Arama Sonuçları

Arama Sonuçları

KARACİĞER VE SİSTEMİK HASTALIKLAR

05-09

Sebati Özdemir

DERLEME Nobel Med 2013; 9(2): 5-9

YAŞLANAN BÖBREK: YAŞLANMA MI, HASTALIK MI?

10-14

Meltem Gürsu, Rümeyza Kazancıoğlu, Savaş Öztürk

DERLEME Nobel Med 2013; 9(2): 10-14

KOBALAMİN EKSİKLİĞİNİN ERKEN TANISINDA, ÖZELLİKLE VİTAMİN B12 DÜZEYLERİ SINIRDA OLAN HASTALARDA, HOLOTRANSKOBALAMİN (HOLOTC) ÖLÇÜMÜNÜN ÖNEMİ

15-20

Faruk Sönmezışık, Esma Sürmen Gür, Burak Asıltaş

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 15-20

AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ OLAN HASTALARDA FİZİKSEL BÜYÜMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

21-25

Celalettin Koşan, Oğuzhan Sepetçigil, Atilla Çayır, Avni Kaya, Behzat Özkan

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 21-25

POSTOPERATİF SOLUNUM YETERSİZLİĞİ RİSKİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN RİSK İNDEKSLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

26-31

Gülsüm Kavalcı, Cavidan Arar, Alkın Çolak, Nesrin Turan, Cemil Kavalcı

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 26-31

ALERJİK RİNİT VE BRONŞİAL ASTIMLI ÇOCUKLARDA PRENATAL VE ÇEVRESEL RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

32-37

Mehmet İbrahim Turan, Müferet Ergüven, Mehmet Özdemir

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 32-37

TİROİD CERRAHİSİNDE REOPERASYONLAR VE MORBİDİTE

38-42

Serkan Teksöz, Murat Özcan, Aytül Sargan, Yusuf Bukey, Recep Özgültekin, Ateş Özyeğin

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 38-42

KOMBİNASYON TEDAVİSİ ALAN HİPERTANSİF HASTALARDA RAMAZAN ORUCUNUN KAN BASINCI KONTROLÜ, LİPİD PROFİLİ, BRAİN NATRİÜRETİK PEPTİD, RENAL FONKSİYONLAR VE ELEKTROLİT DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

43-46

İbrahim Faruk Aktürk, İsmail Bıyık, Cüneyt Koşaş, Ahmet Arif Yalçın, Mehmet Ertürk, Fatih Uzun

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 43-46

TÜRKİYE’DE KIRSAL KESİMDE NOROVİRÜS VE CAMPYLOBACTER JEJUNİ’YE BAĞLI GELİŞEN BÜYÜK ÇAPLI BİR SALGIN VE YÖNETİMİ

47-51

İbak Gönen

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 47-51

DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMADA CD99 VE FLI-1 EKSPRESYONU VE PROLİFERATİF İNDEKS VE APOPTOZİS İLE İLİŞKİSİ

52-56

Ufuk Berber, İsmail Yılmaz, Tolga Tuncel, Zafer Küçükodacı Aptullah Haholu

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 52-56

NAİF KRONİK HEPATİT B HASTALARININ BİR YILLIK 245 MG/GÜN TENOFOVİR DİSOPROKSİL FUMARATE TEDAVİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

57-62

Nazlım Aktuğ Demir, Servet Kölgelier, Lütfi Saltuk Demir, Şua Sümer, Nebahat Dikici, Serap Özçimen, Ahmet Çağkan İnkaya

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 57-62

KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞUNUN KAROTİS İNTİMA-MEDİA KALINLIĞI VE HEMODİNAMİSİ İLE İLİŞKİSİ

63-68

Ramazan Büyükkaya, Selma Yazıcı, Beşir Erdoğmuş, Safinaz Ataoğlu, Mustafa Özşahin, Ayla Büyükkaya, Ömer Yazgan, Sibel Yazgan

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 63-68

ÇANAKKALE BOĞAZI’NDAN AVLANAN KARA MİDYELERİNİN (MYTİLUS GALLOPROVİNCİALİS) MİKROBİYOLOJİK İNCELEMESİ

69-73

Alper Şener, Neslihan Demir, Nesrin Çakıcı, Hasan Çakıcı, Hasan Kaya, Coşkun Bakar

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 69-73

NÖROLOJİK HASTALIKLARDA ANTİNÜKLEER ANTİKOR (ANA) İNCELEMESİNİN ÖNEMİ

74-78

Banu Özen Barut, Ufuk Emre, Ayşe Semra Demir, Aysun Ünal, İshak Tekin

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 74-78

CİDDİ MALNÜTRİSYON HASTALARINDA NÜTRİSYONEL VE İNFLAMATUAR BELİRTEÇLERİN HASTANEDE KALIŞ SÜRESİ VE MORTALİTEYİ ÖNGÖRMEDEKİ ETKİNLİĞİ

79-85

Osman Ekinci, Berna Terzioğlu, Seçkin Özgür Tekeli, Elvan Yılmaz, Turhan Çaşkurlu

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 79-85

ÇOCUKLARDA AKUT KARIN AĞRISI VE AKUT APANDİSİT TANISINDA ANAMNEZ VE FİZİK MUAYENE BULGULARININ DEĞERİ

86-90

Gülser Esen Besli, Suat Biçer, Özlem Kalaycık, Necmiye Keser, Şeyma Özkanlı, Coşkun Saf, Müferet Ergüven, Ayça Vitrinel

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 86-90

ÇOCUK ACİL SERVİSİNE TRAVMAYLA GELEN HASTALARIN SERVİKAL OMURGA DEĞERLENDİRMESİ İÇİN ÇEKİLEN BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİNİN GEREKLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

91-95

Ahmet İmerci, Umut Canbek, Muhammet Bozoğlan, Ahmet Kaya, Levent Sürer, Hakan Korkmaz, Hüseyin Tamer Ursavaş

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 91-95

AKUT MEZENTERİK İSKEMİDE, BOSENTAN’IN MODİFİYE ALBUMİN SEVİYELERİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ

96-99

Kamil Gülpınar, Süleyman Özdemir, Erpulat Öziş, Sinan Aydın, Atilla Korkmaz

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 96-99

APOMORFİN PARKİNSON HASTALIĞINDAKİ DİRENÇLİ TREMOR İÇİN ETKİLİ BİR TEDAVİ SEÇENEĞİ OLABİLİR Mİ? PİLOT ÇALIŞMA

100-103

Nilgün Çınar, Şevki Şahin, Sibel Karşıdağ

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 100-103

SUBAKROMİAL SIKIŞMA SENDROMU TEDAVİSİNDE ULTRASONUN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

104-108

Türkan Akın, Nil Sayıner Çağlar, Özer Burnaz, Özgü Kesmezacar

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 104-108

ANKİLOZAN SPONDİLİTLİ HASTALARDA UYGULANAN FARKLI TEDAVİ ŞEKİLLERİ İLE PLAZMA LEPTİN DEĞERLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

109-113

Mustafa Güler, Erhan Çapkın, Murat Karkucak, Teoman Aydın, Ayşegül Küçükali Türkyılmaz, Adem Karaca, Ferhat Gökmen, Ahmet Alver, Emine Poyraz

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 109-113

SAĞLIKLA İLGİLİ TÜRKÇE WEB SİTELERİNDEKİ BİLGİLERİN KALİTESİ ÜZERİNE BİR PİLOT ÇALIŞMA: MENİSKÜS YIRTIĞI

114-117

Fatih Küçükdurmaz, Mahmut Nedim Aytekin, İbrahim Tuncay, Cengiz Şen

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(2): 114-117

TİP-1 FRONTAL FİBROHYALİNİZE PAROSTEAL (PERİOSTEAL) LİPOMA

118-121

Betül Taş, Karaca Başaran, Özgür Pilancı, Mehmet Öncü, Mehmet Sar

OLGU SUNUMU Nobel Med 2013; 9(2): 118-121

STEROİD OLMAYAN ANTİ-İNFLAMATUAR İLAÇ KULLANIMI İLE İLİŞKİLİ NEOPLAZİYİ TAKLİT EDEN KOLOPATİ: BT BULGULARI

122-125

Gülgün Engin, Dilek Şahin, Emre Balık

OLGU SUNUMU Nobel Med 2013; 9(2): 122-125

NON-KARDİYAK AKCİĞER ÖDEMİ VE ENFEKSİYON BULGULARININ EŞLİK ETTİĞİ SJÖGREN SENDROMU OLGUSU

126-129

Şua Sümer, Pakize Başak Efe, Onur Ural, Sema Yılmaz

OLGU SUNUMU Nobel Med 2013; 9(2): 126-129

ORD. PROF. DR. ERİCH FRANK (1884-1957)

130-134

Arın Namal

PORTRE Nobel Med 2013; 9(2): 130-134

ERİTROSİT SEDİMENTASYON HIZI

04-09

Sevgi Kalayoğlu Beşışık

DERLEME Nobel Med 2005; 1(1): 04-09

MİYASTENİA GRAVİS VE PSİKİYATRİK SORUNLAR

10-13

Işın Baral Kulaksızoğlu, İbrahim Eren

DERLEME Nobel Med 2005; 1(1): 10-13

AKUT İNMELİ OLGULARDA HASTANE ÖNCESİ GECİKME NEDENLERİNİN İRDELENMESİ

14-17

Özcan Keskin, Murat Kalemoğlu, Eralp Ulusoy, Hüküm Uzun, İsmail Yıldırım

ARASTIRMA Nobel Med 2005; 1(1): 14-17

AKUT MİYOKARD İNFARKTÜSLÜ HASTALARDA FAKTÖR V LEİDEN MUTASYONU İNSİDANSI

18-21

Ahmet Uludağ, Bülent Çağlar, Müjdat Batur Canöz, Cüneyt Müderrisoğlu, Füsun Erdenen, Betül Canöz

ARASTIRMA Nobel Med 2005; 1(1): 18-21

ENÜRESİS NOKTURNALI ÇOCUKLARDA TRANSKÜTAN ELEKTRİKSEL SİNİR STİMÜLASYONU (TENS) TEDAVİSİ

22-27

Zeliha Ünlü, Çiğdem Tüzün, Can Taneli, Altınay Fırat

ARASTIRMA Nobel Med 2005; 1(1): 22-27

SERBEST DALIŞ SONRASI OLUŞAN PULMONER HEMORAJİ OLGUSU

28-31

Özcan Keskin, Murat Kalemoğlu, İsmail Yıldırım, Eralp Ulusoy

OLGU SUNUMU Nobel Med 2005; 1(1): 28-31

HİPOKRAT MÖ. 460-370

32-35

Derleyen: Timur Koloğlu

PORTRE Nobel Med 2005; 1(1): 32-35

ANAFİLAKSİ

04-07

Füsun Erdenen

DERLEME Nobel Med 2005; 1(2): 04-07

2004-AMERİKAN ULUSAL ROMATOLOJİ KONGRESİNDE ROMATOİD ARTRİT TEDAVİSİNDEN ALINTILAR

08-11

Mustafa Kaplan, Burak Şahan, Emrullah Solmazgül, Selim Nalbant

DERLEME Nobel Med 2005; 1(2): 08-11

RALOKSİFEN VE ALENDRONATIN KOMBİNE KULLANIMI: BİYOKİMYASAL BELİRTEÇLER ÜZERİNE OLAN ETKİLER

12-19

Levent Tütüncü, Nursel Arslanhan, Ercüment Müngen , Seçkin Yılmaz, Yusuf Z. Yergök

DERLEME Nobel Med 2005; 1(2): 12-19

ORTALAMA TROMBOSİT HACMİ (MPV) MYOKARD İNFARKTÜSÜ İÇİN BİR RİSK FAKTÖRÜ MÜ?

20-23

Ahmet Uludağ, Müjdat Batur Canöz, Füsun Erdenen, Cüneyt Müderrisoğlu, Betül Canöz

ARASTIRMA Nobel Med 2005; 1(2): 20-23

PULMONER TROMBOEMBOLİ VE DERİN VEN TROMBOZU TANISINDA D-DİMER TESTİNİN ÖNEMİ

24-27

Mine Tijen Cesur, Emrullah Solmazgül, Ejder Kardeşoğlu, Nurittin Ardıç, Namık Özmen, Zekai Pekkafalı, Yavuz Narin, Yaşar Küçükardalı

ARASTIRMA Nobel Med 2005; 1(2): 24-27

NAPROKSEN SODYUM KULLANIMI SONUCU GELİŞEN TOKSİK EPİDERMAL NEKROLİZ OLGUSU

28-31

Özcan Keskin, İsmail Yıldırım, Murat Kalemoğlu, Yaşar Küçükardalı, Fuat Yüksel

OLGU SUNUMU Nobel Med 2005; 1(2): 28-31

BİR HASTALIĞA ADI VERİLEN TÜRK HEKİMİ HULUSİ BEHÇET

32-33

Nil Sarı, Esin Karlıkaya, İbrahim Topçu, Elif Vatanoğlu, Ümit Zeyneb Belbez, Ahmet Doğan Ataman, Ferda Gündoğdu, Ümit Emrah Kurt, Necla Kınık

PORTRE Nobel Med 2005; 1(2): 32-33

AKCİĞER EMBOLİSİNDE TANI

34-35

Mustafa Erelel

EDİTORYAL Nobel Med 2005; 1(2): 34-35

OSTEOPOROZ TEDAVİSİNDE İKİLİ ANTİREZORPTİF KULLANILMALI MI?

36

Cihan Aksoy

EDİTORYAL Nobel Med 2005; 1(2): 36

KRONİK HEPATİT C HASTALARINDA PEG-İNTERFERON+RİBAVİRİN KOMBİNASYON TEDAVİSİNİN GLUKOZ METABOLİZMASINA ETKİLERİ

04-06

Ahmet Uludağ, Müjdat Canöz, Aylin İzat, Cüneyt Müderrisoğlu, Habip Gedik, Nurettin Tunç

ARASTIRMA Nobel Med 2005; 1(3): 04-06

NOZOKOMİYAL METİSİLİN DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA) İNFEKSİYONLARININ EPİDEMİYOLOJİSİ

07-10

Hüseyin Turgut, Suzan Saçar, Hülya Sungurtekin, Semra Toprak, Ali Asan, Fatma Tefçi, Koray Tekin

ARASTIRMA Nobel Med 2005; 1(3): 07-10

KARPAL TÜNEL SENDROMLU HASTALARDA FONOFOREZ VE LOKAL KORTİKOSTEROİD ENJEKSİYONUNUN BOSTON SEMPTOM CİDDİYET ÖLÇEĞİ, KAVRAMA GÜCÜ VE ELEKTROFİZYOLOJİK BULGULAR ÜZERİNE ETKİSİ

11-14

Reyhan Tuncay, Ece Ünlü, Eda Gürçay, Aytül Çakcı

ARASTIRMA Nobel Med 2005; 1(3): 11-14

PRİMER MEME ANJİOSARKOMU

15-18

Zafer Şenol, Murat Kalemoglu, Sezai Demirbaş, F.Fulya Okudur, Tuncay Çelenk

OLGU SUNUMU Nobel Med 2005; 1(3): 15-18

TESTİS SEMİNOMU BOYUN METASTAZI

19-21

Murat Enöz, Sami Katırcıoğlu, Yusufhan Süoğlu

OLGU SUNUMU Nobel Med 2005; 1(3): 19-21

YİRMİ YILDIR KONVERSİYON BOZUKLUĞU TANISIYLA TAKİP EDİLEN HİPOKALEMİK PERİYODİK PARALİZİ

22-26

Mehmet Yaman, Buket Yücel Altan, Ayhan Bölük, Olcay Eser

OLGU SUNUMU Nobel Med 2005; 1(3): 22-26

KRONİK C HEPATİTİ TEDAVİSİNİN YAN ETKİLERİ VE TEDAVİLERİ

27-28

Kadir Demir

EDİTORYAL Nobel Med 2005; 1(3): 27-28

KARPAL TÜNEL SENDROMUNDA GÜNCEL TEDAVİ

29

Ayşe Karan

EDİTORYAL Nobel Med 2005; 1(3): 29

BİR İYON KANALI HASTALIĞI: PERİYODİK PARALİZİ

30-31

Mehmet Ali Akalın

EDİTORYAL Nobel Med 2005; 1(3): 30-31

TIPTA GÜNCEL BİR MUAMMA: MİKROKİMERİZM

04-09

Şehmus Özmen, Ramazan Danış, Abdullah Altıntaş, Kadim Bayan, Şerif Yılmaz

DERLEME Nobel Med 2006; 2(1): 04-09

HİPERTANSİF HASTALARDA SOL VENTRİKÜL HİPERTROFİSİ GELİŞMESİNE LEPTİN DÜZEYLERİNİN ETKİSİ

10-14

Ejder Kardeşoğlu, Ergün Demiralp, Bekir Sıtkı Cebeci, Namık Özmen, Turgay Çelik, Cihan Top, Bekir Yılmaz Cingözbay, Murat Yalçın

ARASTIRMA Nobel Med 2006; 2(1): 10-14

HAFİF VE ORTA ŞİDDETLİ OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMUNDA CERRAHİ BAŞARI

15-20

Murat Enöz, Sami Katırcıoğlu, Yusufhan Süoğlu, Çağlar Çuhadaroğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2006; 2(1): 15-20

ACİL SERVİSE BAŞVURAN TRAVMATİK İŞ KAZALARININ İNCELENMESİ

21-23

Murat Kalemoğlu, Özcan Keskin, İsmail Yıldırım, Dilaver Erşanlı

ARASTIRMA Nobel Med 2006; 2(1): 21-23

YENİDOĞANIN ANTİ-E ANTİKORUNA BAĞLI HEMOLİTİK HASTALIĞI- OLGU SUNUMU

24-26

Halit Özkaya, Ferhan Karademir, Selami Süleymanoğlu, Seçil Aydınöz, Atilla Ersen, Ercan Uğur, Erman Ataş, İsmail Göçmen

OLGU SUNUMU Nobel Med 2006; 2(1): 24-26

ARTROPATİ İLE KENDİNİ GÖSTEREN HEMOKROMATOZİSLİ BİR OLGU SUNUMU

27-29

Engin Türkmen, Gönenç Kocabay, Betül Tiryaki, Neşe Özbey, Şenay Molvalılar

OLGU SUNUMU Nobel Med 2006; 2(1): 27-29

YİRMİ YILDIR KONVERSİYON BOZUKLUĞU TANISIYLA TAKİP EDİLEN HİPOKALEMİK PERİYODİK PARALİZİ

30-34

Mehmet Yaman, Buket Yücel Altan, Ayhan Bölük, Olcay Eser

OLGU SUNUMU Nobel Med 2006; 2(1): 30-34

LEPTİN

36-37

Volkan Yumuk

EDİTORYAL Nobel Med 2006; 2(1): 36-37

HEMOKROMATOZİS

38

Şükrü ÖZTÜRK

EDİTORYAL Nobel Med 2006; 2(1): 38

ESAD IŞIK PAŞA - DR. ESAD OFTALMOSKOPU

39-40

Nil Sarı, Ümit Emrah Kurt, Ahmet Doğan Ataman, Ahmet Topçu, Ümit Zeyneb Belbez, Esin Karlıkaya, Elif Vatanoğlu, Ferda Gündoğdu, Necla Kınık

PORTRE Nobel Med 2006; 2(1): 39-40

AİLE PLANLAMASI VE ACİL KONTRASEPSİYON

04-09

Sencer Ozan TOKER

DERLEME Nobel Med 2006; 2(2): 04-09

KISA SEGMENT POSTERİOR FÜZYON YAPILAN TORAKOLOMBER PATLAMA KIRIKLARI SONUÇLARI

10-14

Mehmet Tükenmez, Gündüz Tezeren, Tacettin Çekin, Sıtkı Perçin

ARASTIRMA Nobel Med 2006; 2(2): 10-14

AYNI PROTON POMPASI İNHİBİTÖRÜNÜ İÇEREN İKİ FORMÜLASYONUN GÖRECELİ BİYOYARARLANIMI VE YÜKSEK BİREYLERARASI DEĞİŞKENLİK GÖSTERDİĞİ BİLİNEN İLAÇLARLA ULAŞILAN TEPE NOKTA DEĞERLERİ.

15-21

Eva Peterfai, David J. Edwards, Klaus Stoeckel, Rolf F. Tiggemann

ARASTIRMA Nobel Med 2006; 2(2): 15-21

ERİŞKİN STİLL HASTALIĞI OLGULARIMIZ

22-25

Mahmut Demirci, Emrullah Solmazgül, Burak Şahan, Mustafa Kaplan, Selim Nalbant

ARASTIRMA Nobel Med 2006; 2(2): 22-25

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİLİ BİR HASTADA KEMOTERAPİYE BAĞLI NÖTROPENİ DÖNEMİNDE GELİŞEN TİROİD ABSESİ

26-29

Gülistan Bahat, Nilgün Erten, Bülent Saka, Didem Akal, Ali Çakır, Mehmet Akif Karan, Cemil Taşçıoğlu, Abdülkadir Kaysı

OLGU SUNUMU Nobel Med 2006; 2(2): 26-29

KONJENİTAL TRANSVERS DURAKLAMA: BİR OLGU SUNUMU

30-32

Selami Süleymanoğlu, Halit Özkaya, Ferhan Karademir, Seçil Aydınöz, Atilla Ersen, İsmail Göçmen

OLGU SUNUMU Nobel Med 2006; 2(2): 30-32

AKUT MİGREN ATAĞI TEDAVİSİ

04-14

Sultan Tarlacı

DERLEME Nobel Med 2006; 2(3): 04-14

İŞE BAĞLI KAS İSKELET HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ

15-22

Figen Yılmaz, Dr Füsun Şahin, Banu Kuran

DERLEME Nobel Med 2006; 2(3): 15-22

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ SAĞLIK PERSONELİNİN YATAK İSTİRAHATİ VE YARI OTURUR POZİSYONA DAİR BİLGİ VE İNANIŞLARI

23-27

Z. Dilek Aydın, Erkan Cüre

ARASTIRMA Nobel Med 2006; 2(3): 23-27

YAŞLI OLGULARDA HİPERÜRİSEMİ İLE LİPİD DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

28-30

Güler Buğdaycı, Erdinç Serin

ARASTIRMA Nobel Med 2006; 2(3): 28-30

METABOLİK SENDROM, C-REAKTİF PROTEİN VE FİBRİNOJEN İLİŞKİSİ

31-35

Ece Sözer Eren, Fatma Alibaz Öner, Rahşan Gül, Abdullah Orçun Öner, Mehmet Emin Pişkinpaşa, Mecdi Ergüney

ARASTIRMA Nobel Med 2006; 2(3): 31-35

KORONER ARTER HASTALIĞI OLAN İKİ KARDİYAK OLGUDA ANTİDEPRESAN TEDAVİNİN SONUÇLARI

36-40

Mutlu Vural, Mehmet Acer

OLGU SUNUMU Nobel Med 2006; 2(3): 36-40

İŞE BAĞLI KAS İSKELET HASTALIKLARI VE ERGONOMİ

41

Emel Özcan

EDİTORYAL Nobel Med 2006; 2(3): 41

CELAL MUHTAR ÖZDEN

42-43

Nil Sarı, Ümit Zeyneb Belbez, Ahmet Doğan Ataman, Ahmet Topçu, Esin Karlıkaya, Elif Vatanoğlu, Ferda Gündoğdu, Ümit Emrah Kurt, Necla Kınık

PORTRE Nobel Med 2006; 2(3): 42-43

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI TEDAVİSİ

04-11

Emine Koçyiğit

DERLEME Nobel Med 2007; 3(1): 04-11

BİLGİSAYAR KULLANANLARDA MESLEKİ KAS İSKELET HASTALIKLARINDAN KORUNMA VE ERGONOMİ

12-17

Emel Özcan, Sina Esmaeilzadeh, Nalan Bölükbaş

DERLEME Nobel Med 2007; 3(1): 12-17

ÇOCUK HASTANESİ ACİL SERVİSİNE BAŞVURAN ZEHİRLENME OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

18-22

Gürkan Genç, Avni Saraç, Ülker Ertan

ARASTIRMA Nobel Med 2007; 3(1): 18-22

AKUT BEL AĞRISIYLA BAŞVURAN BİR HASTADA BRUSELLA SAKROİLİİTİ

23-26

Ajda Bal, Duygu Ünlüsoy, Ece Ünlü, Aslıhan Sever, Rahime Depedibi, Aytül Çakcı, Bahri Keyik, Yalım Ateş

OLGU SUNUMU Nobel Med 2007; 3(1): 23-26

BATIN CERRAHİSİ SONRASI BATINDA UNUTULAN CERRAHİ ALET KAYNAKLI ÖLÜM: BİR OTOPSİ OLGUSU

27-29

Yalçın Büyük, İbrahim Üzün, Aytekin Coşkun, Ramazan Eryılmaz

OLGU SUNUMU Nobel Med 2007; 3(1): 27-29

FAMİLYAL HİPOBETALİPOPROTEİNEMİLİ BİR OLGU

30-32

Gürhan Şişman, Mehmet Uçucu

OLGU SUNUMU Nobel Med 2007; 3(1): 30-32

HEMATOLOJİ TARİHİNDE BİR TÜRK HASAN REŞAT SIĞINDIM

33-34

Nil Sarı, Ahmet Doğan Ataman, İbrahim Topçu, Ümit Zeyneb Belbez, Esin Karlıkaya, Elif Vatanoğlu, Ferda Gündoğdu, Ümit Emrah Kurt, Necla Kınık

PORTRE Nobel Med 2007; 3(1): 33-34

MİYASTENİK KRİZ GÜNCEL TANI VE TEDAVİ

04-11

Sultan Tarlacı

DERLEME Nobel Med 2007; 3(2): 04-11

YAŞLIDA İMMOBİLİTE VE SONUÇLARI

12-17

Z. Dilek Aydın

DERLEME Nobel Med 2007; 3(2): 12-17

İNTOKSİKASYON VAKALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

18-22

Ahmet Uyanıkoğlu, Emel Zeybek, İlker Cordan, Suzan Avcı, Tufan Tükek

ARASTIRMA Nobel Med 2007; 3(2): 18-22

MAL DE MELEDA’LI BİR OLGUDA OSTEOMYELİT KOMPLİKASYONU

23-26

Özkan Köse, Oğuz Durakbaşa, Tülin Mansur, Mustafa Çiftçi

OLGU SUNUMU Nobel Med 2007; 3(2): 23-26

BİLATERAL TAMA YAKIN İŞİTME KAYBI OLAN BİR KABAKULAK OLGUSU

27-30

Habip Gedik, Ahmet Uludağ, Muzaffer Fincancı, Cüneyt Müderrisoğlu

OLGU SUNUMU Nobel Med 2007; 3(2): 27-30

İLEAL PERFORASYON İLE SEYREDEN CHURG-STRAUSS SENDROMU OLGUSU

31-33

Esma Altunoğlu, Laika Karabulut, Melek Özer, Evren Öztürkoğlu

OLGU SUNUMU Nobel Med 2007; 3(2): 31-33

İLAÇ REAKSİYONLARI VE ALLERJİLERİ

04-15

Füsun Erdenen, Müjdat Batur Canöz

DERLEME Nobel Med 2007; 3(3): 04-15

BRUSELLOZ HASTALARINDA KAS İSKELET SİSTEMİ TUTULUMU

16-19

Ömer Faruk Şendur, Yasemin Turan

DERLEME Nobel Med 2007; 3(3): 16-19

HİSTEROSALPİNGOGRAFİLERİNDE TUBAL FAKTÖR SAPTANAN 100 İNFERTİL HASTANIN LAPAROSKOPİ SONUÇLARI

20-23

İrem Şenyuva, Cüneyt Eftal Taner, Aysun Camuzcuoğlu, Elif Üstünay, Gülsen Derin

ARASTIRMA Nobel Med 2007; 3(3): 20-23

DİYABETİK HASTALARDA SESSİZ MİYOKARDİYAL İSKEMİ TESPİTİNDE EGZERSİZ ELEKTROKARDİYOGRAFİ TESTİ VE TALYUMLU MİYOKARD PERFÜZYON SİNTİGRAFİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

24-30

Fatma Dilek Dellal, Öznur Ertaş, Serap Çelik, Ayşenur Özderya, Mutlu Niyazioğlu, Zehra Boduç Bozkurt, Zekiye Fakıoğlu, İskender Dik, Burhan Bedir

ARASTIRMA Nobel Med 2007; 3(3): 24-30

L-TİROKSİN YERİNE YANLIŞLIKLA UZUN SÜRE METOTREKSAT KULLANIMINA BAĞLI TOKSİSİTE: HASTALARI TEDAVİLERİ KONUSUNDA YETERİNCE BİLGİLENDİRİYOR MUYUZ?

31-34

Şule Namlı, Abdullah Özkök, Yaşar Çolak, Nilgün Erten, M. Akif Karan, Cemil Taşçıoğlu, Abdülkadir Kaysı

OLGU SUNUMU Nobel Med 2007; 3(3): 31-34

LEOPARD SENDROMU

35-38

Füsun Erdenen, Mehmet Salih Gürel, Müjdat Batur Canöz, Şerife Günel, Betül Canöz, Ahmet Uludağ

OLGU SUNUMU Nobel Med 2007; 3(3): 35-38

HÜCRE ADEZYON MOLEKÜLLERİ

04-10

M. Hakan Terekeci, Burak Şahan, Cihan Top

DERLEME Nobel Med 2008; 4(1): 04-10

ASTIM VE EŞLİK EDEN KRONİK HASTALIKLAR

11-16

Yaşar Küçükardalı, Emrullah Solmazgül

DERLEME Nobel Med 2008; 4(1): 11-16

VERTİGONUN İHMAL EDİLEN BİR NEDENİ VE VERTİGOLU HASTAYA YENİ BİR YAKLAŞIM: MİYOFASİYAL AĞRI SENDROMU

17-21

Ayşe Karan, Demirhan Dıraçoğlu, Burak Erdamar, Ayşegül Ellialtıoğlu, Tuncay Uluğ, Cihan Aksoy

ARASTIRMA Nobel Med 2008; 4(1): 17-21

ONKOLOJİ MERKEZİMİZDE KANSER TANISIYLA İZLENEN HASTALARIMIZIN ROMATOLOJİK YAKINMA VE BULGULARI

22-27

Erkan Cüre, Mehmet Şahin, Ali Kutlucan, Şevket Ercan Tunç, Abdulkadir Baştürk, Hasan Şenol Coşkun

ARASTIRMA Nobel Med 2008; 4(1): 22-27

PİPERASİLİN/TAZOBAKTAMA BAĞLI KEMİK İLİĞİ BASKILANMASI İLE SEYREDEN BİR OLGU SUNUMU

28-30

Ahmet Ekmekçi, Fatih Yakar, Fatih Tufan, Mustafa Demirtürk, Atahan Çağatay

OLGU SUNUMU Nobel Med 2008; 4(1): 28-30

AKUT HEPATİT A VE HEPATİT B SEROPOZİTİF AKUT VİRAL HEPATİT OLGUSU

31-34

Habip Gedik, Mehmet Yahyaoğlu, Gülhan Eren, Aylin İzat, Muzaffer Fincancı

OLGU SUNUMU Nobel Med 2008; 4(1): 31-34

YAŞLILIKTA FİZYOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER

04-11

Selim Nalbant

DERLEME Nobel Med 2008; 4(2): 04-11

HEMATOLOJİK HASTALIKLARDA TERAPÖTİK PLAZMA DEĞİŞİMİ

12-18

Gürhan Kadıköylü, Neslihan Soysal, İrfan Yavaşoğlu, Zahit Bolaman

DERLEME Nobel Med 2008; 4(2): 12-18

KRONİK HEPATİT C TEDAVİSİNDE RİBAVİRİN İLE BİRLİKTE KULLANILMAKTA OLAN KLASİK İNTERFERON VEYA PEGİLE İNTERFERONUN ETKİNLİĞİ VE İLACA BAĞLI YAN ETKİLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

19-25

Habip Gedik, Ahmet Uludağ, Mehmet Yahyaoğlu, Cüneyt Müderrisoğlu, Muzaffer Fincancı

ARASTIRMA Nobel Med 2008; 4(2): 19-25

NON-SPESİFİK BEL AĞRISI KAFEİN TÜKETİMİ VE BESLENME ALIŞKANLIKLARI İLE İLİŞKİLİ Mİ?

26-30

Demirhan Dıraçoğlu, Ayşe Karan, Aliye Aydoğan, Süreyya Şencan, Resa Aydın, Yusuf Orhan, Cihan Aksoy

ARASTIRMA Nobel Med 2008; 4(2): 26-30

İZOLE DALAK METASTAZI NEDENİYLE SPLENEKTOMİ UYGULANAN OVER KARSİNOMLU HASTA

31-32

Bülent Kaya, Deniz Güzey, Hasan Erdem

OLGU SUNUMU Nobel Med 2008; 4(2): 31-32

TİBOLON KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN NADİR BIR TOKSİK HEPATİT VAKASI

33-35

Erkan Cüre, Kasım Demir, Cem Koçkar, Abdülkadir Baştürk, Altuğ Şenol

OLGU SUNUMU Nobel Med 2008; 4(2): 33-35

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLERİNDEN ORD. PROF. TBP. TUĞGENERALTEVFİK SALİM SAĞLAM

36-40

Arın Namal, Şükrü Aras, Gül Kızılca Yürür

PORTRE Nobel Med 2008; 4(2): 36-40

OTOİMMÜN İÇ KULAK HASTALIĞI

04-06

Caner Şahin

DERLEME Nobel Med 2008; 4(3): 04-06

HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN GIDA ANALİZLERİNİN ÖNEMİ

07-14

Fadime Gül, Ayşe Emel Önal

DERLEME Nobel Med 2008; 4(3): 07-14

SIÇAN KOLON EPİTELİ PROLİFERASYONUNA ORLİSTAT VE YEŞİL ÇAYIN ETKİSİ, BETA-KATENİN İLE OLAN İLİŞKİSİ

15-19

Elif İlkay Taşkın, Kadriye Akgün Dar, Ayşegül Kapucu, Korhan Altunbaş, İbrahim Fırat, Hüsniye Doğruman

ARASTIRMA Nobel Med 2008; 4(3): 15-19

MULTİPL SKLEROZ REHABİLİTASYONUNDA GRUP EGZERSİZ EĞİTİMİ YAKLAŞIMI

20-26

Fatma K. Mutluay, Anıl Tekeoğlu, Sebahattin Saip, Ayşe Altıntaş, Aksel Siva

ARASTIRMA Nobel Med 2008; 4(3): 20-26

TIP FAKÜLTESİ 4. VE 6. YIL ÖĞRENCİLERİNİN ERİŞKİN TİP TETANOS VE DİFTERİ AŞISI BİLGİ DÜZEYLERİ

27-31

A. Emel Önal, Sevda Özel, Suna Erbil, Özkan Ayvaz

ARASTIRMA Nobel Med 2008; 4(3): 27-31

İÇ HASTALIKLARI PRATİĞİNDE ARTMIŞ CA125’İN ANLAMI

32-36

Gülistan Bahat, Fulya Coşan, Bulent Saka, Sami Uzun, Savaş Özturk, Nilgün Erten, Mehmet Akif Karan, Cemil Taşçıoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2008; 4(3): 32-36

TİPLENDİRİLEMEYEN HAEMOPHİLUS İNFLUENZAE’YA BAĞLI NEONATAL SEPSİS

37-39

Ferhan Karademir, Seçil Aydınöz, Selami Süleymanoğlu, Cihan Meral, Erman Ataş, İsmail Göçmen

OLGU SUNUMU Nobel Med 2008; 4(3): 37-39

BALON ŞİŞİRME SIRASINDA PARTİKÜL İNHALASYONU İLE OLUŞAN LATEKS ALERJİSİ

40-41

Seçil Aydınöz, Ali Kutlu, Sami Öztürk, Oktay Taşkapan

OLGU SUNUMU Nobel Med 2008; 4(3): 40-41

ESANSİYEL TROMBOSİTOZİS İLE İLİŞKİLİ MASİF PULMONER EMBOLİ OLGUSU

42-44

Fatma Alibaz Öner, Mehmet Emin Pişkinpaşa, Şebnem İzmir Güner, Mecdi Ergüney

OLGU SUNUMU Nobel Med 2008; 4(3): 42-44

GEBELİKTE YENİ TANI ALMIŞ ORAK HÜCRELİ ANEMİ

45-47

Pelin Öcal, Veysel Şal, Berk Bulut, Suat Karataş, İsmail Çepni

OLGU SUNUMU Nobel Med 2008; 4(3): 45-47

TÜRK CERRAHİ TARİHİNDE PARLAK BİR İSİM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLARINDAN ORD. PROF. DR. KEMAL ATAY (1890-1978)

48-51

Arın Namal, Şükrü Aras, Gül Kızılca Yürür

PORTRE Nobel Med 2008; 4(3): 48-51

RUH SAĞLIĞININ İYİLEŞTİRİLMESİNDE YENİ BİR DESTEK TEDAVİ YAKLAŞIMI – HAYVAN DESTEKLİ TEDAVİ

04-09

Sibel Cevizci, Ethem Erginöz, Zuhal Baltaş

DERLEME Nobel Med 2009; 5(1): 04-09

ENDOSKOPİK RETROGRAD KOLANJİOPANKREATOGRAFİ DENEYİMİ: TEK MERKEZLİ PROSPEKTİF ÇALIŞMA

10-13

Muhammed Cem Koçkar, Altuğ Şenol, Erkan Cüre, Abdulkadir Baştürk, Bünyamin Aydın

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(1): 10-13

GENİTAL PROLAPSUSLARDA SAKROKOLPOPEKSİ SONUÇLARI

14-18

Cüneyt Eftal Taner, İrem Şenyuva, Aysun Camuzcuoğlu, Cemal Karanfil

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(1): 14-18

SİROTİK HASTALARDA DEMİR EKSİKLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE SOLUBL TRANSFERRİN RESEPTÖRÜ VE SOLUBL TRANSFERRİN RESEPTÖR-FERRİTİN İNDEKSİNİN YERİ

19-23

Bülent Saka, Nilgün Erten, Sevgi K. Beşışık, Sema Genç, Ahmet Sivas, M. Akif Karan, Cemil Taşçıoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(1): 19-23

ROMATOİD ARTRİTİN OSTEOARTRİTTEN AYIRICI TANISINDA POPLİTEAL LENF NODU GÖRÜNTÜLEMESİNİN YERİ

24-30

Berna Dirim, Emel Boyraz, Hikmet Koçyiğit, Nail Hızlı, Remide Arkun, Nezahat Erdoğan, Fazıl Gelal, Engin Uluç

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(1): 24-30

BACTEC MGIT 960 YÖNTEMİYLE LİNEZOLİDİN ÇOKLU İLAÇ DİRENÇLİ MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS SUŞLARINA IN VITRO ETKİNLİĞİ

31-34

İlhan Afşar, Aslı Gamze Şener, Cengiz Çavuşoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(1): 31-34

BOTULİNUM TOKSİN TİP A VE KURU İĞNELEME İLE TEDAVİ EDİLEN BİR OROMANDİBULAR DİSTONİ OLGUSU

35-39

Demirhan Dıraçoğlu, Bahar Teksöz, Ayşe Karan, Cihan Aksoy

OLGU SUNUMU Nobel Med 2009; 5(1): 35-39

NARKOLEPSİLİ BİR OLGU SUNUMU

40-42

Murat Doğan, Cahide Yılmaz, Avni Kaya, Hüseyin Çaksen

OLGU SUNUMU Nobel Med 2009; 5(1): 40-42

KİSTİK FİBROZİSE BAĞLI PSEUDO-BARTTERS SENDROMU

43-45

Cihangir Akgün, Murat Başaranoğlu, Sevil Arı Yuca, Sinan Akbayram, Şükrü Arslan, Ercan Kırımi

OLGU SUNUMU Nobel Med 2009; 5(1): 43-45

İZOLE KİST HİDATİK: ENSE BÖLGESİNDE KİTLE İÇİN SIRADIŞI BİR NEDEN

46-49

Erkan Cüre, Kasım Demir, Cem Koçkar, Abdülkadir Baştürk, Altuğ Şenol

OLGU SUNUMU Nobel Med 2009; 5(1): 46-49

RUTİN KARACİĞER TESTLERİ

04-09

Sebati ÖZDEMİR

DERLEME Nobel Med 2009; 5(2): 04-09

KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞİ VİRÜSÜ, KENELER VE TEMEL ÖNLEMLER

10-14

Habib Gedik

DERLEME Nobel Med 2009; 5(2): 10-14

PEPTİK ÜLSER SIKLIĞI AZALIYOR MU?

15-17

Ahmet Uyanıkoğlu, Can Davudoğlu, Mustafa Çakırca, Ahmet Danalıoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(2): 15-17

282 HODGKİN HASTALIĞI OLGUSUNUN BAŞLANGIÇTAKİ KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

18-23

Serdar Şahinoğlu, Mustafa N. Yenerel, Serkan Güvenç, Reyhan Diz Küçükkaya, Meliha Nalçacı

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(2): 18-23

İKİ İLKÖĞRETİM OKULUNDA ÖĞRENCİLERİN KENDİ SAĞLIKLARINI ALGILAMA DÜZEYİ VE BİLDİKLERİ SAĞLIK SORUNLARI

24-28

A. Emel Önal, Suna Erbil, Başak Gürtekin, Özkan Ayvaz, Sevda Özel, Sibel Cevizci, Günay Güngör

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(2): 24-28

SUBKLINIK NÖRAL TUTULUMLU BEHÇET SENDROMUNDA OLAYA ILIŞKIN POTANSIYELLERIN VE PASAT’IN DEĞERLENDIRILMESI

29-34

Gökhan Erkol, Melih Vural, Fatma Karantay, Derya Uluduz, Mehmet Ali Akalın, Meral E. Kızıltan

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(2): 29-34

ÇUKUROVA BÖLGESİ’NDEKİ ÇOCUKLUK ÇAĞI ZEHİRLENME OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

35-44

Hayri Levent Yılmaz, Turan Derme, Dinçer Yıldızdaş, Emre Alhan

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(2): 35-44

RİSK YOĞUN SEKTÖR: BİR OTOMOTİV FABRİKASINDA 2007 YILI İŞ KAZALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

45-49

Ferdi Tanır

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(2): 45-49

FİBROMİYALJİDE DERİ PROBLEMLERİ

50-52

Asena Çiğdem Doğramacı, Ebru Yılmaz Yalçınkaya

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(2): 50-52

SEKRETUAR OTİTİS MEDİA TANISI ALAN HASTALARIN TRANSTİMPANİK ASPİRASYONLA ALINAN ORTA KULAK SIVISI ÖRNEKLERİNDEN SOYUTLANAN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI

53-58

Süreyya Gül Yurtsever, Murat Uygur, F.Şebnem Yıldız, Nisel Yılmaz, Sercan Ulusoy

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(2): 53-58

ANORMAL UTERİN KANAMADA VE ENDOMETRİUM KARSİNOMUNDA TANISAL YÖNTEMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: KESİTSEL PROSPEKTİF ÇALIŞMA

59-64

A. Ender Yumru, Murat Bozkurt, Ebru İnci Coşkun, Melek Erkılınçoğlu, Y. Tahsin Ayanoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(2): 59-64

CHEDİAK-HİGASHİ SENDROMU

65-67

Murat Doğan, Mehmet Açıkgöz, Ali Bay, Avni Kaya, A. Faik Öner

OLGU SUNUMU Nobel Med 2009; 5(2): 65-67

AKCİĞER TÜBERKÜLOZU İLE BİRLİKTE TÜBERKÜLOZA BAĞLI OLMAYAN PSOAS APSESİ

68-71

Avni Kaya, Baran Serdar Kızılyıldız, Kamuran Karaman, M. Selçuk Bektaş, Fesih Aktar, Hüseyin Çaksen

OLGU SUNUMU Nobel Med 2009; 5(2): 68-71

KOLŞİSİN KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN HEPATOTOKSİSİTE

72-74

Altuğ Şenol, Mehmet İşler, Muhammed Cem Koçkar, Erkan Cüre, Yıldıran Songür

OLGU SUNUMU Nobel Med 2009; 5(2): 72-74

SİPROFLOKSASİN İLİŞKİLİ ATEŞ: OLGU SUNUMU

75-77

Cemal Üstün

OLGU SUNUMU Nobel Med 2009; 5(2): 75-77

PROF. DR CİHAT ABAOĞLU

78-84

Arın Namal

PORTRE Nobel Med 2009; 5(2): 78-84

VESTİBÜLER SİSTEM ANATOMİ, FİZYOLOJİSİ VE BOZUKLUKLARI

05-08

Caner Şahin

DERLEME Nobel Med 2009; 5(3): 05-08

KEMİK MİYOREGÜLASYON REFLEKSİ: OLASI YENİ BİR MEKANİZMA

09-17

İlhan Karacan, Mustafa Akif Sarıyıldız, Önder Ergin, Aynur Özen, Safak Sahir Karamehmetoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(3): 09-17

ÜMRANİYE’DE BİR SAĞLIK OCAĞINA BAŞVURANLARIN SAĞLIK OCAĞINDA VERİLEN SAĞLIK HİZMETLERİ HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİ VE BU HİZMETLERDEN YARARLANMA DURUMLARI

18-26

Seyhan Hıdıroğlu, M. Fatih Önsüz, Serdar Sülün, Ahmet Topuzoğlu, Melda Karavuş

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(3): 18-26

TÜRKİYE'DE DİŞ PROTEZ LABORATUVARLAR TEKNİSYENLERİNİN MESLEĞE BAĞLI OLUŞAN SAĞLIK SORUNLARI HAKKINDAKİ FARKINDALIK VE ÖZBİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

27-32

Gülcan Coşkun Akar, Gökhan Aksoy, Nezih Metin Özmutaf, Harun Akar

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(3): 27-32

TÜRKİYE BİRİNCİ BASAMAK KLİNİKLERİNDE KRONİK HASTALIKLARDAN KORUNMADA KAÇIRILMIŞ FIRSATLAR

33-39

Kazım Tırpan, Ahmet Topuzoğlu, Asya Banu Topuzoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(3): 33-39

MALİGN OLMAYAN PLEVRAL EFFÜZYONLARIN AYRIMINDA VASKÜLER ENDOTELYAL BÜYÜME FAKTÖRÜ

40-44

Dilaver Taş, Oğuzhan Okutan, Tayfun Çalışkan, Osman Metin İpçioğlu, Faruk Çiftçi, Zafer Kartaloğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(3): 40-44

HEKİMLERİN, SAĞLIK HİZMETLERİNİN ETKİN BİR İNSAN KAYNAĞI OLARAK KLİNİK ECZACILIĞA BAKIŞ AÇISI

45-52

Özlem Nazan Erdoğan, Esin Karacan

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(3): 45-52

YALNIZ ANNE SÜTÜ ALIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

53-57

Hayriye Ertem Vehid, Durata Haciu, Suphi Vehid, Gülbin Gökçay, Ayşen Bulut

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(3): 53-57

PERİFERİK ARTER HASTALARINDA AORTİK ELASTİK ÖZELLİKLER, KAROTİS İNTİMA-MEDİA KALINLIĞI VE KORONER AKIM REZERVİ

58-64

Hüseyin Oflaz, Ali Elitok, Arif Çimen, Burak Pamukçu, Mustafa Tükenmez, İmran Onur, Ebru Gölcük, Erdem Kaşıkçıoğlu, Ramazan Kurt, Mustafa Demirtürk, Murat Aksoy

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(3): 58-64

KORONER ARTER HASTALARINDA HELİCOBACTER PYLORİ ERADİKASYONU İNFLAMASYON VE LİPİD PROFİLİNİ DÜZELTEBİLİR

65-69

Yasar Küçükardalı, Şebnem Aydoğdu, Selim Nalbant, Emrullah Solmazgül, Namık Özmen, Muammer Urhan, Mustafa Özyurt, Aydoğan Aydoğdu

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(3): 65-69

PRENATAL FAKTÖRLERİN REKTAL KANSER GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ

70-73

Feyyaz Özdemir, Ahmet Beşir, Kerem Ersoy, Evren Fidan, Bülent Yıldız, Halil Kavgacı, Fazıl Aydın

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(3): 70-73

PEPTİK ÜLSER PERFORASYONLU OLGULARDA MORBİDİTE VE MORTALİTENİN ÖNGÖRÜSÜNDE RİSK FAKTÖRLERİ VE MANNHEİM PERİTONİT İNDEKSİ

74-81

Mehmet Yıldırım, Ömer Engin, Enver İlhan, Ali Coşkun

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(3): 74-81

ADANA İLİNDE ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN EN KÖTÜ BİÇİMLERİ İÇİN UYGULANAN TOPLUMSAL İŞBİRLİĞİ PROJESİNİN SONUÇLARINA BAKIŞ

82-87

Ferdi Tanır

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(3): 82-87

KATI ATIK TOPLAMA İŞKOLUNDA İŞ ORTAMINA BAĞLI ASTIM

88-94

Mustafa Erelel, Halim İşsever, Recep Yılmaz Bayraktarlı, Özkan Ayvaz, Günay Yılmaz Güngör, Suna ErbilKürşat Özdilli, H.Hüseyin Eker

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(3): 88-94

TOPİKAL STEROİDLİ POMADLARA BAĞLI İYATROJENİK CUSHİNG SENDROMU

95-98

Avni Kaya, Sevil Arı Yuca, Murat Doğan, Ertan Sal, Hayrettin Temel, Yaşar Cesur

OLGU SUNUMU Nobel Med 2009; 5(3): 95-98

KORONER ARTER ÇIKIŞ ANOMALİSİ VE MİTRAL KAPAK PROLAPSUSU

99-101

Mehmet DEMİR

OLGU SUNUMU Nobel Med 2009; 5(3): 99-101

PROF. DR. MÜFİDE KÜLEY

102-107

Arın Namal, Öztan Öncel

PORTRE Nobel Med 2009; 5(3): 102-107

ÇOCUK CERRAHİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARDA HEPATİT B VE HEPATİT C SEROPREVALANSI

04-09

Cemal Üstün, Erol Basuguy, Uğur Deveci

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(S1): 04-09

İSHAL ŞİKAYETİ OLAN VE OLMAYAN ONKOLOJİ HASTALARININ GAİTA ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN ENTEROPATOJENLER

10-16

Fahriye Ekşi, Sadık Akgün, Elif Güler, Alper Sevinç, Ayşen Bayram, İclal Balcı

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(S1): 10-16

KAN DONÖRLERİNDE İZOLE HEPATİT B VİRUS CORE ANTİKORLARININ ARAŞTIRILMASI

17-21

Selçuk Kaya, Hasan Kesbiç, Güçhan Alanoğlu, Buket Cicioğlu Arıdoğan, Emel Sesli Çetin, Tekin Taş, Mustafa Demirci

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(S1): 17-21

MULTİPLE SKLEROZLU HASTALARDA PRİMER BAŞ AĞRISI PREVALANSI VE KLİNİK BULGULARI

22-26

E. Esra Okuyucu, Ali Balcı, Özgür Beyaz

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(S1): 22-26

PENETRAN KERATOPLASTİ AMELİYATLARINDA VANKOMİSİN UYGULANAN VE UYGULANMAYAN DONÖR KORNEALARA AİT RİMLERİN KÜLTÜR SONUÇLARININ İNCELENMESİ

27-32

Ulviye Yiğit, Harun Bilen, Ahmet Ağaçhan, Seçil Özdemir, Fırat Helvacıoğlu, Sadık Şencan

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(S1): 27-32

PREOPERATİF DÖNEMDEKİ HASTALARDA HBSAG, ANTİ-HCV, ANTİ-HIV POZİTİFLİK ORANLARI

33-35

Süreyya Gül Yurtsever, Serdar Güngör, İlhan Afşar, Aslı Gamze Şener, Nükhet Kurultay, Metin Türker

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(S1): 33-35

PSİKİYATRİK TEDAVİLERLE GELİŞEN METABOLİK BOZUKLUKLAR VE TEDAVİSİNDE DİYETETİK YAKLAŞIMIN ÖNEMİ

36-44

Aliye Özenoğlu, Serdal Uğurlu, Günay Can, Engin Eker, Funda Elmacıoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(S1): 36-44

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİSEL HİJYEN KONUSUNDA BİLGİ VE DAVRANIŞLARI

45-48

Sevda Özel, Suna Erbil, A. Emel Önal, Özkan Ayvaz, Başak Gürtekin, Sacide Eroğlu, Hülya Gül, Günay Güngör

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(S1): 45-48

VAN YÖRESİNDE İDRAR YOLU ENFEKSİYONU NEDENİ İLE İNCELENEN OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

49-55

Cihangir Akgün, Avni Kaya, Bülent Ataş, Ertan Sal, Oğuz Tuncer, Şükrü Arslan

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(S1): 49-55

MİLENYUMA GİRERKEN (1995-2004 YILLARI ARASINDA) ÇUKUROVA BÖLGESİ-ADANA'DA SITMANIN EPİDEMİYOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ

56-62

Hakan Demirhindi, Muhsin Akbaba, Zeynel Sütoluk, Nureddin Özdener

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(S1): 56-62

ANKİLOZAN SPONDİLİT HASTALARINDA DOKÜMENTASYONA DAYALI TEDAVİ KONSEPTİ KULLANILARAK FONSKİYONEL RESTORASYON-PRELİMİNER SONUÇLAR

63-66

Meral Kozakçıoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(S1): 63-66

ENDÜSTRİYEL OLMAYAN İŞYERLERİNDE BEYAZ YAKALI ÇALIŞANLARIN SAĞLIK ŞİKÂYETLERİ VE İŞYERİ KAPALI ORTAM HAVA KALİTESİ

67-73

Hülya Gül, Günay Can, Eray Yurtsever, Günay Güngör

ARASTIRMA Nobel Med 2009; 5(S1): 67-73

BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABET EĞİTİMİ VE 5 DAKİKALIK YAŞAMSAL SET

05-09

Melahat Akdeniz, Hakan Yaman, Ebru Katırcı

DERLEME Nobel Med 2010; 6(1): 05-09

BİR OBSTETRİK KLİNİĞİNDE 15 YILLIK PERİOD SÜRESİNCE SEZARYEN ORANLARI VE ENDİKASYONLARININ YILLARA GÖRE DAĞILIMI

10-14

Aşkın Yıldız, Atilla Köksal, Külal Çukurova, Adnan Keklik, Neriman Çelik, Hüseyin İvit

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(1): 10-14

GÖZ DOKTORLARININ REFRAKTİF LAZER CERRAHİSİNE BAKIŞININ 2005 VE 2008 YILLARI ARASINDAKİ DEĞİŞİMİ

15-19

Ulviye Yiğit, Serkan Erdenöz, Ersin Oba

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(1): 15-19

ANKARA BÖLGESİNDEKİ DOKTORLARIN HİPERTANSİYON KILAVUZLARINA UYUMLARI

20-25

Adem Özkara, Faruk Turgut, Yusuf Selcoki, Mehmet Kanbay, Oğuz Tekin

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(1): 20-25

KARPAL TÜNEL SENDROMLU HASTALARDA AĞRI KALİTESİ DEĞERLENDİRME SKALASI' NIN TÜRKÇE VERSİYONUNUN GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİĞİ

26-33

Nilay Şahin, Said Bodur, Ali Salli, Hatice Uğurlu

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(1): 26-33

TEKRARLAYAN GEBELİK KAYBI OLAN HASTALARDA İNTERLÖKİN-1ß GEN POLİMORFİZMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

34-38

Emre Tepeli, Ahmet Uludağ, Tayfun Şengel, Özden Kutlay, M. Hamza Müslümanoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(1): 34-38

HEMODIYALIZ HASTALARINDA YETİ YİTİMİ, ANKSİYETE VE DEPRESYON

39-44

Füsun Erdenen, Şehriban Çürük, Çağatay Karşıdağ, Cüneyt Müderrisoğlu, Mine Besler, Sinan Trabulus, Esma Altunoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(1): 39-44

İSTANBUL İLİNDE ÇEŞİTLİ SAĞLIK KURULUŞLARINDA AYAKTAN İZLENEN TİP 2 DİYABETLİ HASTALARDA GLİSEMİK KONTROLÜN VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

45-55

M. Fatih Önsüz, Ahmet Topuzoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(1): 45-55

KRONİK HEPATİT B'DE LAMİVUDİN DİRENCİ VE LAMİVUDİN DİRENCİ GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLİ FAKTÖRLER

56-60

Muharrem Doğan, Cüneyt Müderrisoğlu, Muzaffer Fincancı, Bahadır Ceylan, Gülhan Eren Özdemir, Hayri Polat

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(1): 56-60

PROAKTİF YÖNETİMLE BÖBREK NAKLİ İHTİYACININ AZALTILMASI

61-67

Levent B. Kıdak,

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(1): 61-67

DEĞİŞİK AĞRILI DURUMLARDA GÖZ KIRPMA REFLEKSİNİN R3 KOMPONENTİ

68-73

Mehmet Ali Akalın, Djumagyz Djaksybaeva, Gökhan Erkol, Meral Erdemir Kızıltan

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(1): 68-73

İLERİ YAŞLARDA TANI ALAN KONJENİTAL PRİMER HİPOTİRODİ: ONALTI VAKA NEDENİYLE

74-77

Sevil ARI Yuca, Yasar Cesur, Cahide Yılmaz

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(1): 74-77

BURUN İÇİ KOKAİN KULLANIMINA BAĞLI AMPİYEM VE İNTRAORBITAL ABSE: VAKA SUNUMU

78-80

Serdar Kaya, Murat Kutlay, Ahmet Çolak, Mehmet Nusret Demircan, Murat Velioğlu

OLGU SUNUMU Nobel Med 2010; 6(1): 78-80

METASTATİK OVARİAN KANSER: 3 OLGUNUN SUNUMU

81-85

A. Ender Yumru, Murat Bozkurt, Ebru İnci Coşkun, Y. Tahsin Ayanoğlu

OLGU SUNUMU Nobel Med 2010; 6(1): 81-85

OFTALMOPLEJİK MİGREN: BİR OLGU SUNUMU

86-88

Murat Doğan, Cahide Yılmaz, Hüseyin Çaksen, A. Sami Güven

OLGU SUNUMU Nobel Med 2010; 6(1): 86-88

HALK ARASINDA EFSANELEŞMİŞ TÜRK HEKİMİ ORD. PROF. DR. MAZHAR OSMAN UZMAN

90-96

Gaye Şahinbaş Erginöz

PORTRE Nobel Med 2010; 6(1): 90-96

BENİGN EKLEM HİPERMOBİLİTE SENDROMU TEDAVİSİ

05-08

Bengü Beydağ Odabaşı, Yasemin Turan, Ömer Faruk Şendur

DERLEME Nobel Med 2010; 6(2): 05-08

HEMİFASİYAL SPAZMDA SPAZM AKTİVİTESİNİN DEŞARJ PATERNLERİ: 206 HASTANIN İNCELENMESİ

09-14

Meral Erdemir Kızıltan, Rahşan Şahin, Mehmet Ali Akalın, Nurten Uzun, Feray Karaali Savrun,

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(2): 09-14

GEBELERDE SİGARA KULLANIMININ YENİDOĞANIN ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

15-19

Berrin Telatar, Ayça Vitrinel, Serdar Cömert, Ethem Erginöz, Engin Tutkun, Yasemin Akın

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(2): 15-19

İSTANBUL FATİH BÖLGESİNDE MENARŞ YAŞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

20-24

Nurver Turfaner, Selçuk Köksal, Fahri Öçer, Fikret Sipahioğlu, Ayşe Kaypmaz

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(2): 20-24

DANIŞMANLIK VERİLEN BEYİN TÜMÖRLÜ HASTALARIN BAZI BAKIM SONUÇLARI: AĞRI, EPİLEPTİK NÖBET, KONSTİPASYON, İNFEKSİYON, SEVK DURUMLARI

25-31

Arzu Tuna Malak, Alev Dıramalı, Kemal Yücesoy

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(2): 25-31

TRANSPLANTASYON BEKLEYEN DİLATE KARDİYOMİYOPATİLİ HASTALARDA YÜKSEK SERUM BAKIR DÜZEYİNİN MİYOKARD İŞLEVİ ÜZERİNDEKİ MUHTEMEL KÖTÜ ETKİSİ

32-36

Kıvanç Çefle, Erol Erçağ, Serpil Gezertaş, Ayşem Uzer, Şükrü Öztürk, Ayşe Çefle, Şükrü Palandüz, Kerim Güler

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(2): 32-36

AKUT İSKEMİK STROKTA PLAZMA D-DİMER DÜZEYLERİ: MORTALİTE, STROK TİPİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ

37-42

Mehmet Üstündağ, Murat Orak, Cahfer Güloğlu, Yusuf Tamam, Mustafa Burak Sayhan

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(2): 37-42

TİP 2 DİYABETİK NON-ALKOLİK STEATOHEPATİTİ OLAN HASTALARDA SERUM YÜKSEK DUYARLIKLI CRP DÜZEYLERİ KARACİĞER HASARININ CİDDİYETİNİ GÖSTERMEZ

43-46

Gönenç Kocabay, Aysegül Telci, Yıldız Tütüncü, Betül Tiryaki, Sevda Özel, Uğur Çevikbaş, Atilla Ökten, İlhan Satman

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(2): 43-46

KBB CERRAHİSİNDE AKUT POSTOPERATİF ANALJEZİDE DEKSKETOPROFEN TROMETAMOLUN ETKİNLİĞİ: PARASETAMOL VE METAMİZOL İLE KARŞILAŞTIRILMASI

47-52

Yücel Karaman, İbrahim Çukurova, Erhan Demirhan, Mustafa Gönüllü, Sermin Altunbaş

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(2): 47-52

HELICOBACTER PYLORI ENFEKSİYONU TEŞHİSİNDE BİR HIZLI ÜREAZ TESTİNİN (HPFAST) HİSTOLOJİK YÖNTEMLE KARŞILAŞTIRILMASI

53-56

Mehmet Polat, Muhammed Saçıkara, Yaşar Nazlıgül, Naim Ata, Güler Kızılca, Heyecan Ökten

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(2): 53-56

İMATİNİBE DİRENÇLİ VEYA ENTOLERANS GÖSTEREN, KROMOZOMAL DEĞİŞİKLİKLERİ OLAN VE OLMAYAN T(9;22) POZİTİF KRONİK MYELOİD LÖSEMİLİ 21 HASTADA NİLOTİNİB’İN ETKİNLİĞİ

57-62

Akif Selim Yavuz, Ömer Celal Elçioğlu, Timur Akpınar, Fulya Coşan, Ali Uçur, Ayşegül Bayrak, Kıvanç Çefle, Şükrü Öztürk, Şükrü Palanduz, Mustafa Nuri Yenerel, Melih Aktan, Meliha Nalçacı

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(2): 57-62

LANGERHANS HÜCRELERİNİN SAĞLIKLI VE İNFLAMATUAR DERİ HASTALIKLI OLGULARDA SAYISAL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

63-67

Ece Şahin Akyol, Neşe Lortlar, Suna Ömeroğlu, Pınar Öztaş, M. Tahir Hatiboğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(2): 63-67

ENDOTRAKEAL ASPİRAT VE MİNİ-BAL KÜLTÜRLERİNİN VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİ TANISINDAKİ DEĞERİ

68-74

Habip Gedik, Mehmet Yahyaoğlu, Muzaffer Fincancı

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(2): 68-74

ADNEKSİYAL KİTLELERİN AYIRIMINDA CA-125 İÇİN OPTİMUM BİR EŞİK DEĞER BELİRLEYEBİLİR MİYİZ?

75-78

A. Ender Yumru, Murat Bozkurt, Ebru İnci Coşkun

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(2): 75-78

VAN'DA YAŞAYAN SAĞLIKLI ÇOCUKLARDA İDRARDA KALSİYUM ATILIMI

79-84

Cihangir Akgün, Ertan Sal, Necip Akgül, Avni Kaya, Sinan Akbayram, Mehmet Açıkgöz, Şükrü Arslan

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(2): 79-84

FONKSİYONEL KÖRLÜK: BLEFAROSPAZM

85-89

Gülden Avcı

OLGU SUNUMU Nobel Med 2010; 6(2): 85-89

FİBULA AGENEZİSİ İLE BİRLİKTE KONJENİTAL HİPOTİROİDİ: BİR VAKA SUNUMU

90-92

Murat Doğan, Cahide Yılmaz, Hüseyin Çaksen, Yaşar Cesur, Fuat Akpınar, Ahmet Sami Güven

OLGU SUNUMU Nobel Med 2010; 6(2): 90-92

NEDENİ BİLİNMEYEN ATEŞİN ETİYOLOJİSİNDE NAZOFARİNKS KARSİNOMU

93-96

Mehmet Uluğ, Mustafa Kemal Çelen, Mehmet Faruk Geyik, Recep Tekin, Celal Ayaz

OLGU SUNUMU Nobel Med 2010; 6(2): 93-96

REVERSİBL POSTERİOR LÖKOENSEFALOPATİ SENDROMU

97-100

Mesut Okur, Cahide Yılmaz, Avni Kaya, Ahmet Sami Güven, Murat Doğan, Hüseyin Çaksen

OLGU SUNUMU Nobel Med 2010; 6(2): 97-100

DİYABETİK NEFROPATİLİ BİR HASTADA KLEBSIELLA OXYTOCA NEDENLİ AMFİZAMATÖZ PYELONEFRİT

101-104

Cemal Bes, Kerem Okutur, Selçuk Şeber, Fatma Paksoy, Fatih Borlu

OLGU SUNUMU Nobel Med 2010; 6(2): 101-104

TÜRKİYE'DE RADYOLOJİ VE PROF. DR. EMİN FAİK ÜSTÜNEMİN FAİK ÜSTÜN 1922-1973

105-108

Çağatay Üstün

PORTRE Nobel Med 2010; 6(2): 105-108

ALLERJİK HASTALIKLARIN TANISINDA YARDIMCI TESTLER

05-08

Caner Şahin, Yavuz Fuat Yılmaz, Kamuran Sarı

DERLEME Nobel Med 2010; 6(3): 05-08

ALT EKSTREMİTE AMPUTASYONU OLAN HASTALARDA PROTEZ MEMNUNİYET ANKETİNİN GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİĞİ

09-12

İsmail Safaz, Bilge Yılmaz, Ahmet Salim Göktepe, Mehmet Ali Taşkaynatan, Kamil Yazıcıoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(3): 09-12

SEZARYEN AMELİYATLARI İÇİN KULLANILAN İNTRATEKAL FENTANİL VE MORFİN SONRASI GÖRÜLEN POSTOPERATİF BULANTI VE KUSMANIN ÖNLENMESİNDE DİMENHİDRİNAT, METOKLOPRAMİD VE PLASEBONUN RANDOMİZE KARŞILAŞTIRILMASI

13-19

Ateş Duman, Seza Apilioğulları, Funda Gök, Erdinç Sütçü, Sema Soysal, Harun Toy

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(3): 13-19

ACİL PERİPARTUM HİSTEREKTOMİ: 4 YILLIK KRİTİK ANALİZ

20-23

Ahmet C. Çalışkan, Ertan Akpınar, Hakan Aytan, Fazlı Demirtürk

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(3): 20-23

TİROİDİN MİNİMAL İNVAZİV FOLLİKÜLER KARSİNOMLARINDA TÜMÖRÜN İNVAZİV KISMI İLE İNTRANODÜLER KISMINDAKİTİROSİTLERİN KARŞILAŞTIRILMALI MORFOMETRİK ANALİZİ

24-27

Fetin Rüştü Yıldız, Haldun Umudum

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(3): 24-27

GERİATRİK İNFEKSİYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: DİCLE DENEYİMİ

28-33

Mehmet Uluğ, Mustafa Kemal Çelen, Mehmet Faruk Geyik, Salih Hoşoğlu, Celal Ayaz

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(3): 28-33

HCV-HBV KOİNFEKSİYONLU OLGULARDA VİRAL REPLİKASYON DURUMUNUN KESİTSEL DEĞERLENDİRMESİ VE KOİNFEKSİYONLU OLGULARLA KRONİK HBV İNFEKSİYONLU OLGULARIN HBV REPLİKASYONU AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

34-38

Bahadır Ceylan, Muzaffer Fincancı, Cüneyt Müderrisoğlu, Zeki Boztaş, Ferda Soysal

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(3): 34-38

SAĞLIKLI KİŞİLERDE VE KORONER ARTER HASTALARINDA BİTKİ STEROLLERİ, OKSİDE LDL VE HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI

39-45

Abdullah Sivrikaya, İdris Mehmetoğlu, Sevil Kurban, Nazif Aygül, F. Hümeyra Yerlikaya

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(3): 39-45

HELİCOBACTER PYLORİ İNFEKSİYONUNDA ÜRE NEFES TESTİ VE SPESİFİK IGA

46-50

Tekin Karslıgil, Murat Mehli, Mehmet Koruk, Fahriye Ekşi

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(3): 46-50

DENEYSEL ASETAMİNOFEN İLE OLUŞTURULAN KARACİĞER TOKSİSİTESİNDE OKSİDATİF STRESİN DEĞERLENDİRİLMESİ: DARBEPOETİN UYGULAMASININ ETKİLERİ

56-61

Erman Aytaç, Pınar Seymen, Seha Saygılı, Habibe Genç, Hafize Uzun, Gülsen Özbay, Tuncay Altu, Hakkı Oktay Seymen, Muzaffer Sarıyar

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(3): 56-61

SEDANTER KADINLAR VE BEDENSEL ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERDE BEL AĞRISININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİNE ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

62-65

Devrim Tarakçı, İpek Yeldan, Ayşe Zengin, Anıl Tekeoğlu, Alis Kostanoğlu, Tuğba Kuru, Yıldız Analay Akbaba

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(3): 62-65

TÜRKİYE’DE İSTANBUL’DA BIR TIP FAKÜLTESİNDE TOTAL UÇUCU ORGANİK BİLEŞİKLER (TVOCS), KARBON MONOKSİT (CO), KARBON DİOKSİT (CO2) KONSANTRASYONLARI

66-72

M. Sarper Erdoğan, Eray Yurtseven, Ethem Erginöz, Suphi Vehid, Selçuk Köksal, A. Ayhan Yüceokur

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(3): 66-72

DENEYSEL BİR KRİPTORŞİTİZM MODELİNDE HCG TEDAVİSİNİN TESTİKÜLER APOPTOZİS VE FERTİLİTE İNDEKSİ ÜZERİNE ETKİSİ

73-78

Ömer Yılmaz, İlker Akyol, Ufuk Berber, Cüneyt İşeri, Hasan Soydan, Ferhat Ateş, Kadir Baykal

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(3): 73-78

ERGENLİK ÇAĞINDAKİ TÜRK ÇOCUKLARINDA AŞIRI AĞIRLIK VE OBEZİTE İÇİN DAVRANIŞSAL RİSK FAKTÖRLERİ

79-83

Said Bodur, Meryem Uguz, Nilay Şahin

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(3): 79-83

FISH YÖNTEMİ İLE MİYELOİD LÖSEMİ HÜCRELERİNİN ARAYÜZEYLERİNDEKİ KROMOZOMAL ANOMALİLERİN SAPTANMASI

84-89

Kürşat Özdilli, Filiz Aydın, Sevgi Kalayoğlu Beşışık, Fatma Oğuz, Sonay Temurhan, Özüm Çako, Halim İşsever

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(3): 84-89

KONGENİTAL EPULİS

90-92

Yunus Feyyat Sakin, Hakan Çankaya, Serdal Uğurlu, Mustafa Kösem

OLGU SUNUMU Nobel Med 2010; 6(3): 90-92

KALÇANIN AVASKÜLER NEKROZU: LOMBER DİSK DEJENERASYONU NEDENİ İLE TANIDA GECİKME

93-94

Meral Kozakçıoğlu, Ayce Atalay

OLGU SUNUMU Nobel Med 2010; 6(3): 93-94

GEMELLA MORBILLORUM KAYNAKLI PERİTONSİLLER APSE

95-97

Abdulkadir Oran, Devrim Dündar, Murat Topdağ, Ahmet Almaç

OLGU SUNUMU Nobel Med 2010; 6(3): 95-97

BİLATERAL TALAMİK GLİOMA: OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR DERLEMESİ

98-100

Fatih Bayraklı, Aydın Sav, Selçuk Peker

OLGU SUNUMU Nobel Med 2010; 6(3): 98-100

PULSE STEROİD İLE BAŞARILI ŞEKİLDE TEDAVİ EDİLEN EPSTEIN-BARR VİRÜS (EBV) İLİŞKİLİ HEMOFAGOSİTİK LENFOHİSTİOSİTOZİS (HLH)

101-103

Murat Doğan, A. Faik Öner, Hayrettin Temel, Ertan Sal

OLGU SUNUMU Nobel Med 2010; 6(3): 101-103

YENİDOĞAN DÖNEMİNDE SEREBRAL VENÖZ TROMBOZ

104-107

Ali Bülbül, Füsun Okan, Yıldız Yıldırmak, İsmail Caymaz, İlknur Balcı, Asiye Nuhoğlu

OLGU SUNUMU Nobel Med 2010; 6(3): 104-107

BİR ÇOCUK OLGUDA YILAN ISIRMASI SONRASI GELİŞEN KOMPARTIMAN SENDROMU

108-111

Ayşe Berna Anıl, Murat Anıl, Utku Karaarslan, Alkan Bal, Nejat Aksu

OLGU SUNUMU Nobel Med 2010; 6(3): 108-111

BİR ÜNİVERSİTENİN KURULUŞU VE ORD. PROF. DR. M. MUHİTTİN (MUHİDDİN) EREL

113-116

Çağatay Üstün

PORTRE Nobel Med 2010; 6(3): 113-116

VARİS DIŞI ÜST GASTROİNTESTİNAL KANAMA İLE BAŞVURAN OLGULARIN ENDOSKOPİK TEDAVİSİNDE ARGON PLAZMA KOAGÜLASYON YÖNTEMİNİN KULLANIMI: KLİNİK SONUÇLARIMIZ

51-55

Ali Tamer, Esin Korkut, Uğur Korkmaz

ARASTIRMA Nobel Med 2010; 6(3): 51-55

PULMONER HİPERTANSİYONDA MEDİKAL TEDAVİ

05-11

Arzu Mirici, Uğur Gönlügür

DERLEME Nobel Med 2011; 7(1): 05-11

HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİNİN YENİDOĞAN SIÇANLARDA OLUŞTURULAN DENEYSEL NEKROTİZAN ENTEROKOLİT ÜZERİNE ETKİLERİ

12-16

Doğan Şimşek, Seçil Aydınöz, Mesut Mutluoğlu, Osman Metin İpçiolu, Hakan Çermik, Mustafa Kul, Ferhan Karademir, Günalp Uzun, İsmail Göçmen

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(1): 12-16

DENEYSEL HİPERTANSİF SIÇANLARDA CRATAEGUS TANACETİFOLİA (ALIÇ) VE HİPEROZİT’İN TÜKÜRÜK BEZİ İLE BÖBREK DOKUSU ÜZERİNE ETKİLERİ VE NİTRİK OKSİT (NO) İLE İLİŞKİSİ

17-22

Hüsniye Birman, Kadriye Akgün Dar, Ayşegül Kapucu, Vakur Olgaç, Ebru Gürel

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(1): 17-22

KRONIK HEPATİTİS B VİRUS (HBV) İNFEKSİYONU OLAN HASTALARDA, HBSAG GENİNDEKİ SPESİFİK MUTASYONLARI TEMSİL EDEN BUZLU CAM GÖRÜNÜMDEKI HEPATOSİTLERİN TİPLERİ FİBROZİS İLE YÜKSEK KORELASYON GÖSTERMEKTE MİDİR?

23-28

Haldun Umudum, Fetin Rüştü Yıldız, İlker Öztürk, Nevil Aykin, Hakan Cermik

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(1): 23-28

İSTANBUL’DA KATI ATIK DEPOLAMA MERKEZLERİNDE ÇALIŞAN KİŞİLERDE SOLUNUM FONKSİYONLARI

29-36

Halim İşsever, Bedia Ayhan Özyıldırım, Nurhan İnce, Haluk İnce, Recep Bayraktarlı, Erol Işık, Özkan Ayvaz, Aslı Akkor Gelincik, Mustafa Erelel, Kürşat Özdilli, Günay Yılmaz Güngör

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(1): 29-36

BT EŞLİĞİNDE TRANSTORASİK BİYOPSİ: PNÖMOTORAKS RİSKİ VE TANISAL DEĞERİ

37-41

Bilgin Kadri Arıbaş, Gürbüz Dingil, Gürsel Şahin, Kamil Doğan, Emel Yücel, Ümit Üngül, Dilek Ünlü, Zekiye Şimşek, Pelin Demir

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(1): 37-41

MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS KOMPLEKS SUŞLARININ MAJOR ANTITÜBERKÜLOZ İLAÇ DUYARLILIKLARININ BACTEC MGIT 960 SISTEMIYLE ARAŞTIRILMASI

42-48

Muhammet Güzel Kurtoğlu, Recep Kesli, Yüksel Terzi, Mahmut Baykan

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(1): 42-48

NORMAL GEBELİK SÜRESİNCE SERUM PARAOKSONAZ VE ARİLESTERAZ AKTİVİTELERİ

49-55

Emre Sarandöl, Melahat Dirican, Esma Eröz, Emine Kırhan, Zehra Serdar, Gürkan Uncu

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(1): 49-55

DENEYSEL FARE BRUSELLOZ MODELİNDE DOKSİSİKLİN VE LEVOFLOKSASININ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

56-60

Cem Artan, Yusuf Özbal

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(1): 56-60

SİLAH RUHSATI ALMAK İÇİN BAŞVURANLARDA DEPRESYON, ÖFKE, ALEKSİTİMİ VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

61-67

Fuat Torun, Sebahat Dilek Torun, Ejder Akgün Yıldırım

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(1): 61-67

BİR ÜNIVERSİTE HASTANESİNDEKİ UZUN SÜRELİ YATIŞLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

68-73

Suphi Vehid, Selçuk Köksal, Eray Yurtseven, Ethem Erginöz, Ayşe Kaypmaz, Mustafa Şenocak

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(1): 68-73

FEBRİL NÖTROPENİK HASTALARIN KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİMİKROBİYAL DUYARLILIK PROFİLİ

74-78

Süreyya Gül Yurtsever, Nihan Çeken, Bahriye Payzın, Nükhet Kurultay, Füsun Topçugil, Mustafa Demirci

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(1): 74-78

KARARLI KORONER ARTER HASTALARINDA PLATELET FUNCTION ANALYZER-100 VE VERIFY-NOW SİSTEMLERİ KULLANILARAK ÖLÇÜLEN TROMBOSİT İŞLEVLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

79-83

Burak Pamukçu, Oğuzhan Arif Çimen, Kartal Emre Aslanger, Ebru Gölcük, İmran Önür, Hüseyin Oflaz

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(1): 79-83

HEPATOMA (HEP G2) HÜCRE SERİSİ ÜZERİNE İNDOMETAZIN’IN ETKİLERİ

84-87

Semih Gül, Feyyaz Özdemir, Bülent Yıldız, Ercüment Ovalı

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(1): 84-87

TSH TARAMASI VE TİROİD HASTALIKLARININ KOMORBİDİTESİ

88-93

Füsun Erdenen, Cüneyt Müderrisoğlu, Mustafa Boz, Esma Altunoğlu, Şükran Türkeş, Zeynep Gürcan, Pınar Demir, Alper Döventaş, Hale Aral, Özer Açbay

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(1): 88-93

HASTA BAKIŞ AÇISI: EPİLEPSİ HAKKINDA BİLGİ VE ANLAYIŞ

94-101

Mehmet Güney Şenol, İlknur Gün, Mehmet Saraçoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(1): 94-101

SIĞINMACILAR: SAĞLIK PROBLEMLERİ İÇİN YENİ YAKLAŞIMLARA İHTİYAÇ VAR MI?

102-105

Filiz Pehlivanoğlu, Kadriye Kart Yaşar, Gönül Şengöz

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(1): 102-105

OLAĞAN DIŞI BİR SİROZ NEDENİ: ALVEOLAR EKİNOKOKKOZİS

106-108

Ömer Yılmaz, Hakan Dursun, Fatih Albayrak, Abdullah Uyanık, Mustafa Keleş, Mehmet Bilici

OLGU SUNUMU Nobel Med 2011; 7(1): 106-108

ÖLÜMLE SONUÇLANMAYAN ASI VAKASINDA ICA TROMBOZUNA BAĞLI SEREBRAL İNFARKT

109-111

Süleyman Kutluhan, Çetin Lütfi Baydar, Beste Yoldaş Sezgin, Serpil Demirci, Ahmet Özden, Lütfi Yavuz

OLGU SUNUMU Nobel Med 2011; 7(1): 109-111

DİRENÇLİ PSÖRİATİK ARTRİTLİ BİR OLGUDA ETANERCEPT TEDAVİSİ

112-114

Erhan Çapkın, Murat Karkucak, Gonca Özden, Mehmet Tosun, Haim Çakırbay

OLGU SUNUMU Nobel Med 2011; 7(1): 112-114

NORMAL PLAZMA AMONYAK DÜZEYİ İLE SEYREDEN GEÇ BAŞLANGIÇLI ARGİNİNOSÜKSİNAT LİYAZ EKSİKLİĞİ

115-118

Cahide Yılmaz, Murat Doğan, Yaşar Cesur, Hüseyin Çaksen, Sevil Arı Yuca, Bülent Ataş, Oğuz Tuncer

OLGU SUNUMU Nobel Med 2011; 7(1): 115-118

AKUT ST YÜKSELMELİ MİYOKARD İNFARKTÜSÜNE BENZEYEN BÖLGESEL MİYOKARDİT

119-123

Ömer Şatıroğlu, Mutlu Vural, İbrahim Uyar, Mehmet Meriç

OLGU SUNUMU Nobel Med 2011; 7(1): 119-123

TÜBERKÜLÖZ MENENJİT

05-08

Oğuz Karabay, Aziz Öğütlü, Bahri Teker

DERLEME Nobel Med 2011; 7(2): 05-08

ISPARTA VE ÇEVRESİNDE GASTRİK MUKOZALARI H. PYLORI İLE ENFEKTE OLAN HASTALARDA HELICOBACTER PYLORI GENOTİPİNİN YER ALTI VE İÇME SULARINDA KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

09-14

Fatma Yeşim Ekinci, Aytül Sofu, Hidayet Sağlam, Onur Çakır, Mehmet Salih Arıkan, İbrahim Goren, Mehmet İşler, Ali Kudret Adiloğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(2): 09-14

ÇOCUKLARDA TOPLUM KAYNAKLI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYON ETKENLERİ VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI

15-18

Haluk Erdoğan, Hande Arslan

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(2): 15-18

POLİKLİNİĞE BAŞVURAN KADINLARIN MEME KANSERİ, MEME MUAYENESİ VE MAMOGRAFİ HAKKINDA BİLGİ DÜZEYİ: İL MERKEZİNDE YAPILAN BİR ÇALIŞMA

19-25

Olcay Koçyiğit, Serap Erel, Kemal Kısmet, Bülent Kılıçoğlu, Mehmet Zafer Sabuncuoğlu, Mehmet Ali Akkuş

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(2): 19-25

EŞ ZAMANLI VE AŞAMALI BİLATERAL TOTAL DİZ ARTROPLASTİSİNDE BİR YILLIK FONKSİYONEL SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ

26-29

Murat Bülbül, Semih Ayanoğlu, Yunus İmren, Semih Dedeoğlu, Cem Zeki Esenyel, Hakan Gürbüz

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(2): 26-29

OBSTRUKTİF UYKU APNE SENDROMLU TÜRK HASTALARIN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

30-33

Taha T. Bekci, Güler Karaağaç, Yalçın Karakoca

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(2): 30-33

ESKİŞEHİR ALPU İLÇESİ 18 YAŞ ÜSTÜ KADINLARDA ÜRİNER İNKONTİNANS, RİSK FAKTÖRLERİ VE YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ: BİR TOPLUM TABANLI ÇALIŞMA

34-39

Burhanettin Işıklı, Aydın Yenilmez, Cemalettin Kalyoncu

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(2): 34-39

ANALJEZİKLERİN ANTİNOSİSEPTİF ETKİLERİNİN KİMYASAL AĞRI MODELİ FARELERDE KARŞILAŞTIRILMASI

40-44

Osman Ekinci, Tuba Pelit, Fethi Gül, Dilek Subaşı, Neşe Aydın, Berna Terzioğlu, Zafer Gören.

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(2): 40-44

CUSHİNG HASTALIĞINDA ENDOSKOPİK ENDONAZAL TRANSSFENOİDAL ADENOMEKTOMİ SONRASI ALINAN SONUÇLAR

45-49

İlkay Kartal, Ayşe Kubat Üzüm, Meral Mert, Gonca Tamer, Neşe Özbey, Ferihan Aral

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(2): 45-49

AKTİF VE İNAKTİF AKCİĞER TÜBERKÜLOZLU HASTALARIN PERİFERİK KAN T-LENFOSİT VE NKT HÜCRE YÜZDELERİ

50-54

H. Handan Akbulut, İlhami Çelik, Figen Deveci, Ayhan Akbulut

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(2): 50-54

BİRİNCİ TRİMESTER TARAMA BELİRTEÇLERİ İLE MATERNAL FOLİK ASİT VE VİTAMİN B12 SEVİYELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

55-60

Hakan Aytan, Ahmet Cantuğ Çalışkan, Fazlı Demirtürk, Tülay Aysal, Yeliz Hısım

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(2): 55-60

GÜNÜBİRLİK ANOREKTAL CERRAHİ OLGULARINDA SELEKTİF SPİNAL ANESTEZİ İLE MONİTORİZE ANESTEZİ BAKIMI ALTINDA UYGULANAN LOKAL İNFİLTRASYON ANESTEZİSİ YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

61-66

Ateş Duman, Seza Apilioğulları, Ahmet Tekin, Said Bodur

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(2): 61-66

GEBELİK REHABİLİTASYONUNUN ETKİNLİĞİ: GEBELİK SIRASINDAKİ BEL AĞRISI VE BALDIR KRAMPLARINA VE GEBELİK SONUÇLARINA ETKİLERİ

67-74

Esra Arıkan Beyaz, Emel Özcan, Ayşegül Ketenci, Mehmet Murat Beyaz

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(2): 67-74

İNMELİ HASTALARDA FONKSİYONEL BAĞIMSIZLIK ÖLÇÜMÜ VE AMBULASYONUN KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞU İLE İLİŞKİSİ

75-80

Sadiye Murat, Ferda Özdemir, Derya Demirbağ Kabayel, Meliha Kasapoğlu, Siranus Kokino, Sakir Berkarda

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(2): 75-80

ANESTEZİ UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM SÜRESİNİN ZOR ENTÜBASYON TARAMA TESTLERİNİN BAŞARISINA ETKİSİ

81-87

Tuğhan Utku, Fatiş Altındaş, Yusuf Tunalı, Suphi Vehid, Mustafa Şenocak, Mois Bahar

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(2): 81-87

DEĞİŞİK DOZLARDAKİ ASETAMİNOFENİN KARACİĞER NİTRİK OKSİT SENTAZ ENZİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İMMÜNOHİSTOKİMYASAL VE BİYOKİMYASAL YÖNTEMLER KULLANILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

88-95

Ahmet Koçak, Alpaslan Gökçimen, Nigar Yılmaz, Hüseyin Vural

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(2): 88-95

İSTANBUL’DA BANLİYÖDE YAŞAYAN 15-49 YAŞINDAKİ KADINLARDA HİJYEN ALIŞKANLIKLARI VE GENİTAL İNFEKSİYON ŞİKAYETLERİ

96-100

A. Emel Önal, Nazan Önoğlu, Asya Banu Babaoğlu, Celal Özer, Günay Güngör

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(2): 96-100

MESENTERİUMDA YERLEŞMİŞ MİYOFİBROBLASTİK TÜMÖR

101-102

Ülkü Tıraş, Serdar Kuru, Özlem Doğru, Ayşe Dursun, Yıldız Dallar, Salih Celepli, Bülent Kılıçoğlu

OLGU SUNUMU Nobel Med 2011; 7(2): 101-102

PULMONER HEMOSİDEROZİS VE ÇÖLYAK HASTALIĞI BİRLİKTELİĞİ

103-105

Murat Doğan, Mehmet Selçuk Bektaş, Şekibe Zehra Doğan, Fesih Aktar, Yaşar Cesur

OLGU SUNUMU Nobel Med 2011; 7(2): 103-105

NÖROJENİK MESANE İLE PREZENTE POST-TRAVMATİK SİRİNGOMİYELİ

106-109

Aslı Özmaden, Figen Köymen Yılmaz, Nurdan Kotevoğlu, Banu Kuran

OLGU SUNUMU Nobel Med 2011; 7(2): 106-109

TRANSFÜZYONA BAĞLI AKUT AKCİĞER HASARI

110-113

Sevgi Kalayoğlu-Beşışık, Gonca Karahan, Gülyüz Öztürk, Fatih Tufan, Fatma Oğuz, Deniz Sargın

OLGU SUNUMU Nobel Med 2011; 7(2): 110-113

IGA NEFROPATİSİ VE SENSÖRİNÖRAL İŞİTME AZLIĞI BİRLİKTELİĞİ

114-116

Caner Şahin

OLGU SUNUMU Nobel Med 2011; 7(2): 114-116

SOLUNUM SIKINTISINA NEDEN OLAN NAZAL ENSEFALOSEL TEDAVİSİNDE TRANSNAZAL ENDOSKOPİK YAKLAŞIM

117-120

İbrahim Çukurova, Murat Gümüşsoy, Bengü Günay Yardım, Tuna İmamoğlu, O. Gazi Yiğitbaşı

OLGU SUNUMU Nobel Med 2011; 7(2): 117-120

TUBOOVARYAN ABSE KLİNİĞİ İLE PREZANTE OLAN GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖR OLGUSU

121-123

A. Cem İyibozkurt, Oğuzhan Kuru, İbrahim Kalelioğlu, Serhat Şen, Abdullah Turfanda

OLGU SUNUMU Nobel Med 2011; 7(2): 121-123

HB-İSTANBUL’U BULAN, BENZENİN LÖSEMİ İLE İLİŞKİSİNİ GÖSTEREN DÜNYANIN TANIDIĞI HEMATOLOG PROF. DR. MUZAFFER AKSOY

124-128

Sibel Cevizci, Timur Koloğlu

PORTRE Nobel Med 2011; 7(2): 124-128

EMBRİYOGENEZ VE KARSİNOGENEZ İLİŞKİSİ

05-09

Uzay Görmüş

DERLEME Nobel Med 2011; 7(3): 05-09

GEBELİK VE HEMATOLOJİ

10-17

Mert Küçük, İrfan Yavaşoğlu, Gürhan Kadıköylü, Zahit Bolaman

DERLEME Nobel Med 2011; 7(3): 10-17

ALLERJİK RİNİTTE TAKİP VE SEMPTOM ŞİDDETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE İMPRESYON SİTOLOJİSİ METODU

18-21

Füruzan Döger, Hülya Eyigör, Didem Kozacı, Sema Başak

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(3): 18-21

SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARA BAKIM VERENLERDE TÜKENMİŞLİK

22-27

Esma Demirhan, Afitap İçağasıoğlu, Esma Öcal Eriman, Canan Gücük Tezel, Hatice Şule Baklacıoğlu, Sema Haliloğlu, Huriye Aras

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(3): 22-27

DİYARBAKIR’DA GÖRÜLEN MENİNGOKOKAL MENENJİT VAKALARI SONRASI NEISSERIA MENINGITIDIS TAŞIYICILIĞININ VE RİSK FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI

28-35

Neriman Şahiner, Efsun Akbaş, Selin Nar, Berrin Esen

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(3): 28-35

ÇOCUK SUPRAKONDİLER HUMERUS KIRIKLARINDA LATERAL PERKÜTAN İKİ PARALEL K-TELİ İLE OSTEOSENTEZ YETERLİ Mİ?

36-40

Murat Bülbül, Semih Ayanoğlu, Yunus İmren, Sinan Kahraman, Cem Zeki Esenyel, Hakan Gürbüz

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(3): 36-40

PRENATAL FAKTÖRLERİN KÜ&CCEDİL;ÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİ

41-45

Feyyaz Özdemir, Serkan Özdemir, Murat Topbaş, Bülent Yıldız, Evren Fidan, Halil Kavgacı, Fazıl Aydın

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(3): 41-45

KADINLARIN SERVİKS KANSERİ İÇİN ERKEN TANI TUTUMLARI İLE BENLİK SAYGISI, BEDEN ALGISI VE UMUTSUZLUK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER

46-52

Aysun Babacan Gümüş, Olcay Çam

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(3): 46-52

KONSERVATİF TEDAVİ UYGULANAN PLATO TİBİA KIRIKLARINDA RADYOLOJİK VE FONKSİYONEL SONUÇLAR UYUMLU MUDUR?

53-59

Metin Uzun, Şenol Akman, Faik Seçkin, Erden Ertürer, Murat Bülbül, İrfan Öztürk, İsmail Bülent Özçelik

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(3): 53-59

LAMİVUDİNE CEVAPLI HBEAG NEGATİF KRONİK HEPATİT B HASTALARININ UZUN SÜRELİ TAKİP SONUÇLARI

60-65

Bahadır Ceylan, Muzaffer Fincancı, Cüneyt Müderrisoğlu, Ferda Soysal, Gülhan Eren

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(3): 60-65

İSTANBUL’DA BEBEK DOSTU BİR BİRİNCİ BASAMAK MERKEZİNDE TAKİP EDİLEN BEBEKLERIN ERKEN SÜTTEN KESİLME İLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİ

66-71

Serap Yıldırım Çifçili, Tülay Yılmaz Akgün, Mehmet Akman, Pemra Cobek Ünalan, Arzu Uzuner, Sibel Kalaca

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(3): 66-71

SERVİKS KANSERİ İÇİN RİSKİ OLAN KADINLARDA HPV TİPLENDİRMESİ VE HPV SIKLIĞININ RİSK FAKTÖRLERİ VE SERVİKAL SMEARLE İLİŞKİSİ

72-77

Celalettin Eroğlu, Recep Keşli, Mehmet Ali Eryılmaz, Yaşar Ünlü, Oğuzhan Gönenç, Çetin Çelik

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(3): 72-77

ANEMİNİN AKUT KORONER SENDROMLARDA MORTALİTE ÜZERİNE ETKİSİ

78-81

Rahşan Gül, Fatma Alibaz Öner, Selen Yurdakul, Mecdi Ergüney

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(3): 78-81

BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİLİ HASTALARDA UYGULANAN SPİNAL ANESTEZİ SIRASINDA İNTRAVENÖZ KETAMİNİN HİPOTANSİYONU ÖNLEME ÜZERİNE ETKİSİ

82-88

Fatih Özkan, Ziya Kaya, Mustafa Süren

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(3): 82-88

ÜREMİK POLİNÖROPATİDE KUTANÖZ SESSİZ PERİYODUN ÖNEMİ

89-94

Seyit Mehmet Kayacan, Barış İşak, Dilek Kayacan, Muharrem Müftüoğlu, Aytaç Karadağ

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(3): 89-94

ÜLSERATİF KOLİTLİ HASTALARDA POZİTİF PATERJİ TESTİ VE CİLT BULGULARININ DAĞILIMI

95-99

Mustafa Güçlü, Murat Gülşen, Hakan Sakallı, Mete Baba

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(3): 95-99

TOTAL PARENTERAL BESLENMENİN YENİDOĞANLARDA ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLER VE METABOLİZMA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

100-107

Şaduman Dinçer, Müslim Yurtçu, Engin Günel, Adnan Abasıyanık

ARASTIRMA Nobel Med 2011; 7(3): 100-107

AKALAZYA VE TİROİD HASTALIĞI: ORTAK ETYOLOJİ YA DA RASTLANTISAL BİRLİKTELİK?

108-110

Gülbanu Erkan, İbrahim Doğan, Salih İnal, Mustafa Cesur, Mehmet Cindoruk, Aylar Poyraz, Selahattin Ünal

OLGU SUNUMU Nobel Med 2011; 7(3): 108-110

GELİŞME GERİLİĞİ İLE GETİRİLEN BİR OLGUDA SUBFALSİN HERNİASYONA NEDEN OLAN ARAKNOİD KİST

111-113

Murat Doğan, Cahide Yılmaz, Lokman Üstyol, Hüseyin Çaksen

OLGU SUNUMU Nobel Med 2011; 7(3): 111-113

ERİŞKİNDE ANTERİOR FOSSA KAYNAKLI MATÜR TERATOM

114-116

Hülagü Kaptan, Ömür Kasımcan, Kutay Çakıroğlu, Celal Kılıç

OLGU SUNUMU Nobel Med 2011; 7(3): 114-116

ORTA KONKA PİYOSELİ

117-118

Fatih Bulut

OLGU SUNUMU Nobel Med 2011; 7(3): 117-118

PRİMER OVER GEBELİĞİ

119-120

Ahmet C Çalışkan, Hakan Aytan, Fazlı Demirtürk

OLGU SUNUMU Nobel Med 2011; 7(3): 119-120

BARYUM SÜLFAT ASPİRASYONU: İKİ OLGU

121-122

Hayati Kandiş, Esin Korkut, Özlem Bilir, Semih Korkut

OLGU SUNUMU Nobel Med 2011; 7(3): 121-122

SAMİ ZAN (1921-1984)

123-124

Kevser Karaman, Sibel Cevizci

PORTRE Nobel Med 2011; 7(3): 123-124

KANSER AĞRISI, TEDAVİ PRENSİPLERİ VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AĞRI BASAMAK TEDAVİSİ

05-15

Ecevit Sarıhan, Ercüment Kadıoğlu, Füsun Artıran İğde

DERLEME Nobel Med 2012; 8(1): 05-15

TRANSPLANTASYON VE PSİKİYATRİ

16-23

Zülküf Perdeci, M. Alpay Ateş, Ayhan Algül

DERLEME Nobel Med 2012; 8(1): 16-23

ADOLESANLARDA SAĞLIKLI BESLENME VE FİZİKSEL AKTİVİTE DURUMU

24-29

Mehmet Akman, Sabah Tüzün, Pemra C. Ünalan

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(1): 24-29

SİVAS YÖRESİNDE İLKÖĞRETİM ÇOCUKLARINDA ASTIM VE ALERJİK HASTALIKLARIN İLİŞKİSİ VE PREVALANSI

30-34

Sulhattin Arslan, Serdal Uğurlu, Yeltekin Demirel, Günay Can

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(1): 30-34

İSTANBUL’DAKİ (SİLİVRİ) ÖĞRETMENLERDE MESLEKSEL MARUZİYETE BAĞLI HASTALIKLARIN ARAŞTIRILMASI

35-41

Nurhan İnce, Bedia Özyıldırım, Haluk İnce, Halim İşsever, Salih Malkoç, Zuhal Karagöz, Hanife Çelik, Erol Işık, Özkan Ayvaz, Bilge Hapçıolu, Mustafa Erelel, Kürşat Özdilli, Ülken Tunga Babaoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(1): 35-41

ORGAN AKTARIMI KONUSUNDA HUKUKÇULARIN GÖRÜŞLERİ

42-45

Oya Ögenler, Selim Kadıoğlu, Handan Akın

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(1): 42-45

KRONİK İDİYOPATİK ÜRTİKERLİ HASTALARDA ALEKSİTİMİ, ANKSİYETE, DEPRESYON İLİŞKİSİ

46-51

Nazmiye Kocaman Yıldırım, Mine Özkan, Sedat Özkan, Serap Batmaz Oflaz, Aslı Gelincik, Suna Büyüköztürk

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(1): 46-51

HELİCOBACTER PYLORİ POZİTİF FONKSİYONEL DİSPEPSİLİ HASTALARDA CAG A DURUMUNUN HİSTOLOJİK VİRÜLANS, KLİNİK VE ERADİKASYON TEDAVİSİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ

52-60

Önder Ovalı, Sait Bağcı, Orhan Baylan, Özgül Kısa, Ayper Kaya, Özgür Karacalioğlu,, Yüksel Ateş, Ahmet Tüzün, İsmail Hakkı Koçar, Kemal Dağalp, Taner Akyol, Fatih Ermiş, Kemal Öncü, Hasan Nazik

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(1): 52-60

LOKALİZE ENFEKSİYONLARIN ERKEN TANISI VE TAKİBİNDE PROKALSİTONİN, C-REAKTİF PROTEİN, İNTERLÖKİN-6, İNTERLÖKİN-8 VE ENDOTOKSİNİN ROLÜ

61-66

Şua Sümer, İbrahim Erayman, Emel Türk Arıbaş

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(1): 61-66

ÜRİNER ENFEKSİYONLARDA TOPLUM KÖKENLİ ESCHERİCHİA COLİ’NİN YERİ VE GELİŞEN ANTİBİYOTİK DİRENCİ

67-71

Hasan S. Sağlam, Aziz Öğütlü, Vildan Demiray, Oğuz Karabay

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(1): 67-71

YENİDOĞAN SEPSİSİNİN TANISINDA C-REAKTİF PROTEİN İLE PROKALSİTONİN DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

72-76

Sadık Topuz, Fahri Ovalı

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(1): 72-76

VASKULAR ENDOTELYAL BÜYÜME FAKTÖRÜ YÜKLÜ POLİ(LAKTİK-KO-GLİKOLİK ASİT) MİKROKÜRELERİNİN KARAKTERİZASYONU, HÜCRE PROLİFERASYONU VE SİTOTOKSİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

77-82

Oya Sipahigil, Emine Alarçin, Murat Türkoğlu, Betül Dortunç, Hüseyin Karagöz, Ersin Ülkür, İmran Vural, Yılmaz Çapan

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(1): 77-82

DEKSMEDETOMİDİNİN PROPOFOL ENJEKSİYON AĞRISINA ETKİSİ

83-88

Gamze Sarkılar, İnci Kara, Ateş Duman, Feride Aygın, Selmin Ökesli

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(1): 83-88

MEKANİK PERİODONTAL TEDAVİYE DESTEK OLARAK KULLANILAN LOKAL VEYA SİSTEMİK METRONİDAZOLÜN KLİNİK PARAMETRELER VE DİŞETİ OLUĞU SIVISI BİYO-MARKERLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

89-94

Leyla Kuru, Bahar Kuru, Ülkü Noyan, Aydın Kükrer, Tuba Acar, Selçuk Yılmaz

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(1): 89-94

OBSTRÜKTİF UYKU APNESİ OLAN YETİŞKİN HASTALARDA, BİPOLAR RADYOFREKANS TERMAL ABLASYONU SONRASI DİL KÖKÜ HACMİNDE OLUŞAN KÜÇÜLMENİN MANYETİK REZONANS İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: ÖN BULGULAR

95-99

Şenol Civelek, Ufuk Pekel Yanbuloğlu, İsmet Emrah Emre, Burak Ömür Çakır, İrfan Çelebi, Suat Turgut

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(1): 95-99

BİTKİSEL ÇİN İLACINDA YÜKSEK DOZDA SİBUTRAMİN TESPİTİ

100-102

Nebile Dağlıoğlu, Ramazan Akcan

OLGU SUNUMU Nobel Med 2012; 8(1): 100-102

STEROİD KULLANAN VE SALMONELLA ENTERİTİDİS BAKTERİYEMİSİ GELİŞEN BİR OLGUDA FEMUR BAŞI AVASKÜLER NEKROZU

103-106

Ali Acar, Hüsrev Diktaş, Oral Öncül, Şaban Çavuşlu

OLGU SUNUMU Nobel Med 2012; 8(1): 103-106

BİR RENAL OSTEODİSTROFİ HASTASINDA SERUM FOSFATININ TC-99M PERTEKNETAT İLE İN VİVO BAĞLANMASI

107-109

Aynur Özen, Ayşe Aktaş, İrfan Serdar Arda, İbrahim Ötgün, Beyza Kocabaş, Murat Aras

OLGU SUNUMU Nobel Med 2012; 8(1): 107-109

AKUT MYELOMONOSİTİK LÖSEMİSİ OLAN BİR HASTANIN PERİODONTAL TEDAVİSİ

110-113

Esra Güzeldemir, Hilal Uslu Toygar, Nazım Emrah Koçer, Ebru Kızılkılıç

OLGU SUNUMU Nobel Med 2012; 8(1): 110-113

MAROTEAUX LAMY SENDROMLU HASTADA ANESTEZİ YÖNETİMİ

114-116

Ayşe Çiğdem Tütüncü, Güner Kaya, Fatiş Altıntaş, Pınar Kendigelen

OLGU SUNUMU Nobel Med 2012; 8(1): 114-116

ORD. PROF. DR. OSMAN CEVDET ÇUBUKÇU (1895-1965)

117-118

Derleyen: Ender Berker

PORTRE Nobel Med 2012; 8(1): 117-118

ONKOJENİK OSTEOMALASİ

05-09

Berrin Hüner, Mehmet Hayri Özgüzel

DERLEME Nobel Med 2012; 8(2): 05-09

SITMADA HIZLI TANI TESTLERİ

10-15

Nurittin Ardıç, Özgür Koru

DERLEME Nobel Med 2012; 8(2): 10-15

ANNELERE VERİLEN YENİDOĞAN SARILIĞI VE EMZİRME EĞİTİMİ İLE ERKEN YENİDOĞAN POLİKLİNİK TAKİBİNİN SARILIK NEDENİYLE HASTANEYE YATIŞ ÜZERİNE ETKİSİ

16-21

Sinan Uslu, Ali Bülbül, Fatih Bolat, Evrim Kıray Baş, Asiye Nuhoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(2): 16-21

AYDIN BÖLGESİNDEKİ KOLON KANSERLERİNİN ÖZELLİKLERİ

22-25

Adil Coşun, Mehmet Hadi Yaşa, Özay Ayvaz, Vahit Yükselen, Filiz Ergin, Ali Önder Karaoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(2): 22-25

BİR ASKERİ BİRLİKTE CHLAMYDIA PNEUMONIAE PNÖMONİSİ SALGINI: İNFİLTRASYONUN LOBER VE SEGMENTER DAĞILIM ÖZELLİĞİ

26-31

Haldun Şevketbeyoğlu, Dilaver Taş, Ali Acar, Erdoğan Kunter, Oğuzhan Okutan, Ahmet Fakih Aydın, Mustafa Türkmen, Zafer Kartaloğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(2): 26-31

"BİR TÜRKÇE RİNİT YAŞAM KALİTESİ ÖLÇEĞİ" GELİŞTİRME VE GEÇERLİLİK ÇALIŞMASI

32-40

Ferhan Özşeker, Suna Büyüköztürk, Aslı Gelincik, Halim İşsever, Füsun Erdenen, Hakan Özşeker, Bahattin Çolakoğlu, Murat Dal, Ender İnci, Melih Güven Güvenç

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(2): 32-40

CEP TELEFONLARINDAN YAYILAN 900 MHZ ELEKTROMANYETİK ALANIN SIÇAN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

41-48

Ali Kudret Adiloğlu, Ahmet Koyu, İlker Pakbaş, Mehmet Fehmi Özgüner

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(2): 41-48

SIÇANLARDA İSKEMİ/REPERFÜZYONA BAĞLI PANKREATİK HASARDA ERDOSTEİN, C VE E VİTAMİNİNİN ETKİSİ

49-54

M. Cem Koçkar, Rana Sırmalı, Efkan Uz, Mustafa Doğan, H. Ramazan Yılmaz, Aynur Kılbaş, Yetkin Ağaçkıran, İrfan Altuntaş, Osman Gökalp, Namık Delibaş

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(2): 49-54

UZUN SÜRELİ CERRAHİ ANTİBAKTERİYEL PROFİLAKSİNİN KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ GEÇİREN OLGULARDAKİ İLAÇ MALİYETİ, HASTANE KÖKENLİ İNFEKSİYONLAR VE MORTALİTE ÜZERİNE ETKİSİ

55-58

Çağrı Büke, Oğuz Reşat Sipahi, Mürşide Tunçel Başoğlu, Ercan Başçeşme, Hakan Posacıoğlu, Sercan Ulusoy

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(2): 55-58

DOĞU ANADOLU’DA YAŞAYAN BİR TÜRK POPÜLASYONU ÖRNEĞİNDE TOTAL IGG VE IGG ALT TİPLERİNİN PLASENTAL TRANSFERİ

59-64

Handan Akbulut, İlhami Çelik, Aygen Çelik, Ayhan Akbulut, Ahmet Ayar

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(2): 59-64

AKUT KORONER SENDROMUN ERKEN TANISINDA GLİKOJEN FOSFORİLAZ İZOENZİM BB

65-72

Zehra Serdar, Aysun Altın, Akın Serdar, Gökhan Bilgili, Emre Sarandöl, Elif Emre Doğruk, Erol Armağan, Güven Özkaya

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(2): 65-72

GÜNÜBİRLİK DİZ ALTI EKSTREMİTE CERRAHİSİNDE PERİFERİK SİNİR BLOKLARININ SPİNAL VE GENEL ANESTEZİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

73-80

Mehmet Özhan, Emin Orhan, Mustafa Kürklü, Bahtiyar Demiralp, Anıl Süzer, Nedim Çekmen, Ceyda Özhan, Ercan Kurt

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(2): 73-80

HASTANE ENFEKSİYONU ETKENİ OLARAK İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS AERUGİNOSA SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ YILLARA GÖRE DEĞİŞİMİ

81-84

Suzan Saçar, Ali Asan, Derya Hırçın Cenger, Nural Cevahir, Selmin Dirgen Çaylak, Hüseyin Turgut

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(2): 81-84

TRABZON İLİNDE 20-49 YAŞ ARASINDAKİ ERİŞKİNLERDE HERPES SİMPLEKS VİRUS TİP 2 SEROPREVALANSI

85-90

Murat Topbaş, Emine Çan, Neşe Kaklıkkaya, Asuman Yavuzyılmaz, Gülsün Özkan, Gamze Çan

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(2): 85-90

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI OLAN (KOAH) HASTALARDA FONKSİYONEL PERFORMANS, YAŞAM KALİTESİ VE SOLUNUM PARAMETRELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

91-97

Safiye Özkan

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(2): 91-97

PİLONİDAL SİNÜS CERRAHİSİ SONRASI SEKONDER YARA İYİLEŞMESİNDE LİYOFİLİZE TİP I KOLLAJEN MATRİKS KULLANIMI İLE KONVANSİYONEL TEDAVİNİN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

98-101

Hakan Buluş, Barış Morkavuk, Ahmet Koyuncu

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(2): 98-101

REJYONAL İNTRAVENÖZ ANESTEZİ (RİVA)’DE ADJUVAN AJAN OLARAK DEKSMEDETOMİDİN VEYA NEOSTİGMİN

102-106

Ufuk Kuyrukluyıldız, Melek Güra Çelik, Emine Nursen Koltka, Ali Nadir Özçekiç, Serhan Sarar

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(2): 102-106

SEFTRİAKSON, TEİKOPLANİN VE MEROPENEMİN HEMOREOLOJİK PARAMETRELERE ETKİSİ

107-110

Ayşe Palandüz, Cahide Gökkuşu, Halim İşsever, Şule Tamer

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(2): 107-110

SIÇANLARIN KARACİĞER VE PLAZMASINDA UZUN SÜRELİ ALKOL TÜKETİMİNİN İNDÜKLEDİĞİ PROMATRİKS METALLOPROTEİNAZ-9 SEVİYELERİ ÜZERİNDE QUERCETİNİN İNHİBİTÖR ETKİSİ

111-115

Ahmet Kahraman, Hamdullah Çakar, Tülay Köken

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(2): 111-115

KARDİYAK SİKLUSLA HAREKET EDEN MERMİ ÇEKİRDEĞİ

116-117

Zekeriya Küçükdurmaz, Yusuf Sezen, Ali Yıldız, Mustafa Gür, Recep Demirbaş

OLGU SUNUMU Nobel Med 2012; 8(2): 116-117

HERHANGİ BİR SEREBRAL KİTLE YA DA HEMATOM LÖSEMİ OLABİLİR Mİ? KLOROMA

118-120

Sema Yılmaz, İbrahim Bayram, Fatih Erbey, Derviş Aslamacı, Atila Tanyeli

OLGU SUNUMU Nobel Med 2012; 8(2): 118-120

EPİLEPTİK NÖBETİN NADİR BİR NEDENİ OLAN HASHİMOTO ENSEFALOPATİSİ OLGUSU

121-122

Faruk İncecik, Mihriban Özlem Hergüner, Yeşim İncecik, Şakir Altunbaşak

OLGU SUNUMU Nobel Med 2012; 8(2): 121-122

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ ANABİLİM DALININ KURUCUSU MUHLİS TUZLACI (1921-1987)

124-126

Çağatay Üstün, İnci Hot

PORTRE Nobel Med 2012; 8(2): 124-126

PATELLOFEMORAL AĞRI SENDROMU

05-11

Tuğba Kuru, Ayşe Yalıman

DERLEME Nobel Med 2012; 8(3): 05-11

TIP BİLİMLERİNDE EKİP KAYNAK YÖNETİMİ

12-17

Figen Yardımcı, Zümrüt Başbakkal

DERLEME Nobel Med 2012; 8(3): 12-17

HELİCOBACTER PYLORİ İNFEKSİYONUNUN KRONİK HCV İNFEKSİYONLU HASTALARDA TEDAVİYE KALICI VİROLOJİK YANIT ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

18-23

Bahadır Ceylan, Hasan Bektaş, Gülhan Eren, Muzaffer Fincancı, Cüneyt Müderrisoğlu, Esra Paşaoğlu, Erol Rüştü Bozkurt

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(3): 18-23

NOZOKOMİYAL ACİNETOBACTER BAUMANNİİ ENFEKSİYONLARINDA İMİPENEM DİRENCİ İLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİ

24-31

Mehmet Balcı, Mehmet Bitirgen, Bahar Kandemir, Emel Türk Arıbaş, İbrahim Erayman

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(3): 24-31

TROMBOLİTİK TEDAVİNİN NONİNVAZİV DEĞERLENDİRMESİNDE GLİKOJEN FOSFORİLAZ İZOENZİM BB, TOTAL SİALİK ASİT, OKSİDAN VE ANTİOKSİDAN PARAMETRELERİN ÖNEMİ

32-39

Zehra Serdar, Aysun Altın, Akın Serdar, Gökhan Bilgili, Elif Emre Doruk

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(3): 32-39

CERRAHİ MÜDAHALE GÖREN HASTALARDA AYDINLATMA VE ONAM FORMLARI YETERLİ Mİ?

40-43

Hüdaverdi Küçüker

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(3): 40-43

İMMUNSÜPRESİF HASTALARDA LATENT TÜBERKÜLOZ ENFEKSİYONU TANISINDA TÜBERKÜLİN DERİ TESTİ İLE QUANTİFERON-TB GIT TESTİNİN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

44-51

Figen Deveci, Nevin İlhan, Teyfik Turgut, Funda Yıldırım, Mehmet Hamdi Muz

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(3): 44-51

İSTANBUL’UN BEŞİKTAŞ İLÇESİ’NDE ÖZEL BİR FİRMADA BEYAZ YAKALI ÇALIŞANLARDA HAYVAN BESLEMENİN PSİKOLOJİK STRES, DÜZENLİ FİZİKSEL EGZERSİZ VE SİGARA İÇME İLE İLİŞKİSİ

52-59

Sibel Cevizci, Ülken Tunga Babaoğlu, Ethem Erginöz, Halim İşsever

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(3): 52-59

ÇOCUKLUK YAŞ GRUBU AKUT GASTROENTERİTLERİNDE ETYOLOJİK AJANLARIN BELİRLENMESİ

60-65

Ahmet Kizirgil, Selahattin Karakoç

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(3): 60-65

DENEYSEL OLARAK OLUŞTURULMUŞ EKZOJEN ATEŞ, HİPERTERMİ VE BUNA YÖNELİK KULLANILAN BAZI İLAÇLARIN YAVRU RAT BEYNİ ÜZERİNE OLAN ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

66-75

Mustafa Aydın, Feyza İnceköy Girgin, Nimet Kabakuş, Ahmet Ayar, Halit Canatan, Özgür Bulmuş, Reşat Özercan, Bayram Yılmaz, Yaşar Şen

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(3): 66-75

H-RAS+ (SVR A221A) HÜCRE SERİSİ ÜZERİNE FARNESİLTRANSFERAZ İNHİBİTÖRÜ L-744,832 VE RADYOTERAPİNİN ETKİLERİ

76-80

Feyyaz Özdemir, Halil Kavgacı, Ercüment Ovalı, Mustafa Yılmaz, Bülent Yıldız, Fazıl Aydın

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(3): 76-80

CRT MONİTÖR KULLANIMI SONUCU OLUŞAN RADYASYONUN SIÇAN DOKULARINA ETKİLERİ: C VİTAMİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ

81-86

Sibel Serin Kılıçoğlu, Selçuk Tabak, Aslıhan Avcı, Bülent Kılıçoğlu, Erdinç Devrim, B. İmge Ergüder, Ebru Gürleyik, Salih Celepli, Recep Çetin, İker Durak

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(3): 81-86

KÖTÜ OVER YANITLI HASTALARDA UZUN PROTOKOL İLE MİKRODOZ FLARE UP PROTOKOLÜNÜN IVF-ICSI SONUÇLARI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

87-90

Mustafa Kara, Kenan Sofuoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(3): 87-90

ARTROSKOPİK DİZ CERRAHİSİNDE İNTRAARTİKÜLER BUPİVAKAİN, FENTANİL, PREDNİZOLONUN TEK DOZ VE BÖLÜNMÜŞ İKİ DOZ UYGULANMASININ ANALJEZİK ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

91-97

Esra Akdaş Tekin, Namigar Turgut, Aysel Altan, Achmet Ali, Selçuk Cantürk, Çağrı Tekin, Ayşın Ersoy

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(3): 91-97

KOAH’LI OLGULARDA LİKOPENİN ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

98-104

Gamze Kırkıl, Mehmet Hamdi Muz, Enver Sancaktar, Dilara Kaman, Kazım Şahin, Ömer Küçük

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(3): 98-104

HMG COA REDÜKTAZIN STATİN BAĞLANMA BÖLGESİ İLE TAT ALGILAMAYLA İLİŞKİLİ PROTEİNLER ARASINDAKİ AMİNO ASİT BENZERLİĞİ: STATİNE BAĞLI TAT BOZUKLUKLARI İÇİN OLASI BİR MEKANİZMA

105-107

Mutlu Vural, Abdullah Olgun

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(3): 105-107

BARTONELLA HENSELAE TARAFINDAN UYARILAN ANJİOGENEZİN, İN VİVO MODEL OLARAK YUMURTA AÇIĞINDA, KABUKSUZ TAVUK EMBRİYOSU KÜLTÜRÜ ÜZERİNDE, KORYOALLANTOİK MEMBRANDA GÖSTERİLMESİ

108-112

Çağrı Ergin, A. Çevik Tufan, Cansev Yılmaz

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(3): 108-112

ÇOCUKLARDA OTİZME EŞLİK EDEN NÖROLOJİK SORUNLAR

113-120

Sema Saltık, Şaziye Senem Başgül

ARASTIRMA Nobel Med 2012; 8(3): 113-120

BİR OLGU NEDENİYLE YÜKSEK JUGULER BULBUSUN EŞLİK ETTİĞİ VESTİBÜLER SCHWANNOMA

121-123

Refik Çaylan, Devrim Bektaş, Ahmet Ural, Osman Bahadır

OLGU SUNUMU Nobel Med 2012; 8(3): 121-123

TRUNKUS BİKAROTİKUS VE ABERAN SAĞ SUBKLAVİAN ARTER İLE BİRLİKTELİK GÖSTEREN HER İKİ VERTEBRAL ARTER ORİJİN ANOMALİSİ

124-126

Sedat Alpaslan Tuncel, Bekir Çağlı, Ersin Şengül, Ercüment Ünlü

OLGU SUNUMU Nobel Med 2012; 8(3): 124-126

MEME BAŞI ADENOMU VE REKONSTRÜKSİYONU

127-129

Emel Canbay, Fatih Aydoğan, Semih Bağhaki, Şennur İlvan, Ertuğrul Gazioğlu

OLGU SUNUMU Nobel Med 2012; 8(3): 127-129

TÜRKİYE’DE CERRAHİ VE RADYOLOJİ ALANLARININ TANINMIŞ İSMİ, İLK TÜRKÇE BEYİN CERRAHİSİ KİTABININ YAZARI, ATATÜRK’ÜN HEKİMİ (1884-1955) ORD. PROF. DR. MİM KEMAL ÖKE

130-132

Bilge Çınar, Gaye Şahinbaş Erginöz

PORTRE Nobel Med 2012; 8(3): 130-132

KERATOKONUSLU OLGULARDA APOPTOZİSİN İMMÜNOHİSTOKİMYASAL VE ULTRASTRÜKTÜREL OLARAK GÖSTERİLMESİ VE AKÖZ HUMOR NİTRİK OKSİT DÜZEYLERİ

05-09

Emre Uzunoğlu, Neşe Lortlar, Deniz Erdoğan, Hüsamettin Erdamar, Ece Şahin Akyol, Fikret Akata

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(1): 05-09

BİR KAMU HASTANESİNDE ANJİYOGRAFİ BİRİMİ MALİYETLERİNİN FAALİYET TABANLI MALİYETLEME YÖNTEMİ İLE ANALİZİ

10-16

Halise Uğurtay, Figen Öker, Haydar Sur, İhsan Bakır, M. Şemsettin Döğücü

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(1): 10-16

MASİF NAZAL POLİPOZİS HASTALARINDA KİSTİK FİBROZİS TRANSMEMBRAN İLETİM DÜZENLEYİCİSİ GENİ MUTASYONLARI

17-20

Yusuf Kızıl, Mehmet Ali Ergün, Utku Aydil, Sabri Uslu

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(1): 17-20

LOMBER DİSK HERNİSİ OPERASYONU SONRASI HASTA KONTROLLÜ ANALJEZİ YÖNTEMİ İLE LORNOKSİKAM, MORFİN VE MEPERİDİNİN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

21-26

Zeki Tuncel Tekgül, Avni Babacan

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(1): 21-26

İŞİTSEL ÜÇLÜ UYARAN PARADİGMASINDAKİ YENİ UYARANLARIN P3B POTANSİYELİ ÜZERİNE ETKİLERİ

27-33

Tolgay Ergenoğlu, Fazilet Ertürk, Figen Dağ, Berrin Maraşlıgil, Mehmet Ali Sungur

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(1): 27-33

KRONİK HEPATİT B İNFEKSİYONLU OLGULARDA GASTRİK İNFLAMASYON VE HELİCOBACTER PYLORİ İNFEKSİYONUNUN KARACİĞER HİSTOLOJİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

34-41

Bahadır Ceylan, Hasan Bektaş, Gülhan Eren, Muzaffer Fincancı, Cüneyt Müderrisoğlu, Esra Paşaoğlu, Erol Rüştü Bozkurt

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(1): 34-41

NİTRİK OKSİT SENTETAZ VE RENİN GRANÜLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ALBİNO FARE (BALB/C) BÖBREĞİNDE HİSTOKİMYASAL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

42-48

Hatice Yorulmaz, Cihan Demirci

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(1): 42-48

SUBAKUT SKLEROZAN PANENSEFALİTLİ ÇOCUKLARDA RETROSPEKTİF KLİNİK DEĞERLENDİRME

49-55

Suat Biçer, Ömer Faruk Beşer, Gülseren Arslan, Ender Aksüyek, Canan Kocaman, Erdal Adal, Rengin Şiraneci

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(1): 49-55

SİSPLATİN İLE TEDAVİ EDİLEN KANSERLİ HASTALARDA İDRARDA N-ASETİL BETA-GLUKOZAMİNİDAZ DÜZEYLERİ

56-60

Hakan Sakallı, Züleyha Çalıkuşu, Barış Sarıakçalı, Ayşe Polat, Abdullah Canataroğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(1): 56-60

AYAKTAN TAKİBİ YAPILAN PSİKİYATRİK HASTALARDA İNTİHAR DÜŞÜNCE VE DAVRANIŞLARI

61-66

Demet Güleç Öyekçin, Erkan Melih Şahin

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(1): 61-66

ÇOCUKLUK ÇAĞI AKUT ASTIM ATAĞI TEDAVİSİNDE NEBULİZE İPRATROPİUM BROMÜRÜN ETKİNLİĞİ: ÇİFT KÖR RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMA

67-75

Aysun Şengül Gökalp, Suat Biçer, Rengin Şiraneci

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(1): 67-75

GÖZ TEMBELLİĞİ OLAN ÇOCUKLARDA BENDER GESTALT TESTİ İLE VİZÜEL MOTOR BECERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

76-80

Cihan Ünlü, Gürkan Erdoğan, Fuat Torun, Ece Turan Vural, Tülin Bozkurt Balta, Hüseyin Bayramlar

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(1): 76-80

MAJÖR DEPRESYONDA ANTİDEPRESAN İLAÇLARIN POLİMORF NÜVELİ LÖKOSİT FONKSİYONLARI, FOLİK ASİT, B12 VİTAMİNİ, ÇİNKO VE BAKIR DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

81-88

Dilşad Yurdakul, Ümran Soyoğul Gürer, Erkan Rayaman, Erol Erçağ, Goncagül Haklar, Adile Çevikbaş, Aylan Gimzal Gönentür

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(1): 81-88

GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ ÜRETEN ESCHERİCHİA COLİ VE KLEBSİELLA SPP. SUŞLARINA KARŞI KARBAPENEMLER VE BETA-LAKTAM/BETA-LAKTAMAZ İNHİBİTÖR KOMBİNASYONLARININ DUYARLILIĞININ ARAŞTIRILMASI

89-94

Kutbettin Demirdağ, Pınar Yüce, Mehmet Özden, Ahmet Kalkan

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(1): 89-94

MALİGN PLEVRAL MEZOTELYOMALI OLGULARDA TEDAVİ SONUÇLARIMIZ: TEK MERKEZ DENEYİMİ

95-99

Celalettin Eroğlu, Okan Orhan, Neslihan Kurtul, Halit Karaca, Oğuz Galip Yıldız, Metin Özkan, Serdar Soyuer, Eray Karahacıoğlu, Bünyamin Kaplan

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(1): 95-99

DİFFÜZ TİROİD HASTALIKLARINDA NEAR-TOTAL TİROİDEKTOMİ YERİNE TOTAL TİROİDEKTOMİ Mİ TERCİH ETMELİYİZ?

100-105

Aybala Ağaç Ay, Suat Kutun, Haluk Ulucanlar, Ahmet Ay, Oğuz Tarcan, Abdullah Demir, Abdullah Çetin

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(1): 100-105

STETOSKOPLARIN DEZENFEKSİYONUNDA NANO-ULTRAVİYOLE IŞINININ ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

106-109

Ayhan Akbulut, Özlem Çağaşar, Mehmet Özden, Hatice Handan Akbulut, Kudbettin Demirdağ

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(1): 106-109

BAŞ AĞRISI NEDENİYLE BAŞVURAN TİP 1 CROUZON SENDROMU

110-112

Vefik Arıca, Murat Tutanç, Hanifi Bayaroğulları, Seçil Günher Arıca, Fatmagül Başarslan, Ramazan Davran, İnan Korkmaz, Emre Ayintap

OLGU SUNUMU Nobel Med 2013; 9(1): 110-112

TEKRARLAYICI MESANE NEFROJENİK ADENOMUNUN İNTRAVEZİKAL HEPARİN İLE TEDAVİSİ

113-114

Levend Özkan, Cüneyd Özkürkçügil, Kürşat Yıldız

OLGU SUNUMU Nobel Med 2013; 9(1): 113-114

FALKS SEREBRİ YOKLUĞUYLA BİRLİKTE OLAN BİR FRONTONAZAL DİSPLAZİ OLGUSU

115-117

Hüseyin Altunhan, Ali Annagür, Orhan Özbek, Rahmi Örs

OLGU SUNUMU Nobel Med 2013; 9(1): 115-117

PARAPAREZİ İLE BAŞVURAN TİROTOKSİK HİPOKALEMİK PERİYODİK PARALİZİ

118-120

Nurettin Özgür Doğan, Cumali Doğru, Ahmet Demircan, Ayfer Keleş, Fikret Bildik

OLGU SUNUMU Nobel Med 2013; 9(1): 118-120

PANHİPOPİTUİTARİZM İLE PREZENTE OLAN MİDE KANSERİNE BAĞLI BİR PARANEOPLASTİK LİMBİK ENSEFALİT OLGUSU

121-123

Seyit Mehmet Kayacan, Sezai Vatansever, Akar Yılmaz, Dilek Kayacan, Aytaç Karadağ, Vakur Akkaya, Osman Erk, Kerim Güler

OLGU SUNUMU Nobel Med 2013; 9(1): 121-123

PROF. DR. SUAT İSMAİL GÜRKAN (1904-1983)

124-126

Çağatay Üstün

PORTRE Nobel Med 2013; 9(1): 124-126

FARMAKODİNAMİ LABORATUVARINDAN, DÜNYA LİTERATÜRÜNE: AKİL MUHTAR ÖZDEN 1877-1946

33-35

Nil Sarı, Elif Vatanoğlu, Ahmet Doğan Ataman, İbrahim Topçu, Ümit Zeyneb Belbez, Esin Karlıkaya, Ferda Gündogdu, Ümit Emrah Kurt, Necla Kınık

PORTRE Nobel Med 2006; 2(2): 33-35

A. BURHANEDDIN TOKER (1890-1951)

124-126

Elif Atıcı, Teoman Atıcı

PORTRE Nobel Med 2011; 7(1): 124-126

KARNİTİN VE KARACİĞER HASTALIKLARININ TEDAVİSİNDEKİ YERİ

05-08

Sebati Özdemir, Ahmet Aydın

DERLEME Nobel Med 2013; 9(3): 5-8

LOMBER OMURGA DEJENERATİF DEĞİŞİKLİKLERİ OLAN HASTALARDA RÖNTGEN BULGULARI İLE BEDEN KİTLE İNDEKSİ (BKİ) ARASINDAKİ İLİŞKİ; STEREOLOJİK BİR ÖN ÇALIŞMA

09-13

Mustafa Güler, Erhan Çapkın, Ömer Faruk Barçak, Murat Karkucak, Teoman Aydın, Ayşegül Küçükali Türkyılmaz, Adem Karaca, Ferhat Gökmen, Emine Poyraz

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(3): 9-13

METFORMİN TEDAVİSİNİN SERUM TOTAL VİTAMİN B12, HOMOSİSTEİN VE TRANSKOBALAMİN DÜZEYLERİNE ETKİSİ

14-21

Abidin Şimşek, Ümit Aydoğan, Özlem Ciğerli, Halil Yaman, Kenan Sağlam

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(3): 14-21

FARE BEYNİNDE HİPEROKSİ İLE UYARILAN OKSİDATİF STRESİN AZALTILMASINDA TÜM-TRANS RETİNOİK ASİDİN ETKİLERİ

22-26

Füsun Öztay, Bertan Boran Bayrak, Özgecan Kayalar, Refiye Yanardağ

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(3): 22-26

ATEROSKLEROTİK RİSK FAKTÖRLERİ OLMAYAN OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMLU HASTALARDA SUBKLİNİK ATEROSKLEROZUN SAPTANMASI

27-34

Mustafa Serkan Karakaş, Refik Emre Altekin, Sinan Cemgil Özbek, Atakan Yanıkoğlu, Barış Akdemir, Arzu Er, Aykut Çilli, Ali Selim Yalçınkaya

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(3): 27-34

BEHÇET HASTALIĞINDA METABOLİK SENDROM VE NONALKOLİK YAĞLI KARACİĞER SIKLIĞI

35-42

Celal Ulaşoğlu, Banu Mesci, Engin Karagöz, Vildan Karagöz, Yasin Akın, Hatice Öztürk, Banu İşbilen, Ferruh İsman, Mukaddes Kavala, Osman Köstek, Şafak Kızıltaş, Yaşar Çolak, İlyas Tuncer

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(3): 35-42

KARBON TETRAKLORÜR İLE AKUT KARACİĞER TOKSİSİTESİ GELİŞTİRİLEN RATLARDA GHRELİNİN ROLÜ

43-48

Sabiha Şahin, Özkan Alataş

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(3): 43-48

İZMİR İLİNDE ERİŞKİNLERDE HEPATİT A VİRÜS SEROPREVALANSI: RUTİN AŞILAMA PROGRAMINA GİRİŞ ÖNCESİ DURUM

49-53

Şükran Köse, Aliye Mandıracıoğlu, Gülsün Çavdar, Yıldız Ulu, Neşe Nohutcu, İlhan Gürbüz, Şenol Sarıavcı, Mehmet Özkan

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(3): 49-53

<sup>99m</sup>Tc DİMERKAPTOSÜKSİNİK ASİT (DMSA) UYGULAMASININ RATLARDA OLUŞTURABİLECEĞİ OLASI OKSİDATİF STRESİN ARAŞTIRILMASI

54-57

Serdal Öğüt, Gökhan Cesur, Duygu Kumbul Doğuç, Mümin Polat, Mustafa Yıldız

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(3): 54-57

METFORMİN VE METFORMİN+KALSİYUM TEDAVİLERİNİN SERUM B12 VİTAMİN DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

58-63

Gökhan Kocaçiftçi, Ümit Aydoğan, Halil Akbulut, Hülya Parıldar, Aydoğan Aydoğdu, Halil Yaman, Deniz Engin Gök, Kenan Sağlam

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(3): 58-63

İSTENMEYEN GEBELİKLERDE KONTRASEPTİF YÖNTEM BİLGİ DÜZEYİ VE POSTPARTUM KONTRASEPTİF YÖNTEM TERCİHLERİ

64-68

Şadıman Kıykaç Altınbaş, Yeşim Bayoğlu Tekin, Berna Dilbaz, Selim Kılıç, Yasemin Taşçı, Ömer Kandemir

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(3): 64-68

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI HASTALARINDA DOKTOR TARAFINDAN KONULAN TANI VE DİSPNE VARLIĞININ SİGARA BIRAKMA DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ

69-73

Esra Ertan Yazar, Füsun Şahin, Engin Aynacı, Pınar Yıldız, Akif Özgül, Veysel Yılmaz

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(3): 69-73

KORONER ARTER HASTALARINDA ASPİRİN DİRENCİ VE OKSİDATİF STRES

74-81

Zehra Serdar, Elif Emre Doğruk, Akın Serdar, Şeyda Günay, İsminur Saka Karagöz

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(3): 74-81

TORAKAL SEVİYELİ MEDULLASPİNALİS YARALANMALI HASTALARDA SOLUNUM EGZERSİZLERİNİN SOLUNUMFONKSİYONLARINA VE YAŞAM KALİTESİNE ETKİLERİ

82-87

Özlem Gültekin, Kadriye Öneş, Halil Harman, Ebru Yılmaz Yalçınkaya

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(3): 82-87

TAŞ OLUŞUMU VE HİPERKALSİÜRİDE AKTİF D VİTAMİNİNİN ROLÜ

88-91

Dilek Yılmaz, Ferah Sönmez, Çiğdem Yenisey, İlknur Girişgen

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(3): 88-91

ANTİBİYOTİKLİ KEMİK ÇİMENTOSUNUN "0. GÜN" VE "15. GÜN" YORULMA DAYANIMI

92-97

Faik Seçkin, Şenol Akman, Metin Uzun, İrfan Öztürk, Ergün Bozdağ

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(3): 92-97

TÜRKİYE’DE BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ANTİBİYOTİK KULLANIMI VE UYGUNLUĞU: NOKTA PREVALANS SONUÇLARI

98-103

Hanefi Cem Gül, Ahmet Karakaş, Cumhur Artuk, Gamze Özbek, Selim Kılıç, Can Polat Eyigün

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(3): 98-103

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL HİJYENİ HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYİ VE EL HİJYENİNE UYUMU

104-109

Nazlım Aktuğ Demir, Servet Kölgelier, Ahmet Küçük, Serap Özçimen, Bilgehan Sönmez, Lütfi Saltuk Demir, Ahmet Çağkan İnkaya

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(3): 104-109

SİSTEMİK SKLEROZU OLAN HASTALARDA AORTUN ELASTİK YAPISI İLE PLAZMA ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN (ADMA) ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

110-115

Zuhal Arıtürk, Şevin Dağ, M. Ali Elbey, Hasan Kaya, Faruk Ertaş, Mehtap Bozkurt, Remzi Çevik, Derya Uçmak

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(3): 110-115

BRUSELLA VE SALMONELLA BAKTEREMİLERİNDE PROKALSİTONİN DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

116-119

Neşe Kaklıkkaya, Gülçin Bayramoğlu, Kurtuluş Buruk, İlknur Tosun, Faruk Aydın

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(3): 116-119

KAFEİK ASİT FENETİL ESTERİN DİYETE EKLENMESİ ETAMBUTOL KAYNAKLI OKSİDATİF STRESE KARŞI TEDAVİSİNİN MİYOKARD DOKUSUNU KORUR

120-124

Celal Yavuz, Sinan Demirtaş, Süleyman Yazıcı, Ahmet Çalışkan, Orkut Güçlü, Oğuz Karahan, Binali Mavitaş

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(3): 120-124

SENARYOYA DAYALI BİR ÇALIŞMA İLE ÖĞRENCİLERİN DAVRANIŞLARINI YÖNLENDİRME YETENEĞİ VE EYLEMİN YASAL ANLAM VE SONUÇLARINI İDRAK ETME SINIRLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

125-132

Tarık Uluçay, Mahmut Aşırdizer, M. Sunay Yavuz, M. Gökhan Dizdar, Yıldıray Zeyfeoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2013; 9(3): 125-132

KONGENİTAL PULMONER HAVAYOLU MALFORMASYONUNDA TEDAVİ: OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR DERLEMESİ

133-135

Sedat Öktem, Engin Tutar, Belma Dursun, Perran Boran

OLGU SUNUMU Nobel Med 2013; 9(3): 133-135

CMV HEPATİTİ İLE SEYREDEN LİSTERİA MENİNGOENSEFALİTİ

136-138

Gülden Yılmaz, Ayla Arslan, Aysun Yalçı, Ebru Us, Kerem Çalgın, Halil Kurt

OLGU SUNUMU Nobel Med 2013; 9(3): 136-138

ÜST GÖZ KAPAĞINDA ŞARBON

139-141

Bengü Ekinci Köktekir, Şua Sümer, Şansal Gedik, Süleyman Okudan

OLGU SUNUMU Nobel Med 2013; 9(3): 139-141

SÜNNET ÖNCESİ PRİLOKAİN UYGULANAN BİR YENİDOĞANDA GELİŞEN METHEMOGLOBİNEMİ

142-144

Fatih Yanaral, Ahmet Rüknettin Aslan, Alkan Çubuk, Mehmet Taha Kökbıyık, Feridun Şengör

OLGU SUNUMU Nobel Med 2013; 9(3): 142-144

Ord. Prof. Dr. Ekrem Şerif Egeli

145-148

Hakan Ertin, M. Alpertunga Kara, Bülent Özaltay

PORTRE Nobel Med 2013; 9(3): 145-148

DAVRANIŞSAL YA DA "MADDE-DIŞI" BAĞIMLILIKLARA TANISAL YAKLAŞIM

05-11

Gülçin Benbir, Cana Aksoy Poyraz, Hülya Apaydın

DERLEME Nobel Med 2014; 10(1): 5-11

KONVANSİYONEL KOLONOSKOPİSİ TAMAMLANAMAYAN HASTALARDA BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİK KOLONOGRAFİNİN YERİ

12-19

Fatma Esra Bahadır Ülger, Aykut Ülger, Esin Yencilek, Mustafa Çolak, Zeynep Gamze Kılıçoğlu, Mehmet Masum Şimşek

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(1): 12-19

TRAVMA OLGULARINDA YÜZDE SABİT İZ KAVRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

20-24

Bahadır Kumral, Ümit Naci Gündoğmuş, Cengiz Haluk İnce, Gülsüm Nurhan İnce

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(1): 20-24

ORTA KARADENİZ BÖLGESİNDE YAŞAYAN TÜRK GEBE KADIN POPÜLASYONUNDA BİRİNCİ TRİMESTER TİROİD HORMON REFERANS DEĞERLERİ

25-29

Hakan Aytan, Pelin Aytan, Fazlı Demirtürk, Ahmet Cantuğ Çalışkan, Şemsettin Şahin, Filiz Erdoğan

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(1): 25-29

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDEKİ KAFA TRAVMALARINA RADYOLOJİK BAKIŞ

30-35

Mehmet Fatih İnci, Fuat Özkan, Selim Bozkurt, Mustafa Haki Sucaklı

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(1): 30-35

İL MERKEZİNDEKİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINA BAŞVURANLARIN TARAMA TESTLERİ YAPTIRMA DURUMU VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ÇOK DEĞİŞKENLİ ANALİZİ

36-42

Mahmut Kılıç, Ayşegül Koç

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(1): 36-42

BİR YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE ORTAYA ÇIKAN KLEBSIELLA OXYTOCA SALGINININ MİKROBİYOLOJİK OLARAK ARAŞTIRILMASI

43-46

Mehmet Burak Selek, Tuğrul Hoşbul, Bayhan Bektöre, Barış Yalçın, Orhan BAYLAN, Mustafa Özyurt

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(1): 43-46

ANTİ-TNF-ALFA TEDAVİSİ VERİLEN OLGULARDA LATENT TÜBERKÜLOZ İNFEKSİYONU AÇISINDAN İZLEM SONUÇLARIMIZ

47-52

Pınar Mutlu, Can Sevinç, Oğuz Kılınç, Eyüp Sabri Uçan

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(1): 47-52

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KSANTELEZMALARI: ÖNEMİ VE DİSLİPİDEMİ İLE İLİŞKİLERİ

53-57

Mete Akın, İsmail Hakkı Ersoy, Altuğ Şenol, Gökhan Aksakal

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(1): 53-57

HEPATİT B YAŞAM KALİTESİ ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE FORMU’NUN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİ

58-67

Rukiye Pınar, Nursen Palaz, Fehmi Tabak

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(1): 58-67

SKUAMÖZ HÜCRELİ LARİNKS KANSERİNDE p53 MUTASYONU ve p21 SİKLİN BAĞIMLI KİNAZ İNHİBİTÖRÜ EKSPRESYONUNUN SAĞKALIM VE PROGNOSTİK FAKTÖRLERLE İLİŞKİSİ

68-73

Nergis Salman, İstemihan Akın, Sema Hücümenoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(1): 68-73

KRONİK MİYELOİD LÖSEMİLİ HASTALAR VE sağlıklı KONTROLLERDE SİTOKİN GEN POLİMORFİZMİ

74-78

Kürşat Özdilli, Sacide Pehlivan, Yeliz Duvarcı Öğret, Tuğçe Sever, Mustafa Pehlivan, Halim İşsever, Fatma Savran Oğuz

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(1): 74-78

İNFANTİL NÖROAKSONAL DİSTROFİDE SOLUK TUTMA ATAKLARI: KÖTÜ SEYİRLİ NÖROLOJİK HASTALARDA GÖRÜLEN HER NÖBET EPİLEPTİK DEĞİLDİR

79-81

Veysi Demirbilek, Gülçin Benbir, Ayşin Dervent

OLGU SUNUMU Nobel Med 2014; 10(1): 79-81

KOKSARTROZ CERRAHİSİ SONRASI GELİŞEN AKUT MİYOKARD İNFARKTÜSÜ VE DELİRYUM

82-84

Zehra Tutal, Münire Babayiğit, Necla Dereli, Handan Güleç, Aysun Kurtay, Faruk Savaş , Eyüp Horasanlı

OLGU SUNUMU Nobel Med 2014; 10(1): 82-84

POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU İLE BAŞLANGIÇ HSV-DNA’SI NEGATİF OLAN ATİPİK HSV ENSEFALİTİ

85-87

Şua Sümer, Onur Ural

OLGU SUNUMU Nobel Med 2014; 10(1): 85-87

ROMATOİD ARTRİT’İN NADİR BİR KOMPLİKASYONU: TİROİD AMİLOİDOZU VE TİROİD İÇİ YERLEŞİM GÖSTEREN PARATİROİD BEZİ

88-91

İsmail Hakkı Ersoy, Banu Kale Köroğlu, Oğuzhan Aksu, İbrahim Metin Çiriş, Fatih Ermiş, Yunus Ugan, Atila Altuntaş, Mehmet Numan Tamer

OLGU SUNUMU Nobel Med 2014; 10(1): 88-91

RAMSAY HUNT SENDROMUNDA VOKAL CORD PARALİZİSİ

92-96

Yunus Feyyat Sakin, Alper Kanmaz

OLGU SUNUMU Nobel Med 2014; 10(1): 92-96

PREMENEPOZAL KADIN HASTADA MEMENİN BİLATERAL MUSİNÖZ KANSERİ: LİTERATÜRDEKİ İLK OLGU

97-98

Hakan Buluş, Onur Birsen, Ayşe Derya Buluş

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(1): 97-98

HEKİMBAŞI MUSTAFA BEHÇET EFENDİ (1774-1834)

99-100

Kevser Atalık

PORTRE Nobel Med 2014; 10(1): 99-100

ISCHEMIA MODIFIED ALBUMIN AND THE EFFECT OF BOSENTAN IN ACUTE MESENTERIC ISCHEMIA

101-102

EDİTORYAL Nobel Med 2014; 10(1): 100-101

MİYOFASİYAL AĞRI SENDROMU PATOFİZYOLOJİSİNDE SON GÖRÜŞLER

05-11

Saliha Yeter Amasyalı, Demirhan Dıraçoğlu

DERLEME Nobel Med 2014; 10(2): 5-11

AKNE VULGARİSLİ HASTALARIN BOĞAZ, BURUN VE BARSAK FLORALARININ ANORMAL BAKTERİYEL FLORA VE ANTİBİYOTİK DİRENÇLİ BAKTERİ İLE KOLONİZASYON AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

12-17

Emel Sesli Çetin, Pınar Yüksel Başak, Ayşe Gül Özseven, İpek Gürses

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(2): 12-17

BAŞ DÖNMESİ OLAN HASTALARDA SCL-90R VE KISA FORMLARIN KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

18-24

Fazıl Necdet Ardıç, Funda Tümkaya, Selim Tümkaya, Osman Özdel, Handan Ankaralı

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(2): 18-24

SOLUNUM YOLU PATOJENLERİNDE SPİRAMİSİN DUYARLILIĞI

25-30

Gülçin Bayramoğlu, İftihar Köksal

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(2): 25-30

YAŞLILARDA İLAÇ UYUMU: ÜNİVERSİTE HASTANESİ TABANLI TANIMLAYICI BİR ÇALIŞMA

31-38

Ömer Turhan, Evren Kibar, Erhan Ekren, Onur Engin, Duygu Ercan, Ayhan Işık Erdal, Ecem Zeliha Ergün, Pelin Ertop, Barış Esen, Dilan Ece Geylan, Sarp Üner, Nazmi Bilir

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(2): 31-38

DİYABET TANISI KOYMADA AÇLIK PLAZMA GLUKOZ VE ORAL GLUKOZ TOLERANS TESTİ ESAS ALINARAK HBA1C’NİN DEĞERLENDİRİLMESİ

39-43

Fatma Kaplan Efe Düziçi State Hospital, Clinic of Internal Medicine, Osmaniye, Turkey f.k.109@hotmail.com

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(2): 39-43

İNVAZİV ASPERGİLLOZUN TANISINDA (1,3)-BETA-D GLUKAN VE GALAKTOMANNANIN TANISAL DEĞERİ

44-49

Hatice Tuna Hörmet Öz, A. Nedret Koç, M. Altay Atalay, Bülent Eser, Orhan Yıldız,3 Leyla Gül Kaynar

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(2): 44-49

HİNDİSTAN’DAKİ ZİHİnSEL ÖZÜRLÜ KADINLAR VE AKIL VE RUH SAĞLIĞI POLİTİKASI

50-54

Govindasamy Agoramoorthy, Purav Shah, Pratiksha Patel

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(2): 50-54

MODİC TİP II LEZYONU OLAN BEL AĞRILI HASTALARDA BRUSELLA SEROLOJİSİ

55-58

Mahmut Alpaycı, Özlem Balbaloğlu, Arda Kandemir

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(2): 55-58

DİNAMİK KONTRASTLI TORAKS BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİSİ İLE PULMONER EMBOLİ TANISI KONAN OLGULARDA PARANKİMAL BULGULAR VE PULMONER ARTER ÇAPLARININ EMBOLİ ŞİDDETİ İLE İLİŞKİSİ

59-65

Gökhan Güral, Bahar Keyik, Baki Hekimoğlu, Bahri Keyik, Altan Güneş

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(2): 59-65

LAPAROSKOPİK SANAL GERÇEKLİK SİMÜLATÖR EĞİTİMİNİN ÜROLOJİK CERRAHİDE UYGULANABİLİRLİĞİ VE ETKİNLİĞİ: ÇİFT KÖR, RANDOMİZE ÇALIŞMA

66-71

Mustafa Bahadır Can Balcı, Tuncay Taş, Aydın İsmet Hazar, Memduh Aydın, Özkan Onuk, Basri Çakıroğlu, Onur Fikri, Arif Özkan, Barış Nuhoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(2): 66-71

YENİDOĞANDA HİPOKALSEMİYE BAĞLI DİLATE KARDİYOMYOPATİ OLGUSU

72-73

İbrahim Caner, Haşim Olgun, İsmail Küçükaslan, Abdullah Erdil, Ayhan Taştekin, Naci Ceviz

OLGU SUNUMU Nobel Med 2014; 10(2): 72-73

TEKRARLAYAN NEDENİ BİLİNMEYEN BİR GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMASI

74-76

Raim İliaz, Emrullah Erdem, Sinem İliaz, Gülçin Yeğen, Filiz Akyüz

OLGU SUNUMU Nobel Med 2014; 10(2): 74-76

TÜBERKÜLOM İLE SEYREDEN NÖROTÜBERKÜLOZ OLGULARININ KLİNİK VE RADYOLOJİK BULGULARI: DÖRT OLGU SUNUMU

77-83

Mecbure Nalbantoğlu, Şermin Börekçi, Handan Başel Karaçöp, Sema Umut, Ali Mert, M. Şakir Delil, Sabahattin Saip, Seher Naz Yeni

OLGU SUNUMU Nobel Med 2014; 10(2): 77-83

EPSTEİN-BARR VİRÜS NEGATİFLİĞİ VE HUMAN PAPİLLOMA VİRÜS POZİTİFLİĞİ GÖSTEREN SERVİKSİN LENFOEPİTELİOMA BENZERİ KARSİNOMU

84-87

Serdar Altınay, Sevdegül Mungan, Yavuz Özoran

OLGU SUNUMU Nobel Med 2014; 10(2): 84-87

NEKROTİZAN BRUSELLA EPİDİDİMOORŞİTİ: MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME BULGULARI

88-91

Mehmet Beyazal, Sercan Özkaçmaz, Özkan Ünal, Alpaslan Yavuz, Aydın Bora

OLGU SUNUMU Nobel Med 2014; 10(2): 88-91

İSKELET ANOMALİLERİNİN EŞLİK ETTİĞİ JENERALİZE TELENJİEKTAZYA MAKÜLARİS ERÜPTİVA PERSTANS: KAN AKIM SİTOMETRİSİ, TRİPTAZ VE C-KİT MUTASYON ANALİZİYLE OLASI SİSTEMİK TUTULUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

92-95

Betül Taş, Saadet Pilten, Deniz Ekinci, Ramazan Albayrak, Mehmet Sar

OLGU SUNUMU Nobel Med 2014; 10(2): 92-95

HEREDİTER SPASTİK PARAPLEJİLİ KARDEŞLER: BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONU VE REHABİLİTASYON PROGRAMININ ETKİNLİĞİ

96-99

Afitap İçağasıoğlu, Meltem Esenyel, Raife Şirin Atlığ, Selin Turan Turgut

OLGU SUNUMU Nobel Med 2014; 10(2): 96-99

HAMDİ SUAD AKNAR (1873-1936)

100-102

Bülent Özaltay, Hakan Ertin

PORTRE Nobel Med 2014; 10(2): 100-102

SOSYAL AĞ ARACILIĞI İLE TANIŞARAK BULUŞAN VE CİNSEL SALDIRIYA UĞRAYAN OLGULARDA RİSK FAKTÖRLERİ

05-11

Bora Büken, Zerrin Erkol, Ferhan Kandemir, Erhan Büken

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(3): 5-11

ROMATOİD ARTRİD HASTLARINDA HAYAT KALİTESİNİ BELİRLEYEN BAZI FAKTÖRLERİN GEÇERLİLİĞİ ÇALIŞMASI

12-17

Andreea Silvana Szalontay, Corina Dima-Cozma, Petru Ifteni, Manuela Paraschiv, Diana-Sinziana Duca, Manuela Padurariu, Elena Rezuş

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(3): 12-17

BRUSELLOZ: TÜRKİYE’NİN BATI ANADOLU BÖLGESİNDEN 523 BRUSELLOZ OLGUSUNUN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

18-23

Nesrin Türker, Bahar Örmen, Nurbanu Sezak, Sevinç Arslan, Hülya Ellidokuz, Figen Kaptan, Sibel El, Serap Ural, İlknur Vardar

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(3): 18-23

TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN İRBESARTAN/AMLODİPİN/HİDROKLOROTİYAZİD FİLM TABLET SABİT DOZ KOMBİNASYONUNUN BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMASI

24-31

Abdullah Uslu, İlksen Dikmen, Mustafa Köktürk, Serdar Ünlü, Seda Ünsalan, İclal Çakıcı, Sami Eren, Berrak Kılınç, Onursal Sağlam, Muradiye Nacak, Ömer Ocak

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(3): 24-31

TİP 2 DİYABETİK HASTALARDA HELİCOBACTER PYLORİ ENFEKSİYONU İLE GLİSEMİK REGÜLASYONARASINDAKİ İLİŞKİ

32-35

Seydahmet Akın, Muhammet Emin Erdem, Sinan Kazan, Mehmet Aliustaoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(3): 32-35

VAN BÖLGESİNDE PANDEMİK İNFLUENZA A (H1N1) OLGULARININ İRDELENMESİ

36-40

Aytekin Çıkman, Mustafa Berktaş, Mehmet Parlak, Yasemin Bayram, Görkem Yaman

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(3): 36-40

REPRODÜKTİF DÖNEMDEKİ KADINLARDA HİRSUTİZM: ETİYOLOJİK FAKTÖRLER, EŞLİK EDEN KLİNİK BULGULAR VE HORMON PROFİLİ

41-47

Filiz Cebeci, Nahide Onsun, Ayşe Pekdemir Şen, Ayşe Cinkaya, Sermet Akar

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(3): 41-47

FOTOTERAPİNİN YENİDOĞAN SARILIĞINDA SERUM PARAOKSONAZ AKTİVİTESİ VE TOTAL ANTİOKSİDAN KAPASİTEYE ETKİLERİ

48-51

Sevil Kurban, Ali Annagür, Hüseyin Altunhan, İdris Mehmetoğlu, Rahmi Örs, Said Sami Erdem, Fatma Hümeyra Yerlikaya, Aysun Toker, Erkan Taşyürek

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(3): 48-51

QUALITY OF LIFE IN PSORIATIC ARTHRITIS PATIENTS-ASSOCIATION WITH DISEASE ACTIVITY AND DIAGNOSTIC DELAY TIME

52-57

Ferhat Gökmen, Murat Karkucak, Arzu Çapkın, Adem Karaca, Ayşegül Küçükali Türkyılmaz, Erhan Çapkın, Ayla Akbal

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(3): 52-57

MEDİAN SİNİRİN ÖN KOLDAKİ SEYRİ VE DALLANMA ŞEKİLLERİ

58-62

Feray Güleç, Gülgün Şengül

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(3): 58-62

BÖBREK TAŞI OLAN VE OLMAYANLARDA RENAL PAPİLLALARDAKİ HOUNSFİELD BİRİMLERİNİN KIYASLANMASI

63-68

Orhun Sinanoğlu, Sinan Ekici, Basri Çakıroğlu, Rahmi Çubuk, Süleyman Hilmi Aksoy

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(3): 63-68

AKUT KORONER SENDROMLU HASTALARDA D VİTAMİNİ DÜZEYLERİ İLE ERKEN MORTALİTE İLİŞKİSİ VE KARDİYOVASKÜLER RİSK FAKTÖRÜ OLARAK D VİTAMİNİNİN ÖNEMİ

69-74

Kadem Arslan, Murat Köse, Samim Emet, Timur Selçuk Akpınar, Şengül Aydın, Bahtiyar Toz, Yücel Arman, Tufan Tükek

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(3): 69-74

TİP 1 DİABETES MELLİTUSLU ÇOCUKLARIN METABOLİK KONTROLLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE PLAZMA TOTAL HOMOSİSTEİN, LİPOPROTEİN (A) VE VON WİLLEBRAND FAKTÖR DÜZEYLERİ

75-80

Sabahattin Ertuğrul, Yaşar Şen, Erdal Yılmaz, Mustafa Aydın, Bilal Üstündağ

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(3): 75-80

ASA/NSAİD İNTOLERANSI OLAN HASTALARDA NİMESULİDİN TOLERABİLİTESİ

81-87

Fatma Merve Tepetam, Bahattin Çolakoğlu, Faruk Özer, Emin Maden, Şebnem Yosunkaya, Dildar Duman

ARASTIRMA Nobel Med 2014; 10(3): 81-87

POST-TRAVMATİK DEV SUBLİNGUAL RANULA

88-91

Betül Taş, Özgür Pilancı, Mehmet Sar

OLGU SUNUMU Nobel Med 2014; 10(3): 88-91

POST-TRAVMATİK PUNKTAT DİJİTAL KALSİNOSİS KUTİS SİRKÜMSKRİPTA

92-96

Betül Taş, Dilek Bıyık Özkaya, Banu Taşkın, Mehmet Öncü, Mehmet Sar

OLGU SUNUMU Nobel Med 2014; 10(3): 92-96

PROF. DR. İRFAN TİTİZ (1903-1969)

97-100

Çağatay Üstün, Nuray Demirci

PORTRE Nobel Med 2014; 10(3): 97-100

İŞLEVSELLİK, ENGELLİLİK VE SAĞLIĞIN ULUSLARARASI SINIFLANDIRMASI BAKIŞ AÇISIYLA OBEZİTE

05-13

Sina Esmaeilzadeh, Merih Akpınar, Aydan Oral

DERLEME Nobel Med 2015; 11(1): 05-13

GEBELİKTE İLAÇ MARUZİYETİ SONRASINDA RİSK DEĞERLENDİRMESİ, RİSK İLETİŞİMİ VE PERİNATAL DEĞERLENDİRME

14-21

Yusuf Cem Kaplan, Sefa Kelekçi, Ömer Demir

DERLEME Nobel Med 2015; 11(1): 14-21

ÇÖLYAK HASTALARINDA BAĞIRSAK EPİTEL HÜCRELERİNDE VE LENFOSİTLERDE GENOTOKSİSİTENİN ARAŞTIRILMASI

22-26

Özlem Yüce, Ayhan Gazi Kalaycı, Ali Okuyucu, Gönül Caltepe, Abdulkerim Bedir

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(1): 22-26

FİBROMİYALJİ OLGULARINDA AİLE İÇİ FİZİKSEL ŞİDDETIN AĞRI ŞİDDETİ, DEPRESYON VE ANKSİYETE DÜZEYLERİ İLE İLİŞKİSİ

27-32

Ürün Özer, Esra Selimoğlu, Engin Badur, Ersin Uygun, Çağatay Karşıdağ

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(1): 27-32

GEBELİKTE KALÇA AĞRISI

33-36

Metin Uzun , Ercan Baştu, Burak Beksaç, Adnan Kara, Müjdat Adaş

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(1): 33-36

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARI ACİL SERVİSLERİNE İNTİHAR GİRİŞİMİ NEDENİYLE YAPILAN BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

37-42

Binali Çatak, Can Öner, Sevgi Baştürk, Oya Karaali, İrfan Oğuz, Resul Özbek

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(1): 37-42

HİPERTANSİYONLU GERİATRİK HASTALARDA İNTRAOPERATİF ORTALAMA KAN BASINCININ POSTOPERATİF KOGNİTİF FONKSİYONA ETKİSİ

43-48

Pınar Özlülerden, Seher İlhan, İbrahim Öztürk, Hakan Erbay

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(1): 43-48

İSTANBUL’DAKİ ASI İNTİHARLARININ MEVSİMSEL ETKİLERİNİN CİNSİYET, YAŞ, LOKALİZASYON VE ASI MATERYALİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 1979-2012

49-54

Bahadır Kumral, Şafak Taktak, Ayla Ünsal, Taşkın Özdeş, Yalçın Büyük, Rıfat O. Özdemirel

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(1): 49-54

ETİK SORUN ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI: TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA

55-63

Engin Kurt, Ahmet Keser, Yunus Gökmen

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(1): 55-63

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ KADIN DOĞUM POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN GEBELERDE MARUZ KALINAN ŞİDDET SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

64-70

Filiz Bolu, Atilla Senih Mayda, Muammer Yılmaz

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(1): 64-70

SAĞLIKLI YENİDOĞAN BEBEKLERDE DOĞUMDAN SONRAKİ İLK BEŞ DAKİKADA NABIZ OKSİMETRE VE SEREBRAL OKSİMETRE DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

71-75

Gökmen A. Taşkın, Avni Kaya, Ertan Sal, Lokman Üstyol, Erdal Peker, Oğuz Tuncer, Ercan Kırımi

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(1): 71-75

PEDİATRİK VERNAL KERATOKONJONKTİVİT TEDAVİSİNDE %0,5 LOTEPREDNOL ETABONAT İLE %0,1 FLOROMETOLON ASETAT’IN ETKİNLİK VE GÜVENİRLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

76-82

Mustafa Eliaçık, Fırat Erdoğan, Hüseyin Bayramlar, Sevil Karaman, Gökhan Gülkılık

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(1): 76-82

POSTMENOPOZAL OSTEOPOROZLU HASTALARDA SERUM TOTAL OKSİDATİF VE ANTİOKSIDAN DURUMU

83-86

Ercan Madenci, Şükrü Güçbey, İrfan Koca, Erhan İbas, Hülya Çiçek

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(1): 83-86

SOLUBL ÜROKİNAZ PLAZMİNOJEN AKTİVATÖR RESEPTÖRÜ’NÜN AKUT BRUSELLOZLU HASTALARDAKİ ÖNEMİ

87-91

Nazlım Aktuğ Demir, Hatice Türk Dağı, Duygu Fındık, Şua Sümer, Onur Ural, Servet Kölgelier

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(1): 87-91

GERİATRİK BİR HASTADA LESER- TRELAT İŞARETİ İLE BİRLİKTE MEME KANSERİ

92-93

Pınar Yıldız, Hayrettin Dizen, Mustafa Yıldız, Ahmet Volkan Yıldırım

OLGU SUNUMU Nobel Med 2015; 11(1): 92-93

OPİOİD TEDAVİSİ ALTINDAKİ BİR KANSER HASTASINDA GÖRÜLEN PİTUİTAR ADRENAL YETERSİZLİK OLGUSU

94-96

Fatma Avcı Merdin, Alparslan Merdin, Melek Karakurt Eryılmaz, Safiye Arık, Şeyda Gündüz, Hasan Şenol Coşkun, Hasan Altunbaş

OLGU SUNUMU Nobel Med 2015; 11(1): 94-96

SİLDENAFİL İLE İLİŞKİLİ KOROİDAL NEOVASKÜLER MEMBRAN

97-99

Harun Çakmak, Sema Oruç Dündar, Tolga Kocatürk

OLGU SUNUMU Nobel Med 2015; 11(1): 97-99

İLK KADIN DOKTORUMUZ SAFİYE ALİ

100-102

Doç. Dr. İnci Hot

PORTRE Nobel Med 2015; 11(1): 100-102

ANDROJEN DEPRIVASYON TEDAVİSİ ALAN METASTATİK PROSTAT KANSERLİ HASTALARDA CİNSEL YAŞAM

05-12

Bahadır Ermeç, Hakan Hakkı Taşkapu, Murat Dinçer, Mazhar Ortaç, Emre Salabaş, Ateş Kadıoğlu

DERLEME Nobel Med 2015; 11(2): 5-12 05-12

HAC DÖNEMİNDE KARŞILAŞILAN SAĞLIK RİSKLERİ

13-18

Ozan Kocakaya, Derya Kocakaya, Aslı Tufan, Altuğ Çinçin

DERLEME Nobel Med 2015; 11(2): 13-18 13-18

SCHNEIDERIAN PAPİLLOMALAR: 12 YILLIK DENEYİMLERİMİZ

19-23

Güler Berkiten, Muhlis Bal, Tolgar Lütfi Kumral, Yavuz Atar, Ziya Saltürk, Güven Yıldırım, Yavuz Uyar

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(2): 19-23 19-23

ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE KOLŞİSİN İNTOKSİKASYONU TANISI İLE TAKİP EDİLEN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

24-28

Halil İbrahim Yakut, Ganime Ayar, Şanlıay Şahin, Mutlu Uysal Yazıcı, Ramiz Coşkun Gündüz, Gökhan Kalkan

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(2): 24-28 24-28

AİLE HEKİMLERİNİN, HUZURSUZ BACAK SENDROMU KONUSUNDAKİ FARKINDALIK, TUTUM VE BİLGİLERİ

29-35

Hülya Kahraman, Nilgün Özçakar, Mehtap Kartal

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(2): 29-35 29-35

KRİTİK HASTALARDA FARKLI YOLLARLA GLUTAMİNLİ BESLENMENİN MORTALİTE VE MORBİDİTEYE ETKİSİ

36-40

Hülya Sungurtekin, İbrahim Öztürk, Bayram Beder, Hale Daldal, Simay Serin

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(2): 36-40

SAKROİLİAK EKLEM İLE İLİŞKİLİ BEL AĞRISI TEDAVİSİNDE İNTRAARTİKÜLER VE L5 DORSAL RAMUSA PULSED RADYOFREKANS NÖROTOMİ UYGULAMASININ ETKİNLİĞİ

41-48

İbrahim Andan, Suna Akın Takmaz, Hülya Başar, Bülent Baltacı

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(2): 41-48

ANTİREFLÜ AMELİYATI SONRASI YAKALIĞIN AYRILMASININ ENGELLENMESİ: DENEYSEL ÇALIŞMA

49-53

Zekeriya İlçe, İsmet Özaydın, Abdulkadir İskender, Metin Aydın, Erol Kisli, Musa Gençcelep

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(2): 49-53

ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA PERİODONTAL HASTALIK ŞİDDETİ: KARŞILAŞTIRMALI ÇALIŞMA

54-58

Yasemin Özkan, Mahmut Alpaycı, Mehmet Özkan, Özcan Hız, Nazım Bozan

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(2): 54-58

SAKARYA İLİNDE 2008 YILI BEBEK ÖLÜMLERİNİN EĞERLENDİRİLMESİ: KESİTSEL BİR ARAŞTIRMA

59-64

Figen Demir, M. Fatih Önsüz, Yasin Çatalbaş

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(2): 59-64

İŞ YÜKÜNE DAYALI PERSONEL İHTİYACI BELİRLEME YÖNTEMİ İLE TÜRKİYE’DE AİLE HEKİMİ İHTİYACININ SAPTANMASI

65-73

Salih Mollahaliloğlu, Baki Can Metin, Mustafa Kosdak, Sarp Üner

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(2): 65-73

İLERİ OSTEOPOROZU OLAN KADIN HASTALARDA TERİPARATİD TEDAVİSİNİN AĞRI VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

74-79

Bengi Öz, Güzide Gonca Örük, Hikmet Koçyiğit

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(2): 74-79

OBEZ ÇOCUKLARDA OKSİDATİF STRES BELİRTECİ OLARAK İSKEMİ-MODİFİYE ALBUMİN

80-84

Naci Topaloğlu, Şule Yıldırım, Mustafa Tekin, Fatih Köksal Binnetoğlu, Dilek Ülker Çakır, Fehime Erdem, Sibel Cevizci

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(2): 80-84

EASY-CARE STANDARD DEĞERLENDİRME ARACININ TÜRKÇE’YE UYARLANMASI VE TÜRK YAŞLILARINDA PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

85-92

Rukiye Pınar, Ayşe Ergün, Saime Erol, Zeynep Kurtuluş, Kamer Gür, Havva Sert, Ian Philp

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(2): 85-92

ADÖLESAN BİR OLGUDA DİABETİK KETOASİDOZA BAĞLI SEREBRAL ÖDEM TEDAVİSİ SIRASINDA MANNİTOLE BAĞLI AKUT BÖBREK HASARI

93-96

Duygu Övünç Hacıhamdioğlu, Bülent Hacıhamdioğlu, Gökhan Aydemir, Mustafa Kul, Ferhan Karademir, Selami Süleymanoğlu

OLGU SUNUMU Nobel Med 2015; 11(2): 93-96

TÜRK PATOLOJİ VE ONKOLOJİSİNE KATKISI OLAN BİR BİLİMADAMI PROF. DR. SIEGFRIED OBERNDORFER (1876-1944)

97-100

Ayten Arıkan, Gülten Dinç

PORTRE Nobel Med 2015; 11(2): 97-100

KLASİK TÜRK MÜZİĞİNİN ÇEŞİTLİ MAKAMLARININ SEMPATİK VE İMMUNOBİYOKİMYASAL BELİRTEÇLER ÜZERİNE ETKİSİ

05-09

Sevda Yüksel, Fatmanur Hacıevliyagil Kazancı, Sefa Çiftçi, Merve Altan, Mustafa Yüksel, Hüsamettin Erdamar, Ramazan Yiğitoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(3): 5-9

OBEZ BİREYLERDE LEPTİN - ADİPONEKTİN ORANI VE İNSÜLİN DİRENCİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

10-16

Eda Becer, Deniz Aydın

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(3): 10-16

ÇOCUKLARDA UZUN SÜRELİ BURUN TIKANIKLIĞINDA ALERJİK RİNİT VE ADENOİD VEJETASYON İLİŞKİSİ

17-21

Nergis Salman, Emine Vezir, Müge Toyran, Mustafa Erkoçoğlu, Ayşenur Kaya, Fatih Alper Akcan, Can Naci Kocabaş

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(3): 17-21

YAŞLI HASTALARDA ST SEGMENT YÜKSELMELİ MİYOKARD İNFARKTÜSÜ SONRASI YENİ GELİŞEN ATRİYAL FİBRİLASYONUN GELİŞİMİNİ ÖNGÖRDÜRÜCÜ ETKENLER

22-27

Emine Kartal, Hüseyin Elbi, Alper Alp, Sevnaz Şahin, Mert Özbakkaloğlu, Öner Özdoğan

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(3): 22-27

ERİŞKİNLERDE DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞUNUN TANI VE TEDAVİSİNE KARŞI PSİKİYATRİSTLERİN TUTUMLARI: TÜRKİYE’DEN BİR ARAŞTIRMA

28-32

Umut Mert Aksoy, Özge Doğanavşargil Baysal, Şennur Günay Aksoy, Ali Evren Tufan, Fulya Maner

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(3): 28-32

ATRİYAL SEPTAL DEFEKT KAPATILMASINDA CERRAHİ VE PERKUTAN YAKLAŞIM ARASINDAKİ MALİYET ETKİNLİK ANALİZİ

33-36

Mehmet Fatih Ayık, Onur Işık, Muhammet Akyüz, Ali Önder Kılıç, Engin Karakuş, Ertürk Levent, Arif Ruhi Özyürek, Yüksel Atay

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(3): 33-36

GEBELERDE PREEKLAMPSİ TANISINDA MATERNAL ÜRİNER NGAL DÜZEYLERİ; POTANSİYEL DİYAGNOSTİK BİR BİYOBELİRTEÇ

37-41

Nilgün Tekkeşin, Asena Ayar

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(3): 37-41

MOLDOVA VE ROMANYA’DA İLACA DİRENÇLİ İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI: ÜROPATOJENLER VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞINA ODAKLANMA. DAHA FAZLASINI YAPABİLİR MİYİZ?

42-49

Catalin Pricop, Nicolae Suditu, Radu Vrinceanu, Dragos Puia, Daniela Cristina Dimitriu Catalin Ciuta, Liviu Todosi, Ionel Alexandru Checherita

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(3): 42-49

GEÇERLİ KILINMIŞ BİR GC-MS YÖNTEMİ İLE SAÇTAN TROPİKAMİD İSTİSMARININ BELİRLENMESİ

50-54

Zeynep Türkmen, Selda Mercan, Sıtkı Bağdadi, Salih Cengiz

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(3): 50-54

SEREBROVASKÜLER HASTALIKTA IGF-1 VE ATRİYAL FİBRİLASYON İLİŞKİSİ

55-58

Çağatay Öncel, Selma Tekin, Tolga Yaylalı, Hande Şenol, Simin Rota

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(3): 55-58

ORBİTAL KİTLELERDE SONOELASTOGRAFİNİN YERİ

59-63

İsmail Akdulum, Rahmi Duman, Zeynel Yoloğlu, Ramazan Tiken, Feyza Kabar, Mehmet Balcı, Bilgin Kadri Arıbaş

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(3): 59-63

SARILIK SEMPTOMLARINDA YANLIŞ TEŞHİSİ AZALTMAK İÇİN KARAR AĞACI UYGULAMASI

64-73

Murat Topaloğlu, Haydar Sur

ARASTIRMA Nobel Med 2015; 11(3): 64-73

HEREDİTER HEMORAJİK TELENJİEKTAZİ: PORTOSİSTEMİK ŞANTA BAĞLI NADİR BİR HEPATİK ENSEFALOPATİ NEDENİ

74-76

Timur S Akpınar, Murat Köse, Raim İliaz, Sami Evirgan, Mesut Bulakcı, Emre Yılmaz, Aslı Tufan, Furkan U Ertem, Bülent Saka, Nilgün Erten, Cemil Taşçıoğlu

OLGU SUNUMU Nobel Med 2015; 11(3): 74-76

KANSERLİ HASTALARDA TİROİD NODÜL DEĞERLENDİRİLMESİNDE HANGİ YAKLAŞIM DAHA İYİDİR? İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİ YA DA FLUORO-2-DEOXY-D-GLUCOSE-POZİTRON EMİSYON TOMOGRAFİSİ

77-79

Birsen Ünsal Koyuncu, Elif İnanç Gürer, Ramazan Sarı

OLGU SUNUMU Nobel Med 2015; 11(3): 77-79

POSTERİOR GERİ DÖNÜŞÜMLÜ ENSEFALOPATİ SENDROMUNDA TACROLİMUS’UN ROLÜ

80-83

Elif Kocasoy Orhan, Hale Alpsan, Nerses Bebek, Binnur Pınarbaşı, Sabahattin Kaymakoğlu, İlgin Özden, Oğuzhan Çoban

OLGU SUNUMU Nobel Med 2015; 11(3): 80-83

BORRELİA BURGDORFERİ İNFEKSİYONU İLE İLİŞKİLİ FASİYAL GRANÜLOMA ANÜLARE VE P25, P30 VE P31 PROTEİNLERİ İÇİN SEROPOZİTİFLİK

84-88

Betül Taş, Bilge Özdemir, Serdar Altınay

OLGU SUNUMU Nobel Med 2015; 11(3): 84-88

LETAL DOZ PROPOFENON ALIMINA BAĞLI KARDİYAK ARREST VE İNTRAVENÖZ YAĞ EMÜLSİYON TEDAVİSİYLE YAŞATILAN İLK VAKA

89-92

Enver Özçete, İlhan Uz, Selahattin Kıyan

OLGU SUNUMU Nobel Med 2015; 11(3): 89-92

ORAL SODYUM FOSFAT İLE BARSAK HAZIRLIĞI SONRASINDA AKUT FOSFAT NEFROPATİwwSİ GELİŞMİŞ YAŞLI BİR OLGU

93-96

Ömer Celal Elcioğlu, Abdullah Özkök, Ali Bakan, Kübra Aydın Bahat, Yasemin Özlük, Işın Kılıcaslan, Ali Rıza Odabaş

OLGU SUNUMU Nobel Med 2015; 11(3): 93-96

BİR YENİDOĞANDA SAPTANAN İLK STEPHANOASCUS CİFERRİİ ENFEKSIYONU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

97-100

Tayfur Demiray, Taner Hafızoğlu, Mehmet Koroğlu, Ahmet Özbek, Mustafa Altındiş

OLGU SUNUMU Nobel Med 2015; 11(3): 97-100

PROF. DR. ŞÜKRÜ YUSUF SARIBAŞ (1883-1962) Türkiye Nöroloji Tarihinden Bir Portre

101-103

Çağatay Üstün, Nuray Demirci

PORTRE Nobel Med 2015; 11(3): 101-103

TRAFİK KAZALARINA KARIŞMIŞ SÜRÜCÜLERİN KAN ETİL ALKOL DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

05-13

Mahmut Aşırdizer, Murat Yılmaz, Rezzan Gülhan Aker, E. Esra Küçükibrahimoğlu, İsmail Ateş, C. Haluk İnce

ARASTIRMA Nobel Med 2016; 12(1): 05-13

AİLESİNDE GLOKOM HASTALIĞI OLAN SAĞLIKLI BİREYLERDE RETİNA SINIR LİFİ TABAKASI VE GANGLİON HÜCRE TABAKASI KALINLIKLARININ ANALİZİ

14-19

Ali Rıza Cenk Çelebi, Ayşe Ebru Kılavuzoğlu, C. Banu Coşar, U. Emrah Altıparmak, Abdullah Özkırış

ARASTIRMA Nobel Med 2016; 12(1): 14-19

ACİL KONTRASEPTİF YÖNTEMLERİN KADINLAR TARAFINDAN BİLİNME DURUMU VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

20-25

Can Öner, Mehmet Celalettin Güneri, Bülent Kars, Binali Çatak, Berrin Telatar

ARASTIRMA Nobel Med 2016; 12(1): 20-25

TRAVMATİK SPİNAL KORD YARALANMALI ERKEK HASTALARDA EREKTİL DİSFONKSİYON

26-29

Demirhan Dıraçoğlu, Nur Kesiktaş, Levent Öçakar, Lütfiye Müslümanoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2016; 12(1): 26-29

TÜRKİYE’NİN GÜNEYİNDEKİ BİR TATİL BÖLGESİNDE İZOLE EDİLEN SALMONELLA SUŞLARINDA ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ ORANLARI

30-34

Haluk Erdoğan, Aşkın Erdoğan, Hande Arslan

ARASTIRMA Nobel Med 2016; 12(1): 30-34

KRONİK HEPATİT C’Lİ HASTALARDA İNTERFERON VE RİBAVİRİN TEDAVİSİNİN İŞİTME DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

35-38

Altuğ Şenol, Gökhan Aksakal, Mete Akın, Murat Yarıktaş, İbrahim Gören, Mehmet İŞLER

ARASTIRMA Nobel Med 2016; 12(1): 35-38

DUYGUSAL ÖZERKLİK ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI VE KLİNİK BAŞVURUSU OLMAYAN ERGEN ÖĞRENCİLERDE DUYGUSAL ÖZERKLİĞİN İNCELENMESİ

39-48

Arkun Tatar, Tezan Bildik, Çiğdem Yektaş, Fırat Hamidi, H. Ercan Özmen

ARASTIRMA Nobel Med 2016; 12(1): 39-48

TÜRKİYE’DE BAKTERİYEL MENENJİTTEN ŞÜPHELENİLEN HASTALARDA ENTEROVİRÜS SIKLIĞI

49-54

Canan Kuzdan, Ahmet Soysal, M. Steven Oberste, Mustafa Bakır

ARASTIRMA Nobel Med 2016; 12(1): 49-54

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA HABİTÜEL HORLAMA VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

55-61

Yusuf Çetin Doğaner, Ümit Aydoğan, James Edwin Rohrer, David Agerter, Oktay Sarı2, Bayram Koç

ARASTIRMA Nobel Med 2016; 12(1): 55-61

BİR EĞİTİM HASTANESİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE GÖRÜLEN SPHİNGOMONAS PAUCİMOBİLİS SALGINI VE ELDE EDİLEN İZOLATLARIN ARBITRARILY PRIMED POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU İLE KLONAL İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

62-66

Tuğba Kula Atık, Bayhan Bektöre, Mehmet Burak Selek, Ümit Karakaş, Orhan Baylan, Mustafa Özyurt

ARASTIRMA Nobel Med 2016; 12(1): 62-66

PERİFERİK ARTER HASTALIĞINDA “YÜRÜME MESAFESİNİN AZALMASI ÖLÇEĞİ” GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI

67-73

Ayla Kara, Nilgün Özçakar, Mehtap Kartal

ARASTIRMA Nobel Med 2016; 12(1): 67-73

KOLİSTİN TEDAVİSİ VERİLEN HASTALARDA BÖBREK FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

74-78

Neşe Demirtürk, Serap Demir, Zerrin Aşçı, Nurhan Doğan

ARASTIRMA Nobel Med 2016; 12(1): 74-78

BANKA ÇAĞRI MERKEZİ ÇALIŞANLARINDA SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTESİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

79-86

Kamer Gür, Rukiye Pinar, Saime Erol

ARASTIRMA Nobel Med 2016; 12(1): 79-86

AKUT GASTROENTERİTLİ ÇOCUKLARDA ROTAVİRÜS, ADENOVİRÜSÜN SIKLIĞI VE ROTAVİRÜSÜN MOLEKÜLER EPİDEMİYOLOJİSİ

87-93

Sevil Öztaş, Mustafa Altındiş, Gülşah Aşık, Sümeyra Acar, Alper Karagöz, Ayşegül Bükülmez, Recep Keşli, Rıza Durmaz

ARASTIRMA Nobel Med 2016; 12(1): 87-93

AMİYOTROFİK LATERAL SKLEROZ OLGUSUNDA DİYAFRAM PİL UYARIMI İLE OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMUNUN TEDAVİSİ

94-96

Burcu Zeydan, Gülçin Benbir, Mehmet Ali Akalın, Derya Karadeniz

OLGU SUNUMU Nobel Med 2016; 12(1): 94-96

OLAĞANDIŞI HbA1c DÜZEYİ GÖZLENEN TİP 1 DİYABETLİ BİR OLGUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

97-100

Tuba Çandar, Sedat Özdemir, Ayça Törel Ergür, Selda Demirtaş

OLGU SUNUMU Nobel Med 2016; 12(1): 97-100

ERİTEMA NODOSUM’UN EŞLİK ETTİĞİ İDİYOPATİK GRANÜLOMATÖZ MASTİT VAKASI: OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR DERLEMESİ

101-105

Ferhat Arslan, Ergenekon Karagöz, Birsen Yiğit Arslan, Bahadır Ceylan, Gülhan Ertan, Ali Mert

OLGU SUNUMU Nobel Med 2016; 12(1): 101-105

ORD. PROF. NAŞİD EREZ (1899-1981) Türkiye’de Sosyal Jinekoloji ve Aile Planlamasının Öncülerinden

106-109

Halil Tekiner

PORTRE Nobel Med 2016; 12(1): 106-109

OZON OKSİJEN TEDAVİSİ ENDİKASYONLARI: DÜNYA ve ÜLKEMİZDEKİ DURUM

110

Cihan Aksoy, Lale Yeprem, Demirhan Dıraçoğlu, Ahmet Korkmaz

EDİTORYAL Nobel Med 2016; 12(1): 110

ÇALIŞMA ORTAMINDA EPİLEPSİ YÖNETİMİ: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN YAKLAŞIMLAR

05-12

Sibel Cevizci, Ethem Erginöz, Handan Işın Özışık Karaman

DERLEME Nobel Med 2016; 12(2): 5-12

TÜRKİYE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ’NDE MULTİPL PRİMER MALİGN NEOPLAZİLER: TEK MERKEZ DENEYİMİ

13-19

Zümrüt Bahat, Mustafa Kandaz, Yahyahan Memiş, Emine Canyılmaz, Halil Kavgacı, Adnan Yöney

ARASTIRMA Nobel Med 2016; 12(2): 13-19

TSH DEĞERLERİ 2,5-4,2 mIU/L ARALIĞINDA BULUNAN BİREYLERİN SUBKLİNİK HİPOTİROİDİ GELİŞTİRME RİSKİ

20-25

Tülay Çevlik, Goncagül Haklar, Önder Şirikçi, Kaya Emerk

ARASTIRMA Nobel Med 2016; 12(2): 20-25

ÇOCUKLUK VE ADELOSAN ÇAĞINDA MİGREN VE ALLERJİK RİNİT İLİŞKİSİ

26-30

Serhat Güler, Erdal Sakallı, Gözde Yeşil

ARASTIRMA Nobel Med 2016; 12(2): 26-30

HAFİF VEYA ORTA DERECELİ ASTIM TEDAVİSİNDE AKUPUNKTUR: RASTGELE PLASEBO-KONTROLLÜ KLİNİK BİR ÇALIŞMA

31-37

Gülden Bilgin, Hüseyin Arslan, Nurgül Balcı, Didem Sunay

ARASTIRMA Nobel Med 2016; 12(2): 31-37

NORMAL GLUKOZ TOLERANSINDAN YERLEŞMİŞ DİYABETE, GLUKOZ TOLERANS KATEGORİLERİNDE hsCRP DÜZEYLERİNİN ETKİSİ

38-44

Yıldız Tütüncü, İlhan Satman, Selda Çelik, Bülent Canbaz, Fulya Türker, Nevin Dinççağ, Kubilay Karşıdağ, Ayşegül Telci, Sema Genç, Beyhan Ömer

ARASTIRMA Nobel Med 2016; 12(2): 38-44

BOZULMUŞ AÇLIK GLİKOZ PREVALANSININ TAHMİN EDİLMESİ VE İLGİLİ FAKTÖRLER: 9-16 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARDA ORTAOKUL TABANLI BİR ÇALIŞMA

45-52

Sevil İkinci, Seher Nazlı Atak, Ali Rıza Uysal, Serdal Kenan Köse

ARASTIRMA Nobel Med 2016; 12(2): 45-52

TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN ETODOLAK İÇEREN UZATILMIŞ SALIMLI TABLETLERİN SAĞLIKLI GÖNÜLLÜLERDE AÇLIK VE TOKLUK KOŞULLARINDA YAPILAN BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARI

53-59

Abdullah Uslu, İlksen Dikmen, Seda Ünsalan, Berrak Kılınç, Onursal Sağlam, Aydın Erenmemişoğlu, İclal Çakıcı, Ömer Ocak

ARASTIRMA Nobel Med 2016; 12(2): 53-59

KRONİK PROSTATİT GRUBUNDAKİ HASTALARIN PROKALSİTONİN SEVİYELERİNİN DEĞERLENDİRMESİ

60-65

Basri Çakıroğlu, Erkan Eyyüpoğlu, Mustafa Bahadır Can Balcı, Aydın İsmet Hazar, Bekir Sami Uyanık, Akif Nuri Doğan

ARASTIRMA Nobel Med 2016; 12(2): 60-65

HbA1C’NİN YÜKSEK PERFORMANSLI LİKİD KROMATOGRAFİ İLE ÖLÇÜMÜNDEKİ İNTERFERANS: HEMOGLOBİN D

66-68

Mehmet Kalaycı, Hakan Ayyıldız, Mahmut Bozkurt, Mustafa Timurkaan

OLGU SUNUMU Nobel Med 2016; 12(2): 66-68

UZUN SÜRELİ TAKİP EDİLEN AKUT İNTERMİTANT PORFİRYALI BEŞ HASTANIN KLİNİK TEMELLİ BULGULARINA AİT ÇALIŞMA

69-74

Gülbüz Sezgin

OLGU SUNUMU Nobel Med 2016; 12(2): 69-74

TOTAL YAPAY KALP CİHAZI İMPLANTASYONUNDA ANESTEZİK YAKLAŞIM: OLGU SERİSİ

75-79

Cengiz Sahutoğlu, Nursen Karaca, Seden Kocabaş, Fatma Zekiye Askar, Serkan Ertugay, Çağatay Engin, Tahir Yağdı, Mustafa Özbaran

OLGU SUNUMU Nobel Med 2016; 12(2): 75-79

HİDROKSİKLOROKİN İLE TEDAVİ EDİLEN BİR HASTADA MAKÜLOPAPÜLER VE PÜSTÜLER DÖKÜNTÜ SONRASI ERİTEME MULTİFORME GELİŞİMİ

80-82

Hatice Duman, İlteris Oğuz Topal, Kübra Cüre, Emek Kocatürk, Çağlar Çakır

OLGU SUNUMU Nobel Med 2016; 12(2): 80-82

ORD. PROF. DR. PHILIPP SCHWARTZ (1894-1977) 1933 Türk Üniversite Reformu ve Patoloji’ye Katkılarıyla

87-90

Arın Namal

PORTRE Nobel Med 2016; 12(2): 87-90

TIP EĞİTİMİNDE OLGU YAZIMI VE KULLANIMI

05-11

Özlem Mıdık, Mehtap Kartal

DERLEME Nobel Med 2016; 12(3): 5-11

SEZERYAN OPERASYONU GEÇİRECEK HASTALARDA TRUVIEW EVO2 LARİNGOSKOPU VE MACINTOSH LARİNGOSKOPUNUN KARŞILAŞTIRILMASI

12-16

Mehmet Turan İnal, Dilek Memiş, Tarık Yandım, Şule Ersöz

ARASTIRMA Nobel Med 2016; 12(3): 12-16

SIĞIR VE İSHALLİ İNSAN DIŞKILARI İLE BAZI GIDALARDA ESCHERICHIA COLI O157: H7 VE GEN VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI

17-23

Savaş Aslan, Mustafa Altındiş, Hilmi Yaman

ARASTIRMA Nobel Med 2016; 12(3): 17-23

ORTA VE AĞIR DERECE PREMATÜRELERDE OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE (4-6 YAŞ) DENVER GELİŞİM TESTİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

24-28

Evrim Kıray Baş, Ali Bülbül, Selda Arslan, Pınar Gizem Elitok, Sinan Uslu, Vedat Baş, Umut Zubarioğlu, Ebru Ayyıldız

ARASTIRMA Nobel Med 2016; 12(3): 24-28

KAMU HASTANELERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERDE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI

29-38

Halim İşsever, Selma Söyük, Haluk Şengün

ARASTIRMA Nobel Med 2016; 12(3): 29-38

ÖLÜM KAYIT SİSTEMİ: ÇANAKKALE ÖLÜM KAYITLARININ DOĞRULUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ, TÜRKİYE

39-46

Coşkun Bakar, Sibel Cevizci

ARASTIRMA Nobel Med 2016; 12(3): 39-46

DİFERANSİYE TİROİD KARSİNOMLU HASTALARDA CİDDİ AKUT HİPOTİROİDİDE KARDİYAK TROPONİN I ARTMAZ

47-50

Nadim Civan, Cihangir Erem, İrfan Nuhoğlu, Hülya Coşkun, Halil Önder Ersöz, Mustafa Koçak, Asım Örem, Ayşegül Yılmaz

ARASTIRMA Nobel Med 2016; 12(3): 47-50

SOLUNUM YOLLARINDA YABANCI CİSİM OLAN 87 YETİŞKİN HASTANIN KLİNİK ANALİZİ

51-56

Yi Hu, Su Zhao, Wen Yin,Yang Xiao,Wei-ming Zhang

ARASTIRMA Nobel Med 2016; 12(3): 51-56

ÇOCUKLAR İÇİN EPİDEMİYOLOJİK ÇALIŞMALAR MERKEZİ DEPRESYON ÖLÇEĞİ'NİN TÜRKÇE' YE ÇEVİRİSİ VE PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

57-66

Arkun Tatar, Tezan Bildik, H. Ercan Özmen, Gaye Saltukoğlu, Melek Astar

ARASTIRMA Nobel Med 2016; 12(3): 57-66

TOPLUM VE HASTANE KÖKENLİ GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ ÜRETEN ESCHERİCHİA COLİ VE KLEBSİELLA PNEUMONİAE İLE OLUŞAN ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARINDA RİSK FAKTÖRLERİ VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

67-72

Eda Karadoğan, Şua Sümer, Nazlım Aktuğ Demir, Onur Ural

ARASTIRMA Nobel Med 2016; 12(3): 67-72

FDG-PET GÖRÜNTÜLEMEDE MALİGNENSİYİ TAKLİT EDEN ADRENAL YETMEZLİK İLE BİRLİKTE TÜBERKÜLOZ

73-76

Güzin Fidan Yaylalı, Olga Yaylalı, Doğangün Yüksel, Şenay Topsakal, Burhan Kabay, Neşe Dursunoğlu

OLGU SUNUMU Nobel Med 2016; 12(3): 73-76

MEMBRANOPROLİFERATİF GLOMERÜLONEFRİT İLE BİRLİKTE GELİŞEN SIRADIŞI BİR İNTRAHEPATİK ARTERİOPORTAL FİSTÜL VAKASI

77-81

Memduh Şahin, Harun Erdal, Kıvılcım Eren Erdoğan, Güldal Yılmaz, İbrahim Doğan, Selahattin Ünal

OLGU SUNUMU Nobel Med 2016; 12(3): 77-81

PROF. DR. SEDAT KATIRCIOĞLU (1930-2015) Türkiye’de kadavradan kulak zarı ve kemikcik zincirini bir canlıya ilk nakleden hekim

82-83

Sami Katırcıoğlu

PORTRE Nobel Med 2016; 12(3): 82-83

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞ VİRÜSÜ VE VİRÜSE KARŞI YAPILAN AŞI ÇALIŞMALARI

05-08

Esen Göksoy Bakhautdin

DERLEME Nobel Med 2017; 13(1): 5-8

SİNDİRİM SİSTEMİ MİKROBİYOTASI VE FEKAL TRANSPLANTASYON

09-15

Kerem Yılmaz, Mustafa Altındiş

DERLEME Nobel Med 2017; 13(1): 9-15

HASTALARIN SAĞLIK DANIŞMANLIĞI İÇİN İNTERNETİ KULLANMA ALIŞKANLIKLARININ HASTA-HEKİM İLİŞKİSİNE ETKİSİ

16-20

Halil Erdem Özel, Selahattin Genç, Fatih Özdoğan, Adin Selçuk

ARASTIRMA Nobel Med 2017; 13(1): 16-20

PERİFERİK VASKÜLER HASTALIKTA İNTERLÖKİN-6 (-174 G/C) GEN POLİMORFİZMİ VE İNFLAMATUVAR BELİRTEÇLER

21-25

Fatih Yanar, Yılmaz Başar, İlker Özgür, Elif Özkök, Nihal Salmayenli

ARASTIRMA Nobel Med 2017; 13(1): 21-25

EPİLEPSİLİ ÇOCUKLARDA VALPROİK ASİT TEDAVİSİNİN PERİODONTAL VE DENTAL SAĞLIĞA ETKİSİ

26-30

Sevgi Zorlu, Didem Öner Özdaş, Gökşen İkikarakayalı, Arzu Pınar Erdem, Elif Sepet, Şule Can Trosola, Yegane Güven, Pınar Kıymet Karataban, Burak Tatlı, Meliha Mine Çalışkan

ARASTIRMA Nobel Med 2017; 13(1): 26-30

TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ SORUMLU HEKİMLERİNİN GÖREVLERİNİ KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRMELERİ

31-38

Egemen Ünal, Reşat Aydın, Mehmet Enes Gökler, Selma Metintaş, Gülsüm Öztürk Emiral, Muhammed Fatih Önsüz, Burhanettin Işıklı

ARASTIRMA Nobel Med 2017; 13(1): 31-38

GENÇ KADINLARDA ELDEKİ 2./4. PARMAK UZUNLUK ORANINA GÖRE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ PROFİLİNİN İNCELENMESİ

39-47

Arkun Tatar, H. Ercan Özmen, Funda Aksu

ARASTIRMA Nobel Med 2017; 13(1): 39-47

DENEYSEL HİPERKOLESTEROLEMİK TAVŞANLARDA BAZI SİKLOOKSİJENAZ İNHİBİTÖRLERİNİN ANTİTROMBOTİK ETKİLERİ

48-53

Sagheer Ahmed, Yashar Aghazadeh, Abrar Hussain, Muhammad Zia-Ul-Haq, Marius Moga, Lorena Dima, Muhammad Riaz

ARASTIRMA Nobel Med 2017; 13(1): 48-53

İSTANBUL’DA NEONATAL TRANSPORTUN KAMUSAL İŞLEYİŞİ

54-60

Sinan Uslu, Murat Yüksel, Ayşegül Uslu, Canan Özsen, Derya Özaşır Abuşka, Özgür Yaşar, Ali Bülbül, Memet Taşkın Egici, Selami Albayrak, Güven Bektemur

ARASTIRMA Nobel Med 2017; 13(1): 54-60

ÜNİVERSİTE SINAVINA GİRECEK OLAN ÖĞRENCİLERDE SINAV KAYGISI DÜZEYİ, SOSYAL ETKİNLİKLER VE REHBERLİK HİZMETLERİNİ KULLANMA DURUMU

61-69

Pemra C. Ünalan, Serap Çifçili, Demet Dinç, Mehmet Akman, Volkan Topçuoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2017; 13(1): 61-69

İDİOPATİK PARSİYEL MİDE NEKROZU

70-73

Kemal Gündoğdu, Hakan Demir, İsmail Zengin, Fatih Altıntoprak, Fehmi Çelebi

OLGU SUNUMU Nobel Med 2017; 13(1): 70-73

AYNI ADRENAL BEZDE KLİNİK OLARAK SESSİZ FEOKROMOSİTOMA İLE KOMBİNE SUBKLİNİK CUSHING SENDROMU: BİR VAKA SUNUMU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

74-80

Cihangir Erem, Nadim Civan, Mehmet Fidan, Ümit Çobanoğlu, Fevzi Kangül, Hülya Coşkun, İdris Yıldız

OLGU SUNUMU Nobel Med 2017; 13(1): 74-80

PROF. DR. EKREM KADRİ UNAT (1914-1998) “Hocaların Hocası” olarak anılan Ekrem Kadri Unat, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nın kurucusudur.

81-82

Elif Gültekin

PORTRE Nobel Med 2017; 13(1): 81-82

HEKİMLERİN DEONTOLOJİK, CEZAİ VE HUKUKİ SORUMLULUKLARI

05-11

Murat Kalemoğlu

DERLEME Nobel Med 2017; 13(2): 5-11

MİYELOPROLİFERATİF NEOPLAZMLARA MOLEKÜLER GENETİK YAKLAŞIM

12-21

Gurbet Doğru, Mustafa Ertan Ay, Kenan Çevik, Özlem İzci Ay

DERLEME Nobel Med 2017; 13(2): 12-21

PROSTETİK EKLEM ENFEKSİYONLARININ TANISINDA SONİKASYONUN ÖNEMİ

22-27

Şua Sümer, Ömer Faruk Erkoçak, Uğur Arslan, Duygu Fındık, Hatice Türk Dağı, Bahattin Kerem Aydın, Nazlım Aktuğ Demir, Onur Ural, Mehmet Arazi

ARASTIRMA Nobel Med 2017; 13(2): 22-27

MESLEKİ VE TEKNİK LİSE ÖĞRENCİLERİNDE KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANIMI VE YARALANMA DURUMU İLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

28-35

Seva Öner, Ferdi Tanır, Hakkı Aktaş, Ramazan Azim Okyay, Tayyar Şaşmaz

ARASTIRMA Nobel Med 2017; 13(2): 28-35

NAZAL KAVİTE VE PARANAZAL SİNÜSLERİN KONİK IŞINLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

36-41

Numan Dedeoğlu, Oğuzhan Altun, Osman Murat Bilge, Muhammed Akif Sümbüllü

ARASTIRMA Nobel Med 2017; 13(2): 36-41

HUZUREVİ ÇALIŞANLARINDA YAŞLILARA SUNULAN HİZMETTE MAHREMİYET ALGISI

42-47

Çağatay Üstün, Sevgi Türkmen, Nurgül Güngör Tavşanlı

ARASTIRMA Nobel Med 2017; 13(2): 42-47

ÜÇÜNCÜ BASAMAK HASTANEDE ACİL SERVİSTEN İSTENEN İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONSÜLTASYONLARININ İRDELENMESİ

48-51

Metin Özsoy, Necla Tülek, Murat Soyuduru, Meliha Çağla Sönmezer, Esra Kaya Kılıç, Fatma Şebnem Erdinç, Günay Tuncer Ertem, Sami Kınıklı

ARASTIRMA Nobel Med 2017; 13(2): 48-51

KRİTİK BACAK İSKEMİSİNDE BYPASS GREFT UYGULANMASI SONRASI YAŞAM KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

52-56

Nurver Turfaner Sipahioglu, Caner Arslan, Günay Can, Hasan Tüzün, Fikret Sipahioglu

ARASTIRMA Nobel Med 2017; 13(2): 52-56

PROTEİNÜRİNİN ÇÖZÜLME SÜRESİ PREEKLAMPSİDE KÖTÜ MATERNAL SONUÇLAR İÇİN İYİ BİR GÖSTERGEDİR

57-62

Halenur Bozdağ, Fatma Bilge Selvi Öğütcüoğlu, Esra Akdeniz, Canan Satır Özel, Kemal Sandal, İlke Mungan Akın, Ahmet Göçmen

ARASTIRMA Nobel Med 2017; 13(2): 57-62

REJYONEL ANESTEZİ İLE OPERE EDİLEN KALÇA KIRIKLI ONKOLOJİK HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ; RİSK FAKTÖLERİ NELERDİR, MORTALİTEYİ NASIL ETKİLERLER?

63-69

Güldeniz Argun, Deniz Oğuz, Mesut Mısırlıoğlu, Murat Arıkan, Murat Aydın, Süheyla Ünver

ARASTIRMA Nobel Med 2017; 13(2): 63-69

MELATONİN VE DEHİDROEPİANDROSTERON DÜZEYLERİNİN OBEZİTE İLE İLİŞKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

70-75

İdris Mehmetoğlu, Seyid Gökçe, Sevil Kurban, Recep Gökçe, Mehmet Nuri Atalar, Muhammed Çelik

ARASTIRMA Nobel Med 2017; 13(2): 70-75

GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ RİSK FAKTÖRLERİ: 1025 YENİDOĞANIN SONUÇLARI

76-79

Necdet Sağlam, İbrahim Kaya, İbrahim Sungur, Kerim Sarıyılmaz, Neslihan Özkul Sağlam, İsmail Türkmen

ARASTIRMA Nobel Med 2017; 13(2): 76-79

HEREDİTER HİPERFERRİTİNEMİ-KATARAKT SENDROMU

80-82

Orkide Kutlu, Şamil Ecirli, Abdullah Sakın, Faik Sağlam, Abdulkadir Baştürk

OLGU SUNUMU Nobel Med 2017; 13(2): 80-82

ORD. PROF. DR. KEMAL CENAP BERKSOY (1876-1949) 1901-1951 Yılları Arasında Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödülleri’ne Aday Gösterilen İlk ve Tek Türk Bilim Adamı, Türk Fizyoloji Tarihinin Unutulmaz Hocası

83-86

Evgin Yasinoğlu

PORTRE Nobel Med 2017; 13(2): 83-86

DEPRESYONDA OKSİTOSİN’İN ANLAM VE ÖNEMİ

05-11

Manuela Padurariu, Alin Ciobica

DERLEME Nobel Med 2017; 13(3): 5-11

TIPTA SIKLIKLA YANLIŞ KULLANILAN KAVRAMLAR

12-15

Lale Pulat Seren, Cengiz Yakıncı

DERLEME Nobel Med 2017; 13(3): 12-15

ASİMETRİK DİMETİLARJİNİN VE KARACİĞER TOKSİSİTESİ İLE İLİŞKİSİ

16-21

Muhammed Emin Keleş

DERLEME Nobel Med 2017; 13(3): 16-21

VANKOMİSİNE DİRENÇLİ ENTEROKOKLARIN MOLEKÜLER EPİDEMİYOLOJİK ANALİZİ

22-28

Faruk Karakeçili, Burcu Dalyan Cilo, Aytekin Çıkman, Halis Akalın, Cüneyt Özakın

ARASTIRMA Nobel Med 2017; 13(3): 22-28

STASYONER RODDAKİ FARELERDE BAZI BİTKİSEL İLAÇLARIN ETKİNLİĞİ

29-33

Saima Ahmed, Halima Nazar, Aftab Saeed

ARASTIRMA Nobel Med 2017; 13(3): 29-33

POSTMENOPOZAL KADINLARDA LEPTİN VE LEPTİN RESEPTÖR GENLERİNDEKİ POLİMORFİZMLER İLE OBEZİTE ARASINDAKİ İLİŞKİ

34-40

Eda Becer, Mehtap Tınazlı, Tijen Ataçağ

ARASTIRMA Nobel Med 2017; 13(3): 34-40

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTELERİNDE VE DİĞER AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI KURUMLARINDA ANTİBAKTERİYEL REÇETELENME DURUMLARININ ARAŞTIRILMASI

41-47

N. İpek Kırmızı, Mehtap Aydın, Cenker Z. Koyuncuoğlu, Mesil Aksoy, Esma Kadı, Ali Alkan, Ahmet Akıcı

ARASTIRMA Nobel Med 2017; 13(3): 41-47

BİR TIP FAKÜLTESİ BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, OLUMLU, OLUMSUZ DUYGULARI VE RİSKLİ DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

48-56

Metin Pıçakçıefe, Volkan Akkaya, Erkan Erbaş,Yasemin Balcı

ARASTIRMA Nobel Med 2017; 13(3): 48-56

HEMŞİRELERDE METİSİLİNE DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS BULAŞMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDAKİ BİLGİ, ALGI VE UYGULAMALAR

57-65

Emad Adel Al-Shdaifat, Norhafizatul Akma Shohor, Nur Aimi Amalina A’ainaa Hussain, Mastura Isa, Saufiah Salleh

OLGU SUNUMU Nobel Med 2017; 13(3): 57-65

BK VİRUS NEFROPATİSİ TEDAVİSİNDE LEFLUNOMİD VE CİDOFOVİR

66-68

Sara Yavuz, Mehmet Tuncay, Erkan Dervişoğlu, Kürşat Yıldız, Betül Kalender Gönüllü, Süheyla Güven Apaydın

OLGU SUNUMU Nobel Med 2017; 13(3): 66-68

ORD. PROF. DR. ZEKİ ZEREN (1900-1973) Anatomi Terimlerinin Türkçe’leştirilmesinde Öncü Anatomist

69-71

Merve Erdem

PORTRE Nobel Med 2017; 13(3): 69-71

ALZHEİMER HASTALIĞINDA DENEYSEL HAYVAN MODELLERİ

05-13

Hatice Kübra Elçioğlu, Gizem Yılmaz, Birkan İlhan, Mehmet Akif Karan

DERLEME Nobel Med 2018; 14(1): 5-13

ANKARA’DA İŞYERİ HEKİMLERİ VE İŞ DOYUMU

14-22

Mustafa Çakır, Mustafa Necmi İlhan

ARASTIRMA Nobel Med 2018; 14(1): 14-22

HEMŞİRELİKTE ETİK EĞİTİMİNİN ETKİNLİĞİNİ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

31-38

Çağatay Üstün, Esra Akın Korhan, Derya Uzelli Yılmaz

ARASTIRMA Nobel Med 2018; 14(1): 31-38

PANİK BOZUKLUK HASTALARINDA ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARININ İNCELENMESİ

39-48

Safiye Bahar Ölmez, Büşra Bahar Ataoğlu, Zehra Başar Kocagöz, Özge Pasin

ARASTIRMA Nobel Med 2018; 14(1): 39-48

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİ VE SJÖGREN'S SENDROMUNUN EŞLİK ETTİĞİ UYGUNSUZ ANTİDİÜRETİK HORMON SALINIMI SENDROMU: İNATÇI BİR HİPONATREMİ OLGU SUNUMU

49-54

Yuejiang Jiao, Hui Liu, Liping Li,Yujin Ma, Hongwei Jiang

OLGU SUNUMU Nobel Med 2018; 14(1): 49-54

ORD. PROF. DR. SÜREYYA TAHSİN AYGÜN (1895-1981) Dünyada Kök Hücre Üzerine Çalışan İlk Bilim İnsanı

55-57

Ece Nur Çınar, Elif Vatanoğlu-Lutz

PORTRE Nobel Med 2018; 14(1): 55-57

KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİDE p53 YOLAĞINDAKİ GENLERİN HASTALIĞIN PROGNOZUNA OLAN ETKİSİ

05-16

Gözde Öztan, Şükrü Palanduz, Kıvanç Çefle

DERLEME Nobel Med 2018; 14(2): 5-16

GELİŞEN VE YAŞLANAN TOPLUMUMUZDA YAŞLILIK ALGISI

17-21

İbrahim Halil Türkbeyler, Zeynel Abidin Öztürk, Ali Kalem, Azar Abiyev

ARASTIRMA Nobel Med 2018; 14(2): 17-21

SAĞLIK BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE BİLİMDE KADIN KONUSUNDA GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

22-30

Aliye Mandıracıoğlu, A.Hilal Batı, Figen Gövsa, Fatma Orgun

ARASTIRMA Nobel Med 2018; 14(2): 22-30

ANKARA İLİ GÖLBAŞI İLÇESİNDE DOĞURGAN ÇAĞDAKİ KADINLARDA KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE DEPRESYON İLİŞKİSİ

31-39

Serap Canlı, Ferda Özyurda

ARASTIRMA Nobel Med 2018; 14(2): 31-39

HEMŞİRELERDE ATALET DAVRANIŞLARI VE HASTA GÜVENLİĞİ

40-48

Ş. Didem Kaya, Aydan Yüceler, Melek Yağcı Özen

ARASTIRMA Nobel Med 2018; 14(2): 40-48

İKİLİ TARAMA TESTİ PARAMETRELERİNİN BÖLGESEL MEDYAN DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ

49-53

Hakan Ayyıldız, Mehmet Kalaycı, Musa Yılmaz, Mahmut Bozkurt, Murat Kaya

ARASTIRMA Nobel Med 2018; 14(2): 49-53

KÜNT GÖĞÜS TRAVMALARINDA BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLK TERCİH OLABİLİR Mİ?

54-59

Okan Bardakçı, Okhan Akdur, Ozan Karatağ, Gökhan Akdur, Timuçin Alar, Halil Beggi

ARASTIRMA Nobel Med 2018; 14(2): 54-59

ORD. PROF. DR. SÜHEYL ÜNVER (1898-1986) Bilime, Sanata ve Kültüre Adanmış Bir Ömür

60-62

Elif Gültekin

PORTRE Nobel Med 2018; 14(2): 60-62

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TEDAVİSİNDE EPİDERMAL BÜYÜME FAKTÖR RESEPTÖR İNHİBİTÖRLERİ

05-08

Saadettin Kılıçkap

DERLEME Nobel Med 2018; 14(3): 5-8

KAMU HASTANELERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN DUYGUSAL ZEKA YETENEKLERİ İLE PROFESYONELLİK DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

09-18

Derya Aslan, Halim İşsever

ARASTIRMA Nobel Med 2018; 14(3): 9-18

METABOLİK SENDROM PREVALANSI VE İLGİLİ FAKTÖRLER

19-24

Ferda Özyurda, Nazlı Atak

ARASTIRMA Nobel Med 2018; 14(3): 19-24

HİDATİK HASTALIĞININ VÜCUT KOMPOZİSYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN BİYOELEKTRİK-EMPEDANS ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

25-30

Muazez Çevik, Cemil Sert

ARASTIRMA Nobel Med 2018; 14(3): 25-30

SPOR, STRES, KAYGI VE DEPRESYON İLİŞKİSİ: ÖN ÇALIŞMA

31-38

Arkun Tatar, Melek Astar, Ebru Turhan

ARASTIRMA Nobel Med 2018; 14(3): 31-38

MAJOR DEPRESYON VE PANİK BOZUKLUKTA SERUM S100B SEVİYELERİ

39-44

Hakan Ayyıldız, Nezaket Eren, Berna Aslan, Fatma Turgay, Şebnem Ciğerli, Oğuz Karamustafalıoğlu, Gökay Alpak

ARASTIRMA Nobel Med 2018; 14(3): 39-44

KRİYOBALON ABLASYON SONRASI TEKRARLAYAN ATEŞ VE İNME İLE PREZENTE OLMUŞ ATRİYOÖZOFAGEYAL FİSTUL OLGUSU

45-50

Yaşar Küçükardalı, Sina Ercan, Sibel Temur, Burcu Örmeci, Rahman Nurmuhammedov, Olcay Özveren, Mustafa Şimşek, Emine Sevda Özdoğan, Neslihan Taşdelen, Ayşegül Sarsılmaz, Baki Ekci, Meral Sönmezoğlu, Soner Sanioglu, Meltem Ergun

OLGU SUNUMU Nobel Med 2018; 14(3): 45-50

PROF. DR. MELİHA TERZİOĞLU (1915-1995) Türkiye’de Fizyoloji Alanına Kazandırdıklarıyla “Yirminci Yüzyılın Önde Gelen Kadınları”ndan

51-56

Gamze Nesipoğlu

PORTRE Nobel Med 2018; 14(3): 51-56

RELAKSİNİN KARDİYOVASKÜLER SİSTEM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

05-14

Melike Nur Akbaş

DERLEME Nobel Med 2019; 15(1): 5-14

DÜZCE İLİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ ÇALIŞANLARINDA İNTERNET, SİGARA, ALKOL, MADDE BAĞIMLILIĞI İLE KİŞİLİK İLİŞKİSİ

15-20

Muammer Yılmaz, Ayşe Yılmaz, Cemil Işık Sönmez, İsmet Aşıkhasan

ARASTIRMA Nobel Med 2019; 15(1): 15-20

MUĞLA’DA 2015-2016 YILLARI ARASINDA SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİĞİNE YAPILAN BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

21-27

Metin Pıçakçıefe, Volkan Akkaya, Erkan Erbaş, Belgin Doğu

ARASTIRMA Nobel Med 2019; 15(1): 21-27

KEMOTERAPİ HASTALARININ ÜREME KORUYUCU YÖNTEMLER KONUSUNDA BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞ DURUMLARI: ÇANAKKALE’DEN TANIMLAYICI ÖRNEK BİR ÇALIŞMA

47-55

Başak Büyük, Sibel Oymak, Lokman Koral, Özgür Özerdoğan

ARASTIRMA Nobel Med 2019; 15(1): 47-55

DİYABETİK HASTALARDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU SIKLIĞI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI

28-32

Ayşenur Beyazıt Üçgün, Türkan Paşalı Kilit, Kevser Onbaşı

ARASTIRMA Nobel Med 2019; 15(1): 28-32

TÜRK ERGEN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE HEPATİT A, HEPATİT B, KIZAMIK, KIZAMIKÇIK, KABAKULAK VE SUÇİÇEĞİ SEROPREVALANSI

33-40

Rukiye Saç, Medine Ayşin Taşar, Zahide Yalaki, Mustafa Muhammed Güneylioğlu, Gamze Özsoy, Seçkin Karadağlı, Sabir Göçmen, Nermin Akbaş, Bülent Alioğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2019; 15(1): 33-40

LİNOPİRDİN’İN SIÇANLARDA ZORLU YÜZME TESTİNDE GÖZLENEN ETKİLERİ

41-46

Barış Uzunok, Nevzat Kahveci, Güldal Güleç Süyen, M. Çağatay Büyükuysal

ARASTIRMA Nobel Med 2019; 15(1): 41-46

OMUZ SIKIŞMA SENDROMUNDA EKSTRAKORPORAL ŞOK DALGA VE KİNEZYO BANT TEDAVİLERİNİN ETKİNLİĞİ

56-62

Mualla Biçer Gençbay, Nilgün Işıksaçan, Murat Koşer, Pınar Kasapoğlu, Özlem Akbaş, Keramettin Pekediş

ARASTIRMA Nobel Med 2019; 15(1): 56-62

ÇOCUKLARDA NADIR BIR METABOLIK ASIDOZ NEDENI; ANTIFIRIZ ILE ZEHIRLENME

63-65

Nihal Akçay, Hasan Serdar Kıhtır, Osman Yeşilbaş, Mey Talip Petmezci, Ülkem Koçoğlu Barlas, Esra Şevketoğlu

OLGU SUNUMU Nobel Med 2019; 15(1): 63-65

PROF. DR. NUSRET H. FİŞEK (1914-1990) Temel Halk Sağlığı Kavramları

66-70

Çağatay Güler

PORTRE Nobel Med 2019; 15(1): 66-70

ENTEROKOK ENFEKSİYONLARINDA İMMÜNOPATOGENEZ VE VİRÜLANS FAKTÖRLERİ

05-16

Orhan Baylan

DERLEME Nobel Med 2019; 15(2): 5-16

PUBERTE NÖROENDOKRİNOLOJİSİ VE GONADOTROPİN SALGILATICI HORMON NÖRONLARI

17-24

Ahmet Yardımcı, Haluk Keleştimur

DERLEME Nobel Med 2019; 15(2): 17-24

ÇANAKKALE İLİ ÇAN VE BAYRAMİÇ İLÇELERİNDE YAŞAYAN KADINLARDA KAN VE SAÇ KURŞUN VE ARSENİK DÜZEYLERİNİN JEOLOJİK VE ANTROPOJENİK FAKTÖRLERLE İLİŞKİSİ

25-34

Alper Baba, Orhan Gündüz, Coşkun Bakar, Serdar Sülün, Dilşad Save

ARASTIRMA Nobel Med 2019; 15(2): 25-34

DENTAL HASTALARDA FASİYAL SUPRAMANDİBULAR LENF NODLARININ ULTRASONOGRAFİ İLE İNCELENMESİ

35-39

Fatma Çağlayan, Ali Ocak, M. Akif Sümbüllü

ARASTIRMA Nobel Med 2019; 15(2): 35-39

BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE 2010-2016 YILLARI ARASINDA İZOLE EDİLEN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS KOMPLEKS SUŞLARININ BİRİNCİ BASAMAK ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DUYARLILIK DURUMLARININ ARAŞTIRILMASI

40-46

Mehmet Burak Selek, Orhan Baylan, Levent Görenek

ARASTIRMA Nobel Med 2019; 15(2): 40-46

ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SİNİZMİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI

47-56

Aysun Yeşiltaş

ARASTIRMA Nobel Med 2019; 15(2): 47-56

YATAKBAŞI PERKÜTAN TRAKEOSTOMİ; GRİGGS’ FORCEPS, PERCUTWIST VE CIAGLIA DİLATASYONEL TRAKEOSTOMİ YÖNTEMLERİNİN RETROSPEKTİF KARŞILAŞTIRILMASI

57-62

Ülkü Aygen Türkmen, Döndü Genç Moralar, Ayşın Ersoy, Mensure Çakırgöz, Erdinç Denizli, Deniz Kara

ARASTIRMA Nobel Med 2019; 15(2): 57-62

PROF. DR. BÜLENT TARCAN (1914-1991)

63-65

Yavuz Aras , Ali Nail İzgi

PORTRE Nobel Med 2019; 15(2): 63-65

ADMA DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜMÜNDEKİ LABORATUVAR HATALARI

66

Mehmet Kalaycı, Hatice Kalaycı, Hakan Ayyıldız

EDİTORYAL Nobel Med 2019; 15(2): 66

BİR YAŞLI HİZMET MERKEZİNE KAYITLI YAŞLILARDA DEPRESİF BELİRTİ, BİLİŞSEL BOZUKLUK DURUMU VE ETKİLİ FAKTÖRLER

05-11

Deniz Aslı Dokuzcan, Zeliha Ferda Özyurda, Tuğba Erguvan Özel Kızıl

ARASTIRMA Nobel Med 2019; 15(3): 5-11

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE TAKİP EDİLEN AKUT RESPİRATUAR DİSTRESS SENDROMU HASTALARINDA YATIŞ ÖNCESİ KULLANILAN ANTİENFLAMATUVAR İLAÇ VE ASPİRİNİN MORTALİTE VE MORBİDİTEYE ETKİSİ

12-15

Ayça Sultan Şahin, Abdurrahim Derbent, Ece Salihoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2019; 15(3): 12-15

BENİGN EKLEM HİPERMOBİLİTESİ SENDROMUNDA TEMPOROMANDİBULAR EKLEM SUBLÜKSASYONU İLE EKLEM ARALIĞI VE ARTİKÜLER EMİNENS EĞİMİ ARASI İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

16-23

Kübra Törenek Ağırman, Binali Çakur

ARASTIRMA Nobel Med 2019; 15(3): 16-23

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE PREMENSTRUAL SENDROM VE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI İLİŞKİSİ

24-32

Leyla Aybüke Uzuner, Derya Yüksel Koçak

ARASTIRMA Nobel Med 2019; 15(3): 24-32

OKÜLER PROTEZLERDE KULLANILAN ÖLÇÜ MADDELERİNİN YÜZEY NETLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

33-38

Makbule Heval Şahan, Niler Özdemir Akkuş, Engin Aras

ARASTIRMA Nobel Med 2019; 15(3): 33-38

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANLARININ ANTİBİYOTİK YÖNETİŞİMİ HAKKINDAKİ BİLGİLERİ VE HASTANELERİNDE ANTİBİYOTİK KULLANIMI KONUSUNDAKİ ETKİNLİKLERİ

39-43

Haluk Erdoğan, Oğuz Karabay

ARASTIRMA Nobel Med 2019; 15(3): 39-43

KLİNİK ÖRNEKLERDEN ELDE EDİLEN ACİNETOBACTER BAUMANNİİ İZOLATLARINDA OXA-GENİ ARAŞTIRILMASI VE BU İZOLATLAR ARASINDAKİ KLONAL İLİŞKİ

44-51

Tuğba Kula Atik, Rıza Aytaç Çetinkaya, Mustafa Özyurt, Bülent Atik, Bayhan Bektöre, Burak M. Selek, Ercan Yenilmez, Orhan Baylan

ARASTIRMA Nobel Med 2019; 15(3): 44-51

YILLARCA KARANLIKTA KALAN ENSEST

52-57

Fatmagül Aslan1, Zerrin Erkol2

OLGU SUNUMU Nobel Med 2019; 15(3): 52-57

PROF. DR. HALİT ZİYA KONURALP (1904-2005)

58-60

Bedrettin Görgün

PORTRE Nobel Med 2019; 15(3): 58-60

OBEZ ÇOCUKLARDA PLAZMA miR-103 VE miR-107 DÜZEYLERİ: İNSÜLİN DİRENCİNİN İŞARETİ

05-11

Tuba Tuzlukaya, Fatma Hümeyra Yerlikaya, Ümmü Gülsüm Can, Muammer Büyükinan

ARASTIRMA Nobel Med 2020; 16(1): 5-11

İSTANBUL’DA BİR REHABİLİTASYON MERKEZİNDE OTİZMLİ ÇOCUĞU OLAN EBEVEYNLERDE ALGILANAN STİGMA ÜZERİNE NİTELİKSEL BİR ÇALIŞMA

12-20

Şadiye Elif Çetin, Rabican Akkanat, Alican Sarısaltık, Seyhan Hıdıroğlu, Nimet Emel Lüleci, Ahmet Karavuş, Melda Karavuş

ARASTIRMA Nobel Med 2020; 16(1): 12-20

SAĞLIK BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN ANATOMİ DERSLERİNDEKİ DEVAMSIZLIĞININ NEDENLERİ

21-30

Figen Gövsa, Aslı Beril Karakaş, Gkionoul Nteli Chatzioglou, Yelda Pınar

ARASTIRMA Nobel Med 2020; 16(1): 21-30

İSTANBUL’UN SİLİVRİ İLÇESİNDE PERİFERİK ARTER HASTALIĞI ARAŞTIRILMASI

31-39

Ayşe Emel Önal, Nilgün Bozbuğa, Murat Uğurlucan, İklim Gürcan Yıldırım, Elif Ezirmik, Buğra Taygun Gülle, Dilan Çalık Bakan, Ahmet Baran, Leyla Evin Aydın Akyurt, Ahmet Bilge Sözen, Seniha Bilge Hapçıoğlu, Enver Dayıoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2020; 16(1): 31-39

KISA ASİSTAN İYİLİK HALİ PROFİLİ: TÜRKÇE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

40-46

Gamze Akyol, Gürcan Balık, Emre Mısır, Mehtap Kartal

ARASTIRMA Nobel Med 2020; 16(1): 40-46

LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ÖRGÜTSEL SESSİZLİĞE ETKİSİ: İKİ KAMU HASTANESİ ÖRNEĞİ

47-55

Seçil Ergül, Selma Söyük

ARASTIRMA Nobel Med 2020; 16(1): 47-55

İSTANBUL’DA BİR ÜNİVERSİTEDE AKADEMİK PERSONELİN HOMOFOBİ DÜZEYİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

56-62

Seren Oğuz, Nimet Emel Lüleci, Melda Karavuş

ARASTIRMA Nobel Med 2020; 16(1): 56-62

METAL DESTEKLİ DENTAL SERAMİKLERDE FARKLI YÜZEY HAZIRLAMA İŞLEMLERİNİN GLAZÜR TABAKASI VE SERAMİK RENGİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

63-69

Niler Özdemir Akkuş, Rahime Tüzünsoy Aktaş, M. Heval Şahan

ARASTIRMA Nobel Med 2020; 16(1): 63-69

TİPİK-ATİPİK KARSİNOİD TÜMÖRLERİN PALYATİF TEDAVİSİNDE ARGON PLAZMA KOAGÜLASYON KULLANIMI

70-74

Mustafa Erelel, Ahmet Serhan Dağıstanlı, Fatih Zengin

OLGU SUNUMU Nobel Med 2020; 16(1): 70-74

PROF. DR. FATMA PERİHAN ÇAMBEL (1909-1987) Türkiye’de Patoloji ve Kanserle Mücadelede Öncü Bir İsim

75-77

Çağatay Üstün, Seçil Özçiftçi

PORTRE Nobel Med 2020; 16(1): 75-77

İSKELET KASI HİPERTROFİSİ VE KAS GÜCÜNDE ANJİYOTENSİN II'NİN POTANSİYEL ROLÜ ÜZERİNE BİR DERLEME

05-12

Andrei Ciobica, Alin Ciobica, Cezar Honceriu, Walther Bild

DERLEME Nobel Med 2020; 16(2): 5-12

SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA AKADEMİK PERSONEL İÇİN PROJE YAZIMI VE UYGULAMA EĞİTİMİNİN ETKİNLİĞİ

13-22

Sibel Yalçın, Özgür Özerdoğan, Buse Yüksel, Coşkun Bakar

ARASTIRMA Nobel Med 2020; 16(2): 13-22

OTOBÜS ŞÖFÖRLERİNDE OBSTRUKTİF UYKU APNE SENDROMUNU DEĞERLENDİRMEDE BERLİN, STOP, STOP BANG ANKETLERİNİN ÖNEMİ

23-29

Nalan Eşrefoğlu, Ayşın Kısabay Ak, Tuğba Göktalay, Melike Batum, Hikmet Yılmaz

ARASTIRMA Nobel Med 2020; 16(2): 23-29

BİR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ MASA BAŞI ÇALIŞMA OFİSLERİNİN ERGONOMİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÇALIŞANLARIN SAĞLIK YAKINMALARINA ERGONOMİ GİRİŞİMİNİN ETKİSİ

30-39

İsmail Hakkı Tunçez, Lütfi Saltuk Demir, Muammer Kunt, Tahir Kemal Şahin

ARASTIRMA Nobel Med 2020; 16(2): 30-39

AÇIK KALP AMELİYATI OLAN HASTALARIN AMELİYAT SONRASI KİŞİLERARASI İLİŞKİLERİNDE GÖZLENEN DEĞİŞİKLİKLER

40-46

Gülcan Kendirkıran, Makbule Batmaz

ARASTIRMA Nobel Med 2020; 16(2): 40-46

RATLARDA ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ ÇEVRE VE BATI TİPİ DİYETİN ESER ELEMENT DURUMU VE OKSİDATİF STRESE ETKİSİ

47-54

Ümmügülsüm Can, Fatma Hümeyra Yerlikaya, Mehmet Oz, Kısmet Esra Nurullahoğlu Atalık, Hasan Serdar Gergerlioğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2020; 16(2): 47-54

GEBELİKTE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI KONUSUNDA KADIN DOĞUM, AİLE VE DİŞ HEKİMİ İLE EBELERİN BİLGİ DÜZEYİ

55-61

İrem Şenyuva, Cansu Koca

ARASTIRMA Nobel Med 2020; 16(2): 55-61

YOUTUBE ‘YAŞLILARA YÖNELİK FİZİK TEDAVİ’ VİDEOLARININ DEĞERLENDİRMESİ

62-70

Özgür Özerdoğan, Tolgahan Kuru

ARASTIRMA Nobel Med 2020; 16(2): 62-70

GEBELİKTE TROMBOSİTOPENİ SAPTANAN ANNELERİN BEBEKLERİNDE TROMBOSİT SAYILARI

71-74

Özgül Bulut, Zeynep İnce, Asuman Çoban

ARASTIRMA Nobel Med 2020; 16(2): 71-74

ANTİ-TNF (ADALİMUMAB) TEDAVİSİ ALAN İNFLAMATUAR ARTRİTLİ HASTALARIN PNÖMOKOK AŞISINA VERDİKLERİ ANTİKOR CEVABININ ARAŞTIRILMASI

75-78

Hülya Çaşkurlu

ARASTIRMA Nobel Med 2020; 16(2): 75-78

PROF. DR. ORHAN NURİ ULUTİN (1924-2011) Hematoloji Alanında Dünyada Önde Gelen Bilim İnsanlarından

79-82

Emin Alkan

ARASTIRMA Nobel Med 2020; 16(2): 79-82

MALATYA İL MERKEZİNDE YAŞAYAN ANNELERİN ANNE SÜTÜYLE BESLEME HAKKINDAKİ BİLGİ VE DAVRANIŞLARI

05-12

Gülsen Güneş, Gülsen Özdemir Ayhan, Burak Mete, Rukuye Aylaz

ARASTIRMA Nobel Med 2020; 16(3): 5-12

FEKAL KALPROTEKTİNİN, GAİTADA GİZLİ KAN, LENFOSİT VE NÖTROFİL YÜZDELERİ İLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİNİN ÜLSERATİF KOLİTİN AYIRICI TANISINA KATKISI

13-21

Esma Sürmen Gür, Özge Cindemir

ARASTIRMA Nobel Med 2020; 16(3): 13-21

GEBELİKTE İNTRAVENÖZ DEMİR SÜKROZ TEDAVİSİNİN MATERNAL HEMOGRAM DEĞERİ VE YENİ DOĞAN KİLOSU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

22-28

İrem Şenyuva, Serkan Bodur

ARASTIRMA Nobel Med 2020; 16(3): 22-28

MEDİKAL ONKOLOJİ HASTALARINDA HEPATİT B SEROPREVELANSI

29-34

Süreyya Gül Yurtsever, Selçuk Kaya, Tamer Arkalı, Tuba Müderris, Pelin Günaydın, Yüksel Küçükzeybek

ARASTIRMA Nobel Med 2020; 16(3): 29-34

HEKİM VE HEMŞİRELERİN MESLEKİ ALGILARININ METAFOR ANALİZİ YÖNTEMİ İLE KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRMESİ

35-49

Şule Karadağ, Şerife Didem Kaya

ARASTIRMA Nobel Med 2020; 16(3): 35-49

YILLAR İÇERİSİNDE D VİTAMİNİ DÜZEYLERİ: DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDEN VERİLER

50-55

Abdullah Kaan Kurt, Cuma Ali Zoba, Yusuf Fikret Karateke, Turan Set, Elif Ateş

ARASTIRMA Nobel Med 2020; 16(3): 50-55

SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDIN (1385-1468) Amasyalı Şerefeddin

56-60

Zafer Öztek

PORTRE Nobel Med 2020; 16(3): 56-60

ÖLÜM BELGELERİNE YAZILAN ÖLÜM NEDENLERİNİN DURUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: NİĞDE ÇALIŞMASI

12-19

Muhammet Bayraktar, Elçin Balcı

ARASTIRMA Nobel Med 2021; 17(1): 12-19

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN ORGAN/DOKU NAKLİ VE BAĞIŞINA YÖNELİK BİLGİ, TUTUM VE YAKLAŞIMLARI

20-29

Yeliz Şapulu Alakan, Faruk Aşıcıoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2021; 17(1): 20-29

ENGELLİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ PREVALANSI VE İLİŞKİLİ SORUNLAR: TÜRKİYE’DEN BİR ÖRNEK

30-38

Metin Pıçakçıefe, Volkan Akkaya, Erkan Erbaş

ARASTIRMA Nobel Med 2021; 17(1): 30-38

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE YATAN HASTALARDAN ÜRETİLEN ACİNETOBACTER BAUMANNİİ İZOLATLARINININ ANTİMİKROBİYAL DUYARLILIKLARI VE KLONAL İLİŞKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

39-47

Seher Durukan, Cem Çelik, Ayşe Hümeyra Taşkın Kafa, Mürşit Hasbek

ARASTIRMA Nobel Med 2021; 17(1): 39-47

AKUT PANKREATİT HASTALARINDA SERUM UROKİNAZ-TIP PLASMİNOJEN AKTİVATOR RESEPTÖR

48-53

Ümmügülsüm Can, Salih Başer, Fatma Hümeyra Yerlikaya, Deniz Karasoy

ARASTIRMA Nobel Med 2021; 17(1): 48-53

İDİOPATİK HİPOGONADOTROPİK HİPOGONADİZMLİ GENÇ ERKEKLERİN TİROİD HACMİNİN GENÇ SAĞLIKLI ERKEKLERLE KARŞILAŞTIRILMASI

54-58

Ersen Karakılıç, Bercem Ayçiçek, Mazhar Müslüm Tuna, Mehtap Navdar Başaran, Mustafa Unal, Dilek Berker, Serdar Güler

ARASTIRMA Nobel Med 2021; 17(1): 54-58

DR. BEHÇET UZ (1893-1986)

70-74

Zafer Öztek

PORTRE Nobel Med 2021; 17(1): 70-74

YARGILAMA BECERİLERİNİ DEĞERLENDİRMEK İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ MUTFAK RESİM TESTİ’NİN ALZHEIMER HASTALARINDA KULLANIMI

90-98

Sevinç Kırıcı, Gülbahar Baştuğ, Erguvan Tuğba Özel Kızıl

ARASTIRMA Nobel Med 2021; 17(2): 90-98

TÜRKİYE ÖRNEKLEMİNDE RUH SAĞLIĞI ÇALIŞANLARININ GELENEKSEL VE MODİFİYE ELEKTROKONVULSİF TEDAVİ YÖNTEMLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI

99-104

Fatma Akyüz Karacan, Sevda Bağ, Murat Karacan, Semra Yılmaz, Medaim Yanık

ARASTIRMA Nobel Med 2021; 17(2): 99-104

ATRİYAL FİBRİLASYONU OLAN HASTALARDA DİYABETİN İSKEMİK İNME REKÜRRENSİ ÜZERİNE ETKİSİ

105-110

Gülçin Benbir Şenel, Birsen İnce

ARASTIRMA Nobel Med 2021; 17(2): 105-110

DAHİLİ VE CERRAHİ YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE LAKTAT-ALBÜMİN FARKI

111-117

Pelin Corman Dinçer, Mustafa Kemal Arslantaş, Gülbin Töre Altun, Reyhan Arslantaş, Alper Kararmaz

ARASTIRMA Nobel Med 2021; 17(2): 111-117

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İŞ GÜVENLİĞİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: ÜNİVERSİTE HASTANESİ ÖRNEĞİ

118-126

Aysun Yeşiltaş, İsa Gül

ARASTIRMA Nobel Med 2021; 17(2): 118-126

MUĞLA’DA 2015-2017 YILLARI ARASINDA BİR SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİNE YAPILAN BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

127-138

Metin Pıçakçıefe, Şeyma Ata, Raziye Ülkü Kıcalı, Muhammet Onur Vatandaş, Volkan Akkaya Mustafa Yıldız, Esra Bulut

ARASTIRMA Nobel Med 2021; 17(2): 127-138

PROF. DR. İHSAN DOĞRAMACI (1915-2010)

139-142

Zafer Öztek

PORTRE Nobel Med 2021; 17(2): 139-142

ÇOCUK VE ERGEN BESLENMESİNDE GIDA PAZARLAMASI

149-154

Husam Beyazit, Gülsen Güneş

DERLEME Nobel Med 2021; 17(3): 149-154

YAŞLI İÇİN EVDE BAKIM HİZMETLERİ: TÜRKİYE’NİN PERSPEKTİFİ

155-165

Münevver Hasanusta, Osman Faruk Bayramlar, Seher Palanbek, Mehmet Akif Karan

DERLEME Nobel Med 2021; 17(3): 155-165

SKOLYOZLU HASTALARIN PANORAMİK RADYOGRAFLARINDA ALTERNATİF TRABEKÜLER KEMİK YAPISI ANALİZİ

166-173

Sinan Yılar, Özkan Miloğlu, İsmail Gümüşsoy, Muhammet Enes Naralan, Zeynep Bayramoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2021; 17(3): 166-173

ENFEKSİYÖZ HASTALIK MORTALİTELERİNDEKİ TRENDLERE GENEL BİR BAKIŞ, TÜRKİYE: 2009-2018

174-180

Nurhan Doğan, Neşe Demirtürk, İsmet Doğan

ARASTIRMA Nobel Med 2021; 17(3): 174-180

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ COVID-19’A YÖNELİK TUTUM, ENDİŞE VE STRES DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

181-189

İrem Dilaver, Kübra Şahin, Büşra Parlak Somuncu, Murat Topbaş, Nazım Ercüment Beyhun, Sevil Turhan

ARASTIRMA Nobel Med 2021; 17(3): 181-189

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI OLAN HASTALARIMIZ COVID-19 PANDEMİSİNDEN NASIL ETKİLENDİ

190-196

Nurgül Bozkurt, Ali İhsan Bozkurt, Mehmet Parlak

ARASTIRMA Nobel Med 2021; 17(3): 190-196

PROF. DR. KUDDUSİ GAZİOĞLU (1923-2008)

197-203

Arın Namal

PORTRE Nobel Med 2021; 17(3): 197-203

SAĞLIKTA ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KAPASİTESİNDE DÜNYA NE DURUMDA?

05-21

Gülay Ekinci, Alper Cihan, Haydar Sur, Ahmet Köse

ARASTIRMA Nobel Med 2022; 18(1): 5-21

COVID-19 SALGININDA ‘YURT-HASTANE’LERİNDE KALANLARIN GÖRÜŞLERİNİN NİTEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

22-32

Ayhan Uludağ, Kerem Şafak

ARASTIRMA Nobel Med 2022; 18(1): 22-32

HİPOTİROİDİ TEDAVİSİNDE İLAÇ UYUMU HALA BİR SORUN MU?

33-38

Türkan Paşalı Kilit, Filiz Özyiğit, Kevser Onbaşı

ARASTIRMA Nobel Med 2022; 18(1): 33-38

AB KAN GRUBU FENOTİPLİ SAĞLIKLI ERKEKLERDE ARTMIŞ ATEROJENİK RİSK İNDEKSLERİ

47-53

Belkis Koctekin, Esin Eren

ARASTIRMA Nobel Med 2022; 18(1): 47-53

İSTANBUL’DA YAŞAYAN TÜRK NÜFUSUNDA 15 STR LOKUSUNDA GENETİK POLİMORFİZMLER

54-61

Kursat Ozdilli, Yeliz Duvarcı Ogret, Rustu Oguz, Halim Issever, Mehmet Baki Yokes, Hayriye Senturk Ciftci, Figen Abatay Sel, Demet Kivanc, Cigdem Kekik Cinar, Sacide Pehlivan, Fatma Savran Oguz

ARASTIRMA Nobel Med 2022; 18(1): 54-61

TÜRKİYE’DE SAĞLIK HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYETİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

62-73

Tuğçe İşsever, Halim İşsever, Mehmet Hakan Satman

ARASTIRMA Nobel Med 2022; 18(1): 62-73

TRICHOSPORON ASAHİİ’NİN NEDEN OLDUĞU KOMPLİKE İDRAR YOLU ENFEKSİYONU OLGUSU

74-78

Didem Akal Taşcıoğlu, Gülay Yetkin, Muzaffer Gencer, Ayşenur Önalan

OLGU SUNUMU Nobel Med 2022; 18(1): 74-78

DR. HÜSEYİN HULKİ (1862-1894)

79-82

Mustafa Hayırlıdağ, Nüket Örnek Büken

PORTRE Nobel Med 2022; 18(1): 79-82

TÜRKİYE'DE DOĞURGANLIĞIN EN YÜKSEK OLDUĞU İLDE EVLİ ERKEKLERİN ÜREME DAVRANIŞLARI VE DOĞURGANLIĞA BAKIŞ AÇILARI: KARMA YÖNTEM ARAŞTIRMASI

89-98

Fatma Koruk, Kafiye Eroğlu, İbrahim Koruk, Kezban Çelik, Perihan Güner

ARASTIRMA Nobel Med 2022; 18(2): 89-98

İNTÖRN VE İNTÖRNLÜK ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÖĞRENCİLERİN HASTA HAKLARI BİLDİRGESİ İLE İLGİLİ FARKINDALIK DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

99-106

Hossein Dorafshan, Farkhondeh Jamshidi, Mahdi Bijanzadeh

ARASTIRMA Nobel Med 2022; 18(2): 99-106

2012-2018 YILLARINDA BİR MESLEK HASTALIKLARI HASTANESİ’NE BAŞVURAN KURŞUN İNTOKSİKASYONLARININ ANALİZİ: SESSİZ BİR PANDEMİ

107-115

Eliz Kuman Oyman, Duygu Acar Karagül, Elif Altundaş Hatman, Şule Dokur, Nuray Özgülnar

ARASTIRMA Nobel Med 2022; 18(2): 107-115

SALGINA BAĞLI KAPANMA YORGUNLUK ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI VE PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİN İNCELENMESİ

116-124

Fatma Zehra Genç, Suzan Yıldız, Naile Bilgili

ARASTIRMA Nobel Med 2022; 18(2): 116-124

OBEZİTE CERRAHİSİNİN MALİYET ANALİZİ VE ÜNİVERSİTE HASTANELERİ ÜZERİNDEKİ EKONOMİK YÜKÜ

125-131

Dilan Mermer, Yusuf Yalçın İleri

ARASTIRMA Nobel Med 2022; 18(2): 125-131

TEMPOROMANDİBULAR EKLEMDEKİ DEJENERATİF KEMİK DEĞİŞİKLİKLERİ İLE DİZ OSTEOARTRITI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

137-143

Ayhan Kul, Kübra Törenek Ağırman, Muhammet Uğur Öztürk, Binali Çakır

ARASTIRMA Nobel Med 2022; 18(2): 137-143

YENİ KORONAVİRÜS HASTALIĞI (COVID-19) MÜCADELESİNDE MEZUNİYET SONRASI TIPTA HALK SAĞLIĞI UZMANLIK EĞİTİMİ GEREKSİNİMLERİ

144-150

Ferda Özyurda, Dilek Aslan

ARASTIRMA Nobel Med 2022; 18(2): 144-150

ORD. PROF. DR. SADİ IRMAK (1904-1990)

151-154

Mustafa Kahraman

PORTRE Nobel Med 2022; 18(2): 151-154

TÜRKİYE'DE YAŞ GRUPLARINA GÖRE 25(OH) VİTAMİN D KONSANTRASYONLARINDAKİ DEĞİŞİMLER VE MEVSİMSEL FARKLILIKLAR

161-166

Murat Kaytaz, Hacer Eroğlu İçli, Emre Akkaya, Evin Ademoğlu, Sema Genç

ARASTIRMA Nobel Med 2022; 18(3): 161-166

DÜZENLİ KAN BAĞIŞÇILARININ KAYBEDİLME NEDENLERİNİN TESPİT EDİLMESİNE YÖNELİK TANIMLAYICI BİR ARAŞTIRMA: ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ

167-177

Hakan Kocabaş, Erdal Eke

ARASTIRMA Nobel Med 2022; 18(3):167-177

1900’LÜ YILLARA AİT DİŞ TAŞI ÖRNEĞİNDE MOLEKÜLER BAKTERİ ANALİZLERİ İLE BESLENME VE HASTALIK DURUMLARININ İRDELENMESİ

178-186

Hüseyin Güdücüoğlu, Hakan Yılmaz, Serap Keskin Tunç, Sabahattin Erdoğan, Mikail Ercek

ARASTIRMA Nobel Med 2022; 18(3): 178-186

DİŞ HEKİMLERİNDE İŞE BAĞLI KAS-İSKELET SİSTEMİ RAHATSIZLIKLARI İLE HIZLI MARUZİYET DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ İLİŞKİSİ

187-193

Ceren Varer Akpınar, Aliye Mandıracıoğlu

ARASTIRMA Nobel Med 2022; 18(3): 187-193

YÜZEY BİTİRME YÖNTEMLERİ, pH VE SICAKLIĞIN SERAMİKLERİN İYON SALINIMI VE PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİ

194-200

Niler Ozdemir Akkus, Gökhan Aksoy

ARASTIRMA Nobel Med 2022; 18(3): 194-200

BİR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNE MERKEZİ HEKİM RANDEVU SİSTEMİYLE YAPILAN BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR MÜDAHALE ÇALIŞMASI

201-206

Metin Pıçakçıefe, Onur Vatandaş, Şeyma Ata, Raziye Ülkü Kıcalı, İzzet Serdar Amca, Yusuf Güneş

ARASTIRMA Nobel Med 2022; 18(3): 201-206

PANDEMİ SIRASINDA KİŞİSEL SPESİFİK ORBİTAL İMPLANT ÜRETİMİ İÇİN ÜÇ BOYUTLU YAZICILARIN UYGULANMASI

207-213

Mahmed Sari Njjar, Özden Ozgun Acar, Asli Semiz, Kadir Demirci, Ahmet Koluman

ARASTIRMA Nobel Med 2022; 18(3): 207-213

ORD. PROF. DR. İHSAN HİLMİ ALANTAR (1888-1959)

214-216

Çağatay ÜSTÜN, Seçil ÖZÇİFTÇİ

PORTRE Nobel Med 2022; 18(3): 214-216

COVID-19 HASTALARI MORTALİTESİNİ TAHMİN ETMEK İÇİN AKUT FAZ PROTEİNLERİ, APACHE II VE SOFA KULLANIMI

05-10

Çiğdem Damla Deniz, Emin Fatih Vişneci, Mehmet Sinan İyisoy, Ayşe Ruveyda Uğur, Mehmet Ali Eryılmaz, Mahmut Sami Tutar, Mehmet Koç

ARASTIRMA Nobel Med 2023; 19(1): 5-10

ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİ NİKOTİN BAĞIMLILIĞINA NASIL BAKIYOR? BAĞIMLILIKTAN KURTULMAK İSTİYOR MU?

11-19

Nurgül Bozkurt, Ali İhsan Bozkurt

ARASTIRMA Nobel Med 2023; 19(1):11-19

ESANSİYEL TREMOR, PARKİNSON HASTALIĞI VE ESANSİYEL TREMOR-PARKİNSON HASTALIĞI BİRLİKTELİĞİ GÖSTEREN HASTALARDA BİLİŞSEL İŞLEVLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

20-30

Derya Yavuz Demiray, Sibel Ertan

ARASTIRMA Nobel Med 2023; 19(1): 20-30

PİTAVASTATİNİN DİYABETİK VE NON DİYABETİK HASTALARDA METABOLİK PARAMETRELERE TERAPÖTİK ETKİNLİĞİ: TÜRKİYE’DEN, TEK MERKEZLİ RETROSPEKTİF KLİNİK ÇALIŞMA

31-36

Mehmet Akif Ozturk, Elif Sakci, Muzeyyen Eryilmaz

ARASTIRMA Nobel Med 2023; 19(1): 31-36

SAĞLIKLI POPÜLASYONDA TÜKÜRÜK BEZLERİNİN ULTRASONOGRAFİK BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

37-45

Esin Akol Görgün, Fatma Çağlayan

ARASTIRMA Nobel Med 2023; 19(1): 37-45

GÜNEYBATI İRAN'DA TROPİKAL BİR BÖLGEDEKİ OKUL ÇOCUKLARINDA ASTIM, ALERJİK RİNİT VE EGZAMA PREVALANSI

46-52

Abdolkarim Sheikhi, Abdolhussein Shakurnia, Mohammad Nejadhosseini, Farhad Abolnezhadian

ARASTIRMA Nobel Med 2023; 19(1): 46-52

ÖZGÜL FOBİ TEDAVİSİNDE BİR TERAPİ YÖNTEMİ OLARAK "EYE MOVEMENT DESENSITIZATION AND REPROCESSING" UYGULAMASI: DENEYSEL BİR ÇALIŞMA

53-60

Elif Yöyen, Ecemhan Duydu Altunpala, Tülay Barış

ARASTIRMA Nobel Med 2023; 19(1):53-60

PROF. DR. HAYRULLAH KOCAOĞLU (1925-2021)

67-70

Seçil Özçiftçi, Çağatay Üstün

PORTRE Nobel Med 2023; 19(1): 67-70

TIP FAKÜLTESİ KLİNİK DÖNEM ÖĞRENCİLERİ İÇİN COVID-19 KORKU ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

89-99

Sibel Oymak Yalçın, Gamze Çan, Çetin Toraman, Hakan Kartal, Mustafa Şefik Yıldırım, Coşkun Bakar

ARASTIRMA Nobel Med 2023; 19(2):89-99

DERİ YÜZEYEL DERMATOFİT ENFEKSİYONLARININ TANISINDA NATİV PREPARATIN YERİ

100-104

Feray Ferda Şenol

ARASTIRMA Nobel Med 2023; 19(2): 100-104

OLİGOSPERMİLİ VE NORMOSPERMİLİ ERKEKLERİN SEMİNAL PLAZMALARINDA ADENOZİN TRİFOSFAT SENTAZ 6, MANGANEZ SÜPEROKSİD DİSMUTAZ, NADPH-SİTOKROM P450 REDÜKTAZ VE LAKTAT DEHİDROJENAZ SEVİYELERİ

105-113

Esma Menevse, Duygu Dursunoglu, Emine Nedime Korucu, Nihal Çetin, Fatma Zehra Erbayram

ARASTIRMA Nobel Med 2023; 19(2): 105-113

TÜRKİYE ŞIRNAK İLİ’NDEKİ ANNELERİN MATERNAL BAĞLANMALARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

114-121

Hüseyin Çapuk, Zeynep Güngörmüş

ARASTIRMA Nobel Med 2023; 19(2): 114-121

FARKLI ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN Escherichia Coli SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI: 5 YILLIK RETROSPEKTİF ANALİZ

122-127

Ayten Gündüz, Ahmet Mansur

ARASTIRMA Nobel Med 2023; 19(2): 122-127

PROF. DR. MURAT DİLMENER (1941-2020)

136-138

Bülent Saka, Timur Selçuk Akpınar

PORTRE Nobel Med 2023; 19(2): 136-138

PROBİYOTİK KULLANIMININ FAZLA KİLOLU VE OBEZ KADINLARDA BEDEN KİTLE İNDEKSİNE VE GASTROİNTESTİNAL SİSTEM SORUNLARINA ETKİSİ

153-159

Yeşim İşgüzar Orak, Sıdıka Bulduk, Mehmet Baştemir

ARASTIRMA Nobel Med 2023; 19(3): 153-159

ROZASEA HASTALARI VE SAĞLIKLI BİREYLERİN OFTALMOLOJİK PARAMETRELER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

160-165

Aynur Dıraçoğlu, Sait Coşkun Özcan

ARASTIRMA Nobel Med 2023; 19(3): 160-165

COVID-19 PANDEMİSİ DÖNEMİNDE TÜRKİYE'DEKİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ DEPRESYON, ANKSİYETE VE STRES DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

166-173

Zehra Antep, Zeynel Abidin Kocadağ, Haydar Sur

ARASTIRMA Nobel Med 2023; 19(3): 166-173

İDİOPATİK SKOLYOZLU HASTALARDA DENTAL VE İSKELETSEL OKLUZON

174-179

Ozkan Miloglu, Sinan Yilar, Elanur Aydin, Zeynep Bayramoglu, Abubekir Laloglu

ARASTIRMA Nobel Med 2023; 19(3): 174-179

SAVUNMA SPORLARI TEMPOROMANDIBULAR BOZUKLUĞA SEBEP OLUR MU?

180-186

Kübra Başaran Aslan, Fatma Çağlayan, Burak Erdinç Aslan

ARASTIRMA Nobel Med 2023; 19(3): 180-186

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE HASTANE ENFEKSİYONU GELİŞİMİ VE MORTALİTEYLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ

187-192

Hanife Uzar, Semanur Kuzi, Gönül Çiçek Şentürk, Serdar Akpınar, İrfan Şencan

ARASTIRMA Nobel Med 2023; 19(3): 187-192

VENOM ALERJİSİ OLAN HASTALARIN ALERJEN İMMÜNOTERAPİSİ ÖNCESİNDE VE ESNASINDA GELİŞEN HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER NELERDİR? ÜÇÜNCÜ BASAMAK REFERANS MERKEZ DENEYİMİ

193-199

Ceyda Tunakan Dalgıç, Asuman Çamyar, Emel Dilek, Gökten Bulut, Meryem Demir, Okan Gülbahar, Emine Nihal Mete Gökmen, Ali Kokuludağ, Aytül Zerrin Sin

ARASTIRMA Nobel Med 2023; 19(3): 193-199

SAĞLIKLI GÖNÜLLÜLERDE APİKSABAN TABLETLERİN FARMAKOKİNETİK PROFİLİ VE BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMASI

200-208

Abdullah Uslu, İlksen Güçarslan, Belkıs Sağıroğlu, Onursal Sağlam, Muradiye Nacak, Ömer Hulki Ocak, Yonca Öztürk, Ahmet Ozan Özgen

ARASTIRMA Nobel Med 2023; 19(3): 200-208

PROF. DR. (GENERAL) REFİK MÜNİR KESKİNGİL

209-212

Çağatay Üstün

PORTRE Nobel Med 2023; 19(3): 209-212

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN, ÇALIŞMA KOŞULLARININ VE GÜNDÜZ AŞIRI UYKULULUK HALİNİN KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMALARINA ETKİSİ

14-21

Metin Pıçakçıefe, Raziye Ülkü Kıcalı, M. Onur Vatandaş, Şeyma Ata

ARASTIRMA Nobel Med 2024; 20(1): 14-21

HASTA HAKLARI BİRİM SORUMLULARININ UYGULAMA DENEYİMLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA: KONYA ÖRNEĞİ

22-35

Salih Karip, Sinan Akçay

ARASTIRMA Nobel Med 2024; 20(1): 22-35

ASİSTAN HEKİMLERİN ZİHİNSEL YORGUNLUK DENEYİMLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

44-57

Necla Yılmaz, Ebru Yıldız, Hacer Aksoy Kütük, Fatmanur Güvenç, Ömer Çelik, Feyza Küçük, Şeyma Parlak, Meryem Koçaş, Necibe Kaya, Ziya Çeçen

ARASTIRMA Nobel Med 2024; 20(1): 44-57

COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE BİRİNCİ BASAMAKTA ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUH HALİ, TÜKENMİŞLİK VE KAYGI DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

58-64

Muhammed Atak, Elif Nur Koçak, Servet Yüce, Şeyma Halaç

ARASTIRMA Nobel Med 2024; 20(1): 58-64

DR. ABDÜLHAK ADNAN ADIVAR (1882-1955)

65-70

Turhan ADA

PORTRE Nobel Med 2024; 20(1): 65-70