OLGU SUNUMU
Nobel Med 2018; 14(1): 49-54

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİ VE SJÖGREN'S SENDROMUNUN EŞLİK ETTİĞİ UYGUNSUZ ANTİDİÜRETİK HORMON SALINIMI SENDROMU: İNATÇI BİR HİPONATREMİ OLGU SUNUMU

Yuejiang Jiao, Hui Liu, Liping Li,Yujin Ma, Hongwei Jiang
ÖZET
kompleks patofizyolojik değişikliklerin ve çok sayıda belirtilerin bulunduğu multifaktöryel etiyoljili rahatsızlıkların sonuçlarının görüldüğü, oldukça yaygın ama inatçı kliniği olan bir sendromdur.

56 yaşında kadın halsizlik, bulantı, kusma ve iştahsızlık şikayetleri ile başvurmuştur. Kas ve eklem ağrıları ve öksürük olmayan hasta yatırıldığında hipovolemisi yoktu, sadece hafif bir ağız kuruluğu görülmüştü. Serum sodyum seviyesi 113-123mmol/l aralığında dalgalanıyordu ve plazma ozmolalitesi 241,2 ile 257,2 mOsm/L arasındaydı. İntravenöz infüzyon ile 0,23-0,26 mmol/d sodyum destek tedavisi hiponatremiyi düzeltmedi. Hastaya Sjögren’s Sendromu (SS) ile birlikte UADHSS tanısı

kondu. Hastadaki halsizlik, bulantı ve iştahsızlık sınırlı sıvı desteği (600-700 ml/d) ve prednizon tablet uygulaması ile hızla normal seviyeye döndü. Dört haftalık 30 mg/d prednizon tablet uygulamasıyla halsizlik, bulantı ve iştahsızlık hızla normal seviyeye döndü. Beşinci haftadan itibaren prednizon uygulaması 25 mg/d’ye düşürüldü ve ayda 5 mg olmak üzere kontrollü olarak azaltıldı. Acil solunum problemleri ile hasta hastaneye tekrar yatırıldı. Akciğerlerin multi-slice spiral CT incelemesinde sağ ana bronşta bir nodül tesbit edildi. Son olarak fiberoptik bronkoskop ile yapılan inceleme ve alınan biopside hastaya Küçük Hücreli Akciğer Kanseri (KHAK) tanısı kondu. Hastadaki bulgu ve belirtiler ilk kür kemoterapi ile hafiflemeye başladı. UADHSS bir malign tümor ile birliktedir. Bununla birlikte SS gibi otoimmün rahatsızlığı olan hastalarda karsinoma riskinin arttığı gösterilmiştir.

Sonuç olarak hastada hem SS hem KHAK bir arada olduğu için UADHSS semptomları aşikardı.

KARACİĞER VE SİSTEMİK HASTALIKLAR

05-09

Sebati Özdemir

DERLEME Nobel Med 2013; 9(2): 5-9

YAŞLANAN BÖBREK: YAŞLANMA MI, HASTALIK MI?

10-14

Meltem Gürsu, Rümeyza Kazancıoğlu, Savaş Öztürk

DERLEME Nobel Med 2013; 9(2): 10-14

KOBALAMİN EKSİKLİĞİNİN ERKEN TANISINDA, ÖZELLİKLE VİTAMİN B12 DÜZEYLERİ SINIRDA OLAN HASTALARDA, HOLOTRANSKOBALAMİN (HOLOTC) ÖLÇÜMÜNÜN ÖNEMİ

15-20

Faruk Sönmezışık, Esma Sürmen Gür, Burak Asıltaş

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 15-20

AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ OLAN HASTALARDA FİZİKSEL BÜYÜMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

21-25

Celalettin Koşan, Oğuzhan Sepetçigil, Atilla Çayır, Avni Kaya, Behzat Özkan

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 21-25

POSTOPERATİF SOLUNUM YETERSİZLİĞİ RİSKİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN RİSK İNDEKSLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

26-31

Gülsüm Kavalcı, Cavidan Arar, Alkın Çolak, Nesrin Turan, Cemil Kavalcı

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 26-31

ALERJİK RİNİT VE BRONŞİAL ASTIMLI ÇOCUKLARDA PRENATAL VE ÇEVRESEL RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

32-37

Mehmet İbrahim Turan, Müferet Ergüven, Mehmet Özdemir

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 32-37

TİROİD CERRAHİSİNDE REOPERASYONLAR VE MORBİDİTE

38-42

Serkan Teksöz, Murat Özcan, Aytül Sargan, Yusuf Bukey, Recep Özgültekin, Ateş Özyeğin

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 38-42

KOMBİNASYON TEDAVİSİ ALAN HİPERTANSİF HASTALARDA RAMAZAN ORUCUNUN KAN BASINCI KONTROLÜ, LİPİD PROFİLİ, BRAİN NATRİÜRETİK PEPTİD, RENAL FONKSİYONLAR VE ELEKTROLİT DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

43-46

İbrahim Faruk Aktürk, İsmail Bıyık, Cüneyt Koşaş, Ahmet Arif Yalçın, Mehmet Ertürk, Fatih Uzun

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 43-46

TÜRKİYE’DE KIRSAL KESİMDE NOROVİRÜS VE CAMPYLOBACTER JEJUNİ’YE BAĞLI GELİŞEN BÜYÜK ÇAPLI BİR SALGIN VE YÖNETİMİ

47-51

İbak Gönen

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 47-51

DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMADA CD99 VE FLI-1 EKSPRESYONU VE PROLİFERATİF İNDEKS VE APOPTOZİS İLE İLİŞKİSİ

52-56

Ufuk Berber, İsmail Yılmaz, Tolga Tuncel, Zafer Küçükodacı Aptullah Haholu

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 52-56
 • Pubmed Style

  Yuejiang Jiao, Hui Liu, Liping Li,Yujin Ma, Hongwei Jiang. [SYNDROME OF INAPPROPRIATE SECRETION OF ANTI DIURETIC HORMONE (SIADH) WITH THE COEXISTENCE OF SJÖGREN'S SYNDROME AND SMALL CELL LUNG CANCER: A CASE REPORT OF INTRACTABLE HYPONATREMIA]. Nobel Med 2018; 14(1): 49-54, English.
 • Web Style

  Yuejiang Jiao, Hui Liu, Liping Li,Yujin Ma, Hongwei Jiang. [SYNDROME OF INAPPROPRIATE SECRETION OF ANTI DIURETIC HORMONE (SIADH) WITH THE COEXISTENCE OF SJÖGREN'S SYNDROME AND SMALL CELL LUNG CANCER: A CASE REPORT OF INTRACTABLE HYPONATREMIA]. www.nobelmedicus.com/en/Article.aspx?m=1716 [Access: Mayıs 24, 2021], English.
 • AMA (American Medical Association) Style

  Yuejiang Jiao, Hui Liu, Liping Li,Yujin Ma, Hongwei Jiang. [SYNDROME OF INAPPROPRIATE SECRETION OF ANTI DIURETIC HORMONE (SIADH) WITH THE COEXISTENCE OF SJÖGREN'S SYNDROME AND SMALL CELL LUNG CANCER: A CASE REPORT OF INTRACTABLE HYPONATREMIA]. Nobel Med 2018; 14(1): 49-54, English.
 • Vancouver/ICMJE Style

  Yuejiang Jiao, Hui Liu, Liping Li,Yujin Ma, Hongwei Jiang. [SYNDROME OF INAPPROPRIATE SECRETION OF ANTI DIURETIC HORMONE (SIADH) WITH THE COEXISTENCE OF SJÖGREN'S SYNDROME AND SMALL CELL LUNG CANCER: A CASE REPORT OF INTRACTABLE HYPONATREMIA]. Nobel Med (2018); 14(1): 49-54, [cited Mayıs 24, 2021], English.
 • Harvard Style

  Yuejiang Jiao, Hui Liu, Liping Li,Yujin Ma, Hongwei Jiang. (2018) [SYNDROME OF INAPPROPRIATE SECRETION OF ANTI DIURETIC HORMONE (SIADH) WITH THE COEXISTENCE OF SJÖGREN'S SYNDROME AND SMALL CELL LUNG CANCER: A CASE REPORT OF INTRACTABLE HYPONATREMIA]. Nobel Med, 14(1): 49-54, English.