Arama Sonuçları

Arama Sonuçları

ALERJİK RİNİT VE BRONŞİAL ASTIMLI ÇOCUKLARDA PRENATAL VE ÇEVRESEL RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

32-37

Mehmet İbrahim Turan, Müferet Ergüven, Mehmet Özdemir

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 32-37

SUBAKROMİAL SIKIŞMA SENDROMU TEDAVİSİNDE ULTRASONUN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

104-108

Türkan Akın, Nil Sayıner Çağlar, Özer Burnaz, Özgü Kesmezacar

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 104-108

ENÜRESİS NOKTURNALI ÇOCUKLARDA TRANSKÜTAN ELEKTRİKSEL SİNİR STİMÜLASYONU (TENS) TEDAVİSİ

22-27

Zeliha Ünlü, Çiğdem Tüzün, Can Taneli, Altınay Fırat

ARASTIRMA Nobel Med 2005; 1(1): 22-27

SERBEST DALIŞ SONRASI OLUŞAN PULMONER HEMORAJİ OLGUSU

28-31

Özcan Keskin, Murat Kalemoğlu, İsmail Yıldırım, Eralp Ulusoy

OLGU SUNUMU Nobel Med 2005; 1(1): 28-31

ANAFİLAKSİ

04-07

Füsun Erdenen

DERLEME Nobel Med 2005; 1(2): 04-07

YİRMİ YILDIR KONVERSİYON BOZUKLUĞU TANISIYLA TAKİP EDİLEN HİPOKALEMİK PERİYODİK PARALİZİ

22-26

Mehmet Yaman, Buket Yücel Altan, Ayhan Bölük, Olcay Eser

OLGU SUNUMU Nobel Med 2005; 1(3): 22-26

KARPAL TÜNEL SENDROMUNDA GÜNCEL TEDAVİ

29

Ayşe Karan

EDİTORYAL Nobel Med 2005; 1(3): 29

YİRMİ YILDIR KONVERSİYON BOZUKLUĞU TANISIYLA TAKİP EDİLEN HİPOKALEMİK PERİYODİK PARALİZİ

30-34

Mehmet Yaman, Buket Yücel Altan, Ayhan Bölük, Olcay Eser

OLGU SUNUMU Nobel Med 2006; 2(1): 30-34

AKUT MİGREN ATAĞI TEDAVİSİ

04-14

Sultan Tarlacı

DERLEME Nobel Med 2006; 2(3): 04-14

İŞE BAĞLI KAS İSKELET HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ

15-22

Figen Yılmaz, Dr Füsun Şahin, Banu Kuran

DERLEME Nobel Med 2006; 2(3): 15-22

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI TEDAVİSİ

04-11

Emine Koçyiğit

DERLEME Nobel Med 2007; 3(1): 04-11

BİLGİSAYAR KULLANANLARDA MESLEKİ KAS İSKELET HASTALIKLARINDAN KORUNMA VE ERGONOMİ

12-17

Emel Özcan, Sina Esmaeilzadeh, Nalan Bölükbaş

DERLEME Nobel Med 2007; 3(1): 12-17

YAŞLIDA İMMOBİLİTE VE SONUÇLARI

12-17

Z. Dilek Aydın

DERLEME Nobel Med 2007; 3(2): 12-17

DİYABETİK HASTALARDA SESSİZ MİYOKARDİYAL İSKEMİ TESPİTİNDE EGZERSİZ ELEKTROKARDİYOGRAFİ TESTİ VE TALYUMLU MİYOKARD PERFÜZYON SİNTİGRAFİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

24-30

Fatma Dilek Dellal, Öznur Ertaş, Serap Çelik, Ayşenur Özderya, Mutlu Niyazioğlu, Zehra Boduç Bozkurt, Zekiye Fakıoğlu, İskender Dik, Burhan Bedir

ARASTIRMA Nobel Med 2007; 3(3): 24-30

YAŞLILIKTA FİZYOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER

04-11

Selim Nalbant

DERLEME Nobel Med 2008; 4(2): 04-11

MULTİPL SKLEROZ REHABİLİTASYONUNDA GRUP EGZERSİZ EĞİTİMİ YAKLAŞIMI

20-26

Fatma K. Mutluay, Anıl Tekeoğlu, Sebahattin Saip, Ayşe Altıntaş, Aksel Siva

ARASTIRMA Nobel Med 2008; 4(3): 20-26

GENİTAL PROLAPSUSLARDA SAKROKOLPOPEKSİ SONUÇLARI

14-18

Cüneyt Eftal Taner, İrem Şenyuva, Aysun Camuzcuoğlu, Cemal Karanfil

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(1): 14-18

İKİ İLKÖĞRETİM OKULUNDA ÖĞRENCİLERİN KENDİ SAĞLIKLARINI ALGILAMA DÜZEYİ VE BİLDİKLERİ SAĞLIK SORUNLARI

24-28

A. Emel Önal, Suna Erbil, Başak Gürtekin, Özkan Ayvaz, Sevda Özel, Sibel Cevizci, Günay Güngör

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(2): 24-28

KEMİK MİYOREGÜLASYON REFLEKSİ: OLASI YENİ BİR MEKANİZMA

09-17

İlhan Karacan, Mustafa Akif Sarıyıldız, Önder Ergin, Aynur Özen, Safak Sahir Karamehmetoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(3): 09-17

TÜRKİYE BİRİNCİ BASAMAK KLİNİKLERİNDE KRONİK HASTALIKLARDAN KORUNMADA KAÇIRILMIŞ FIRSATLAR

33-39

Kazım Tırpan, Ahmet Topuzoğlu, Asya Banu Topuzoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(3): 33-39

PSİKİYATRİK TEDAVİLERLE GELİŞEN METABOLİK BOZUKLUKLAR VE TEDAVİSİNDE DİYETETİK YAKLAŞIMIN ÖNEMİ

36-44

Aliye Özenoğlu, Serdal Uğurlu, Günay Can, Engin Eker, Funda Elmacıoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(S1): 36-44

ANKİLOZAN SPONDİLİT HASTALARINDA DOKÜMENTASYONA DAYALI TEDAVİ KONSEPTİ KULLANILARAK FONSKİYONEL RESTORASYON-PRELİMİNER SONUÇLAR

63-66

Meral Kozakçıoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(S1): 63-66

İSTANBUL İLİNDE ÇEŞİTLİ SAĞLIK KURULUŞLARINDA AYAKTAN İZLENEN TİP 2 DİYABETLİ HASTALARDA GLİSEMİK KONTROLÜN VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

45-55

M. Fatih Önsüz, Ahmet Topuzoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(1): 45-55

BENİGN EKLEM HİPERMOBİLİTE SENDROMU TEDAVİSİ

05-08

Bengü Beydağ Odabaşı, Yasemin Turan, Ömer Faruk Şendur

DERLEME Nobel Med 2010; 6(2): 05-08

İSTANBUL FATİH BÖLGESİNDE MENARŞ YAŞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

20-24

Nurver Turfaner, Selçuk Köksal, Fahri Öçer, Fikret Sipahioğlu, Ayşe Kaypmaz

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(2): 20-24

DANIŞMANLIK VERİLEN BEYİN TÜMÖRLÜ HASTALARIN BAZI BAKIM SONUÇLARI: AĞRI, EPİLEPTİK NÖBET, KONSTİPASYON, İNFEKSİYON, SEVK DURUMLARI

25-31

Arzu Tuna Malak, Alev Dıramalı, Kemal Yücesoy

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(2): 25-31

ALLERJİK HASTALIKLARIN TANISINDA YARDIMCI TESTLER

05-08

Caner Şahin, Yavuz Fuat Yılmaz, Kamuran Sarı

DERLEME Nobel Med 2010; 6(3): 05-08

SEDANTER KADINLAR VE BEDENSEL ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERDE BEL AĞRISININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİNE ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

62-65

Devrim Tarakçı, İpek Yeldan, Ayşe Zengin, Anıl Tekeoğlu, Alis Kostanoğlu, Tuğba Kuru, Yıldız Analay Akbaba

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(3): 62-65

PULMONER HİPERTANSİYONDA MEDİKAL TEDAVİ

05-11

Arzu Mirici, Uğur Gönlügür

DERLEME Nobel Med 2011; 7(1): 05-11

DENEYSEL HİPERTANSİF SIÇANLARDA CRATAEGUS TANACETİFOLİA (ALIÇ) VE HİPEROZİT’İN TÜKÜRÜK BEZİ İLE BÖBREK DOKUSU ÜZERİNE ETKİLERİ VE NİTRİK OKSİT (NO) İLE İLİŞKİSİ

17-22

Hüsniye Birman, Kadriye Akgün Dar, Ayşegül Kapucu, Vakur Olgaç, Ebru Gürel

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(1): 17-22

AKUT ST YÜKSELMELİ MİYOKARD İNFARKTÜSÜNE BENZEYEN BÖLGESEL MİYOKARDİT

119-123

Ömer Şatıroğlu, Mutlu Vural, İbrahim Uyar, Mehmet Meriç

OLGU SUNUMU Nobel Med 2011; 7(1): 119-123

GEBELİK REHABİLİTASYONUNUN ETKİNLİĞİ: GEBELİK SIRASINDAKİ BEL AĞRISI VE BALDIR KRAMPLARINA VE GEBELİK SONUÇLARINA ETKİLERİ

67-74

Esra Arıkan Beyaz, Emel Özcan, Ayşegül Ketenci, Mehmet Murat Beyaz

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(2): 67-74

GEBELİK VE HEMATOLOJİ

10-17

Mert Küçük, İrfan Yavaşoğlu, Gürhan Kadıköylü, Zahit Bolaman

DERLEME Nobel Med 2011; 7(3): 10-17

KONSERVATİF TEDAVİ UYGULANAN PLATO TİBİA KIRIKLARINDA RADYOLOJİK VE FONKSİYONEL SONUÇLAR UYUMLU MUDUR?

53-59

Metin Uzun, Şenol Akman, Faik Seçkin, Erden Ertürer, Murat Bülbül, İrfan Öztürk, İsmail Bülent Özçelik

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(3): 53-59

KANSER AĞRISI, TEDAVİ PRENSİPLERİ VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AĞRI BASAMAK TEDAVİSİ

05-15

Ecevit Sarıhan, Ercüment Kadıoğlu, Füsun Artıran İğde

DERLEME Nobel Med 2012; 8(1): 05-15

TRANSPLANTASYON VE PSİKİYATRİ

16-23

Zülküf Perdeci, M. Alpay Ateş, Ayhan Algül

DERLEME Nobel Med 2012; 8(1): 16-23

ADOLESANLARDA SAĞLIKLI BESLENME VE FİZİKSEL AKTİVİTE DURUMU

24-29

Mehmet Akman, Sabah Tüzün, Pemra C. Ünalan

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(1): 24-29

SİVAS YÖRESİNDE İLKÖĞRETİM ÇOCUKLARINDA ASTIM VE ALERJİK HASTALIKLARIN İLİŞKİSİ VE PREVALANSI

30-34

Sulhattin Arslan, Serdal Uğurlu, Yeltekin Demirel, Günay Can

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(1): 30-34

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI OLAN (KOAH) HASTALARDA FONKSİYONEL PERFORMANS, YAŞAM KALİTESİ VE SOLUNUM PARAMETRELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

91-97

Safiye Özkan

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(2): 91-97

PATELLOFEMORAL AĞRI SENDROMU

05-11

Tuğba Kuru, Ayşe Yalıman

DERLEME Nobel Med 2012; 8(3): 05-11

İSTANBUL’UN BEŞİKTAŞ İLÇESİ’NDE ÖZEL BİR FİRMADA BEYAZ YAKALI ÇALIŞANLARDA HAYVAN BESLEMENİN PSİKOLOJİK STRES, DÜZENLİ FİZİKSEL EGZERSİZ VE SİGARA İÇME İLE İLİŞKİSİ

52-59

Sibel Cevizci, Ülken Tunga Babaoğlu, Ethem Erginöz, Halim İşsever

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(3): 52-59

KARNİTİN VE KARACİĞER HASTALIKLARININ TEDAVİSİNDEKİ YERİ

05-08

Sebati Özdemir, Ahmet Aydın

DERLEME Nobel Med 2013; 9(3): 5-8

METFORMİN TEDAVİSİNİN SERUM TOTAL VİTAMİN B12, HOMOSİSTEİN VE TRANSKOBALAMİN DÜZEYLERİNE ETKİSİ

14-21

Abidin Şimşek, Ümit Aydoğan, Özlem Ciğerli, Halil Yaman, Kenan Sağlam

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(3): 14-21

TORAKAL SEVİYELİ MEDULLASPİNALİS YARALANMALI HASTALARDA SOLUNUM EGZERSİZLERİNİN SOLUNUMFONKSİYONLARINA VE YAŞAM KALİTESİNE ETKİLERİ

82-87

Özlem Gültekin, Kadriye Öneş, Halil Harman, Ebru Yılmaz Yalçınkaya

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(3): 82-87

HEREDİTER SPASTİK PARAPLEJİLİ KARDEŞLER: BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONU VE REHABİLİTASYON PROGRAMININ ETKİNLİĞİ

96-99

Afitap İçağasıoğlu, Meltem Esenyel, Raife Şirin Atlığ, Selin Turan Turgut

OLGU SUNUMU Nobel Med 2014; 10(2): 96-99

İŞLEVSELLİK, ENGELLİLİK VE SAĞLIĞIN ULUSLARARASI SINIFLANDIRMASI BAKIŞ AÇISIYLA OBEZİTE

05-13

Sina Esmaeilzadeh, Merih Akpınar, Aydan Oral

DERLEME Nobel Med 2015; 11(1): 05-13

HAC DÖNEMİNDE KARŞILAŞILAN SAĞLIK RİSKLERİ

13-18

Ozan Kocakaya, Derya Kocakaya, Aslı Tufan, Altuğ Çinçin

DERLEME Nobel Med 2015; 11(2): 13-18 13-18

AİLE HEKİMLERİNİN, HUZURSUZ BACAK SENDROMU KONUSUNDAKİ FARKINDALIK, TUTUM VE BİLGİLERİ

29-35

Hülya Kahraman, Nilgün Özçakar, Mehtap Kartal

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(2): 29-35 29-35

SEREBROVASKÜLER HASTALIKTA IGF-1 VE ATRİYAL FİBRİLASYON İLİŞKİSİ

55-58

Çağatay Öncel, Selma Tekin, Tolga Yaylalı, Hande Şenol, Simin Rota

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(3): 55-58

PERİFERİK ARTER HASTALIĞINDA “YÜRÜME MESAFESİNİN AZALMASI ÖLÇEĞİ” GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI

67-73

Ayla Kara, Nilgün Özçakar, Mehtap Kartal

ARASTIRMA Nobel Med 2016; 12(1): 67-73

ÜNİVERSİTE SINAVINA GİRECEK OLAN ÖĞRENCİLERDE SINAV KAYGISI DÜZEYİ, SOSYAL ETKİNLİKLER VE REHBERLİK HİZMETLERİNİ KULLANMA DURUMU

61-69

Pemra C. Ünalan, Serap Çifçili, Demet Dinç, Mehmet Akman, Volkan Topçuoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2017; 13(1): 61-69

SPOR, STRES, KAYGI VE DEPRESYON İLİŞKİSİ: ÖN ÇALIŞMA

31-38

Arkun Tatar, Melek Astar, Ebru Turhan

ARASTIRMA Nobel Med 2018; 14(3): 31-38

OMUZ SIKIŞMA SENDROMUNDA EKSTRAKORPORAL ŞOK DALGA VE KİNEZYO BANT TEDAVİLERİNİN ETKİNLİĞİ

56-62

Mualla Biçer Gençbay, Nilgün Işıksaçan, Murat Koşer, Pınar Kasapoğlu, Özlem Akbaş, Keramettin Pekediş

ARASTIRMA Nobel Med 2019; 15(1): 56-62

İSTANBUL’UN SİLİVRİ İLÇESİNDE PERİFERİK ARTER HASTALIĞI ARAŞTIRILMASI

31-39

Ayşe Emel Önal, Nilgün Bozbuğa, Murat Uğurlucan, İklim Gürcan Yıldırım, Elif Ezirmik, Buğra Taygun Gülle, Dilan Çalık Bakan, Ahmet Baran, Leyla Evin Aydın Akyurt, Ahmet Bilge Sözen, Seniha Bilge Hapçıoğlu, Enver Dayıoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2020; 16(1): 31-39

İSKELET KASI HİPERTROFİSİ VE KAS GÜCÜNDE ANJİYOTENSİN II'NİN POTANSİYEL ROLÜ ÜZERİNE BİR DERLEME

05-12

Andrei Ciobica, Alin Ciobica, Cezar Honceriu, Walther Bild

DERLEME Nobel Med 2020; 16(2): 5-12

RATLARDA ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ ÇEVRE VE BATI TİPİ DİYETİN ESER ELEMENT DURUMU VE OKSİDATİF STRESE ETKİSİ

47-54

Ümmügülsüm Can, Fatma Hümeyra Yerlikaya, Mehmet Oz, Kısmet Esra Nurullahoğlu Atalık, Hasan Serdar Gergerlioğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2020; 16(2): 47-54

DİŞ HEKİMLERİNDE İŞE BAĞLI KAS-İSKELET SİSTEMİ RAHATSIZLIKLARI İLE HIZLI MARUZİYET DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ İLİŞKİSİ

187-193

Ceren Varer Akpınar, Aliye Mandıracıoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2022; 18(3): 187-193

PROBİYOTİK KULLANIMININ FAZLA KİLOLU VE OBEZ KADINLARDA BEDEN KİTLE İNDEKSİNE VE GASTROİNTESTİNAL SİSTEM SORUNLARINA ETKİSİ

153-159

Yeşim İşgüzar Orak, Sıdıka Bulduk, Mehmet Baştemir

ARASTIRMA Nobel Med 2023; 19(3): 153-159