Arama Sonuçları

Arama Sonuçları

DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMADA CD99 VE FLI-1 EKSPRESYONU VE PROLİFERATİF İNDEKS VE APOPTOZİS İLE İLİŞKİSİ

52-56

Ufuk Berber, İsmail Yılmaz, Tolga Tuncel, Zafer Küçükodacı Aptullah Haholu

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 52-56

PULMONER TROMBOEMBOLİ VE DERİN VEN TROMBOZU TANISINDA D-DİMER TESTİNİN ÖNEMİ

24-27

Mine Tijen Cesur, Emrullah Solmazgül, Ejder Kardeşoğlu, Nurittin Ardıç, Namık Özmen, Zekai Pekkafalı, Yavuz Narin, Yaşar Küçükardalı

ARASTIRMA Nobel Med 2005; 1(2): 24-27

PRİMER MEME ANJİOSARKOMU

15-18

Zafer Şenol, Murat Kalemoglu, Sezai Demirbaş, F.Fulya Okudur, Tuncay Çelenk

OLGU SUNUMU Nobel Med 2005; 1(3): 15-18

TESTİS SEMİNOMU BOYUN METASTAZI

19-21

Murat Enöz, Sami Katırcıoğlu, Yusufhan Süoğlu

OLGU SUNUMU Nobel Med 2005; 1(3): 19-21

KRONİK C HEPATİTİ TEDAVİSİNİN YAN ETKİLERİ VE TEDAVİLERİ

27-28

Kadir Demir

EDİTORYAL Nobel Med 2005; 1(3): 27-28

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİLİ BİR HASTADA KEMOTERAPİYE BAĞLI NÖTROPENİ DÖNEMİNDE GELİŞEN TİROİD ABSESİ

26-29

Gülistan Bahat, Nilgün Erten, Bülent Saka, Didem Akal, Ali Çakır, Mehmet Akif Karan, Cemil Taşçıoğlu, Abdülkadir Kaysı

OLGU SUNUMU Nobel Med 2006; 2(2): 26-29

ONKOLOJİ MERKEZİMİZDE KANSER TANISIYLA İZLENEN HASTALARIMIZIN ROMATOLOJİK YAKINMA VE BULGULARI

22-27

Erkan Cüre, Mehmet Şahin, Ali Kutlucan, Şevket Ercan Tunç, Abdulkadir Baştürk, Hasan Şenol Coşkun

ARASTIRMA Nobel Med 2008; 4(1): 22-27

HEMATOLOJİK HASTALIKLARDA TERAPÖTİK PLAZMA DEĞİŞİMİ

12-18

Gürhan Kadıköylü, Neslihan Soysal, İrfan Yavaşoğlu, Zahit Bolaman

DERLEME Nobel Med 2008; 4(2): 12-18

İZOLE DALAK METASTAZI NEDENİYLE SPLENEKTOMİ UYGULANAN OVER KARSİNOMLU HASTA

31-32

Bülent Kaya, Deniz Güzey, Hasan Erdem

OLGU SUNUMU Nobel Med 2008; 4(2): 31-32

RUH SAĞLIĞININ İYİLEŞTİRİLMESİNDE YENİ BİR DESTEK TEDAVİ YAKLAŞIMI – HAYVAN DESTEKLİ TEDAVİ

04-09

Sibel Cevizci, Ethem Erginöz, Zuhal Baltaş

DERLEME Nobel Med 2009; 5(1): 04-09

282 HODGKİN HASTALIĞI OLGUSUNUN BAŞLANGIÇTAKİ KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

18-23

Serdar Şahinoğlu, Mustafa N. Yenerel, Serkan Güvenç, Reyhan Diz Küçükkaya, Meliha Nalçacı

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(2): 18-23

METASTATİK OVARİAN KANSER: 3 OLGUNUN SUNUMU

81-85

A. Ender Yumru, Murat Bozkurt, Ebru İnci Coşkun, Y. Tahsin Ayanoğlu

OLGU SUNUMU Nobel Med 2010; 6(1): 81-85

DANIŞMANLIK VERİLEN BEYİN TÜMÖRLÜ HASTALARIN BAZI BAKIM SONUÇLARI: AĞRI, EPİLEPTİK NÖBET, KONSTİPASYON, İNFEKSİYON, SEVK DURUMLARI

25-31

Arzu Tuna Malak, Alev Dıramalı, Kemal Yücesoy

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(2): 25-31

NEDENİ BİLİNMEYEN ATEŞİN ETİYOLOJİSİNDE NAZOFARİNKS KARSİNOMU

93-96

Mehmet Uluğ, Mustafa Kemal Çelen, Mehmet Faruk Geyik, Recep Tekin, Celal Ayaz

OLGU SUNUMU Nobel Med 2010; 6(2): 93-96

REVERSİBL POSTERİOR LÖKOENSEFALOPATİ SENDROMU

97-100

Mesut Okur, Cahide Yılmaz, Avni Kaya, Ahmet Sami Güven, Murat Doğan, Hüseyin Çaksen

OLGU SUNUMU Nobel Med 2010; 6(2): 97-100

BİLATERAL TALAMİK GLİOMA: OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR DERLEMESİ

98-100

Fatih Bayraklı, Aydın Sav, Selçuk Peker

OLGU SUNUMU Nobel Med 2010; 6(3): 98-100

PULSE STEROİD İLE BAŞARILI ŞEKİLDE TEDAVİ EDİLEN EPSTEIN-BARR VİRÜS (EBV) İLİŞKİLİ HEMOFAGOSİTİK LENFOHİSTİOSİTOZİS (HLH)

101-103

Murat Doğan, A. Faik Öner, Hayrettin Temel, Ertan Sal

OLGU SUNUMU Nobel Med 2010; 6(3): 101-103

FEBRİL NÖTROPENİK HASTALARIN KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİMİKROBİYAL DUYARLILIK PROFİLİ

74-78

Süreyya Gül Yurtsever, Nihan Çeken, Bahriye Payzın, Nükhet Kurultay, Füsun Topçugil, Mustafa Demirci

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(1): 74-78

TRANSFÜZYONA BAĞLI AKUT AKCİĞER HASARI

110-113

Sevgi Kalayoğlu-Beşışık, Gonca Karahan, Gülyüz Öztürk, Fatih Tufan, Fatma Oğuz, Deniz Sargın

OLGU SUNUMU Nobel Med 2011; 7(2): 110-113

TUBOOVARYAN ABSE KLİNİĞİ İLE PREZANTE OLAN GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖR OLGUSU

121-123

A. Cem İyibozkurt, Oğuzhan Kuru, İbrahim Kalelioğlu, Serhat Şen, Abdullah Turfanda

OLGU SUNUMU Nobel Med 2011; 7(2): 121-123

KANSER AĞRISI, TEDAVİ PRENSİPLERİ VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AĞRI BASAMAK TEDAVİSİ

05-15

Ecevit Sarıhan, Ercüment Kadıoğlu, Füsun Artıran İğde

DERLEME Nobel Med 2012; 8(1): 05-15

AKUT MYELOMONOSİTİK LÖSEMİSİ OLAN BİR HASTANIN PERİODONTAL TEDAVİSİ

110-113

Esra Güzeldemir, Hilal Uslu Toygar, Nazım Emrah Koçer, Ebru Kızılkılıç

OLGU SUNUMU Nobel Med 2012; 8(1): 110-113

NOZOKOMİYAL ACİNETOBACTER BAUMANNİİ ENFEKSİYONLARINDA İMİPENEM DİRENCİ İLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİ

24-31

Mehmet Balcı, Mehmet Bitirgen, Bahar Kandemir, Emel Türk Arıbaş, İbrahim Erayman

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(3): 24-31

MALİGN PLEVRAL MEZOTELYOMALI OLGULARDA TEDAVİ SONUÇLARIMIZ: TEK MERKEZ DENEYİMİ

95-99

Celalettin Eroğlu, Okan Orhan, Neslihan Kurtul, Halit Karaca, Oğuz Galip Yıldız, Metin Özkan, Serdar Soyuer, Eray Karahacıoğlu, Bünyamin Kaplan

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(1): 95-99

RAMSAY HUNT SENDROMUNDA VOKAL CORD PARALİZİSİ

92-96

Yunus Feyyat Sakin, Alper Kanmaz

OLGU SUNUMU Nobel Med 2014; 10(1): 92-96

İNVAZİV ASPERGİLLOZUN TANISINDA (1,3)-BETA-D GLUKAN VE GALAKTOMANNANIN TANISAL DEĞERİ

44-49

Hatice Tuna Hörmet Öz, A. Nedret Koç, M. Altay Atalay, Bülent Eser, Orhan Yıldız,3 Leyla Gül Kaynar

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(2): 44-49

ORBİTAL KİTLELERDE SONOELASTOGRAFİNİN YERİ

59-63

İsmail Akdulum, Rahmi Duman, Zeynel Yoloğlu, Ramazan Tiken, Feyza Kabar, Mehmet Balcı, Bilgin Kadri Arıbaş

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(3): 59-63

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİ VE SJÖGREN'S SENDROMUNUN EŞLİK ETTİĞİ UYGUNSUZ ANTİDİÜRETİK HORMON SALINIMI SENDROMU: İNATÇI BİR HİPONATREMİ OLGU SUNUMU

49-54

Yuejiang Jiao, Hui Liu, Liping Li,Yujin Ma, Hongwei Jiang

OLGU SUNUMU Nobel Med 2018; 14(1): 49-54

KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİDE p53 YOLAĞINDAKİ GENLERİN HASTALIĞIN PROGNOZUNA OLAN ETKİSİ

05-16

Gözde Öztan, Şükrü Palanduz, Kıvanç Çefle

DERLEME Nobel Med 2018; 14(2): 5-16

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TEDAVİSİNDE EPİDERMAL BÜYÜME FAKTÖR RESEPTÖR İNHİBİTÖRLERİ

05-08

Saadettin Kılıçkap

DERLEME Nobel Med 2018; 14(3): 5-8

KEMOTERAPİ HASTALARININ ÜREME KORUYUCU YÖNTEMLER KONUSUNDA BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞ DURUMLARI: ÇANAKKALE’DEN TANIMLAYICI ÖRNEK BİR ÇALIŞMA

47-55

Başak Büyük, Sibel Oymak, Lokman Koral, Özgür Özerdoğan

ARASTIRMA Nobel Med 2019; 15(1): 47-55

MEDİKAL ONKOLOJİ HASTALARINDA HEPATİT B SEROPREVELANSI

29-34

Süreyya Gül Yurtsever, Selçuk Kaya, Tamer Arkalı, Tuba Müderris, Pelin Günaydın, Yüksel Küçükzeybek

ARASTIRMA Nobel Med 2020; 16(3): 29-34