Nobel Medicus Current Issue

Nobel Medicus Issue No: 54

Nobel Medicus Last Issue

Issue No: 54 Vol: 18 | No: 3 | September-December 2022 Periodic Medical Journal

Editorial

Değerli Meslektaşlarım, Dostlarım,

Birlikte bir yılı daha bitiriyoruz. Pandemi, ekonomik sıkıntılar, komşularımızdaki savaşlar ve muhtelif nedenlerle yaşadığımız gerginlikler umuyoruz bu biten yıl ile sonlanır. Bizler 2022 yılını ardımızda bırakırken ışıl ışıl bir geleceğe bakabilme arzusu ile sizlere Nobel Medicus’un 2022 son sayısını sunuyoruz.

Bu sayı elinize geçtiğinde soğuk kış günlerine girmiş olacağız. Gelen günlerin klasik kış sorunlarının ötesine geçmemesini ve yeni farklı salgınların olmaması çok önemli. Ancak yanı başımızdaki savaşın hatta savaşların hava/su/çevre kirliliğine yol açtığını ve açmaya devam edeceğini görüyoruz. Bu tablonun yakın çevredeki, özellikle Türkiye’de yaşayanlarda kronik toksisiteyi artıracağını, halen kronik toksisitenin insanlarımızın %75’ini gizli enflamasyonla etkilediği gösterildi. Gizli enflamasyonun ise tüm sistemlerde nedeni çok net gösterilemeyen sorunların (kanserden nörodejeneratif hastalıklara, otoimmün hastalıklardan enfeksiyon direncinin azalmasına kadar) temel sorumlusu olduğunu biliyoruz. Yani biz sağlıkçıların işi oldukça zor gözüküyor.

Dikkatinizi çekmek istediğim bir konu bu sayımızın yedi farklı şehrimizden gelen araştırmaları içermesi. Konular da son derece ilginç; ülkemizde vitamin D düzeyinin şehirlerarası farklılıkları; kan bağışçılarının bağışlardan vazgeçme nedenleri; diş hekimliğinde çok değerli olabilecek çalışmalar; aile hekimliğinin randevu sorunları; diş hekimlerinin kas iskelet sorunları ilginizi çekebilecek konular.

Portremiz Ord Prof İhsan Hilmi Alantar. Türk pediatri biliminin öncülerinden olan değerli hocamızın yaşamı ve mücadelesi son derece eğitici. Okumanızı öneririm.

Keyifli, huzurlu bir yeni yıl dileğimizle

Nobel Medicus ailesi adına

Prof Dr Cihan Aksoy
Editör

Articles in This Issue

ALTERATIONS IN 25(OH) VITAMIN D CONCENTRATIONS AND SEASONAL DIFFERENCES ACCORDING TO AGE GROUPS IN TURKEY

161-166

Murat Kaytaz, Hacer Eroğlu İçli, Emre Akkaya, Evin Ademoğlu, Sema Genç

RESEARCH ARTICLE Nobel Med 2022; 18(3): 161-166

A DESCRIPTIVE STUDY TO DETERMINE THE REASONS FOR LOSING OF REGULAR BLOOD DONORS: THE CASE OF ISPARTA PROVINCE

167-177

Hakan Kocabaş, Erdal Eke

RESEARCH ARTICLE Nobel Med 2022; 18(3):167-177

INVESTIGATION OF NUTRITION AND DISEASE CONDITIONS WITH MOLECULAR BACTERIA ANALYSIS IN A DENTAL CALCULUS SAMPLE FROM 1900S

178-186

Hüseyin Güdücüoğlu, Hakan Yılmaz, Serap Keskin Tunç, Sabahattin Erdoğan, Mikail Ercek

RESEARCH ARTICLE Nobel Med 2022; 18(3): 178-186

ASSOCIATION BETWEEN WORK-RELATED MUSCULOSKELETAL DISORDERS AND QUICK EXPOSURE CHECK RESULTS IN DENTISTS

187-193

Ceren Varer Akpınar, Aliye Mandıracıoğlu

RESEARCH ARTICLE Nobel Med 2022; 18(3): 187-193

EFFECT OF SURFACE FINISHING METHODS, pH AND TEMPERATURE ON ROUGHNESS AND ION RELEASE OF CERAMICS

194-200

Niler Ozdemir Akkus, Gökhan Aksoy

RESEARCH ARTICLE Nobel Med 2022; 18(3): 194-200

EVALUATION OF THE APPLICATIONS MADE THROUGH THE CENTRAL PHYSICIAN APPOINTMENT SYSTEM TO A FAMILY HEALTH CENTER: AN INTERVENTION STUDY

201-206

Metin Pıçakçıefe, Onur Vatandaş, Şeyma Ata, Raziye Ülkü Kıcalı, İzzet Serdar Amca, Yusuf Güneş

RESEARCH ARTICLE Nobel Med 2022; 18(3): 201-206

APPLICATION OF THREE-DIMENSIONAL PRINTERS FOR PRODUCTION OF PERSONAL ORBITAL IMPLANTS DURING PANDEMICS

207-213

Mahmed Sari Njjar, Özden Ozgun Acar, Asli Semiz, Kadir Demirci, Ahmet Koluman

RESEARCH ARTICLE Nobel Med 2022; 18(3): 207-213

ORD. PROF. DR. İHSAN HİLMİ ALANTAR (1888-1959)

214-216

Çağatay ÜSTÜN, Seçil ÖZÇİFTÇİ

A PORTRAIT Nobel Med 2022; 18(3): 214-216