Arama Sonuçları

Arama Sonuçları

YAŞLANAN BÖBREK: YAŞLANMA MI, HASTALIK MI?

10-14

Meltem Gürsu, Rümeyza Kazancıoğlu, Savaş Öztürk

DERLEME Nobel Med 2013; 9(2): 10-14

ALERJİK RİNİT VE BRONŞİAL ASTIMLI ÇOCUKLARDA PRENATAL VE ÇEVRESEL RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

32-37

Mehmet İbrahim Turan, Müferet Ergüven, Mehmet Özdemir

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 32-37

KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞUNUN KAROTİS İNTİMA-MEDİA KALINLIĞI VE HEMODİNAMİSİ İLE İLİŞKİSİ

63-68

Ramazan Büyükkaya, Selma Yazıcı, Beşir Erdoğmuş, Safinaz Ataoğlu, Mustafa Özşahin, Ayla Büyükkaya, Ömer Yazgan, Sibel Yazgan

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 63-68

MİYASTENİA GRAVİS VE PSİKİYATRİK SORUNLAR

10-13

Işın Baral Kulaksızoğlu, İbrahim Eren

DERLEME Nobel Med 2005; 1(1): 10-13

AKUT MİYOKARD İNFARKTÜSLÜ HASTALARDA FAKTÖR V LEİDEN MUTASYONU İNSİDANSI

18-21

Ahmet Uludağ, Bülent Çağlar, Müjdat Batur Canöz, Cüneyt Müderrisoğlu, Füsun Erdenen, Betül Canöz

ARASTIRMA Nobel Med 2005; 1(1): 18-21

KRONİK HEPATİT C HASTALARINDA PEG-İNTERFERON+RİBAVİRİN KOMBİNASYON TEDAVİSİNİN GLUKOZ METABOLİZMASINA ETKİLERİ

04-06

Ahmet Uludağ, Müjdat Canöz, Aylin İzat, Cüneyt Müderrisoğlu, Habip Gedik, Nurettin Tunç

ARASTIRMA Nobel Med 2005; 1(3): 04-06

NOZOKOMİYAL METİSİLİN DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA) İNFEKSİYONLARININ EPİDEMİYOLOJİSİ

07-10

Hüseyin Turgut, Suzan Saçar, Hülya Sungurtekin, Semra Toprak, Ali Asan, Fatma Tefçi, Koray Tekin

ARASTIRMA Nobel Med 2005; 1(3): 07-10

ERİŞKİN STİLL HASTALIĞI OLGULARIMIZ

22-25

Mahmut Demirci, Emrullah Solmazgül, Burak Şahan, Mustafa Kaplan, Selim Nalbant

ARASTIRMA Nobel Med 2006; 2(2): 22-25

AKUT MİGREN ATAĞI TEDAVİSİ

04-14

Sultan Tarlacı

DERLEME Nobel Med 2006; 2(3): 04-14

İŞE BAĞLI KAS İSKELET HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ

15-22

Figen Yılmaz, Dr Füsun Şahin, Banu Kuran

DERLEME Nobel Med 2006; 2(3): 15-22

BİLGİSAYAR KULLANANLARDA MESLEKİ KAS İSKELET HASTALIKLARINDAN KORUNMA VE ERGONOMİ

12-17

Emel Özcan, Sina Esmaeilzadeh, Nalan Bölükbaş

DERLEME Nobel Med 2007; 3(1): 12-17

İLAÇ REAKSİYONLARI VE ALLERJİLERİ

04-15

Füsun Erdenen, Müjdat Batur Canöz

DERLEME Nobel Med 2007; 3(3): 04-15

HİSTEROSALPİNGOGRAFİLERİNDE TUBAL FAKTÖR SAPTANAN 100 İNFERTİL HASTANIN LAPAROSKOPİ SONUÇLARI

20-23

İrem Şenyuva, Cüneyt Eftal Taner, Aysun Camuzcuoğlu, Elif Üstünay, Gülsen Derin

ARASTIRMA Nobel Med 2007; 3(3): 20-23

DİYABETİK HASTALARDA SESSİZ MİYOKARDİYAL İSKEMİ TESPİTİNDE EGZERSİZ ELEKTROKARDİYOGRAFİ TESTİ VE TALYUMLU MİYOKARD PERFÜZYON SİNTİGRAFİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

24-30

Fatma Dilek Dellal, Öznur Ertaş, Serap Çelik, Ayşenur Özderya, Mutlu Niyazioğlu, Zehra Boduç Bozkurt, Zekiye Fakıoğlu, İskender Dik, Burhan Bedir

ARASTIRMA Nobel Med 2007; 3(3): 24-30

ASTIM VE EŞLİK EDEN KRONİK HASTALIKLAR

11-16

Yaşar Küçükardalı, Emrullah Solmazgül

DERLEME Nobel Med 2008; 4(1): 11-16

TIP FAKÜLTESİ 4. VE 6. YIL ÖĞRENCİLERİNİN ERİŞKİN TİP TETANOS VE DİFTERİ AŞISI BİLGİ DÜZEYLERİ

27-31

A. Emel Önal, Sevda Özel, Suna Erbil, Özkan Ayvaz

ARASTIRMA Nobel Med 2008; 4(3): 27-31

İÇ HASTALIKLARI PRATİĞİNDE ARTMIŞ CA125’İN ANLAMI

32-36

Gülistan Bahat, Fulya Coşan, Bulent Saka, Sami Uzun, Savaş Özturk, Nilgün Erten, Mehmet Akif Karan, Cemil Taşçıoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2008; 4(3): 32-36

NARKOLEPSİLİ BİR OLGU SUNUMU

40-42

Murat Doğan, Cahide Yılmaz, Avni Kaya, Hüseyin Çaksen

OLGU SUNUMU Nobel Med 2009; 5(1): 40-42

PEPTİK ÜLSER SIKLIĞI AZALIYOR MU?

15-17

Ahmet Uyanıkoğlu, Can Davudoğlu, Mustafa Çakırca, Ahmet Danalıoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(2): 15-17

SEKRETUAR OTİTİS MEDİA TANISI ALAN HASTALARIN TRANSTİMPANİK ASPİRASYONLA ALINAN ORTA KULAK SIVISI ÖRNEKLERİNDEN SOYUTLANAN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI

53-58

Süreyya Gül Yurtsever, Murat Uygur, F.Şebnem Yıldız, Nisel Yılmaz, Sercan Ulusoy

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(2): 53-58

KORONER ARTER ÇIKIŞ ANOMALİSİ VE MİTRAL KAPAK PROLAPSUSU

99-101

Mehmet DEMİR

OLGU SUNUMU Nobel Med 2009; 5(3): 99-101

ÇOCUK CERRAHİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARDA HEPATİT B VE HEPATİT C SEROPREVALANSI

04-09

Cemal Üstün, Erol Basuguy, Uğur Deveci

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(S1): 04-09

KAN DONÖRLERİNDE İZOLE HEPATİT B VİRUS CORE ANTİKORLARININ ARAŞTIRILMASI

17-21

Selçuk Kaya, Hasan Kesbiç, Güçhan Alanoğlu, Buket Cicioğlu Arıdoğan, Emel Sesli Çetin, Tekin Taş, Mustafa Demirci

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(S1): 17-21

MULTİPLE SKLEROZLU HASTALARDA PRİMER BAŞ AĞRISI PREVALANSI VE KLİNİK BULGULARI

22-26

E. Esra Okuyucu, Ali Balcı, Özgür Beyaz

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(S1): 22-26

PREOPERATİF DÖNEMDEKİ HASTALARDA HBSAG, ANTİ-HCV, ANTİ-HIV POZİTİFLİK ORANLARI

33-35

Süreyya Gül Yurtsever, Serdar Güngör, İlhan Afşar, Aslı Gamze Şener, Nükhet Kurultay, Metin Türker

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(S1): 33-35

PSİKİYATRİK TEDAVİLERLE GELİŞEN METABOLİK BOZUKLUKLAR VE TEDAVİSİNDE DİYETETİK YAKLAŞIMIN ÖNEMİ

36-44

Aliye Özenoğlu, Serdal Uğurlu, Günay Can, Engin Eker, Funda Elmacıoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(S1): 36-44

VAN YÖRESİNDE İDRAR YOLU ENFEKSİYONU NEDENİ İLE İNCELENEN OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

49-55

Cihangir Akgün, Avni Kaya, Bülent Ataş, Ertan Sal, Oğuz Tuncer, Şükrü Arslan

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(S1): 49-55

ENDÜSTRİYEL OLMAYAN İŞYERLERİNDE BEYAZ YAKALI ÇALIŞANLARIN SAĞLIK ŞİKÂYETLERİ VE İŞYERİ KAPALI ORTAM HAVA KALİTESİ

67-73

Hülya Gül, Günay Can, Eray Yurtsever, Günay Güngör

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(S1): 67-73

İSTANBUL İLİNDE ÇEŞİTLİ SAĞLIK KURULUŞLARINDA AYAKTAN İZLENEN TİP 2 DİYABETLİ HASTALARDA GLİSEMİK KONTROLÜN VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

45-55

M. Fatih Önsüz, Ahmet Topuzoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(1): 45-55

DEĞİŞİK AĞRILI DURUMLARDA GÖZ KIRPMA REFLEKSİNİN R3 KOMPONENTİ

68-73

Mehmet Ali Akalın, Djumagyz Djaksybaeva, Gökhan Erkol, Meral Erdemir Kızıltan

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(1): 68-73

BENİGN EKLEM HİPERMOBİLİTE SENDROMU TEDAVİSİ

05-08

Bengü Beydağ Odabaşı, Yasemin Turan, Ömer Faruk Şendur

DERLEME Nobel Med 2010; 6(2): 05-08

GEBELERDE SİGARA KULLANIMININ YENİDOĞANIN ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

15-19

Berrin Telatar, Ayça Vitrinel, Serdar Cömert, Ethem Erginöz, Engin Tutkun, Yasemin Akın

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(2): 15-19

HELICOBACTER PYLORI ENFEKSİYONU TEŞHİSİNDE BİR HIZLI ÜREAZ TESTİNİN (HPFAST) HİSTOLOJİK YÖNTEMLE KARŞILAŞTIRILMASI

53-56

Mehmet Polat, Muhammed Saçıkara, Yaşar Nazlıgül, Naim Ata, Güler Kızılca, Heyecan Ökten

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(2): 53-56

FONKSİYONEL KÖRLÜK: BLEFAROSPAZM

85-89

Gülden Avcı

OLGU SUNUMU Nobel Med 2010; 6(2): 85-89

HELİCOBACTER PYLORİ İNFEKSİYONUNDA ÜRE NEFES TESTİ VE SPESİFİK IGA

46-50

Tekin Karslıgil, Murat Mehli, Mehmet Koruk, Fahriye Ekşi

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(3): 46-50

SEDANTER KADINLAR VE BEDENSEL ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERDE BEL AĞRISININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİNE ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

62-65

Devrim Tarakçı, İpek Yeldan, Ayşe Zengin, Anıl Tekeoğlu, Alis Kostanoğlu, Tuğba Kuru, Yıldız Analay Akbaba

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(3): 62-65

SİLAH RUHSATI ALMAK İÇİN BAŞVURANLARDA DEPRESYON, ÖFKE, ALEKSİTİMİ VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

61-67

Fuat Torun, Sebahat Dilek Torun, Ejder Akgün Yıldırım

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(1): 61-67

SIĞINMACILAR: SAĞLIK PROBLEMLERİ İÇİN YENİ YAKLAŞIMLARA İHTİYAÇ VAR MI?

102-105

Filiz Pehlivanoğlu, Kadriye Kart Yaşar, Gönül Şengöz

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(1): 102-105

ESKİŞEHİR ALPU İLÇESİ 18 YAŞ ÜSTÜ KADINLARDA ÜRİNER İNKONTİNANS, RİSK FAKTÖRLERİ VE YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ: BİR TOPLUM TABANLI ÇALIŞMA

34-39

Burhanettin Işıklı, Aydın Yenilmez, Cemalettin Kalyoncu

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(2): 34-39

DİYARBAKIR’DA GÖRÜLEN MENİNGOKOKAL MENENJİT VAKALARI SONRASI NEISSERIA MENINGITIDIS TAŞIYICILIĞININ VE RİSK FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI

28-35

Neriman Şahiner, Efsun Akbaş, Selin Nar, Berrin Esen

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(3): 28-35

KANSER AĞRISI, TEDAVİ PRENSİPLERİ VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AĞRI BASAMAK TEDAVİSİ

05-15

Ecevit Sarıhan, Ercüment Kadıoğlu, Füsun Artıran İğde

DERLEME Nobel Med 2012; 8(1): 05-15

ADOLESANLARDA SAĞLIKLI BESLENME VE FİZİKSEL AKTİVİTE DURUMU

24-29

Mehmet Akman, Sabah Tüzün, Pemra C. Ünalan

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(1): 24-29

SİVAS YÖRESİNDE İLKÖĞRETİM ÇOCUKLARINDA ASTIM VE ALERJİK HASTALIKLARIN İLİŞKİSİ VE PREVALANSI

30-34

Sulhattin Arslan, Serdal Uğurlu, Yeltekin Demirel, Günay Can

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(1): 30-34

İSTANBUL’DAKİ (SİLİVRİ) ÖĞRETMENLERDE MESLEKSEL MARUZİYETE BAĞLI HASTALIKLARIN ARAŞTIRILMASI

35-41

Nurhan İnce, Bedia Özyıldırım, Haluk İnce, Halim İşsever, Salih Malkoç, Zuhal Karagöz, Hanife Çelik, Erol Işık, Özkan Ayvaz, Bilge Hapçıolu, Mustafa Erelel, Kürşat Özdilli, Ülken Tunga Babaoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(1): 35-41

AYDIN BÖLGESİNDEKİ KOLON KANSERLERİNİN ÖZELLİKLERİ

22-25

Adil Coşun, Mehmet Hadi Yaşa, Özay Ayvaz, Vahit Yükselen, Filiz Ergin, Ali Önder Karaoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(2): 22-25

"BİR TÜRKÇE RİNİT YAŞAM KALİTESİ ÖLÇEĞİ" GELİŞTİRME VE GEÇERLİLİK ÇALIŞMASI

32-40

Ferhan Özşeker, Suna Büyüköztürk, Aslı Gelincik, Halim İşsever, Füsun Erdenen, Hakan Özşeker, Bahattin Çolakoğlu, Murat Dal, Ender İnci, Melih Güven Güvenç

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(2): 32-40

TRABZON İLİNDE 20-49 YAŞ ARASINDAKİ ERİŞKİNLERDE HERPES SİMPLEKS VİRUS TİP 2 SEROPREVALANSI

85-90

Murat Topbaş, Emine Çan, Neşe Kaklıkkaya, Asuman Yavuzyılmaz, Gülsün Özkan, Gamze Çan

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(2): 85-90

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI OLAN (KOAH) HASTALARDA FONKSİYONEL PERFORMANS, YAŞAM KALİTESİ VE SOLUNUM PARAMETRELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

91-97

Safiye Özkan

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(2): 91-97

İZMİR İLİNDE ERİŞKİNLERDE HEPATİT A VİRÜS SEROPREVALANSI: RUTİN AŞILAMA PROGRAMINA GİRİŞ ÖNCESİ DURUM

49-53

Şükran Köse, Aliye Mandıracıoğlu, Gülsün Çavdar, Yıldız Ulu, Neşe Nohutcu, İlhan Gürbüz, Şenol Sarıavcı, Mehmet Özkan

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(3): 49-53

TÜRKİYE’DE BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ANTİBİYOTİK KULLANIMI VE UYGUNLUĞU: NOKTA PREVALANS SONUÇLARI

98-103

Hanefi Cem Gül, Ahmet Karakaş, Cumhur Artuk, Gamze Özbek, Selim Kılıç, Can Polat Eyigün

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(3): 98-103

İL MERKEZİNDEKİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINA BAŞVURANLARIN TARAMA TESTLERİ YAPTIRMA DURUMU VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ÇOK DEĞİŞKENLİ ANALİZİ

36-42

Mahmut Kılıç, Ayşegül Koç

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(1): 36-42

ANTİ-TNF-ALFA TEDAVİSİ VERİLEN OLGULARDA LATENT TÜBERKÜLOZ İNFEKSİYONU AÇISINDAN İZLEM SONUÇLARIMIZ

47-52

Pınar Mutlu, Can Sevinç, Oğuz Kılınç, Eyüp Sabri Uçan

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(1): 47-52

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KSANTELEZMALARI: ÖNEMİ VE DİSLİPİDEMİ İLE İLİŞKİLERİ

53-57

Mete Akın, İsmail Hakkı Ersoy, Altuğ Şenol, Gökhan Aksakal

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(1): 53-57

RAMSAY HUNT SENDROMUNDA VOKAL CORD PARALİZİSİ

92-96

Yunus Feyyat Sakin, Alper Kanmaz

OLGU SUNUMU Nobel Med 2014; 10(1): 92-96

MİYOFASİYAL AĞRI SENDROMU PATOFİZYOLOJİSİNDE SON GÖRÜŞLER

05-11

Saliha Yeter Amasyalı, Demirhan Dıraçoğlu

DERLEME Nobel Med 2014; 10(2): 5-11

DİNAMİK KONTRASTLI TORAKS BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİSİ İLE PULMONER EMBOLİ TANISI KONAN OLGULARDA PARANKİMAL BULGULAR VE PULMONER ARTER ÇAPLARININ EMBOLİ ŞİDDETİ İLE İLİŞKİSİ

59-65

Gökhan Güral, Bahar Keyik, Baki Hekimoğlu, Bahri Keyik, Altan Güneş

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(2): 59-65

TÜBERKÜLOM İLE SEYREDEN NÖROTÜBERKÜLOZ OLGULARININ KLİNİK VE RADYOLOJİK BULGULARI: DÖRT OLGU SUNUMU

77-83

Mecbure Nalbantoğlu, Şermin Börekçi, Handan Başel Karaçöp, Sema Umut, Ali Mert, M. Şakir Delil, Sabahattin Saip, Seher Naz Yeni

OLGU SUNUMU Nobel Med 2014; 10(2): 77-83

REPRODÜKTİF DÖNEMDEKİ KADINLARDA HİRSUTİZM: ETİYOLOJİK FAKTÖRLER, EŞLİK EDEN KLİNİK BULGULAR VE HORMON PROFİLİ

41-47

Filiz Cebeci, Nahide Onsun, Ayşe Pekdemir Şen, Ayşe Cinkaya, Sermet Akar

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(3): 41-47

İŞLEVSELLİK, ENGELLİLİK VE SAĞLIĞIN ULUSLARARASI SINIFLANDIRMASI BAKIŞ AÇISIYLA OBEZİTE

05-13

Sina Esmaeilzadeh, Merih Akpınar, Aydan Oral

DERLEME Nobel Med 2015; 11(1): 05-13

GEBELİKTE İLAÇ MARUZİYETİ SONRASINDA RİSK DEĞERLENDİRMESİ, RİSK İLETİŞİMİ VE PERİNATAL DEĞERLENDİRME

14-21

Yusuf Cem Kaplan, Sefa Kelekçi, Ömer Demir

DERLEME Nobel Med 2015; 11(1): 14-21

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ KADIN DOĞUM POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN GEBELERDE MARUZ KALINAN ŞİDDET SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

64-70

Filiz Bolu, Atilla Senih Mayda, Muammer Yılmaz

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(1): 64-70

AİLE HEKİMLERİNİN, HUZURSUZ BACAK SENDROMU KONUSUNDAKİ FARKINDALIK, TUTUM VE BİLGİLERİ

29-35

Hülya Kahraman, Nilgün Özçakar, Mehtap Kartal

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(2): 29-35 29-35

MOLDOVA VE ROMANYA’DA İLACA DİRENÇLİ İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI: ÜROPATOJENLER VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞINA ODAKLANMA. DAHA FAZLASINI YAPABİLİR MİYİZ?

42-49

Catalin Pricop, Nicolae Suditu, Radu Vrinceanu, Dragos Puia, Daniela Cristina Dimitriu Catalin Ciuta, Liviu Todosi, Ionel Alexandru Checherita

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(3): 42-49

PERİFERİK ARTER HASTALIĞINDA “YÜRÜME MESAFESİNİN AZALMASI ÖLÇEĞİ” GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI

67-73

Ayla Kara, Nilgün Özçakar, Mehtap Kartal

ARASTIRMA Nobel Med 2016; 12(1): 67-73

ÇALIŞMA ORTAMINDA EPİLEPSİ YÖNETİMİ: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN YAKLAŞIMLAR

05-12

Sibel Cevizci, Ethem Erginöz, Handan Işın Özışık Karaman

DERLEME Nobel Med 2016; 12(2): 5-12

NORMAL GLUKOZ TOLERANSINDAN YERLEŞMİŞ DİYABETE, GLUKOZ TOLERANS KATEGORİLERİNDE hsCRP DÜZEYLERİNİN ETKİSİ

38-44

Yıldız Tütüncü, İlhan Satman, Selda Çelik, Bülent Canbaz, Fulya Türker, Nevin Dinççağ, Kubilay Karşıdağ, Ayşegül Telci, Sema Genç, Beyhan Ömer

ARASTIRMA Nobel Med 2016; 12(2): 38-44

BOZULMUŞ AÇLIK GLİKOZ PREVALANSININ TAHMİN EDİLMESİ VE İLGİLİ FAKTÖRLER: 9-16 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARDA ORTAOKUL TABANLI BİR ÇALIŞMA

45-52

Sevil İkinci, Seher Nazlı Atak, Ali Rıza Uysal, Serdal Kenan Köse

ARASTIRMA Nobel Med 2016; 12(2): 45-52

KRONİK PROSTATİT GRUBUNDAKİ HASTALARIN PROKALSİTONİN SEVİYELERİNİN DEĞERLENDİRMESİ

60-65

Basri Çakıroğlu, Erkan Eyyüpoğlu, Mustafa Bahadır Can Balcı, Aydın İsmet Hazar, Bekir Sami Uyanık, Akif Nuri Doğan

ARASTIRMA Nobel Med 2016; 12(2): 60-65

ANKARA İLİ GÖLBAŞI İLÇESİNDE DOĞURGAN ÇAĞDAKİ KADINLARDA KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE DEPRESYON İLİŞKİSİ

31-39

Serap Canlı, Ferda Özyurda

ARASTIRMA Nobel Med 2018; 14(2): 31-39

METABOLİK SENDROM PREVALANSI VE İLGİLİ FAKTÖRLER

19-24

Ferda Özyurda, Nazlı Atak

ARASTIRMA Nobel Med 2018; 14(3): 19-24

MUĞLA’DA 2015-2016 YILLARI ARASINDA SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİĞİNE YAPILAN BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

21-27

Metin Pıçakçıefe, Volkan Akkaya, Erkan Erbaş, Belgin Doğu

ARASTIRMA Nobel Med 2019; 15(1): 21-27

DİYABETİK HASTALARDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU SIKLIĞI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI

28-32

Ayşenur Beyazıt Üçgün, Türkan Paşalı Kilit, Kevser Onbaşı

ARASTIRMA Nobel Med 2019; 15(1): 28-32

TÜRK ERGEN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE HEPATİT A, HEPATİT B, KIZAMIK, KIZAMIKÇIK, KABAKULAK VE SUÇİÇEĞİ SEROPREVALANSI

33-40

Rukiye Saç, Medine Ayşin Taşar, Zahide Yalaki, Mustafa Muhammed Güneylioğlu, Gamze Özsoy, Seçkin Karadağlı, Sabir Göçmen, Nermin Akbaş, Bülent Alioğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2019; 15(1): 33-40

BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE 2010-2016 YILLARI ARASINDA İZOLE EDİLEN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS KOMPLEKS SUŞLARININ BİRİNCİ BASAMAK ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DUYARLILIK DURUMLARININ ARAŞTIRILMASI

40-46

Mehmet Burak Selek, Orhan Baylan, Levent Görenek

ARASTIRMA Nobel Med 2019; 15(2): 40-46

İSTANBUL’UN SİLİVRİ İLÇESİNDE PERİFERİK ARTER HASTALIĞI ARAŞTIRILMASI

31-39

Ayşe Emel Önal, Nilgün Bozbuğa, Murat Uğurlucan, İklim Gürcan Yıldırım, Elif Ezirmik, Buğra Taygun Gülle, Dilan Çalık Bakan, Ahmet Baran, Leyla Evin Aydın Akyurt, Ahmet Bilge Sözen, Seniha Bilge Hapçıoğlu, Enver Dayıoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2020; 16(1): 31-39

MEDİKAL ONKOLOJİ HASTALARINDA HEPATİT B SEROPREVELANSI

29-34

Süreyya Gül Yurtsever, Selçuk Kaya, Tamer Arkalı, Tuba Müderris, Pelin Günaydın, Yüksel Küçükzeybek

ARASTIRMA Nobel Med 2020; 16(3): 29-34

ENGELLİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ PREVALANSI VE İLİŞKİLİ SORUNLAR: TÜRKİYE’DEN BİR ÖRNEK

30-38

Metin Pıçakçıefe, Volkan Akkaya, Erkan Erbaş

ARASTIRMA Nobel Med 2021; 17(1): 30-38

TÜRKİYE'DE YAŞ GRUPLARINA GÖRE 25(OH) VİTAMİN D KONSANTRASYONLARINDAKİ DEĞİŞİMLER VE MEVSİMSEL FARKLILIKLAR

161-166

Murat Kaytaz, Hacer Eroğlu İçli, Emre Akkaya, Evin Ademoğlu, Sema Genç

ARASTIRMA Nobel Med 2022; 18(3): 161-166

GÜNEYBATI İRAN'DA TROPİKAL BİR BÖLGEDEKİ OKUL ÇOCUKLARINDA ASTIM, ALERJİK RİNİT VE EGZAMA PREVALANSI

46-52

Abdolkarim Sheikhi, Abdolhussein Shakurnia, Mohammad Nejadhosseini, Farhad Abolnezhadian

ARASTIRMA Nobel Med 2023; 19(1): 46-52