROSTAT KANSERLİ HASTALARDA CİNSEL YAŞAM

05-12

Bahadır Ermeç, Hakan Hakkı Taşkapu, Murat Dinçer, Mazhar Ortaç, Emre Salabaş, Ateş Kadıoğlu

DERLEME Nobel Med 2015; 11(2): 5-12 05-12

HAC DÖNEMİNDE KARŞILAŞILAN SAĞLIK RİSKLERİ

13-18

Ozan Kocakaya, Derya Kocakaya, Aslı Tufan, Altuğ Çinçin

DERLEME Nobel Med 2015; 11(2): 13-18 13-18

SCHNEIDERIAN PAPİLLOMALAR: 12 YILLIK DENEYİMLERİMİZ

19-23

Güler Berkiten, Muhlis Bal, Tolgar Lütfi Kumral, Yavuz Atar, Ziya Saltürk, Güven Yıldırım, Yavuz Uyar

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(2): 19-23 19-23

ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE KOLŞİSİN İNTOKSİKASYONU TANISI İLE TAKİP EDİLEN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

24-28

Halil İbrahim Yakut, Ganime Ayar, Şanlıay Şahin, Mutlu Uysal Yazıcı, Ramiz Coşkun Gündüz, Gökhan Kalkan

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(2): 24-28 24-28

AİLE HEKİMLERİNİN, HUZURSUZ BACAK SENDROMU KONUSUNDAKİ FARKINDALIK, TUTUM VE BİLGİLERİ

29-35

Hülya Kahraman, Nilgün Özçakar, Mehtap Kartal

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(2): 29-35 29-35

KRİTİK HASTALARDA FARKLI YOLLARLA GLUTAMİNLİ BESLENMENİN MORTALİTE VE MORBİDİTEYE ETKİSİ

36-40

Hülya Sungurtekin, İbrahim Öztürk, Bayram Beder, Hale Daldal, Simay Serin

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(2): 36-40

SAKROİLİAK EKLEM İLE İLİŞKİLİ BEL AĞRISI TEDAVİSİNDE İNTRAARTİKÜLER VE L5 DORSAL RAMUSA PULSED RADYOFREKANS NÖROTOMİ UYGULAMASININ ETKİNLİĞİ

41-48

İbrahim Andan, Suna Akın Takmaz, Hülya Başar, Bülent Baltacı

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(2): 41-48

ANTİREFLÜ AMELİYATI SONRASI YAKALIĞIN AYRILMASININ ENGELLENMESİ: DENEYSEL ÇALIŞMA

49-53

Zekeriya İlçe, İsmet Özaydın, Abdulkadir İskender, Metin Aydın, Erol Kisli, Musa Gençcelep

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(2): 49-53

ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA PERİODONTAL HASTALIK ŞİDDETİ: KARŞILAŞTIRMALI ÇALIŞMA

54-58

Yasemin Özkan, Mahmut Alpaycı, Mehmet Özkan, Özcan Hız, Nazım Bozan

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(2): 54-58

SAKARYA İLİNDE 2008 YILI BEBEK ÖLÜMLERİNİN EĞERLENDİRİLMESİ: KESİTSEL BİR ARAŞTIRMA

59-64

Figen Demir, M. Fatih Önsüz, Yasin Çatalbaş

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(2): 59-64

İŞ YÜKÜNE DAYALI PERSONEL İHTİYACI BELİRLEME YÖNTEMİ İLE TÜRKİYE’DE AİLE HEKİMİ İHTİYACININ SAPTANMASI

65-73

Salih Mollahaliloğlu, Baki Can Metin, Mustafa Kosdak, Sarp Üner

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(2): 65-73

İLERİ OSTEOPOROZU OLAN KADIN HASTALARDA TERİPARATİD TEDAVİSİNİN AĞRI VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

74-79

Bengi Öz, Güzide Gonca Örük, Hikmet Koçyiğit

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(2): 74-79

OBEZ ÇOCUKLARDA OKSİDATİF STRES BELİRTECİ OLARAK İSKEMİ-MODİFİYE ALBUMİN

80-84

Naci Topaloğlu, Şule Yıldırım, Mustafa Tekin, Fatih Köksal Binnetoğlu, Dilek Ülker Çakır, Fehime Erdem, Sibel Cevizci

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(2): 80-84

EASY-CARE STANDARD DEĞERLENDİRME ARACININ TÜRKÇE’YE UYARLANMASI VE TÜRK YAŞLILARINDA PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

85-92

Rukiye Pınar, Ayşe Ergün, Saime Erol, Zeynep Kurtuluş, Kamer Gür, Havva Sert, Ian Philp

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(2): 85-92

ADÖLESAN BİR OLGUDA DİABETİK KETOASİDOZA BAĞLI SEREBRAL ÖDEM TEDAVİSİ SIRASINDA MANNİTOLE BAĞLI AKUT BÖBREK HASARI

93-96

Duygu Övünç Hacıhamdioğlu, Bülent Hacıhamdioğlu, Gökhan Aydemir, Mustafa Kul, Ferhan Karademir, Selami Süleymanoğlu

OLGU SUNUMU Nobel Med 2015; 11(2): 93-96

TÜRK PATOLOJİ VE ONKOLOJİSİNE KATKISI OLAN BİR BİLİMADAMI PROF. DR. SIEGFRIED OBERNDORFER (1876-1944)

97-100

Ayten Arıkan, Gülten Dinç

PORTRE Nobel Med 2015; 11(2): 97-100

HAS-BLED SCORE: LIMITATIONS DUE TO UNDERESTIMATION OF BLEEDING RISK IN THE ELDERLY

101-102

Gülistan Bahat, Birkan İlhan, Mehmet Akif Karan

EDİTORYAL Nobel Med 2015; 11(2): 101-102

KARACİĞER VE SİSTEMİK HASTALIKLAR

05-09

Sebati Özdemir

DERLEME Nobel Med 2013; 9(2): 5-9

YAŞLANAN BÖBREK: YAŞLANMA MI, HASTALIK MI?

10-14

Meltem Gürsu, Rümeyza Kazancıoğlu, Savaş Öztürk

DERLEME Nobel Med 2013; 9(2): 10-14

KOBALAMİN EKSİKLİĞİNİN ERKEN TANISINDA, ÖZELLİKLE VİTAMİN B12 DÜZEYLERİ SINIRDA OLAN HASTALARDA, HOLOTRANSKOBALAMİN (HOLOTC) ÖLÇÜMÜNÜN ÖNEMİ

15-20

Faruk Sönmezışık, Esma Sürmen Gür, Burak Asıltaş

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 15-20

AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ OLAN HASTALARDA FİZİKSEL BÜYÜMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

21-25

Celalettin Koşan, Oğuzhan Sepetçigil, Atilla Çayır, Avni Kaya, Behzat Özkan

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 21-25

POSTOPERATİF SOLUNUM YETERSİZLİĞİ RİSKİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN RİSK İNDEKSLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

26-31

Gülsüm Kavalcı, Cavidan Arar, Alkın Çolak, Nesrin Turan, Cemil Kavalcı

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 26-31

ALERJİK RİNİT VE BRONŞİAL ASTIMLI ÇOCUKLARDA PRENATAL VE ÇEVRESEL RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

32-37

Mehmet İbrahim Turan, Müferet Ergüven, Mehmet Özdemir

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 32-37

TİROİD CERRAHİSİNDE REOPERASYONLAR VE MORBİDİTE

38-42

Serkan Teksöz, Murat Özcan, Aytül Sargan, Yusuf Bukey, Recep Özgültekin, Ateş Özyeğin

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 38-42

KOMBİNASYON TEDAVİSİ ALAN HİPERTANSİF HASTALARDA RAMAZAN ORUCUNUN KAN BASINCI KONTROLÜ, LİPİD PROFİLİ, BRAİN NATRİÜRETİK PEPTİD, RENAL FONKSİYONLAR VE ELEKTROLİT DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

43-46

İbrahim Faruk Aktürk, İsmail Bıyık, Cüneyt Koşaş, Ahmet Arif Yalçın, Mehmet Ertürk, Fatih Uzun

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 43-46

TÜRKİYE’DE KIRSAL KESİMDE NOROVİRÜS VE CAMPYLOBACTER JEJUNİ’YE BAĞLI GELİŞEN BÜYÜK ÇAPLI BİR SALGIN VE YÖNETİMİ

47-51

İbak Gönen

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 47-51

DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMADA CD99 VE FLI-1 EKSPRESYONU VE PROLİFERATİF İNDEKS VE APOPTOZİS İLE İLİŞKİSİ

52-56

Ufuk Berber, İsmail Yılmaz, Tolga Tuncel, Zafer Küçükodacı Aptullah Haholu

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 52-56
 • Pubmed Style

  Ozan Kocakaya, Derya Kocakaya, Aslı Tufan, Altuğ Çinçin. [HAC DÖNEMİNDE KARŞILAŞILAN SAĞLIK RİSKLERİ]. Nobel Med 2015; 11(2): 13-18 13-18, Turkish.
 • Web Style

  Ozan Kocakaya, Derya Kocakaya, Aslı Tufan, Altuğ Çinçin. [HAC DÖNEMİNDE KARŞILAŞILAN SAĞLIK RİSKLERİ]. www.nobelmedicus.com/en/Article.aspx?m=1716 [Access: Mayıs 24, 2021], Turkish.
 • AMA (American Medical Association) Style

  Ozan Kocakaya, Derya Kocakaya, Aslı Tufan, Altuğ Çinçin. [HAC DÖNEMİNDE KARŞILAŞILAN SAĞLIK RİSKLERİ]. Nobel Med 2015; 11(2): 13-18 13-18, Turkish.
 • Vancouver/ICMJE Style

  Ozan Kocakaya, Derya Kocakaya, Aslı Tufan, Altuğ Çinçin. [HAC DÖNEMİNDE KARŞILAŞILAN SAĞLIK RİSKLERİ]. Nobel Med (2015); 11(2): 13-18 13-18, [cited Mayıs 24, 2021], Turkish.
 • Harvard Style

  Ozan Kocakaya, Derya Kocakaya, Aslı Tufan, Altuğ Çinçin. (2015) [HAC DÖNEMİNDE KARŞILAŞILAN SAĞLIK RİSKLERİ]. Nobel Med, 11(2): 13-18 13-18, Turkish.