ARASTIRMA
Nobel Med 2020; 16(2): 62-70

YOUTUBE ‘YAŞLILARA YÖNELİK FİZİK TEDAVİ’ VİDEOLARININ DEĞERLENDİRMESİ

Özgür Özerdoğan, Tolgahan Kuru
ÖZET
Amaç: Bu çalışmada, YouTube'da “Yaşlılarda Fizik Tedavi” terimiyle erişilen videoların tıbbi bilgi açısından güvenilirliğini ve kullanılabilirliğini araştırmayı amaçladık.

Materyal ve Metot: YouTube'da “Yaşlılarda Fizik Tedavi” terimi tarandı. İngilizce olmayan videolar, reklamlar, 45 saniyeden kısa videolar, iki veya daha fazla kez tekrarlanan ve konuyla alakasız içeriğe sahip videolar çalışma dışı bırakıldı ve en çok izlenen 50 video iki bağımsız ortopedi uzmanı tarafından DISCERN (Tüketici Sağlık Bilgisi Kalite Kriterleri) ve JAMA (Amerikan Tabipler Birliği Derneği) puanlama sistemlerine göre değerlendirildi. Gözlemciler arasındaki korelasyon Spearman Korelasyon Analizi ve gözlemciler arası uyum Krippendorff α uyum analizi ile değerlendirildi. Normallik sonuçlarına göre nonparametrik Kruskal-Wallis Varyans Analizi testi uygulandı. p<0,05 olduğu durumlar (Bonferroni Düzeltmeli Mann-Whitney U testinde <0,017) istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular: Videolar en çok sağlık kanalları (%66) ve fizyoterapistler (%14) tarafından yüklenmişti. Gözlemcilerin DISCERN (r: 0,971, p<0,001) ve JAMA (r: 0,808, p<0,001) puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı güçlü korelasyon saptandı. İki gözlemci arasındaki uyum, DISCERN puanlarında (Krippendorff α: 0,970) yüksek ve JAMA puanlarında (Krippendorff α: 0,792) orta düzeyde idi. Fizyoterapistler tarafından yüklenen videoların DISCERN puanları en yüksekti. Bilgi içeriği açısından 50 videonun % 70'i zayıf, % 28'i çok zayıf ve % 2'si orta düzeyde tespit edildi.

Sonuçlar: Tıbbi içerikli videoların uzman kişilerce ve referanslara dayanarak hazırlanması sosyal medya aracılığıyla elde edilen bilgilerin kalitesini artırabilir.

İSKELET KASI HİPERTROFİSİ VE KAS GÜCÜNDE ANJİYOTENSİN II'NİN POTANSİYEL ROLÜ ÜZERİNE BİR DERLEME

05-12

Andrei Ciobica, Alin Ciobica, Cezar Honceriu, Walther Bild

DERLEME Nobel Med 2020; 16(2): 5-12

SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA AKADEMİK PERSONEL İÇİN PROJE YAZIMI VE UYGULAMA EĞİTİMİNİN ETKİNLİĞİ

13-22

Sibel Yalçın, Özgür Özerdoğan, Buse Yüksel, Coşkun Bakar

ARASTIRMA Nobel Med 2020; 16(2): 13-22

OTOBÜS ŞÖFÖRLERİNDE OBSTRUKTİF UYKU APNE SENDROMUNU DEĞERLENDİRMEDE BERLİN, STOP, STOP BANG ANKETLERİNİN ÖNEMİ

23-29

Nalan Eşrefoğlu, Ayşın Kısabay Ak, Tuğba Göktalay, Melike Batum, Hikmet Yılmaz

ARASTIRMA Nobel Med 2020; 16(2): 23-29

BİR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ MASA BAŞI ÇALIŞMA OFİSLERİNİN ERGONOMİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÇALIŞANLARIN SAĞLIK YAKINMALARINA ERGONOMİ GİRİŞİMİNİN ETKİSİ

30-39

İsmail Hakkı Tunçez, Lütfi Saltuk Demir, Muammer Kunt, Tahir Kemal Şahin

ARASTIRMA Nobel Med 2020; 16(2): 30-39

AÇIK KALP AMELİYATI OLAN HASTALARIN AMELİYAT SONRASI KİŞİLERARASI İLİŞKİLERİNDE GÖZLENEN DEĞİŞİKLİKLER

40-46

Gülcan Kendirkıran, Makbule Batmaz

ARASTIRMA Nobel Med 2020; 16(2): 40-46

RATLARDA ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ ÇEVRE VE BATI TİPİ DİYETİN ESER ELEMENT DURUMU VE OKSİDATİF STRESE ETKİSİ

47-54

Ümmügülsüm Can, Fatma Hümeyra Yerlikaya, Mehmet Oz, Kısmet Esra Nurullahoğlu Atalık, Hasan Serdar Gergerlioğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2020; 16(2): 47-54

GEBELİKTE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI KONUSUNDA KADIN DOĞUM, AİLE VE DİŞ HEKİMİ İLE EBELERİN BİLGİ DÜZEYİ

55-61

İrem Şenyuva, Cansu Koca

ARASTIRMA Nobel Med 2020; 16(2): 55-61

YOUTUBE ‘YAŞLILARA YÖNELİK FİZİK TEDAVİ’ VİDEOLARININ DEĞERLENDİRMESİ

62-70

Özgür Özerdoğan, Tolgahan Kuru

ARASTIRMA Nobel Med 2020; 16(2): 62-70

GEBELİKTE TROMBOSİTOPENİ SAPTANAN ANNELERİN BEBEKLERİNDE TROMBOSİT SAYILARI

71-74

Özgül Bulut, Zeynep İnce, Asuman Çoban

ARASTIRMA Nobel Med 2020; 16(2): 71-74

ANTİ-TNF (ADALİMUMAB) TEDAVİSİ ALAN İNFLAMATUAR ARTRİTLİ HASTALARIN PNÖMOKOK AŞISINA VERDİKLERİ ANTİKOR CEVABININ ARAŞTIRILMASI

75-78

Hülya Çaşkurlu

ARASTIRMA Nobel Med 2020; 16(2): 75-78

PROF. DR. ORHAN NURİ ULUTİN (1924-2011) Hematoloji Alanında Dünyada Önde Gelen Bilim İnsanlarından

79-82

Emin Alkan

ARASTIRMA Nobel Med 2020; 16(2): 79-82

KARACİĞER VE SİSTEMİK HASTALIKLAR

05-09

Sebati Özdemir

DERLEME Nobel Med 2013; 9(2): 5-9

YAŞLANAN BÖBREK: YAŞLANMA MI, HASTALIK MI?

10-14

Meltem Gürsu, Rümeyza Kazancıoğlu, Savaş Öztürk

DERLEME Nobel Med 2013; 9(2): 10-14

KOBALAMİN EKSİKLİĞİNİN ERKEN TANISINDA, ÖZELLİKLE VİTAMİN B12 DÜZEYLERİ SINIRDA OLAN HASTALARDA, HOLOTRANSKOBALAMİN (HOLOTC) ÖLÇÜMÜNÜN ÖNEMİ

15-20

Faruk Sönmezışık, Esma Sürmen Gür, Burak Asıltaş

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 15-20

AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ OLAN HASTALARDA FİZİKSEL BÜYÜMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

21-25

Celalettin Koşan, Oğuzhan Sepetçigil, Atilla Çayır, Avni Kaya, Behzat Özkan

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 21-25

POSTOPERATİF SOLUNUM YETERSİZLİĞİ RİSKİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN RİSK İNDEKSLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

26-31

Gülsüm Kavalcı, Cavidan Arar, Alkın Çolak, Nesrin Turan, Cemil Kavalcı

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 26-31

ALERJİK RİNİT VE BRONŞİAL ASTIMLI ÇOCUKLARDA PRENATAL VE ÇEVRESEL RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

32-37

Mehmet İbrahim Turan, Müferet Ergüven, Mehmet Özdemir

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 32-37

TİROİD CERRAHİSİNDE REOPERASYONLAR VE MORBİDİTE

38-42

Serkan Teksöz, Murat Özcan, Aytül Sargan, Yusuf Bukey, Recep Özgültekin, Ateş Özyeğin

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 38-42

KOMBİNASYON TEDAVİSİ ALAN HİPERTANSİF HASTALARDA RAMAZAN ORUCUNUN KAN BASINCI KONTROLÜ, LİPİD PROFİLİ, BRAİN NATRİÜRETİK PEPTİD, RENAL FONKSİYONLAR VE ELEKTROLİT DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

43-46

İbrahim Faruk Aktürk, İsmail Bıyık, Cüneyt Koşaş, Ahmet Arif Yalçın, Mehmet Ertürk, Fatih Uzun

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 43-46

TÜRKİYE’DE KIRSAL KESİMDE NOROVİRÜS VE CAMPYLOBACTER JEJUNİ’YE BAĞLI GELİŞEN BÜYÜK ÇAPLI BİR SALGIN VE YÖNETİMİ

47-51

İbak Gönen

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 47-51

DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMADA CD99 VE FLI-1 EKSPRESYONU VE PROLİFERATİF İNDEKS VE APOPTOZİS İLE İLİŞKİSİ

52-56

Ufuk Berber, İsmail Yılmaz, Tolga Tuncel, Zafer Küçükodacı Aptullah Haholu

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 52-56
 • Pubmed Style

  Özgür Özerdoğan, Tolgahan Kuru. [ASSESSMENT OF ‘PHYSICAL THERAPY FOR ELDERLY PEOPLE’ VIDEOS ON YOUTUBE]. Nobel Med 2020; 16(2): 62-70, English.
 • Web Style

  Özgür Özerdoğan, Tolgahan Kuru. [ASSESSMENT OF ‘PHYSICAL THERAPY FOR ELDERLY PEOPLE’ VIDEOS ON YOUTUBE]. www.nobelmedicus.com/en/Article.aspx?m=1716 [Access: Mayıs 24, 2021], English.
 • AMA (American Medical Association) Style

  Özgür Özerdoğan, Tolgahan Kuru. [ASSESSMENT OF ‘PHYSICAL THERAPY FOR ELDERLY PEOPLE’ VIDEOS ON YOUTUBE]. Nobel Med 2020; 16(2): 62-70, English.
 • Vancouver/ICMJE Style

  Özgür Özerdoğan, Tolgahan Kuru. [ASSESSMENT OF ‘PHYSICAL THERAPY FOR ELDERLY PEOPLE’ VIDEOS ON YOUTUBE]. Nobel Med (2020); 16(2): 62-70, [cited Mayıs 24, 2021], English.
 • Harvard Style

  Özgür Özerdoğan, Tolgahan Kuru. (2020) [ASSESSMENT OF ‘PHYSICAL THERAPY FOR ELDERLY PEOPLE’ VIDEOS ON YOUTUBE]. Nobel Med, 16(2): 62-70, English.