Arama Sonuçları

Arama Sonuçları

KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞUNUN KAROTİS İNTİMA-MEDİA KALINLIĞI VE HEMODİNAMİSİ İLE İLİŞKİSİ

63-68

Ramazan Büyükkaya, Selma Yazıcı, Beşir Erdoğmuş, Safinaz Ataoğlu, Mustafa Özşahin, Ayla Büyükkaya, Ömer Yazgan, Sibel Yazgan

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 63-68

SUBAKROMİAL SIKIŞMA SENDROMU TEDAVİSİNDE ULTRASONUN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

104-108

Türkan Akın, Nil Sayıner Çağlar, Özer Burnaz, Özgü Kesmezacar

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 104-108

ENÜRESİS NOKTURNALI ÇOCUKLARDA TRANSKÜTAN ELEKTRİKSEL SİNİR STİMÜLASYONU (TENS) TEDAVİSİ

22-27

Zeliha Ünlü, Çiğdem Tüzün, Can Taneli, Altınay Fırat

ARASTIRMA Nobel Med 2005; 1(1): 22-27

RALOKSİFEN VE ALENDRONATIN KOMBİNE KULLANIMI: BİYOKİMYASAL BELİRTEÇLER ÜZERİNE OLAN ETKİLER

12-19

Levent Tütüncü, Nursel Arslanhan, Ercüment Müngen , Seçkin Yılmaz, Yusuf Z. Yergök

DERLEME Nobel Med 2005; 1(2): 12-19

PULMONER TROMBOEMBOLİ VE DERİN VEN TROMBOZU TANISINDA D-DİMER TESTİNİN ÖNEMİ

24-27

Mine Tijen Cesur, Emrullah Solmazgül, Ejder Kardeşoğlu, Nurittin Ardıç, Namık Özmen, Zekai Pekkafalı, Yavuz Narin, Yaşar Küçükardalı

ARASTIRMA Nobel Med 2005; 1(2): 24-27

AKCİĞER EMBOLİSİNDE TANI

34-35

Mustafa Erelel

EDİTORYAL Nobel Med 2005; 1(2): 34-35

KARPAL TÜNEL SENDROMLU HASTALARDA FONOFOREZ VE LOKAL KORTİKOSTEROİD ENJEKSİYONUNUN BOSTON SEMPTOM CİDDİYET ÖLÇEĞİ, KAVRAMA GÜCÜ VE ELEKTROFİZYOLOJİK BULGULAR ÜZERİNE ETKİSİ

11-14

Reyhan Tuncay, Ece Ünlü, Eda Gürçay, Aytül Çakcı

ARASTIRMA Nobel Med 2005; 1(3): 11-14

PRİMER MEME ANJİOSARKOMU

15-18

Zafer Şenol, Murat Kalemoglu, Sezai Demirbaş, F.Fulya Okudur, Tuncay Çelenk

OLGU SUNUMU Nobel Med 2005; 1(3): 15-18

KARPAL TÜNEL SENDROMUNDA GÜNCEL TEDAVİ

29

Ayşe Karan

EDİTORYAL Nobel Med 2005; 1(3): 29

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİLİ BİR HASTADA KEMOTERAPİYE BAĞLI NÖTROPENİ DÖNEMİNDE GELİŞEN TİROİD ABSESİ

26-29

Gülistan Bahat, Nilgün Erten, Bülent Saka, Didem Akal, Ali Çakır, Mehmet Akif Karan, Cemil Taşçıoğlu, Abdülkadir Kaysı

OLGU SUNUMU Nobel Med 2006; 2(2): 26-29

AKUT BEL AĞRISIYLA BAŞVURAN BİR HASTADA BRUSELLA SAKROİLİİTİ

23-26

Ajda Bal, Duygu Ünlüsoy, Ece Ünlü, Aslıhan Sever, Rahime Depedibi, Aytül Çakcı, Bahri Keyik, Yalım Ateş

OLGU SUNUMU Nobel Med 2007; 3(1): 23-26

FAMİLYAL HİPOBETALİPOPROTEİNEMİLİ BİR OLGU

30-32

Gürhan Şişman, Mehmet Uçucu

OLGU SUNUMU Nobel Med 2007; 3(1): 30-32

İLEAL PERFORASYON İLE SEYREDEN CHURG-STRAUSS SENDROMU OLGUSU

31-33

Esma Altunoğlu, Laika Karabulut, Melek Özer, Evren Öztürkoğlu

OLGU SUNUMU Nobel Med 2007; 3(2): 31-33

İLAÇ REAKSİYONLARI VE ALLERJİLERİ

04-15

Füsun Erdenen, Müjdat Batur Canöz

DERLEME Nobel Med 2007; 3(3): 04-15

AKUT HEPATİT A VE HEPATİT B SEROPOZİTİF AKUT VİRAL HEPATİT OLGUSU

31-34

Habip Gedik, Mehmet Yahyaoğlu, Gülhan Eren, Aylin İzat, Muzaffer Fincancı

OLGU SUNUMU Nobel Med 2008; 4(1): 31-34

HEMATOLOJİK HASTALIKLARDA TERAPÖTİK PLAZMA DEĞİŞİMİ

12-18

Gürhan Kadıköylü, Neslihan Soysal, İrfan Yavaşoğlu, Zahit Bolaman

DERLEME Nobel Med 2008; 4(2): 12-18

İZOLE DALAK METASTAZI NEDENİYLE SPLENEKTOMİ UYGULANAN OVER KARSİNOMLU HASTA

31-32

Bülent Kaya, Deniz Güzey, Hasan Erdem

OLGU SUNUMU Nobel Med 2008; 4(2): 31-32

TİBOLON KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN NADİR BIR TOKSİK HEPATİT VAKASI

33-35

Erkan Cüre, Kasım Demir, Cem Koçkar, Abdülkadir Baştürk, Altuğ Şenol

OLGU SUNUMU Nobel Med 2008; 4(2): 33-35

ESANSİYEL TROMBOSİTOZİS İLE İLİŞKİLİ MASİF PULMONER EMBOLİ OLGUSU

42-44

Fatma Alibaz Öner, Mehmet Emin Pişkinpaşa, Şebnem İzmir Güner, Mecdi Ergüney

OLGU SUNUMU Nobel Med 2008; 4(3): 42-44

GEBELİKTE YENİ TANI ALMIŞ ORAK HÜCRELİ ANEMİ

45-47

Pelin Öcal, Veysel Şal, Berk Bulut, Suat Karataş, İsmail Çepni

OLGU SUNUMU Nobel Med 2008; 4(3): 45-47

SİROTİK HASTALARDA DEMİR EKSİKLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE SOLUBL TRANSFERRİN RESEPTÖRÜ VE SOLUBL TRANSFERRİN RESEPTÖR-FERRİTİN İNDEKSİNİN YERİ

19-23

Bülent Saka, Nilgün Erten, Sevgi K. Beşışık, Sema Genç, Ahmet Sivas, M. Akif Karan, Cemil Taşçıoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(1): 19-23

ROMATOİD ARTRİTİN OSTEOARTRİTTEN AYIRICI TANISINDA POPLİTEAL LENF NODU GÖRÜNTÜLEMESİNİN YERİ

24-30

Berna Dirim, Emel Boyraz, Hikmet Koçyiğit, Nail Hızlı, Remide Arkun, Nezahat Erdoğan, Fazıl Gelal, Engin Uluç

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(1): 24-30

İZOLE KİST HİDATİK: ENSE BÖLGESİNDE KİTLE İÇİN SIRADIŞI BİR NEDEN

46-49

Erkan Cüre, Kasım Demir, Cem Koçkar, Abdülkadir Baştürk, Altuğ Şenol

OLGU SUNUMU Nobel Med 2009; 5(1): 46-49

282 HODGKİN HASTALIĞI OLGUSUNUN BAŞLANGIÇTAKİ KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

18-23

Serdar Şahinoğlu, Mustafa N. Yenerel, Serkan Güvenç, Reyhan Diz Küçükkaya, Meliha Nalçacı

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(2): 18-23

ANORMAL UTERİN KANAMADA VE ENDOMETRİUM KARSİNOMUNDA TANISAL YÖNTEMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: KESİTSEL PROSPEKTİF ÇALIŞMA

59-64

A. Ender Yumru, Murat Bozkurt, Ebru İnci Coşkun, Melek Erkılınçoğlu, Y. Tahsin Ayanoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(2): 59-64

AKCİĞER TÜBERKÜLOZU İLE BİRLİKTE TÜBERKÜLOZA BAĞLI OLMAYAN PSOAS APSESİ

68-71

Avni Kaya, Baran Serdar Kızılyıldız, Kamuran Karaman, M. Selçuk Bektaş, Fesih Aktar, Hüseyin Çaksen

OLGU SUNUMU Nobel Med 2009; 5(2): 68-71

KOLŞİSİN KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN HEPATOTOKSİSİTE

72-74

Altuğ Şenol, Mehmet İşler, Muhammed Cem Koçkar, Erkan Cüre, Yıldıran Songür

OLGU SUNUMU Nobel Med 2009; 5(2): 72-74

SİPROFLOKSASİN İLİŞKİLİ ATEŞ: OLGU SUNUMU

75-77

Cemal Üstün

OLGU SUNUMU Nobel Med 2009; 5(2): 75-77

VAN YÖRESİNDE İDRAR YOLU ENFEKSİYONU NEDENİ İLE İNCELENEN OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

49-55

Cihangir Akgün, Avni Kaya, Bülent Ataş, Ertan Sal, Oğuz Tuncer, Şükrü Arslan

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(S1): 49-55

PROAKTİF YÖNETİMLE BÖBREK NAKLİ İHTİYACININ AZALTILMASI

61-67

Levent B. Kıdak,

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(1): 61-67

İLERİ YAŞLARDA TANI ALAN KONJENİTAL PRİMER HİPOTİRODİ: ONALTI VAKA NEDENİYLE

74-77

Sevil ARI Yuca, Yasar Cesur, Cahide Yılmaz

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(1): 74-77

METASTATİK OVARİAN KANSER: 3 OLGUNUN SUNUMU

81-85

A. Ender Yumru, Murat Bozkurt, Ebru İnci Coşkun, Y. Tahsin Ayanoğlu

OLGU SUNUMU Nobel Med 2010; 6(1): 81-85

BENİGN EKLEM HİPERMOBİLİTE SENDROMU TEDAVİSİ

05-08

Bengü Beydağ Odabaşı, Yasemin Turan, Ömer Faruk Şendur

DERLEME Nobel Med 2010; 6(2): 05-08

AKUT İSKEMİK STROKTA PLAZMA D-DİMER DÜZEYLERİ: MORTALİTE, STROK TİPİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ

37-42

Mehmet Üstündağ, Murat Orak, Cahfer Güloğlu, Yusuf Tamam, Mustafa Burak Sayhan

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(2): 37-42

TİP 2 DİYABETİK NON-ALKOLİK STEATOHEPATİTİ OLAN HASTALARDA SERUM YÜKSEK DUYARLIKLI CRP DÜZEYLERİ KARACİĞER HASARININ CİDDİYETİNİ GÖSTERMEZ

43-46

Gönenç Kocabay, Aysegül Telci, Yıldız Tütüncü, Betül Tiryaki, Sevda Özel, Uğur Çevikbaş, Atilla Ökten, İlhan Satman

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(2): 43-46

ADNEKSİYAL KİTLELERİN AYIRIMINDA CA-125 İÇİN OPTİMUM BİR EŞİK DEĞER BELİRLEYEBİLİR MİYİZ?

75-78

A. Ender Yumru, Murat Bozkurt, Ebru İnci Coşkun

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(2): 75-78

FİBULA AGENEZİSİ İLE BİRLİKTE KONJENİTAL HİPOTİROİDİ: BİR VAKA SUNUMU

90-92

Murat Doğan, Cahide Yılmaz, Hüseyin Çaksen, Yaşar Cesur, Fuat Akpınar, Ahmet Sami Güven

OLGU SUNUMU Nobel Med 2010; 6(2): 90-92

NEDENİ BİLİNMEYEN ATEŞİN ETİYOLOJİSİNDE NAZOFARİNKS KARSİNOMU

93-96

Mehmet Uluğ, Mustafa Kemal Çelen, Mehmet Faruk Geyik, Recep Tekin, Celal Ayaz

OLGU SUNUMU Nobel Med 2010; 6(2): 93-96

REVERSİBL POSTERİOR LÖKOENSEFALOPATİ SENDROMU

97-100

Mesut Okur, Cahide Yılmaz, Avni Kaya, Ahmet Sami Güven, Murat Doğan, Hüseyin Çaksen

OLGU SUNUMU Nobel Med 2010; 6(2): 97-100

DİYABETİK NEFROPATİLİ BİR HASTADA KLEBSIELLA OXYTOCA NEDENLİ AMFİZAMATÖZ PYELONEFRİT

101-104

Cemal Bes, Kerem Okutur, Selçuk Şeber, Fatma Paksoy, Fatih Borlu

OLGU SUNUMU Nobel Med 2010; 6(2): 101-104

ACİL PERİPARTUM HİSTEREKTOMİ: 4 YILLIK KRİTİK ANALİZ

20-23

Ahmet C. Çalışkan, Ertan Akpınar, Hakan Aytan, Fazlı Demirtürk

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(3): 20-23

YENİDOĞAN DÖNEMİNDE SEREBRAL VENÖZ TROMBOZ

104-107

Ali Bülbül, Füsun Okan, Yıldız Yıldırmak, İsmail Caymaz, İlknur Balcı, Asiye Nuhoğlu

OLGU SUNUMU Nobel Med 2010; 6(3): 104-107

TSH TARAMASI VE TİROİD HASTALIKLARININ KOMORBİDİTESİ

88-93

Füsun Erdenen, Cüneyt Müderrisoğlu, Mustafa Boz, Esma Altunoğlu, Şükran Türkeş, Zeynep Gürcan, Pınar Demir, Alper Döventaş, Hale Aral, Özer Açbay

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(1): 88-93

NORMAL PLAZMA AMONYAK DÜZEYİ İLE SEYREDEN GEÇ BAŞLANGIÇLI ARGİNİNOSÜKSİNAT LİYAZ EKSİKLİĞİ

115-118

Cahide Yılmaz, Murat Doğan, Yaşar Cesur, Hüseyin Çaksen, Sevil Arı Yuca, Bülent Ataş, Oğuz Tuncer

OLGU SUNUMU Nobel Med 2011; 7(1): 115-118

POLİKLİNİĞE BAŞVURAN KADINLARIN MEME KANSERİ, MEME MUAYENESİ VE MAMOGRAFİ HAKKINDA BİLGİ DÜZEYİ: İL MERKEZİNDE YAPILAN BİR ÇALIŞMA

19-25

Olcay Koçyiğit, Serap Erel, Kemal Kısmet, Bülent Kılıçoğlu, Mehmet Zafer Sabuncuoğlu, Mehmet Ali Akkuş

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(2): 19-25

MESENTERİUMDA YERLEŞMİŞ MİYOFİBROBLASTİK TÜMÖR

101-102

Ülkü Tıraş, Serdar Kuru, Özlem Doğru, Ayşe Dursun, Yıldız Dallar, Salih Celepli, Bülent Kılıçoğlu

OLGU SUNUMU Nobel Med 2011; 7(2): 101-102

NÖROJENİK MESANE İLE PREZENTE POST-TRAVMATİK SİRİNGOMİYELİ

106-109

Aslı Özmaden, Figen Köymen Yılmaz, Nurdan Kotevoğlu, Banu Kuran

OLGU SUNUMU Nobel Med 2011; 7(2): 106-109

TRANSFÜZYONA BAĞLI AKUT AKCİĞER HASARI

110-113

Sevgi Kalayoğlu-Beşışık, Gonca Karahan, Gülyüz Öztürk, Fatih Tufan, Fatma Oğuz, Deniz Sargın

OLGU SUNUMU Nobel Med 2011; 7(2): 110-113

TUBOOVARYAN ABSE KLİNİĞİ İLE PREZANTE OLAN GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖR OLGUSU

121-123

A. Cem İyibozkurt, Oğuzhan Kuru, İbrahim Kalelioğlu, Serhat Şen, Abdullah Turfanda

OLGU SUNUMU Nobel Med 2011; 7(2): 121-123

GEBELİK VE HEMATOLOJİ

10-17

Mert Küçük, İrfan Yavaşoğlu, Gürhan Kadıköylü, Zahit Bolaman

DERLEME Nobel Med 2011; 7(3): 10-17

AKALAZYA VE TİROİD HASTALIĞI: ORTAK ETYOLOJİ YA DA RASTLANTISAL BİRLİKTELİK?

108-110

Gülbanu Erkan, İbrahim Doğan, Salih İnal, Mustafa Cesur, Mehmet Cindoruk, Aylar Poyraz, Selahattin Ünal

OLGU SUNUMU Nobel Med 2011; 7(3): 108-110

GELİŞME GERİLİĞİ İLE GETİRİLEN BİR OLGUDA SUBFALSİN HERNİASYONA NEDEN OLAN ARAKNOİD KİST

111-113

Murat Doğan, Cahide Yılmaz, Lokman Üstyol, Hüseyin Çaksen

OLGU SUNUMU Nobel Med 2011; 7(3): 111-113

PRİMER OVER GEBELİĞİ

119-120

Ahmet C Çalışkan, Hakan Aytan, Fazlı Demirtürk

OLGU SUNUMU Nobel Med 2011; 7(3): 119-120

HELİCOBACTER PYLORİ POZİTİF FONKSİYONEL DİSPEPSİLİ HASTALARDA CAG A DURUMUNUN HİSTOLOJİK VİRÜLANS, KLİNİK VE ERADİKASYON TEDAVİSİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ

52-60

Önder Ovalı, Sait Bağcı, Orhan Baylan, Özgül Kısa, Ayper Kaya, Özgür Karacalioğlu,, Yüksel Ateş, Ahmet Tüzün, İsmail Hakkı Koçar, Kemal Dağalp, Taner Akyol, Fatih Ermiş, Kemal Öncü, Hasan Nazik

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(1): 52-60

MEKANİK PERİODONTAL TEDAVİYE DESTEK OLARAK KULLANILAN LOKAL VEYA SİSTEMİK METRONİDAZOLÜN KLİNİK PARAMETRELER VE DİŞETİ OLUĞU SIVISI BİYO-MARKERLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

89-94

Leyla Kuru, Bahar Kuru, Ülkü Noyan, Aydın Kükrer, Tuba Acar, Selçuk Yılmaz

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(1): 89-94

ANNELERE VERİLEN YENİDOĞAN SARILIĞI VE EMZİRME EĞİTİMİ İLE ERKEN YENİDOĞAN POLİKLİNİK TAKİBİNİN SARILIK NEDENİYLE HASTANEYE YATIŞ ÜZERİNE ETKİSİ

16-21

Sinan Uslu, Ali Bülbül, Fatih Bolat, Evrim Kıray Baş, Asiye Nuhoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(2): 16-21

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ ANABİLİM DALININ KURUCUSU MUHLİS TUZLACI (1921-1987)

124-126

Çağatay Üstün, İnci Hot

PORTRE Nobel Med 2012; 8(2): 124-126

PATELLOFEMORAL AĞRI SENDROMU

05-11

Tuğba Kuru, Ayşe Yalıman

DERLEME Nobel Med 2012; 8(3): 05-11

KÖTÜ OVER YANITLI HASTALARDA UZUN PROTOKOL İLE MİKRODOZ FLARE UP PROTOKOLÜNÜN IVF-ICSI SONUÇLARI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

87-90

Mustafa Kara, Kenan Sofuoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(3): 87-90

DİFFÜZ TİROİD HASTALIKLARINDA NEAR-TOTAL TİROİDEKTOMİ YERİNE TOTAL TİROİDEKTOMİ Mİ TERCİH ETMELİYİZ?

100-105

Aybala Ağaç Ay, Suat Kutun, Haluk Ulucanlar, Ahmet Ay, Oğuz Tarcan, Abdullah Demir, Abdullah Çetin

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(1): 100-105

BAŞ AĞRISI NEDENİYLE BAŞVURAN TİP 1 CROUZON SENDROMU

110-112

Vefik Arıca, Murat Tutanç, Hanifi Bayaroğulları, Seçil Günher Arıca, Fatmagül Başarslan, Ramazan Davran, İnan Korkmaz, Emre Ayintap

OLGU SUNUMU Nobel Med 2013; 9(1): 110-112

TEKRARLAYICI MESANE NEFROJENİK ADENOMUNUN İNTRAVEZİKAL HEPARİN İLE TEDAVİSİ

113-114

Levend Özkan, Cüneyd Özkürkçügil, Kürşat Yıldız

OLGU SUNUMU Nobel Med 2013; 9(1): 113-114

FALKS SEREBRİ YOKLUĞUYLA BİRLİKTE OLAN BİR FRONTONAZAL DİSPLAZİ OLGUSU

115-117

Hüseyin Altunhan, Ali Annagür, Orhan Özbek, Rahmi Örs

OLGU SUNUMU Nobel Med 2013; 9(1): 115-117

KARNİTİN VE KARACİĞER HASTALIKLARININ TEDAVİSİNDEKİ YERİ

05-08

Sebati Özdemir, Ahmet Aydın

DERLEME Nobel Med 2013; 9(3): 5-8

BEHÇET HASTALIĞINDA METABOLİK SENDROM VE NONALKOLİK YAĞLI KARACİĞER SIKLIĞI

35-42

Celal Ulaşoğlu, Banu Mesci, Engin Karagöz, Vildan Karagöz, Yasin Akın, Hatice Öztürk, Banu İşbilen, Ferruh İsman, Mukaddes Kavala, Osman Köstek, Şafak Kızıltaş, Yaşar Çolak, İlyas Tuncer

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(3): 35-42

<sup>99m</sup>Tc DİMERKAPTOSÜKSİNİK ASİT (DMSA) UYGULAMASININ RATLARDA OLUŞTURABİLECEĞİ OLASI OKSİDATİF STRESİN ARAŞTIRILMASI

54-57

Serdal Öğüt, Gökhan Cesur, Duygu Kumbul Doğuç, Mümin Polat, Mustafa Yıldız

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(3): 54-57

TAŞ OLUŞUMU VE HİPERKALSİÜRİDE AKTİF D VİTAMİNİNİN ROLÜ

88-91

Dilek Yılmaz, Ferah Sönmez, Çiğdem Yenisey, İlknur Girişgen

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(3): 88-91

ROMATOİD ARTRİT’İN NADİR BİR KOMPLİKASYONU: TİROİD AMİLOİDOZU VE TİROİD İÇİ YERLEŞİM GÖSTEREN PARATİROİD BEZİ

88-91

İsmail Hakkı Ersoy, Banu Kale Köroğlu, Oğuzhan Aksu, İbrahim Metin Çiriş, Fatih Ermiş, Yunus Ugan, Atila Altuntaş, Mehmet Numan Tamer

OLGU SUNUMU Nobel Med 2014; 10(1): 88-91

PREMENEPOZAL KADIN HASTADA MEMENİN BİLATERAL MUSİNÖZ KANSERİ: LİTERATÜRDEKİ İLK OLGU

97-98

Hakan Buluş, Onur Birsen, Ayşe Derya Buluş

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(1): 97-98

MİYOFASİYAL AĞRI SENDROMU PATOFİZYOLOJİSİNDE SON GÖRÜŞLER

05-11

Saliha Yeter Amasyalı, Demirhan Dıraçoğlu

DERLEME Nobel Med 2014; 10(2): 5-11

NEKROTİZAN BRUSELLA EPİDİDİMOORŞİTİ: MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME BULGULARI

88-91

Mehmet Beyazal, Sercan Özkaçmaz, Özkan Ünal, Alpaslan Yavuz, Aydın Bora

OLGU SUNUMU Nobel Med 2014; 10(2): 88-91

İSKELET ANOMALİLERİNİN EŞLİK ETTİĞİ JENERALİZE TELENJİEKTAZYA MAKÜLARİS ERÜPTİVA PERSTANS: KAN AKIM SİTOMETRİSİ, TRİPTAZ VE C-KİT MUTASYON ANALİZİYLE OLASI SİSTEMİK TUTULUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

92-95

Betül Taş, Saadet Pilten, Deniz Ekinci, Ramazan Albayrak, Mehmet Sar

OLGU SUNUMU Nobel Med 2014; 10(2): 92-95

BRUSELLOZ: TÜRKİYE’NİN BATI ANADOLU BÖLGESİNDEN 523 BRUSELLOZ OLGUSUNUN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

18-23

Nesrin Türker, Bahar Örmen, Nurbanu Sezak, Sevinç Arslan, Hülya Ellidokuz, Figen Kaptan, Sibel El, Serap Ural, İlknur Vardar

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(3): 18-23

REPRODÜKTİF DÖNEMDEKİ KADINLARDA HİRSUTİZM: ETİYOLOJİK FAKTÖRLER, EŞLİK EDEN KLİNİK BULGULAR VE HORMON PROFİLİ

41-47

Filiz Cebeci, Nahide Onsun, Ayşe Pekdemir Şen, Ayşe Cinkaya, Sermet Akar

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(3): 41-47

POST-TRAVMATİK PUNKTAT DİJİTAL KALSİNOSİS KUTİS SİRKÜMSKRİPTA

92-96

Betül Taş, Dilek Bıyık Özkaya, Banu Taşkın, Mehmet Öncü, Mehmet Sar

OLGU SUNUMU Nobel Med 2014; 10(3): 92-96

GEBELİKTE İLAÇ MARUZİYETİ SONRASINDA RİSK DEĞERLENDİRMESİ, RİSK İLETİŞİMİ VE PERİNATAL DEĞERLENDİRME

14-21

Yusuf Cem Kaplan, Sefa Kelekçi, Ömer Demir

DERLEME Nobel Med 2015; 11(1): 14-21

GERİATRİK BİR HASTADA LESER- TRELAT İŞARETİ İLE BİRLİKTE MEME KANSERİ

92-93

Pınar Yıldız, Hayrettin Dizen, Mustafa Yıldız, Ahmet Volkan Yıldırım

OLGU SUNUMU Nobel Med 2015; 11(1): 92-93

OBEZ ÇOCUKLARDA OKSİDATİF STRES BELİRTECİ OLARAK İSKEMİ-MODİFİYE ALBUMİN

80-84

Naci Topaloğlu, Şule Yıldırım, Mustafa Tekin, Fatih Köksal Binnetoğlu, Dilek Ülker Çakır, Fehime Erdem, Sibel Cevizci

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(2): 80-84

GEBELERDE PREEKLAMPSİ TANISINDA MATERNAL ÜRİNER NGAL DÜZEYLERİ; POTANSİYEL DİYAGNOSTİK BİR BİYOBELİRTEÇ

37-41

Nilgün Tekkeşin, Asena Ayar

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(3): 37-41

ORBİTAL KİTLELERDE SONOELASTOGRAFİNİN YERİ

59-63

İsmail Akdulum, Rahmi Duman, Zeynel Yoloğlu, Ramazan Tiken, Feyza Kabar, Mehmet Balcı, Bilgin Kadri Arıbaş

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(3): 59-63

KANSERLİ HASTALARDA TİROİD NODÜL DEĞERLENDİRİLMESİNDE HANGİ YAKLAŞIM DAHA İYİDİR? İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİ YA DA FLUORO-2-DEOXY-D-GLUCOSE-POZİTRON EMİSYON TOMOGRAFİSİ

77-79

Birsen Ünsal Koyuncu, Elif İnanç Gürer, Ramazan Sarı

OLGU SUNUMU Nobel Med 2015; 11(3): 77-79

ORAL SODYUM FOSFAT İLE BARSAK HAZIRLIĞI SONRASINDA AKUT FOSFAT NEFROPATİwwSİ GELİŞMİŞ YAŞLI BİR OLGU

93-96

Ömer Celal Elcioğlu, Abdullah Özkök, Ali Bakan, Kübra Aydın Bahat, Yasemin Özlük, Işın Kılıcaslan, Ali Rıza Odabaş

OLGU SUNUMU Nobel Med 2015; 11(3): 93-96

AİLESİNDE GLOKOM HASTALIĞI OLAN SAĞLIKLI BİREYLERDE RETİNA SINIR LİFİ TABAKASI VE GANGLİON HÜCRE TABAKASI KALINLIKLARININ ANALİZİ

14-19

Ali Rıza Cenk Çelebi, Ayşe Ebru Kılavuzoğlu, C. Banu Coşar, U. Emrah Altıparmak, Abdullah Özkırış

ARASTIRMA Nobel Med 2016; 12(1): 14-19

FDG-PET GÖRÜNTÜLEMEDE MALİGNENSİYİ TAKLİT EDEN ADRENAL YETMEZLİK İLE BİRLİKTE TÜBERKÜLOZ

73-76

Güzin Fidan Yaylalı, Olga Yaylalı, Doğangün Yüksel, Şenay Topsakal, Burhan Kabay, Neşe Dursunoğlu

OLGU SUNUMU Nobel Med 2016; 12(3): 73-76

AYNI ADRENAL BEZDE KLİNİK OLARAK SESSİZ FEOKROMOSİTOMA İLE KOMBİNE SUBKLİNİK CUSHING SENDROMU: BİR VAKA SUNUMU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

74-80

Cihangir Erem, Nadim Civan, Mehmet Fidan, Ümit Çobanoğlu, Fevzi Kangül, Hülya Coşkun, İdris Yıldız

OLGU SUNUMU Nobel Med 2017; 13(1): 74-80

GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ RİSK FAKTÖRLERİ: 1025 YENİDOĞANIN SONUÇLARI

76-79

Necdet Sağlam, İbrahim Kaya, İbrahim Sungur, Kerim Sarıyılmaz, Neslihan Özkul Sağlam, İsmail Türkmen

ARASTIRMA Nobel Med 2017; 13(2): 76-79

BK VİRUS NEFROPATİSİ TEDAVİSİNDE LEFLUNOMİD VE CİDOFOVİR

66-68

Sara Yavuz, Mehmet Tuncay, Erkan Dervişoğlu, Kürşat Yıldız, Betül Kalender Gönüllü, Süheyla Güven Apaydın

OLGU SUNUMU Nobel Med 2017; 13(3): 66-68

İKİLİ TARAMA TESTİ PARAMETRELERİNİN BÖLGESEL MEDYAN DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ

49-53

Hakan Ayyıldız, Mehmet Kalaycı, Musa Yılmaz, Mahmut Bozkurt, Murat Kaya

ARASTIRMA Nobel Med 2018; 14(2): 49-53

HİDATİK HASTALIĞININ VÜCUT KOMPOZİSYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN BİYOELEKTRİK-EMPEDANS ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

25-30

Muazez Çevik, Cemil Sert

ARASTIRMA Nobel Med 2018; 14(3): 25-30

DENTAL HASTALARDA FASİYAL SUPRAMANDİBULAR LENF NODLARININ ULTRASONOGRAFİ İLE İNCELENMESİ

35-39

Fatma Çağlayan, Ali Ocak, M. Akif Sümbüllü

ARASTIRMA Nobel Med 2019; 15(2): 35-39

İSTANBUL’UN SİLİVRİ İLÇESİNDE PERİFERİK ARTER HASTALIĞI ARAŞTIRILMASI

31-39

Ayşe Emel Önal, Nilgün Bozbuğa, Murat Uğurlucan, İklim Gürcan Yıldırım, Elif Ezirmik, Buğra Taygun Gülle, Dilan Çalık Bakan, Ahmet Baran, Leyla Evin Aydın Akyurt, Ahmet Bilge Sözen, Seniha Bilge Hapçıoğlu, Enver Dayıoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2020; 16(1): 31-39

METAL DESTEKLİ DENTAL SERAMİKLERDE FARKLI YÜZEY HAZIRLAMA İŞLEMLERİNİN GLAZÜR TABAKASI VE SERAMİK RENGİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

63-69

Niler Özdemir Akkuş, Rahime Tüzünsoy Aktaş, M. Heval Şahan

ARASTIRMA Nobel Med 2020; 16(1): 63-69

İDİOPATİK HİPOGONADOTROPİK HİPOGONADİZMLİ GENÇ ERKEKLERİN TİROİD HACMİNİN GENÇ SAĞLIKLI ERKEKLERLE KARŞILAŞTIRILMASI

54-58

Ersen Karakılıç, Bercem Ayçiçek, Mazhar Müslüm Tuna, Mehtap Navdar Başaran, Mustafa Unal, Dilek Berker, Serdar Güler

ARASTIRMA Nobel Med 2021; 17(1): 54-58

SAĞLIKLI POPÜLASYONDA TÜKÜRÜK BEZLERİNİN ULTRASONOGRAFİK BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

37-45

Esin Akol Görgün, Fatma Çağlayan

ARASTIRMA Nobel Med 2023; 19(1): 37-45