Arama Sonuçları

Arama Sonuçları

CİDDİ MALNÜTRİSYON HASTALARINDA NÜTRİSYONEL VE İNFLAMATUAR BELİRTEÇLERİN HASTANEDE KALIŞ SÜRESİ VE MORTALİTEYİ ÖNGÖRMEDEKİ ETKİNLİĞİ

79-85

Osman Ekinci, Berna Terzioğlu, Seçkin Özgür Tekeli, Elvan Yılmaz, Turhan Çaşkurlu

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 79-85

ERİTROSİT SEDİMENTASYON HIZI

04-09

Sevgi Kalayoğlu Beşışık

DERLEME Nobel Med 2005; 1(1): 04-09

ARTROPATİ İLE KENDİNİ GÖSTEREN HEMOKROMATOZİSLİ BİR OLGU SUNUMU

27-29

Engin Türkmen, Gönenç Kocabay, Betül Tiryaki, Neşe Özbey, Şenay Molvalılar

OLGU SUNUMU Nobel Med 2006; 2(1): 27-29

HEMOKROMATOZİS

38

Şükrü ÖZTÜRK

EDİTORYAL Nobel Med 2006; 2(1): 38

ERİŞKİN STİLL HASTALIĞI OLGULARIMIZ

22-25

Mahmut Demirci, Emrullah Solmazgül, Burak Şahan, Mustafa Kaplan, Selim Nalbant

ARASTIRMA Nobel Med 2006; 2(2): 22-25

LEOPARD SENDROMU

35-38

Füsun Erdenen, Mehmet Salih Gürel, Müjdat Batur Canöz, Şerife Günel, Betül Canöz, Ahmet Uludağ

OLGU SUNUMU Nobel Med 2007; 3(3): 35-38

TİBOLON KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN NADİR BIR TOKSİK HEPATİT VAKASI

33-35

Erkan Cüre, Kasım Demir, Cem Koçkar, Abdülkadir Baştürk, Altuğ Şenol

OLGU SUNUMU Nobel Med 2008; 4(2): 33-35

SİROTİK HASTALARDA DEMİR EKSİKLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE SOLUBL TRANSFERRİN RESEPTÖRÜ VE SOLUBL TRANSFERRİN RESEPTÖR-FERRİTİN İNDEKSİNİN YERİ

19-23

Bülent Saka, Nilgün Erten, Sevgi K. Beşışık, Sema Genç, Ahmet Sivas, M. Akif Karan, Cemil Taşçıoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(1): 19-23

CHEDİAK-HİGASHİ SENDROMU

65-67

Murat Doğan, Mehmet Açıkgöz, Ali Bay, Avni Kaya, A. Faik Öner

OLGU SUNUMU Nobel Med 2009; 5(2): 65-67

SİPROFLOKSASİN İLİŞKİLİ ATEŞ: OLGU SUNUMU

75-77

Cemal Üstün

OLGU SUNUMU Nobel Med 2009; 5(2): 75-77

PSİKİYATRİK TEDAVİLERLE GELİŞEN METABOLİK BOZUKLUKLAR VE TEDAVİSİNDE DİYETETİK YAKLAŞIMIN ÖNEMİ

36-44

Aliye Özenoğlu, Serdal Uğurlu, Günay Can, Engin Eker, Funda Elmacıoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(S1): 36-44

PULSE STEROİD İLE BAŞARILI ŞEKİLDE TEDAVİ EDİLEN EPSTEIN-BARR VİRÜS (EBV) İLİŞKİLİ HEMOFAGOSİTİK LENFOHİSTİOSİTOZİS (HLH)

101-103

Murat Doğan, A. Faik Öner, Hayrettin Temel, Ertan Sal

OLGU SUNUMU Nobel Med 2010; 6(3): 101-103

PULMONER HEMOSİDEROZİS VE ÇÖLYAK HASTALIĞI BİRLİKTELİĞİ

103-105

Murat Doğan, Mehmet Selçuk Bektaş, Şekibe Zehra Doğan, Fesih Aktar, Yaşar Cesur

OLGU SUNUMU Nobel Med 2011; 7(2): 103-105

GEBELİK VE HEMATOLOJİ

10-17

Mert Küçük, İrfan Yavaşoğlu, Gürhan Kadıköylü, Zahit Bolaman

DERLEME Nobel Med 2011; 7(3): 10-17

GERİATRİK BİR HASTADA LESER- TRELAT İŞARETİ İLE BİRLİKTE MEME KANSERİ

92-93

Pınar Yıldız, Hayrettin Dizen, Mustafa Yıldız, Ahmet Volkan Yıldırım

OLGU SUNUMU Nobel Med 2015; 11(1): 92-93

HEREDİTER HEMORAJİK TELENJİEKTAZİ: PORTOSİSTEMİK ŞANTA BAĞLI NADİR BİR HEPATİK ENSEFALOPATİ NEDENİ

74-76

Timur S Akpınar, Murat Köse, Raim İliaz, Sami Evirgan, Mesut Bulakcı, Emre Yılmaz, Aslı Tufan, Furkan U Ertem, Bülent Saka, Nilgün Erten, Cemil Taşçıoğlu

OLGU SUNUMU Nobel Med 2015; 11(3): 74-76

HEREDİTER HİPERFERRİTİNEMİ-KATARAKT SENDROMU

80-82

Orkide Kutlu, Şamil Ecirli, Abdullah Sakın, Faik Sağlam, Abdulkadir Baştürk

OLGU SUNUMU Nobel Med 2017; 13(2): 80-82

DİYABETİK HASTALARDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU SIKLIĞI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI

28-32

Ayşenur Beyazıt Üçgün, Türkan Paşalı Kilit, Kevser Onbaşı

ARASTIRMA Nobel Med 2019; 15(1): 28-32

GEBELİKTE İNTRAVENÖZ DEMİR SÜKROZ TEDAVİSİNİN MATERNAL HEMOGRAM DEĞERİ VE YENİ DOĞAN KİLOSU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

22-28

İrem Şenyuva, Serkan Bodur

ARASTIRMA Nobel Med 2020; 16(3): 22-28

COVID-19 HASTALARI MORTALİTESİNİ TAHMİN ETMEK İÇİN AKUT FAZ PROTEİNLERİ, APACHE II VE SOFA KULLANIMI

05-10

Çiğdem Damla Deniz, Emin Fatih Vişneci, Mehmet Sinan İyisoy, Ayşe Ruveyda Uğur, Mehmet Ali Eryılmaz, Mahmut Sami Tutar, Mehmet Koç

ARASTIRMA Nobel Med 2023; 19(1): 5-10