OLGU SUNUMU
Nobel Med 2009; 5(2): 72-74

KOLŞİSİN KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN HEPATOTOKSİSİTE

Altuğ Şenol, Mehmet İşler, Muhammed Cem Koçkar, Erkan Cüre, Yıldıran Songür
ÖZET
Kolşisin akut gut artriti ve ailevi akdeniz ateşi (AAA) gibi inflamatuar hastalıkların tedavisinde kullanılan bir ajandır. Kolşisin tedavisinin terapötik oral dozlarında çeşitli yan etkiler görülebilir. Peristaltik active artışından dolayı gastrointestinal semptomlar sıktır. Bununla birlikte kolşisinin terapötik dozlarında oluşan hepatotoksisite vakası literatürde bildirilmemiştir. AAA’li 38 yaşındaki bir hastada kolşisine bağlı gelişen hepatotoksisite vakası sunulacaktır.

RUTİN KARACİĞER TESTLERİ

04-09

Sebati ÖZDEMİR

DERLEME Nobel Med 2009; 5(2): 04-09

KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞİ VİRÜSÜ, KENELER VE TEMEL ÖNLEMLER

10-14

Habib Gedik

DERLEME Nobel Med 2009; 5(2): 10-14

PEPTİK ÜLSER SIKLIĞI AZALIYOR MU?

15-17

Ahmet Uyanıkoğlu, Can Davudoğlu, Mustafa Çakırca, Ahmet Danalıoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(2): 15-17

282 HODGKİN HASTALIĞI OLGUSUNUN BAŞLANGIÇTAKİ KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

18-23

Serdar Şahinoğlu, Mustafa N. Yenerel, Serkan Güvenç, Reyhan Diz Küçükkaya, Meliha Nalçacı

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(2): 18-23

İKİ İLKÖĞRETİM OKULUNDA ÖĞRENCİLERİN KENDİ SAĞLIKLARINI ALGILAMA DÜZEYİ VE BİLDİKLERİ SAĞLIK SORUNLARI

24-28

A. Emel Önal, Suna Erbil, Başak Gürtekin, Özkan Ayvaz, Sevda Özel, Sibel Cevizci, Günay Güngör

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(2): 24-28

SUBKLINIK NÖRAL TUTULUMLU BEHÇET SENDROMUNDA OLAYA ILIŞKIN POTANSIYELLERIN VE PASAT’IN DEĞERLENDIRILMESI

29-34

Gökhan Erkol, Melih Vural, Fatma Karantay, Derya Uluduz, Mehmet Ali Akalın, Meral E. Kızıltan

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(2): 29-34

ÇUKUROVA BÖLGESİ’NDEKİ ÇOCUKLUK ÇAĞI ZEHİRLENME OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

35-44

Hayri Levent Yılmaz, Turan Derme, Dinçer Yıldızdaş, Emre Alhan

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(2): 35-44

RİSK YOĞUN SEKTÖR: BİR OTOMOTİV FABRİKASINDA 2007 YILI İŞ KAZALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

45-49

Ferdi Tanır

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(2): 45-49

FİBROMİYALJİDE DERİ PROBLEMLERİ

50-52

Asena Çiğdem Doğramacı, Ebru Yılmaz Yalçınkaya

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(2): 50-52

SEKRETUAR OTİTİS MEDİA TANISI ALAN HASTALARIN TRANSTİMPANİK ASPİRASYONLA ALINAN ORTA KULAK SIVISI ÖRNEKLERİNDEN SOYUTLANAN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI

53-58

Süreyya Gül Yurtsever, Murat Uygur, F.Şebnem Yıldız, Nisel Yılmaz, Sercan Ulusoy

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(2): 53-58

ANORMAL UTERİN KANAMADA VE ENDOMETRİUM KARSİNOMUNDA TANISAL YÖNTEMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: KESİTSEL PROSPEKTİF ÇALIŞMA

59-64

A. Ender Yumru, Murat Bozkurt, Ebru İnci Coşkun, Melek Erkılınçoğlu, Y. Tahsin Ayanoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(2): 59-64

CHEDİAK-HİGASHİ SENDROMU

65-67

Murat Doğan, Mehmet Açıkgöz, Ali Bay, Avni Kaya, A. Faik Öner

OLGU SUNUMU Nobel Med 2009; 5(2): 65-67

AKCİĞER TÜBERKÜLOZU İLE BİRLİKTE TÜBERKÜLOZA BAĞLI OLMAYAN PSOAS APSESİ

68-71

Avni Kaya, Baran Serdar Kızılyıldız, Kamuran Karaman, M. Selçuk Bektaş, Fesih Aktar, Hüseyin Çaksen

OLGU SUNUMU Nobel Med 2009; 5(2): 68-71

KOLŞİSİN KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN HEPATOTOKSİSİTE

72-74

Altuğ Şenol, Mehmet İşler, Muhammed Cem Koçkar, Erkan Cüre, Yıldıran Songür

OLGU SUNUMU Nobel Med 2009; 5(2): 72-74

SİPROFLOKSASİN İLİŞKİLİ ATEŞ: OLGU SUNUMU

75-77

Cemal Üstün

OLGU SUNUMU Nobel Med 2009; 5(2): 75-77

PROF. DR CİHAT ABAOĞLU

78-84

Arın Namal

PORTRE Nobel Med 2009; 5(2): 78-84

KARACİĞER VE SİSTEMİK HASTALIKLAR

05-09

Sebati Özdemir

DERLEME Nobel Med 2013; 9(2): 5-9

YAŞLANAN BÖBREK: YAŞLANMA MI, HASTALIK MI?

10-14

Meltem Gürsu, Rümeyza Kazancıoğlu, Savaş Öztürk

DERLEME Nobel Med 2013; 9(2): 10-14

KOBALAMİN EKSİKLİĞİNİN ERKEN TANISINDA, ÖZELLİKLE VİTAMİN B12 DÜZEYLERİ SINIRDA OLAN HASTALARDA, HOLOTRANSKOBALAMİN (HOLOTC) ÖLÇÜMÜNÜN ÖNEMİ

15-20

Faruk Sönmezışık, Esma Sürmen Gür, Burak Asıltaş

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 15-20

AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ OLAN HASTALARDA FİZİKSEL BÜYÜMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

21-25

Celalettin Koşan, Oğuzhan Sepetçigil, Atilla Çayır, Avni Kaya, Behzat Özkan

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 21-25

POSTOPERATİF SOLUNUM YETERSİZLİĞİ RİSKİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN RİSK İNDEKSLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

26-31

Gülsüm Kavalcı, Cavidan Arar, Alkın Çolak, Nesrin Turan, Cemil Kavalcı

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 26-31

ALERJİK RİNİT VE BRONŞİAL ASTIMLI ÇOCUKLARDA PRENATAL VE ÇEVRESEL RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

32-37

Mehmet İbrahim Turan, Müferet Ergüven, Mehmet Özdemir

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 32-37

TİROİD CERRAHİSİNDE REOPERASYONLAR VE MORBİDİTE

38-42

Serkan Teksöz, Murat Özcan, Aytül Sargan, Yusuf Bukey, Recep Özgültekin, Ateş Özyeğin

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 38-42

KOMBİNASYON TEDAVİSİ ALAN HİPERTANSİF HASTALARDA RAMAZAN ORUCUNUN KAN BASINCI KONTROLÜ, LİPİD PROFİLİ, BRAİN NATRİÜRETİK PEPTİD, RENAL FONKSİYONLAR VE ELEKTROLİT DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

43-46

İbrahim Faruk Aktürk, İsmail Bıyık, Cüneyt Koşaş, Ahmet Arif Yalçın, Mehmet Ertürk, Fatih Uzun

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 43-46

TÜRKİYE’DE KIRSAL KESİMDE NOROVİRÜS VE CAMPYLOBACTER JEJUNİ’YE BAĞLI GELİŞEN BÜYÜK ÇAPLI BİR SALGIN VE YÖNETİMİ

47-51

İbak Gönen

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 47-51

DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMADA CD99 VE FLI-1 EKSPRESYONU VE PROLİFERATİF İNDEKS VE APOPTOZİS İLE İLİŞKİSİ

52-56

Ufuk Berber, İsmail Yılmaz, Tolga Tuncel, Zafer Küçükodacı Aptullah Haholu

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 52-56
 • Pubmed Style

  Altuğ Şenol, Mehmet İşler, Muhammed Cem Koçkar, Erkan Cüre, Yıldıran Songür. [COLCHICINE-INDUCED HEPATOTOXICITY]. Nobel Med 2009; 5(2): 72-74, English.
 • Web Style

  Altuğ Şenol, Mehmet İşler, Muhammed Cem Koçkar, Erkan Cüre, Yıldıran Songür. [COLCHICINE-INDUCED HEPATOTOXICITY]. www.nobelmedicus.com/en/Article.aspx?m=1716 [Access: Mayıs 24, 2021], English.
 • AMA (American Medical Association) Style

  Altuğ Şenol, Mehmet İşler, Muhammed Cem Koçkar, Erkan Cüre, Yıldıran Songür. [COLCHICINE-INDUCED HEPATOTOXICITY]. Nobel Med 2009; 5(2): 72-74, English.
 • Vancouver/ICMJE Style

  Altuğ Şenol, Mehmet İşler, Muhammed Cem Koçkar, Erkan Cüre, Yıldıran Songür. [COLCHICINE-INDUCED HEPATOTOXICITY]. Nobel Med (2009); 5(2): 72-74, [cited Mayıs 24, 2021], English.
 • Harvard Style

  Altuğ Şenol, Mehmet İşler, Muhammed Cem Koçkar, Erkan Cüre, Yıldıran Songür. (2009) [COLCHICINE-INDUCED HEPATOTOXICITY]. Nobel Med, 5(2): 72-74, English.